Xentes da Guarda - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Xentes da Guarda

Arquivo 2020
Uns mobles feitos por
FLORINDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
(Florindo da Eléctrica)
Por Agustín Ferreira Lorenzo

 

   Taller de carpintería-ebanistería no que hoxe é farmacia Barbi, na rúa Vicente Sobrino. Os tres primeiros empezando  pola esquerda son: Valentín Puga; José Blanco e Florindo Rodríguez. (Fotografía facilitada por Teresa Rodríguez,
filla de Florindo Rodríguez).

Florindo naceu ás seis da mañá do día 7 de decembro de 1886 na rúa da Concepción, da Guarda. Era fillo de José Benito Rodríguez e de Josefa Álvarez, ámbolos dous de profesión xornaleiros. Os seus avós paternos foron Antonio Rodríguez e Herminia Cividanes e, por parte materna, Francisco Álvarez e Rosenda Vicente, todos eles naturais da Guarda. A inscrición no rexistro civil realizouna, diante do xuíz municipal Isidoro González Méndez e do Secretario suplente Juan Antonio Pacheco, o seu tío Roque Cividanes Portela, de profesión panadeiro, de 57 anos de idade. Florindo morreu, xa viúvo, o 24 de marzo de 1982 ás catro da tarde, contaba, pois,
 96 anos. A causa, segundo reza a súa partida de defunción, foi neumonía e tamén uremia, sendo soterrado no cemiterio guardés no día seguinte.
 
Juan Noya, histórico republicano guardés, autor do libro “Fuxidos”,
traballou no taller de Florindo. (Foto: Agustín Ferreira)
 
        Aínda que ao longo da súa vida foi un activo empresario que rexentou varios negocios, aquí imos achegarnos a súa faceta de ebanista, a través dalgúns mobles que son propiedade da familia do autor deste artigo, fabricados na carpintería de Florindo. A empresa creada por Florindo era unha sociedade en comandita (S. C., aquela na que os socios poñen capital ou capital e traballo). Entre os operarios que traballaron  na empresa podemos citar a Juan Noya (histórico e coñecido republicano guardés); aos irmáns  Delfín e Emilio Lorenzo Cividanes (da familia Taboletas, tíos do autor deste artigo), ao tío Ricardo (home da tía Lola “a Zampana”, traballaría moitos anos despois con Jaime “O Pendejo”, consagrado ebanista, que tiña a  carpintería na que hoxe é “La Casa de la Abuela”); ou Jesús González.  
 
O taller de carpintería de Florindo estivo inicialmente no que hoxe é a Farmacia Barbi, pasando posteriormente a unha nave detrás da eléctrica, esta última situada fronte á Alameda, esquina rúa Brasil, derrubada no ano 2006  para construír no seu lugar un novo edificio. A entrada á carpintería facíase pola mencionada rúa Brasil. Precisamente este lugar sigue sendo coñecido, entre a xente de certa idade, polo nome “da eléctrica” aínda que, dado que xa non queda rastro da mesma, este topónimo xa empeza a desaparecer.
 

Arsenio o da tenda e Fina (Taboleta), mercaran de segunda man
o xogo de habitación fabricado pola empresa de Florindo Rodríguez.
  
        Sinalemos que a moblería exposta neste traballo foi adquirida de segunda man por Arsenio (o da tenda ou o municipal) e a súa muller Fina (a Taboleta) nos primeiros anos da década dos sesenta do século pasado aos herdeiros de dona Antonina*. Esta, que era natural de Goián, falecera repentinamente a finais da década dos cincuenta. Os seus herdeiros, que estaban fóra da Guarda, tiñan previsto vender a vivenda e, por suposto, os mobles. A casa de dona Antonina era a que fai esquina (man dereita) coa subida ao Castillo, partindo da rúa Puerto Rico, fronte á antiga escola M. Rodríguez Sinde. Era habitual nalgunhas familias da localidade que exerceran de caseiros de certas familias guardesas que, por diversas circunstancias, non estaban a vivir aquí. Estas familias achegábanse a súa vila natal en determinados períodos, sobre todo no verán, polo que, os caseiros, ocupábanse do mantemento das vivendas. Os caseiros e os propietarios frecuentemente quedaban unidos por fortes lazos de amizade, moi profundos, case que familiares. Entre os labores que desempeñaban estas persoas achábanse o de ventilar de cando en vez a vivenda; mantela en perfecto estado (limpándoa, arranxando o xardín...) e, sobre todo, téndoa en condicións axeitadas para cando viñeran os seus propietarios, habitualmente xente acomodada e dun escalafón social medio alto. Temos que dicir tamén, que por realizar estes labores a maioría das persoas non recibían paga algunha, a non ser que estiveran contratadas, cousa que sucedía en moi contadas ocasións. Os caseiros facían isto pola amizade que lles unía aos propietarios (chamados coloquialmente, dependendo do lugar de residencia, como os americanos; os madrileños, etc) considerados en xeral como “ricos”, pois, o que máis ou o que menos, fixera fortuna no exterior ou tiñan unha boa posición social,  polo que era un orgullo e unha satisfacción sentirse próximos aos mesmos e, por suposto, estar vinculados a eles.
 

Félix O Casqueiro e Nati (Taboleta), moi vinculados á familia de dona Antonina.
Eles foron os intermediarios para que Arsenio e Fina adquirisen os mobles,
ademais, Félix, que era un “mañolas”, axudou a montalos de novo.
  
         Félix O Casqueiro e Nati (a Taboleta) caseiros de dona Antonina, coñecendo que os herdeiros desta, que estaban fóra da vila guardesa, desexaban vender algúns mobles —anos máis tarde venderían o edificio—, falaron con Arsenio (o da tenda) e Fina (a Taboleta), cuñados e irmá, respectivamente, sobre estes mobles, por si lles interesaba facerse con algúns. Seguramente estaban ben de prezo e eran –son– de excelente calidade. Os que había na casa de Arsenio e Fina eran escasos e máis ben, ruíns, así que, por primeira vez, tiñan intención de ter polo menos unha habitación en condicións. Ademais, facía poucos anos que a casa-tenda (adquirida a Pepe o Cerepe e que se conservaba practicamente igual que cando a adquiriran, alá polos anos corenta) sufrira unha grande reforma cambiando o interior de madeira por placa, mosaico, novas dependencias, etc., polo que, tras pecharse o trato de compra, un xogo completo de habitación de matrimonio mudou de domicilio, pasando da rúa Puerto Rico á do Calvario e dunha casa indiana, señorial, a unha vivenda normal e de moito traxín.

 
Estado actual da antiga casa de dona Antonina, na estrada Puerto Rico.
Á esquerda subida ao castelo de Santa Cruz. Lamentablemente, a
fachada está bastante cambiada con respecto á orixinal.
 
Cadanseu moble ten unha placa metálica co nome de Florindo Rodríguez, S. en C.
  
      Tal e como podemos ler nas plaquiñas que cada moble posúe, estes foron feitos na empresa do ebanista e empresario guardés Florindo Rodríguez. O xogo de habitación matrimonial, está formado por armario de tres portas (a central con espello exterior); cama; dúas mesiñas de noite; coqueta, e dúas cadeiras de brazos. Ao parecer estes mobles están construídos por dous tipos de madeira: cerdeira e posiblemente castaño. O estilo, como se pode apreciar nas fotografías, é clásico, onde ademais da fermosa feitura, destacan rechamantes adornos metálicos con diversos motivos.
 
        Florindo traballaba con madeiras nobres, ademais de cerdeira e castaño tamén chegaba ao seu taller a caoba. Posiblemente os mobles dos que aquí se fala non se fixeran na carpintería anexa a eléctrica, senón no primeiro taller que tivo antes desta e que, como xa dixemos anteriormente, estaba onde hoxe se atopa a farmacia Barbi. Un dos empregados, que ademais era xefe de carpintería, era un portugués chamado José Parente.
 
 Cómoda con espello frontal de tres follas, as dúas laterais abatibles,
con detalles metálicos no remate central superior do espello intermedio,
nos tiradoiros dos caixóns e nos ángulos inferiores da zona central.

A moblería adquirida aos familiares de Dona Antonina [1] non cabe dúbida algunha, estaba feita para ocupar unha habitación de grande superficie, no que o espazo non resultara problema algún para situar cada peza onde lle correspondese. Nunha habitación ampla, cada peza luciría con esplendor propio. Nas casas indianas, como era a de dona Antonina, habitacións grandes non faltaban, pero dificilmente este tipo de mobiliario podía encaixar nunha vivenda corrente como a de Arsenio, que de señorial non tiña nada (podemos dicir non ten, pois aínda segue a estar como entón), así que na habitación do matrimonio (arredor duns 14  metros cadrados) a onde se destinaron os mobles, o espazo dispoñible era o xusto para permitir desprazarse pola mesma, o que daba certa sensación de achicamento do habitáculo. Por outra banda, este tipo de mobles precisan dun mimo especial, dun coidado exquisito, cousa que os novos propietarios, persoas que entendían de traballar pero non de mimar os mobles, non lles ían prestar, como así foi. Deste xeito, os mobles chegaron a un lugar que non era para o que estaban destinados. Durante anos, aínda que parcialmente pero de forma directa, a luz solar incidía por momentos nos mesmos, polo que a piques estiveron de quedar estragados irremediablemente. E é que este tipo de mobiliario, evidentemente, non estaba feito para xente que tiña que traballar diariamente e non podían deterse con miudezas nos mobles. A vida diaria da xeración anterior á nosa, era vida do axetreo, de traballo e de máis traballo. A sorte, máis a extraordinaria calidade da madeira empregada na construción, quixo que, co paso dos anos os mobles non quedaran estragados, así que unicamente foi preciso uns pequenos arranxos consistentes case que nun lacado e posterior encerado, así como lixeiros apaños nalgunha peza que, pola calor, abrira. Ás cadeiras de brazos houbo que lles cambiar o tapizado orixinal así como os molles, pero sen maiores consecuencias.


  Para poder apreciar parte da obra de Florindo nada mellor que botar unha ollada
a algúns dos mobles construídos na súa empresa e dos que falamos neste artigo.
Cama de matrimonio. No frontal dos “pés” apreciase as diferentes madeiras utilizadas para a súa confección.

Detalle metálico representando motivos da Grecia Antiga.


A tapicería da cadeira de brazos non é a orixinal. A restauración respectou
na súa totalidade a forma que tiña orixinariamente este moble.


Detalle do repousa brazos. O traballo “ebanista” pode verse na madeira traballada na parte superior das patas. Estes mesmos detalles aparecen, ademais de nas cadeiras de brazos, nas mesiñas de noite e na cama.


Mesiña de noite. As diferentes pezas tamén están confeccionadas
con dous tipos de madeira.

Detalle metálico que aparece no centro de cada unha
das portas da mesiña de noite.

Coqueta formada por un espello central e dous espellos
laterais abatibles. A altura máxima é de 170  centímetros.


Detalle dun dos ángulos da coqueta.

1.- Segundo informacións, a tía Antonina casou en segundas nupcias cun tal Carrero. Do seu primeiro matrimonio tivo unha filla que lle foi sacada polos seus cuñados meténdoa primeiro nun convento e logo, ao parecer, concertando un matrimonio de conveniencia, segundo informacións, no Brasil. As monxas do convento tiñan orde de non deixar que a nai vise a súa filla, pero, semella que as monxas permitían dalgún xeito que a visita da nai. Do segundo matrimonio, dona Antonina tivo tres descendentes. Todos eles marcharon da Guarda, sendo estes os que venderon as súas propiedades. A casa na que viviron, foi adquirida de segunda man polo segundo home de Antonina, sendo seu primeiro propietario un indiano que pouco disfrutou dela. Dona Antonina, está soterrada no cemiterio de Goián, xunto co seu segundo marido.

Agustín Ferreira Lorenzo

   

     

Jose Álvarez Álvarez (Pepe) e as súas tellas
por Agustín Ferreira Lorenzo
 

Pepe amosando unha das tellas que, segundo me dixo, foran inventadas e feitas por el hai xa moitas décadas.
  
         Atopeime con Pepe o día 15 de novembro de 2007, cando regresaba dunha incursión que fixera pola Xunqueira (de Salcidos). Subía eu, en dirección á estrada polo camiño de acceso á mesma, case que fronte ás Cachadas. Pepe estaba na súa finca –situada á dereita do inicio do camiño, lindante coa estrada, na Gándara- e, logo dos pertinentes saúdos, iniciamos unha conversa que comezou coa pregunta de se estaba a ver os salgueiros pois, segundo me contou, a chuvia dese verán “debía ser ácida” porque lle queimou algunhas árbores e algunhas cepas das que tiña el na leira. De seguido pasou a falarme de como mataba o tempo na súa finca, segundo me dixo, de 8.000 metros cadrados. Invitoume a pasar ao interior da mesma e mostroume o que alí tiña, entre outras cousas, frutais. Tamén amosoume o seu chiringuito, que estaba  moi ben coidado, onde pasaba bastante tempo, sobre todo de verán. Pepe e eu xa  nos coñeciamos de anos atrás, non recordo exactamente dende cando, pero posiblemente de cando a loita contra un determinado complexo hostaleiro na marisma de Salcidos; non o sei. O feito é que a conversa dese día, por certo moi interesante e entretida, iniciouna el cando me viu chegar.
         Do que me contou, dou paso a continuación.  
         Pepe tivo unha telleira chamada “Telleira das Cachadas”, que estaba ao lado da “Telleira do pobo”, a primeira que houbo na zona e que contaba con 25.000 metros; a “Telleira das Cachadas” fora a segunda que houbera na zona e logo viría a de Lomba. Esa telleira herdáraa do seu bisavó, Amancio Álvarez, alcumado  “O Capitán”, que tivera tamén unha telleira en Redondela de 13.000 metros cadrados, así coma un terreo alugado en Nigrán. A “Telleira das Cachadas”, pasou de seo bisavó ao seu avó, Francisco Manuel Álvarez Portela ata que logo, chegou a Pepe.
 

As curiosas tellas de Pepe coas costelas lonxitudinais
 
         Pepe estivera ao fronte da telleira ata mediados da década dos 70 do século pasado. Díxome que na década dos 60 inventou a tella “con dúas costelas”,  que tiña a vantaxe de que asentaba perfectamente sen balancear e das que conserva tres exemplares, que mos mostrou e que gardaba no seu “garito”.
 
        Seguiu a contarme máis cousas, por exemplo, que a cerámica das Cachadas cocía inicialmente con leña, pero logo pasou ao carbón. Cando se empezou a utilizar este elemento, os resultados acadados non eran os esperados, pois non se conseguía que o material fabricado saíse co “vidrado” tan característico como era a cor castaña escura, que se conseguía botándolle sal, segundo me dixo.
        Un día Pepe, visitando a Ricardo, que era o propietario da fábrica, e que se atopaba enfermo, espetoulle:
-Eu sei por que non se produce o vidrado e ti tamén.
-Pois eu non o sei.
-Como que non o sabes? Parece mentira que unha persoa coma ti, no se dea conta. Ti o sabes!
-Pois non.
-Imos ver. O carbón produce máis temperatura que a leña. Se baixamos esa temperatura á mesma que a da leña o problema está resolto.
        Ricardo deulle ordes para que fose a fábrica e lle dixese ao encargado o que tiña que facer. Pero dado que Pepe non era "nadie" na fábrica, entroulle como mellor puido ao encargado para que non se sentise ofendido e, en efecto, levouse a cabo o proceso con total éxito.
        E seguiu contándome.
        Pepe dirixiu algunhas obras traballando con Serafín Sabariz, a pesares de que non era albanel. Tivo intervención directa na construción da capela do colexio novo das HH Carmelitas; coa construción dunha casa que hai en Mougás, pasando o restaurante o Peñasco cara ó monte; cunha casa en Malteses, próxima ao Gran Sol, logo de pasar a do Troski...
        Demos por rematada a nosa longa conversa dicíndome que en decembro dese ano, 2007, cumprirá 84 anos. E a mín dábame envexa coa memoria e o desparpallo co que explicaba as cousas. E cando estaba a piques de continuar o meu camiñar, aínda me dixo que na súa casa tiña un banco de carpinteiro que é unha marabilla, pois inventara todo un artiluxio para traballar a madeira, e que quere ensinarmo noutra ocasión que estemos xuntos. Díxenlle que estaría encantado, pero dende aquela non volvemos coincidir, polo que quedei sen ver e saber cousas dese banco de carpinteiro, cousa que hoxe, relembrando este artigo, dáme bastante noxo, pois de seguro que me contaría as súas interesantes experiencias.

Amosando como ían dispostas as tellas.

Disposición das tellas. Os “nervios” impiden o balanceo das mesmas

Pepe cunha das das tellas feitas por el.
   
Agústín Ferreira
2008
Regreso al contenido