O Rosal, novembro 2020 - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

O Rosal, novembro 2020

Arquivo 2020
O Rosal continúa dando pasos cara a reforma integral do seu mercado municipal
O Rosal, 27 de novembro de 2020.- O Rosal continúa dando pasos para a mellora da praza de abastos. Este xoves o Concello aprobaba en pleno por unanimidade a nova ordenanza fiscal e reguladora do mercado, xa que “unha reforma integral do mercado municipal require tamén unha actualización e ordenación da situación a nivel de funcionamento que reverterá nun maior beneficio social”, salientou a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.
Deste xeito, o pleno deu luz verde á modificación das taxas de ocupación e uso do mercado municipal de abastos, que entrarán en vigor o 1 de xaneiro de 2022, e aprobou a ordenanza que regula a actividade comercial que se desenvolve na praza de abastos e a concesión da explotación dos distintos postos.
Esta nova ordenanza recolle o espírito do mercado do Rosal, que se reformará integramente para convertelo en centro de dinamización económica e social do núcleo urbano, fomentando a compra de produto local de proximidade e promovendo actuacións que fagan o comercio máis atractivo e competitivo e que sirva como motor de tracción para novas actividades comerciais na contorna. Este regulamento, que entrará en vigor aos 15 días da súa publicación no BOP, establecerá “un novo marco de relación entre o Concello e os titulares de todos os puntos de venda deste mercado municipal para facilitar a xestión deste servizo público en beneficio da veciñanza”, explicou a rexedora.
Tres mocións conxuntas
O pleno aprobaba tamén por unanimidade tres mocións conxuntas, presentadas inicialmente na Comisión Informativa polo BNG, relativas ao transporte ferroviario, ao apoio ás reivindicacións da plataforma SOS Sanidade Pública e ao Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Así, co gallo do 25 de novembro, o pleno levantou as mans en sinal de loita contra esta lacra e aprobou tamén unha serie de acordos para dar resposta integral aos problemas xerados pola violencia de xénero, agravados en plena pandemia da COVID-19. Deste xeito, ademais de rexeitar calquera acto de violencia contra as mulleres no marco do fomento dunha cultura da igualdade e do respecto á diversidade, o Concello comprométese a traballar para incorporar a perspectiva de xénero de forma integral en todas as decisións que se adopten e a colaborar activamente na creación e dotación de medios dunha rede de entidades e comprometidas coa igualdade.
Xunto con estas medidas, o Concello do Rosal reclama ao goberno autonómico que destine como mínimo no 1% do total dos orzamentos de 2021 á loita contra a violencia e ao goberno estatal que modifique a lei actual avanzando nunha definición de violencia machista que supere o enfoque patriarcal e reducionista.  
Medidas concretas e contundentes contra a violencia contra as mulleres no ámbito laboral, a mellora dos puntos de encontro cando hai menores por medio ou mecanismos para manter a seguridade sanitaria son algunhas das iniciativas que reclama o Concello rosaleiro.
Ademais destas cuestións, o pleno abordou e aprobou por unanimidade o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) do Rosal, con medidas concretas para loitar contra o cambio climático e reducir as emisións á atmosfera de gases de efecto invernadoiro no municipio nun 40% ata 2030. Tamén se deu o visto e prace á ordenanza que regulará o servizo de préstamo de biotrituradoras, un servizo gratuíto que se porá en marcha en vindeiras datas para fomentar a correcta xestión dos residuos de orixe vexetal entre a veciñanza.
  

O Rosal aprobará hoxe o seu Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible
O Rosal, 25 de novembro de 2020.- O Concello do Rosal aprobará en pleno este xoves 26 de novembro (08.30 h) o seu Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES), que recolle unha serie de medidas concretas coas que dar un pulo decisivo na loita municipal contra o cambio climático e continuar traballando para reducir as emisións á atmosfera de gases de efecto invernadoiro no concello nun 40% de aquí ao ano 2030. “Queremos cambiar por completo o modelo actual e mellorar a eficiencia enerxética do municipio de forma estratéxica e planificada, tendo moi en conta criterios éticos e de compromiso co medio ambiente”, sinala a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.
Tendo en conta a situación basal e os sectores que máis contribúen na emisión de gases de efecto invernadoiro, o PACES propón unha serie de accións para a redución de emisións que se revisarán cada dous anos a través dun informe de seguimento no que se recollerán as medidas implementadas, o seu impacto medioambiental e as novas medidas a incorporar.
Non obstante, as achegas municipais de equivalentes de CO2 á atmosfera supoñen unha porcentaxe moi baixa das emisións totais do concello, polo que con este Plan de Acción polo Clima poranse tamén en marcha medidas que favorezan actitudes medioambientalmente máis sostibles por parte de veciñanza. Ademais das medidas previstas para limitar as emisións de efecto invernadoiro e prepararse para os impactos do cambio climático, o Plan de Acción polo Clima do Rosal contén un inventario de referencia de emisións (IRE) e unha avaliación dos riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático.
A elaboración do PACES tivo un custe de 6.000 euros financiados pola Consellería de Medio Ambiente a través dunha subvención para a redacción destes plans dirixida aos concellos adheridos ao ‘Pacto dos alcaldes e alcaldesas para o clima e a enerxía sustentable’, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. O ‘Pacto dos Alcaldes e Alcaldesas’, ao que está adherido O Rosal, é un movemento que agrupa a milleiros de gobernos locais que se comprometen a afrontar retos coma a sostibilidade enerxética e que pretende garantir unha contorna estable dende o punto de vista económico, social e medioambiental para as xeracións actuais e futuras.
    
Terras Gauda participa en un consorcio europeo de 19 empresas y grupos científicos para mejorar la sostenibilidad del viñedo
O Rosal, 25 de novembro de 2020. Terras Gauda trabaja las 160 hectáreas de viñedo propias desde la convicción de que en el terruño empieza la elaboración de sus vinos de marcada singularidad, plenamente identificados con el origen. Es su esencia. Una filosofía en la que prioriza la preservación del entorno y alcanzar una mayor sostenibilidad medioambiental. Este es el eje de su estrategia de I+D+i, con varios proyectos en marcha para alcanzar el objetivo. Uno de ellos es la participación en un consorcio europeo de 19 empresas y grupos científicos que tiene como fin hallar alternativas sostenibles y eficientes al uso de pesticidas en el viñedo.
El proyecto NOVATERRA  arrancó el 27 de octubre con 19 socios de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Bélgica. Centros de investigación, parques tecnológicos, empresas, instituciones gubernamentales y universidades abordarán, de una forma transversal y con una perspectiva multidisciplinar, la búsqueda de  nuevas estrategias sostenibles e integradas, que sean viables técnica y económicamente, para eliminar o reducir al máximo el uso de pesticidas tanto en el viñedo como en el olivo.
Por delante cuatro  años de estudio con un presupuesto superior a los 5,5 millones de euros, más de 4,8 con cargo al programa Horizon 2020 de la Comisión Europea. Además de aportar soluciones para desarrollar productos naturales que protejan las plantas (biopesticidas y biocontrol), también se creará una plataforma de agricultura inteligente para una mayor precisión en la aplicación de los tratamientos. Se diseñarán nuevas técnicas de gestión del suelo y estrategias de biodiversidad funcional y robótica para la gestión de las malas hierbas con el fin de conseguir cultivos más sanos.
Las medidas de gestión del consorcio tendrán en cuenta las peculiaridades ambientales, sociales y económicas de las diferentes empresas y profesionales de la viticultura, adaptándose a las distintas regiones edafoclimáticas, lo que permitirá mejorar las estrategias del manejo integral de plagas.  Las soluciones que se buscan con este proyecto internacional están alineadas con las necesidades actuales del mercado, la sensibilidad de los consumidores y la legislación europea.  
“Los proyectos de investigación que tenemos en marcha están orientados a preservar lo que tanto aporta a nuestros vinos: el terruño, nuestra esencia. Mejorar su sostenibilidad es fundamental para Terras Gauda. En la actualidad, apostamos por compartir experiencias y conocimientos con bodegas y grupos científicos de otros países y latitudes. Nos parece muy interesante”, explica el director enológico, Emilio Rodríguez Canas.
El consorcio del proyecto está liderado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), y apoyado en el diseño conceptual por la consultora Artica+i. Los centros de investigación y universidades:   Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Università Cattolica del Sacro Cuore (UNICATT), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Instituto Politecnico de Braganza (IPB), Universidad de Burgos (UBU), Agricultural University of Athens (AUA), Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC TEC) y el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA).
Las PYMES tecnológicas:   Hort@ (Italia) y  AGENSO (Grecia). El productor de fitosanitarios: Dow Agrosciences (CORTEVA). Las bodegas Terras Gauda y SOGRAPE y la productora de olivos Myrolion.  Las asociaciones de productores y transferencia: VITAGORA, EBS, Plataforma Tecnológica del Vino junto con la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), APPITAD, UNAPROL y la Fundación Parque Tecnológico del Vino (VITEC).
 

O Rosal levará a pleno a ordenanza que regulará o servizo de préstamo de biotrituradoras
O Rosal, 24 de novembro de 2020.- O Rosal aprobará este xoves 26 de novembro en pleno o regulamento de préstamo de biotrituradoras, a normativa que rexerá un servizo  que o Concello porá en marcha en vindeiras datas ao abeiro da subvención para o fomento da compostaxe in situ outorgada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. “O obxectivo é poñer a disposición da veciñanza un servizo gratuíto co que fomentar unha correcta xestión dos residuos de orixe vexetal xerados no ámbito municipal, animando a todas as persoas a triturar os seus propios restos vexetais”, explica a concelleira de Medio Ambiente, Sara Vicente.
Tendo en conta que nos concellos máis rurais os residuos de orixe vexetal supoñen ata un 10% do lixo domiciliario e que no Rosal estímase que se xeran unhas 230 toneladas anuais, con este servizo evitarase que este tipo de residuos rematen no circuíto de recollida do lixo, con conseguinte custe asociado por danos materiais e pola xestión. Ademais, permitirá reducir o número de queimas, minimizando os riscos de incendio e contaminación ambiental, e servirá para obter un produto de valor engadido para o programa de compostaxe do Concello, xa que os restos de poda triturados poderán ser empregados como estruturante ou material de acolchado para hortas e xardíns.
Este regulamento permitirá ao concello establecer as normas básicas de uso das trituradoras, así como os deberes e dereitos de todas as persoas usuarias. Poderán ser solicitadas por veciños e veciñas residentes no Rosal, que só precisarán darse de alta no servizo e dispoñer dun vehículo para ir a recoller a maquinaria, que poderá usarse durante unha semana. Para garantir o seu correcto uso, no momento do préstamo ofrecerase ao usuario ou usuaria unha explicación do funcionamento da biotrituradora.
As biotrituradoras deberán ser solicitadas polas canles establecidas polo Concello polo menos cun día de antelación e comunicando o día e hora no que se efectuará a recollida da maquinaria. O servizo estará aberto ao público de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas. As datas ou horarios de préstamo poderán ser modificadas polo Concello en función da dispoñibilidade das biotrituradoras.
 

O Rosal toma partido en contra da violencia de xénero
O Rosal, 20 de novembro de 2020.- O Rosal declárase un ano máis en contra da violencia de xénero e de calquera tipo de agresións. Co gallo do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Casa do Concello acolle a exposición ‘Eu tomo partido, e ti?’, nesta ocasión protagonizada pola directiva do Club Ciclista do Rosal.
Sete persoas que dan a cara sumándose a un proxecto co que se pretende loitar contra a violencia exercida contra as mulleres: Gerardo Álvarez, presidente do club; Eva Lomba, vicepresidenta; Ramón Villa, secretario; José Carlos Fernández, tesoreiro; Alberto Rodríguez, vogal e monitor; e Salud Rodríguez e Yonhy González, membros do club. Moitas grazas a todos pola vosa colaboración neste proxecto e polo gran labor que facedes como equipo, fomentando valores entre a nosa mocidade.
Este proxecto cumpre xa cinco anos de vida, ao longo dos que se involucraron deportistas locais no 2015, profesorado dos centros educativos do Rosal no ano 2016, profesoras da escola infantil A Galiña Azul no 2017, xogadores do Acanor Novás na edición de 2018 e integrantes da Agrupación Musical do Rosal o ano pasado.
Ademais, a Praza do Calvario xa conta dende hoxe cun punto morado en conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero que quedará instalado ata o vindeiro mércores 25 de novembro.
 

O Concello creará un espazo municipal de reparación, intercambio e reutilización de obxectos
O Rosal, 18 de novembro de 2020.- O Concello do Rosal xa está a traballar na creación dun espazo para o intercambio, reparación e reutilización de obxectos, unha instalación municipal que terá como obxectivo axudar a alongar a vida útil dos bens materiais dos fogares, minimizando o impacto ambiental xerado ao tiralos e aumentando os niveis de reciclaxe. Para poñelo en marcha o Concello acaba de conseguir unha subvención de 30.000 euros para residuos de competencia municipal da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Soamente no ano 2019 no Rosal xestionáronse 32 toneladas de roupa e 12,4 toneladas de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEEs) a través dos distintos sistemas de recollida selectiva. “Queremos concienciar ás persoas para afastarnos dos modelos de usar e tirar en prol dun modelo adaptado á economía circular”, explica a concelleira de Medio Ambiente, Sara Vicente, quen salienta que con esta iniciativa búscase “crear un espazo transversal no que impulsar e fomentar a colaboración entre axentes sociais para intercambiar coñecementos e experiencias e contribuír á reparación e reutilización de materiais, alongando a vida útil dos obxectos, facilitando o intercambio de materiais, reducindo os residuos a tratar nos vertedoiros e potenciando a sensibilización ambiental”.
Con este proxecto adecuarase un espazo municipal actualmente en desuso na rúa Cumieira, a carón do CPI Manuel Suárez Marquier, e dotarase do material necesario para que nel a veciñanza poida reparar pequenos aparellos eléctricos, bicicletas e outros enseres. Búscase así dar resposta aos rosaleiros e rosaleiras que teñen nocións básicas de reparación de obxectos pero que non dispoñen do material ou do espazo necesarios para facelas.
Este espazo tamén aglutinará todas as accións de sensibilización ambiental que se leven a cabo, dende charlas de medioambiente ou campañas informativas ata obradoiros de autorreparación, xornadas periódicas de intercambio de materiais (libros, roupa, electrodomésticos...) ou de voluntariado para o intercambio de coñecementos na reparación. “Son ferramentas coas que traballaremos para acadar un modelo de consumo máis sustentable, esencial para a consecución dos obxectivos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible”, resalta a concelleira.
Lonxe de ser un punto de competencia, o proxecto busca ser un complemento do comercio de reparación de electrodomésticos, roupa... e de venda de obxectos de segunda man que xa hai no Rosal, así como o das asociacións sen ánimo de lucro que recollen materiais para doalos a persoas en risco de exclusión social. “Será un lugar no que aquelas persoas que xa teñan esgotada a posibilidade de reparar un obxecto por unha cuestión económica ou de vontade dispoñan dun espazo no que poder facelo antes de tiralo ao lixo. Queremos que a veciñanza adquira dinámicas de consumo que aposten polo comercio de segunda man e outras prácticas medioambientalmente máis sostibles”, recalca.
A posta en marcha desta iniciativa permitirá ao concello formar parte da rede galega de establecementos públicos destinados á preparación para a reutilización, que permitirá compartir coñecementos entre diferentes entidades, poñendo a disposición das persoas recursos en liña para a reparación de obxectos, consellos para dar novos valores a roupa e mobles...
 

Parabéns para Lucinda, a persoa de maior idade do Rosal

O Rosal, 17 de novembro 2020.- O Concello do Rosal quere felicitar a Lucinda, a persoa de maior idade do municipio. Este luns Lucinda celebraba o seu aniversario rodeada da súa familia e soprando as 106 velas da tarta na súa casa en San Miguel de Tabagón. E é que, sendo a persoa máis lonxeva do municipio e con máis de tres díxitos ás súas costas, Lucinda atópase chea de vitalidade e coa cabeza ben posta.
A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, achegouse ata o domicilio de Lucinda para agasallala cun ramo de flores de parte do Concello e desexarlle que continúe coa boa saúde coa que conta ata agora. “Para min foi todo un privilexio poder visitala e compartir un anaco de tempo con esta muller tan entrañable”, salientou.
     
Éxito rotundo do concerto en streaming de Sés no Rosal
O Rosal, 17 de novembro 2020.- Grande acollida do concerto da artista Sés o pasado venres no Rosal. A situación epidemiolóxica obrigou ao Concello a reinventar esta cita coa cantareira coruñesa, que finalmente se celebrou en vivo no Auditorio Municipal para un aforo reducido de persoas e vía streaming para o resto do público a través das redes sociais municipais e da canle de Youtube da cantante. Unha fórmula que acadou moito éxito: máis de 4.200 persoas xa visualizaron  o concerto, que tivo momentos nos que contou con ata 360 espectadores conectados á vez.
Máis de dúas horas de concerto nas que Sés presentou dun xeito único ‘Liberar as arterias’, o sétimo traballo discográfico da coruñesa, un disco que segue a evolucionar o seu particular son e que presenta unha escolma de doce cancións con letra e música compostas pola propia artista.
Con alternativas como esta o Concello do Rosal quere “seguir apostando pola cultura, por unha cultura aberta pero tamén segura, porque no momento no que estamos a saúde de todos e todas é o primeiro”, salienta a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández.
 

O Concello saca a licitación as obras do ecoparque Campo Novo en Viso dos Eidos
O Rosal, 16 de novembro de 2020.- O Concello do Rosal aprobou a pasada semana en Xunta de Goberno o inicio da licitación das obras do ecoparque Campo Novo, en Viso dos Eidos, que suporá a transformación da zona nun espazo de convivencia para a veciñanza e que servirá para poñer en valor o patrimonio etnográfico que hai nesa contorna. As empresas interesadas xa dispoñen de toda a documentación da licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público e terán ata o vindeiro 3 de decembro para presentar ofertas.
Este proxecto, redactado pola arquitecta María Fandiño, contempla a remodelación da zona empregando técnicas naturais e tradicionais e incorporando especies autóctonas relacionadas coa auga dada a importancia que este elemento ten na zona. O período previsto de execución é de tres meses.
Para a creación deste ecoparque contarase cun orzamento total de 93.000 euros financiados polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e con fondos propios do Concello.
 

Luz verde da Deputación ao convenio co concello do Rosal para o inicio do esperado proxecto de mobilidade sostible Tabagón-Goián
O Rosal, 14 de novembro de 2020. O goberno da Deputación de Pontevedra aprobará este próximo luns o convenio co concello do Rosal que supón o arranque do esperado proxecto de mobilidade segura e peonil na EP 3303 entre Tabagón e Goián (Tomiño). Trátase dun investimento fundamental para o Baixo Miño, baixo a filosofía de recuperar os espazos para as persoas, e que se  traducirá na reconversión integral desta estrada, contribuíndo a fomentar a vida rural e mellorar as súas posibilidades de comunicación dun xeito sostible, potenciando unha alternativa ao vehículo privado que é a bicicleta. O proxecto total realizarase en tres fases e o convenio que se aproba o luns permitirá abordar o primeiro treito, un tramo de preto de 1,7 quilómetros dos 4,5 que ten a estrada. Esta primeira actuación conta cun orzamento de 650.444 euros, dos que a Deputación aportará o 80% e o Concello o 20%,
Esta vía conta cunha importante mobilidade a pé, tanto de peregrinos/as que buscan conectar coa Variante da Costa como de persoas que acoden a Tomiño, pero se caracteriza por un intenso tráfico que imposibilita que ese uso peonil se poida realizar con plenas condicións de seguridade. Agora, con este proxecto, modificarase a sección da estrada co que se poderá acometer a creación dun carril peonil e ciclista.
Amais,  instalaranse redutores de velocidade, renovarase a rede de drenaxe e farase a canalización soterrada para a renovación da rede de alumeado público. Na zona da Escola Unitaria executarase unha plataforma de formigón nunha única rasante compartida para vehículos, persoas e bicicletas con prioridade peonil. Tamén, coas obras proxectadas, quérese contribuír á redución de emisións (Gases Efecto Invernadoiro), fomentando o transporte público, ciclista e peonil, disuadindo de vehículos emisores de gases coa redución da velocidade máxima a 30 quilómetros hora.
  

Novembro, mes da igualdade e da prevención da violencia de xénero no Rosal
O Rosal, 13 de novembro de 2020.- O Rosal continuará revolucionando mentes este mes de novembro. O Concello ten preparada unha programación enfocada a traballar a igualdade e a previr a violencia de xénero, con actividades dirixidas a público de todas as idades. Dada a situación epidemiolóxica, para poder achegar estas accións ao maior número posible de persoas, as actividades serán levadas ás aulas e retransmitidas nas redes sociais do Concello.  
Para os máis cativos, o LUNS 23 de novembro (11.00 horas) proxectarase de forma simultánea en todas as aulas do CRA María Zambrano e nas de 1º e 2º de educación primaria do CPI Suárez Marquier a película ‘Zog, dragones y heroínas, un filme de dragóns e princesas cun aire diferente: os protagonitas, unha princesa que quere estudar medicina e un dragón que non quere raptar princesas, rachan con todos os estereotipos asociados ao seu papel habitualmente nas películas.
Este traballo pola igualdade chegará tamén de xeito directo aos centros escolares, onde nenos e nenas pintarán unhas mans que quedarán levantadas contra a violencia de xénero nas súas aulas. O público xeral poderá desfrutar desta acción a través das fotos que se compartirán nas redes sociais do Concello.
Pola súa banda, o alumnado de 1º e 2º ESO do CPI está xa participando obradoiros sobre ‘Afectividade’ e ‘Outras formas de querer’ impartidos pola educadora familiar municipal e que se desenvolverán ata o vindeiro mes de decembro. Ademais, o alumnado de 3º ESO do CPI xa está participando en diferentes obradoiros e traballando na elaboración de curtas a prol da igualdade ao abeiro do proxecto audiovisual Claqueta Violeta. Os traballos finais serán retransmitidos nas redes sociais municipais.
Dirixida a eles tamén irá a charla ‘Novas masculinidades: o papel do home na loita contra a violencia de xénero’, que impartirá o vindeiro 25 de novembro (12.00 horas) Txema Olleta Ormaetxebarria, membro de AHIGE Euskadi, unha asociación destacada polo seu traballo a prol da construción de novas masculinidades que forma parte da rede da Asociación de Hombres por la Igualdad, presente en numerosas comunidades autónomas. Esta charla estará a disposición tamén do público xeral a través das redes sociais do Concello.   
De forma complementaria a todas estas actividades realizaranse varias intervencións artísticas de diferentes tipos, como os ‘Farrapos morados’ pintados polo alumnado de secundaria do CPI e inaugurarase o mural ‘Revolucionando Mentes’, feito pola artista Tamara Baz no Campo Municipal da Mata. Na casa do Concello poderá verse a exposición fotográfica ‘Eu tomo partido contra a violencia de xénero’, a cargo do Club Ciclista do Rosal.
O día 25 de novembro ás 12.00 horas procederase á lectura do manifesto polo Día Internacional Contra a Violencia de Xénero na Praza do Calvario.  
    
O Rosal xa conta cun desfibrilador no Auditorio Municipal
O Rosal, 13 de novembro de 2020.- O Concello do Rosal acaba de instalar un desfibrilador semiautomático externo (DESA) no Auditorio Municipal, un dispositivo financiado pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das subvencións provinciais a entidades locais cunha poboación inferior a 20.000 habitantes.
Este novo recurso permitirá reducir o tempo de actuación en caso de producirse un episodio de parada cardiorrespiratoria. “O tempo é un factor determinante cando ocorren estes casos, por iso achegar estes recursos á veciñanza situándoos en lugares públicos é fundamental para tentar salvar vidas”, explica a concelleira Sara Vicente.
    

O Concello consegue unha subvención de case 48.000€  para o fomento da compostaxe in situ
O Rosal, 12 de novembro de 2020.- O Rosal segue a dar pasos para aumentar os niveis de reciclaxe actuais e acadar as taxas establecidas na normativa europea. O Concello vén de acadar unha subvención de case 48.000 euros para poñer en marcha un programa de prevención, recollida separada e valorización dos biorresiduos destinadas ao fomento da compostaxe in situ ao abeiro dunha liña de axudas posta en marcha pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda confinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
“Dispoñemos de fondos europeos para dotar a toda a veciñanza das ferramentas necesarias para xestionar os seus biorresiduos e reducir o impacto ambiental de todos os residuos. Con este proxecto traballaremos para potenciar a autocompostaxe nas vivendas e a recollida selectiva en orixe, fomentar a trituración dos restos leñosos para evitar a queima ou que acaben nos colectores de resto e tratar de reducir o volume de residuos a tratar ou eliminar no vertedoiro”, salienta a concelleira de Medio Ambiente, Sara Vicente.
O Rosal acadou, xunto á Deputación de Ourense, a mellor puntuación na memoria do proxecto entre todos presentados á liña de subvencións e desenvolverase ao longo dos anos 2020 e 2021. Dende o Concello queren agradecer o traballo realizado polo responsable técnico da concellería de Medio Ambiente no desenvolvemento do proxecto.
Compostaxe colectivo e individual e biotrituradoras
Na actualidade, O Rosal ten unha porcentaxe de recollida selectiva do 33,2%, por riba da media estatal e autonómica pero lonxe dos obxectivos fixados nas directivas europeas e nos plans nacionais e autonómicos de residuos. Os datos amosan un estancamento nas cantidades recollidas na fracción resto e un aumento progresivo na das nas tres fraccións maioritarias: 138,7 toneladas de vidro en 2019; case 125 Tn de papel/cartón e 116 toneladas de envases. Agora, a  través deste proxecto o Concello desenvolverá varias actuación “conectadas entre si coa pretensión de afrontar a xestión da materia orgánica dun xeito integrado e de achegar a compostaxe a toda a poboación”.
Así, porá en marcha un sistema de préstamo de 6 biotrituradoras eléctricas para que os veciños e veciñas do Rosal poidan desfacerse dos seus propios restos vexetais. O obxectivo é establecer un modelo de préstamo semanal cómodo para as persoas usuarias co que se estima que máis de 300 fogares ao longo do ano poderán triturar os restos de poda e que permitirá obter estruturante de calidade para empregalo en todas as vivendas que teñan composteiro individual.
Trátase dunha iniciativa moi importante, xa que nos concellos rurais a porcentaxe de fracción vexetal pode acadar ata un 10% do lixo domiciliario. No caso do Rosal estímase que na actualidade estanse a xerar 230 toneladas anuais que xeralmente se queiman ou se depositan nos colectores de resto, “con todo o impacto medioambiental que iso supón”.
Por outra banda, crearanse dous novos centros de compostaxe comunitaria (CCC) para ampliar a cobertura das edificacións verticais dos barrios do Calvario, Couso e unha pequena parte do Casal e A Lomba. Ademais, nesa contorna hai varios produtores singulares e edificios municipais que tamén poderían beneficiarse destes centros para a xestión dos seus restos orgánicos. Cada centro contará con 6 unidades modulares con posibilidade de ampliación en función da demanda. Así, cos tres centros operativos o Concello podería atender a unhas 600 persoas e xestionar unhas 60 toneladas de materia orgánica ao ano.
O proxecto tamén inclúe accións para potenciar a compostaxe individual para vivendas que dispoñan de espazo suficiente. Actualmente existen 408 composteiros instalados por todo o municipio con capacidade para tratar unhas 147 toneladas ao ano. O obxectivo é adquirir uns 500 composteiros que se sumarán aos 200 dos que xa dispón o Concello para ofrecer este servizo a unha poboación estimada de 1.700 persoas. Estes composteiros repartiranse por solicitude e a través de visitas porta a porta.
Todas estas iniciativas completaranse cunha campaña de sensibilización encamiñada a dar a coñecer o proxecto e a involucrar á poboación para que participe nel. Para acadalo desenvolveranse contidos dixitais que se difundirán a través da web e das redes sociais do Concello e realizaranse actividades de formación tanto en centros educativos como nos distintos barrios se a situación epidemiolóxica o permite.
   

A Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública do Rosal denuncia o deterioro acelerado do servizo de atención primaria no municipio
O Rosal, 9 de novembro de 2020.- A Plataforma para a defensa da Sanidade Pública do Rosal creouse para loitar contra o deterioro progresivo que desde hai anos está a sufrir o servizo de atención primaria no Rosal, consistente, entre outras eivas, na deficiente dotación de persoal sanitario, que se agravaba  ao non cubrir o Sergas as vacacións do persoal ou as baixas médicas. A plataforma formouse a partir dunha ampla base de participación social, formando parte dela representantes do concello, de todos os partidos políticos con representación municipal, do persoal sanitario, do asociacionismo e da sociedade rosaleira en xeral.  
Actualmente, a xestión que a Consellería de Sanidade fai da crise sanitaria provocada pola COVID-19, eliminando a asistencia médica presencial e aumentando a carga de traballo dun persoal facultativo que xa antes da pandemia resultaba claramente insuficiente para atender ao total da poboación, está a acelerar o proceso de deterioro do servizo de atención primaria, poñendo así en perigo a saúde dos rosaleiros e rosaleiras.
Co argumento de evitar contaxios por acumulación de público nunhas instalacións cun tamaño  insuficiente para a situación de emerxencia sanitaria, pechouse o Centro de Saúde de San Miguel de Tabagón e a consulta de pediatría centralizouse no centro de saúde da Guarda. Ao mesmo tempo substituíuse a atención sanitaria presencial pola telefónica e reduciuse o aforo das salas de espera obrigando aos pacientes a facer cola fóra do centro de saúde para recibir atención.
Aínda que nun primeiro momento a poboación entendeu a situación como algo necesario para acabar coa pandemia e se entendía que a administración sanitaria precisaba tempo para, partindo dunha situación de deterioro provocado por anos de recortes, adaptarse ás novas necesidades que se presentaban, tras a relaxación das medidas sanitarias coa chegada de verán O Rosal volveu a quedar sen persoal médico durante as vacacións, a consulta de pediatría non se recuperou e o Centro de Saúde de San Miguel continúa pechado.
A Plataforma destaca a falta de información por parte do Sergas da incidencia de casos en cada localidade, que utiliza unha escala de cores cuns rangos enormes que ocultan a situación real e que impide coñecer os contaxios en cada municipio, o que non axuda a crear unha conciencia cidadá clara á hora de tomar as debidas precaucións con responsabilidade.
En opinión da plataforma SOS Sanidade Pública, a atención primaria accesible e próxima que ofreza unha asistencia integral de saúde está en perigo de desaparición. O persoal dos centros atópase desbordado pola burocracia, os rastrexos, as probas e as demandas dunha poboación, angustiada pola pandemia e as demoras na asistencia. Como consecuencia moitas persoas están a recorrer á sanidade privada que busca facer negocio coa saúde. Ademais, o desinterese da Consellería de Sanidade e do Sergas fai que os traballadores sexan quen están soportando inxustamente as queixas e o malestar dunha poboación frustrada e preocupada polas dificultades de acceso á asistencia.
No Rosal, debido a que as consultas seguen a ser telefónicas, resulta cada vez máis difícil conseguir algo tan sinxelo como que se colla o teléfono para solicitar unha cita médica, o que fai que o malestar social sexa cada vez máis elevado e se produza unha profunda deterioración da imaxe do sistema sanitario público.
Se ben dende a Plataforma teñen en conta das dificultades que están a existir para a contratación de persoal facultativo, non atopan xustificación para que a Consellería de Sanidade non contrate persoal administrativo e de servizos que poida descargar ao persoal de medicina e enfermería de labores burocráticas, o que diminuiría a súa carga de traballo.
Por todo o antes exposto, a Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública do Rosal:
1.    Manterá en suspenso as concentracións dos mércores mentres a situación sanitaria non o permita.
2.    Esixe que a Consellería de Sanidade reciba a unha representación municipal que poida expor as necesidades da atención primaria no concello.
3.    Propón a creación dunha mesa institucional formada polos alcaldes e alcaldesas do Baixo Miño para presentar unha fronte común para a resolución dos problemas sanitarios da comarca.
4.    Esixe que se dote ao centro de saúde do Rosal de persoal de administración e servizos  e que se amplíen as liñas telefónicas para que a poboación poida ser atendida convenientemente.
5.    Esixe que se adapte provisionalmente o centro de saúde ou se habiliten outros espazos dispoñibles no concello para poder acoller á xente que precise de atención presencial.
6.    Reivindica que se dote ao Rosal co persoal médico e de enfermería que recomenda a OMS para atender correctamente á súa poboación.
7.    Esixe que se atenda convenientemente ás persoas que teñen que ser trasladadas aos hospitais de Vigo para tratamentos periódicos (diálise e outros).
Apoia a reivindicación da Plataforma SOS Sanidade Pública e propón que se presente no vindeiro pleno a moción que están a presentar nos concellos e que sexa apoiada por todos os grupos políticos.
       
O concerto de Sés no Rosal este venres 13 de novembro, en vivo e en streaming
O Rosal, 10 de novembro 2020.- O Concello do Rosal aposta por unha cultura segura na que se priorice a saúde das persoas. Debido á actual situación epidemiolóxica, o Concello optou por reinventar e adaptar á nova realidade o concerto que a artista Sés dará este venres 13 de novembro no Auditorio Municipal (20.00 horas): será en vivo para un aforo reducido e vía streaming en aberto para o resto do público. “Nestes intres o que máis nos preocupa é a saúde de todos e todas, por iso seguimos apostando pola cultura, pero por unha cultura segura que nos permita seguir desfrutando pero minimizando calquera risco de contaxio. É momento de ser responsables en todos os eidos”, asegura a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.  
Nun momento no que as autoridades sanitarias manteñen restricións de acceso en moitos municipios e no que se están aplicando diferentes limitacións para minimizar o risco de contaxio, o Concello do Rosal limitará o aforo do concerto a un máximo de 50 persoas empadroadas no Rosal, medida coa que se pretende evitar a mobilidade xeográfica de todo público asistente.
Ao longo do día de hoxe sortearanse os boletos entre todas as persoas empadroadas no municipio que tiñan reservada a súa entrada para o concerto que se ía celebrar o pasado mes de outubro e que tivera que adiarse por motivos de saúde da cantareira. Persoal municipal poñerase en contacto telefónico con cada unha das persoas gañadoras para informarlles da resolución e confirmar a asistencia. En caso de non poder asistir ao concerto a entrada, que será nominativa, pasará á seguinte persoa da lista de agarda. Todos estes cambios tamén se notificarán vía correo electrónico a todas as persoas que tiñan reservada entrada para o concerto do mes de outubro.
O concerto poderá seguirse en directo vía streaming a través das redes sociais do Concello e da canle de Youtube da artista.
    

O Rosal agradece a colaboración e compromiso amosados pola delegada territorial da Xunta
O Rosal, 9 de novembro de 2020.- A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, e membros do goberno local mantiveron esta mañá a primeira visita institucional coa delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, na que se expuxeron as peticións e demandas da veciñanza con respecto ao executivo autonómico. Luisa Piñeiro garantiu a colaboración da Xunta co concello rosaleiro e comprometeuse a realizar de inmediato as primeiras xestións sobre os temas máis urxentes e a manter un contacto periódico co Concello do Rosal.
Durante a reunión, o goberno local trasladou á delegada territorial as solicitudes de investimentos e actuacións relacionadas co eido sanitario, con infraestruturas e seguridade vial, con dependencia e servizos sociais e co transporte de viaxeiros.
Así, analizouse a posibilidade de acometer unha senda peonil e a mellora da estrada PO-353, xa que no seu día fíxose o primeiro treito e quedan por acometer outros dous na contorna de Novás e Fornelos. Tamén se avaliou a posibilidade de incrementar os fondos para dependencia, aínda que esa cuestión depende da transferencia de recursos do Goberno Central, e o reforzo das frecuencias de bus en quenda de mañá para a conexión coa bisbarra polas localidades da Guarda e Tomiño e tamén con Vigo por cuestións hospitalarias.
A alcaldesa agradeceu a visita da delegada territorial e valorou o seu coñecemento do mundo municipal tras ser rexedora de Moraña durante unha década e a representante autonómica anunciou un seguimento constante dos proxectos de interese para O Rosal.
  

Este domingo no Rosal atoparemos  monstros no camiño
O Rosal, 6 de novembro de 2020.- Unha historia para pasalo de medo. É o que propón Teatro Ghazafellos, que chegará este domingo 8 de novembro ao Auditorio Municipal do Rosal con ‘Monstros no Camiño’, unha divertida comedia para nenos e nenas a partir de 4 anos e para as súas familias. A obra será a partir das 18:00 horas e de balde, aínda que con aforo reducido.
Descubre e desfruta da emocionante historia de tres investigadores de Europa do leste que viaxaron polo Camiño de Santiago para desmontar os mitos dos seres e fenómenos locais e reunirse nun simposio no que amosar os resultados da súa aventura.
Coa axuda dunha máquina da súa invención convocarán aos distintos monstros do imaxinario tradicional galego que pululan polo Camiño. Lobishomes, meigas, o Sacaúntos... desfilarán polo congreso para ser sometidos como moito humor a un escrutinio que lles permita a estes tres científicos e ao público comprobar se existen de verdade ou non. Un espectáculo familiar que fará a todas as persoas participantes cómplices da historia.
O Concello do Rosal continúa a apostar por unha cultura segura, polo que esta actividade contará con todas as medidas de prevención estipuladas polas autoridades sanitarias, como o aforo reducido ou o mantemento das distancias de seguridade entre o público. Ademais, é obrigatorio o uso de máscara durante todo o espectáculo.
     
As artistas High Paw e Rabela rachan estereotipos no proxecto ‘Claqueta Violeta’
O Rosal, 6 de novembro de 2020.- A loita pola igualdade tamén chega ás batallas de galos e, de aí, as aulas do CPI Manuel Suárez Marquier. As artistas High Paw e Rabela participaron no proxecto ‘Claqueta Violeta’ posto en marcha polo Concello do Rosal en colaboración cos centros educativos para acabar coas desigualdades de xénero, facer unha chamada á acción á mocidade para que rache con roles e estereotipos e amosarlles que existen outros tipos de masculinidade alternativos aos tradicionais.
Ao abeiro do programa, as artistas impartiron un taller dirixido ao alumnado de 3º ESO do CPI, unha sesión dobre na que falaron das súas traxectorias na música e na que contaron anécdotas como mulleres nun mundo machista e cheo de tópicos de sexo binario, sobre todo no ámbito das batallas de galos. Durante a actividade, as artistas fixeron con rapaces e rapazas un taller de improvisación no que explicaron como facer unha base rítmica e no que lles ensinaron diferentes formas de rimar.
Unidos por un obxectivo común, High Paw, Rabela e o alumnado do centro improvisaron un rap a partir dunha frase machista que lle responderon á propia Rabela durante unha batalla na que participaba. A actividade rematou cunha impresionante improvisación entre as dúas artistas, agasallo final da sesión para todas as persoas presentes.
Actividades do proxecto
O proxecto ‘Claqueta Violeta’ integra varias actividades para implicar ao alumnado no eido da igualdade, buscando axudalos a desenvolverse como persoas adultas que defendan a equidade, a liberdade, a autonomía, a solidariedade e a xustiza. Unha das actividades desta iniciativa é un obradoiro de creación de curtametraxes, no que a través de 10 sesións os rapaces e rapazas crearán os seus propios filmes empregando os seus dispositivos móbiles e apoiándose en programas informáticos de edición e montaxe audiovisual cos equipos informáticos da aula de Novas Tecnoloxías do CPI.
O proxecto complementarase cunha conferencia sobre “Novas masculinidades: o papel do home na loita contra a violencia de xénero” o vindeiro 25 de novembro, na que participarán representantes de AHIGE Euskadi, unha asociación destacada polo seu traballo a prol da construción de novas masculinidades que forma parte da rede da Asociación de Hombres por la Igualdad, presente en numerosas comunidades autónomas.
O proxecto conta cunha subvención ao abeiro do Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres e está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
    

A auditoría indica que O Rosal ten unha marxe de mellora do 55% no aforro enerxético
O Rosal, 5 de novembro de 2020.- O Rosal continúa dando pasos cara un modelo de consumo enerxético municipal sostible. Esta semana o equipo redactor presentou á alcaldesa, aos concelleiros e a técnicos municipais os resultados da auditoría enerxética do concello, un estudo integral dos aspectos técnicos e económicos que afectan directa ou indirectamente ao consumo enerxético dos edificios municipais e da iluminación exterior.
Esta análise, que tiña por obxectivo establecer un conxunto de reformas e melloras encamiñadas a un uso racional da enerxía, desvelou que o concello ten unha marxe de mellora a medio prazo que pode supoñer ata un 55% de aforro enerxético con respecto ao consumo actual e, por tanto, de custo económico. “Non se trata de repoñer ou mudar luces, senón de mudar por completo o sistema dunha forma estratéxica e planificada. E non o facemos só por unha cuestión de eficiencia económica e de consumo, senón tamén por criterios éticos e de compromiso co medio ambiente”, sinala a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.
A auditoría propón medidas de mellora do sistema de alumeado público do concello conta con 2.814 puntos de luz, a maioría deles luminarias viais, cunha potencia total instalada de 280,21 kW. Así mesmo, tamén se propoñen melloras para os edificios municipais relativas a xanelas, á envolvente térmica das fachadas, aos actuais sistemas de calefacción e ao emprego de enerxías alternativas.
Este traballo representa un primeiro paso dunha estratexia planificada, a medio e longo prazo, para mudar por completo o consumo enerxético do concello, e que precederá a elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) co fin de establecer un modelo de consumo eficiente e sustentable no “Pacto dos Alcaldes e Alcaldesas polo Clima e a Enerxía”, ao que está adherido o Concello do Rosal. A auditoría tivo un custo total de 16.552,80€, subvencionados nun 50% ao abeiro da convocatoria do Plan de Compensación ambiental da Consellería de Presidencia e no outro 50% con fondos propios do concello.
   

O Rosal reducirá a taxa do lixo aos negocios que pecharon durante o estado de alarma
O Rosal, 3 de novembro de 2020.- O Concello do Rosal celebrou este martes 3 de novembro un pleno extraordinario urxente para modificar a ordenanza municipal que regula as taxas de recollida do lixo co obxectivo de reducir nun 25% o pago da cota a aqueles autónomos, negocios e empresas que se viron obrigados a pechar e parar a súa actividade ao longo do ano 2020 como consecuencia da declaración do estado de alarma por mor da pandemia da COVID-19. “Fomos quen de, en momentos extraordinarios como os que estamos a vivir,  tomar tamén medidas extraordinarias para apoiar aos rosaleiros e rosaleiras dentro do ámbito competencial do propio Concello”, explica a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.  
Con esta medida dende o Concello trátase de achegar o seu gran de area ao comercio local e ao tecido empresarial do Rosal, eximíndoos dunha parte do pago desta taxa de carácter anual ao entender que durante o peche pola pandemia non desfrutaron do servizo de recollida de lixo e doutros complementarios.
As persoas autónomas, negocios ou empresas interesados nesta redución da taxa deberán tramitala presentando a solicitude acompañada dunha declaración responsable de terse producido a suspensión de actividade a causa da crise sanitaria e da documentación oficial da que dispoña para acreditar esta circunstancia.
Esta bonificación foi posible levala a cabo despois da modificación necesaria por parte da ORAL, o órgano da Deputación de Pontevedra encargado de colaborar nos concellos na xestión, inspección e recadación de tributos locais.
  
O PP pronúnciase sobre a reduccion da taxa do lixo concello do Rosal
O Rosal, 3 de novembro de 2020. Dende o Grupo Municipal do PP de O Rosal, celebramos que se aprobara por unanimidade unha medida que xa foi demandada polo noso grupo o 27 de maio, de reducción da taxa de lixo aos comerciantes e pymes do Concello. Unha medida que o portavoz do grupo municipal do PP do Rosal, Domínguez Martínez, lle trasladou ao equipo de goberno nunha das reunións da comisión de seguemento da crise sanitaria producida polo Covid19. Esta medida foi levada nun pleno extraordinario urxente que se celebrou hoxe as 8 da mañá.
Aínda que o porcentaxe de desconto na taxa nos parece pequeno, calquera medida será ben acollida polos comerciantes nestes momentos tan duros para poder sacar adiante os seus negocios.
Os beneficiaros, aqueles comercios que durante o estado de alarma tiveron que pechar as súas portas, terán que solicitar dito desconto unha vez sexa aprobado o novo regulamento de forma definitiva.
Deberán estar pendientes da publicación dos plazos, para solicitar acollerse a este desconto.
Seguiremos traballando para conseguir máis medidas que beneficien o noso comercio.
    
A xestión da biomasa e a creación de faixas de protección, claves do plan municipal de prevención de incendios do Rosal
O Rosal, 2 de novembro de 2020.- Os técnicos do equipo redactor do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Rosal debullaron os pormenores deste documento nunha reunión mantida a semana pasada na que participaron a alcaldesa, varios concelleiros, a técnica forestal municipal e representantes das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común de O Rosal, As Eiras, San Xoán de Tabagón e San Miguel de Tabagón. “Concello e comunidades de montes mantemos unha relación de reciprocidade nun tema tan importante como é o dos lumes. Por iso colaboramos man a man para recompilar toda a información necesaria e contar coa opinión das entidades máis acostumadas a traballar na xestión dos montes”, salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.  
O plan, que tivo un custe de 6.500 euros subvencionados ao abeiro do Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra, ten por obxectivo planificar o territorio segundo o grao de perigo que supón a súa situación actual, marcando as actuacións necesarias a desenvolver e pivotará sobre a xestión da biomasa e a creación de faixas exteriores para planificar o territorio segundo o grao de perigo que supón a súa situación actual, marcando as actuacións necesarias a desenvolver.
Aínda que o municipio rosaleiro ten un índice baixo de incendios, cunha media de 4,7 ao ano e 5,2 hectáreas afectadas segundo os datos da Consellería de Medio Rural, os lumes forestais constitúen unha das maiores ameazas ao sector forestal galego, un dos piares básicos da creación e mantemento de emprego no rural. Neste sentido, o plan é o documento que contén as accións necesarias para a prevención e defensa dos incendios tras unha análise da situación actual e establecendo unha zonificación do territorio como marco das directrices de actuación.
A través deste plan defínese a rede de faixas secundarias de xestión de biomasa formadas por un conxunto de parcelas lineais do territorio estratexicamente localizadas, especialmente aquelas declaradas de alto risco, e a creación e mantemento de faixas exteriores de protección de zonas poboadas.
Xunto a estas accións, contémplase tamén a eliminación total ou parcial da biomasa forestal mediante técnicas silvícolas axeitadas para garantir o control, reducir o risco de incendio e protexer a seguridade da veciñanza.
Regreso al contenido