Mergelina, re-excavación - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Mergelina, re-excavación

ARQUIVO
A Biblioteca Pública Municipal de Tui reabriu hoxe con todos os servizos
 
Tui. Luns, 7 de xullo de 2020.  A Biblioteca Municipal de Tui recuperou esta mañá o seu horario de apertura de mañá e tarde e o funcionamento de todos os servizos bibliotecarios.
 
Dende hoxe a Biblioteca tudense volve contar co servizo de préstamo e devolución de obras; consulta, lectura e estudo en sala; información bibliográfica e bibliotecaria; préstamo interbibliotecario e intrabibliotecario; colección en libre acceso; hemeroteca; actividades culturais presenciais e dixitais e información e referencia presenciais.
 
Establécense unha serie de medidas de prevención e funcionamento para un normal funcionamento do servizo e unha axeitada prevención sanitaria. Así as persoas usuarias e o persoal deben seguir as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade covid-19, así como a propia exposición aos estes riscos:
 
·         A distancia interpersoal entre usuarios e entre estes e o persoal da biblioteca será de polo menos 1,5 metros. Poderá ser dun metro cando se conte con elementos de protección ou barreira
 
·         Será obrigatorio o uso de máscara agás cando se permaneza sentado nun posto de lectura
 
·         Durante a lectura da prensa manterase posta a máscara en todo momento, agás os supostos excepcionados. Os usuarios/as deberá desinfectar as mans antes e despois do seu uso ou manipulación.
 
·         O lavado ou desinfeccións de más debe realizarse no acceso á Biblioteca, amais de antes e despois de manipular cada material de préstamo.
 
·         No caso de usar a sala de lectura ou un posto de acceso a ordenadores, cada usuario realizará a limpeza e a desinfección do posto de lectura (cadeira e mesa) empregado tras o seu uso ou do ordenador e posto de consulta utilizado, solicitando os produtos requiridos ao persoal da Biblioteca.
 
·         A capacidade máxima da Biblioteca establécese nun 75%
 
·         Establécese un sentido único de circulación dos usuarios no edificio, estando debidamente sinalizado
 
·         O ascensor só será empregado por persoas con mobilidade reducida.
 
Recoméndase non usar os aseos         
 
   
 
O Concello de Tui fai un chamamento á responsabilidade individual no cumprimento das normas sanitarias ante a COVID-19
 
Tui. Luns, 6 de xullo de 2020. O Concello de Tui fai un chamamento á veciñanza a respectar as medidas de seguridade establecidas ante a pandemia da COVID-19.  Lembran así a obrigatoriedade do uso da máscara e de manter a distancia de seguridade.
 
Dende o Concello o alcalde, Enrique Cabaleiro, sinala que “é fundamental que se cumpra a normativa sanitaria” polo que fai un “chamamento á responsabilidade individual e tamén colectiva”.
 
A Policía Local realizará unha estrita vixilancia do cumprimento das normas por parte da veciñanza, sobre todo no uso de instalacións públicas coma parques infantís e zonas comúns. Explicaba o rexedor que no caso de rexistrarse un uso indebido estas instalacións poderían volver pecharse.  Por outra parte indicaba que tamén se vixiará o cumprimento das normas nas terrazas tanto no referido á distancia entre mesas, coma ao número de mesas e cadeiras.  
 
Enrique Cabaleiro indicaba que naqueles lugares públicos susceptibles de aglomeracións de persoas “se vai vixiar que se está cumprindo coa normativa”.  Sobre todo farase especial fincapé dicía “no uso da mascarilla porque unha parte da poboación non a esta usando”.  Indicaba que este control se vai intensificar porque amais “temos unha recomendación das autoridades sanitarias e do propio Ministerio de Interior de que se reforcen as medidas de seguridade neste senso”.
Regreso al contenido