Lectores - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Lectores

VARIOS
Opinión dun veciño afectado pola VAC ao seu paso polo Rosal
Sun un dos veciños do Rosal afectados polo ruido do VAC ó seu paso por Pías. Hoxe pola mañán chamei a Xunta para saber cuando iban a vir a instalar os aparatos de medición. A resposta por parte da funcionaria encargada deste tema foi que non van a instalar ningún sistema de medición acústica. Simplemente se fai unha inspección ocular, que se fixo o sábado pasado pola mañán, veu unha persona da empresa e sacou unhas fotos e ahora a empresa que vai a faer o traballo faerá un estudio en base a documentación que lle aporte a Xunta. E cos resultados que veñan no informe, a Xunta decidirá se ten que faer algunha corrección ou no. Nos xa pedíramos presuposto a unha empresa, e faer unha medición acústica durante 3 días, para que colla días de semana e fin de semana, e logo faer unha simulación para ver que medidas hai que tomar, custa muito máis que 7.000,00 €. E a Xunta non está por gastar diñeiro nin en medir o nivel de ruído, nin por suposto en faer as correccións necesarias. Nos antes vivíamos nun espacio precioso, en silencio e poderíamos seguir vivindo en silencio, se hubese voluntá de faer as cousas ben, pero non interesa. O VAC é unha obra mal diseñada e mal ejecutada, gastando o mínimo posible e abrindo ó valle do Rosal en canal. E a este punto de que gasten 7.000,00 € en faer un informe, chegamos despois de máis de 2 anos presionando. E bueno, se non miden o que hai, non van a conocer a realidade, que para conocela, non tiñan nin que medir, solo con que se dignasen a vir a dar un paseo, xa se poden faer unha idea da realidade. Porque os problemas que nos causa o vial non solo é o ruído, cortaron a agua dos manantiais, o sistema de alcantarillado, en algúns sitios, funciona de pena... en fin, é o que hai.
Benito Guerreiro
Regreso al contenido