Capilla das Mercedes, Centenario - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Capilla das Mercedes, Centenario

Arquivo 2020
 
Conmemoración do centenario da inauguración do santuario da Virxe das Mercedes
por Victoriano Rodríguez

Imaxe da Virxe Nosa Señora das Mercedes que se venera na capela da Gándara, onde se observa na súa man uns grilletes e cadea, símbolo de prisión. A seus pés cautivos e santos. E co escapulario da Orde Mercedaria

       Co motivo de cumprirse este ano de 2018 o centenario da inauguración da capela adicada en advocación a Nosa Señora das Mercedes no barrio de A Gándara na parroquia de Salcidos, publicar a breve historia e situación actual no libro-programa de Festas de este ano, de cómo e por que, se ergueu este santuario co seu conxunto patrimonial anexo a principios do pasado século.
       Hai que destacar e recoñecer o mérito ao veciño deste pobo da Gándara o Reverendo don Severino Álvarez Otero (1848-1921), (en adíante don Severino) das edificacións construídas en terreos herdados de seus pais e outros adquiridos no lugar da Carreira na Gándara onde residían. Este conxunto da denominada de varias maneiras: casa rectoral, casa habitación, palacete ou abadía (en adiante Casa Grande), capela, Paso del Pergamino, Quinta «Las Mercedes», casas familiares e de servidume, fincas, moblaría, aperos agrícolas, material de culto… foi sufragado por don Severino coa súa herencia e fondos adquiridos durante trinta anos de vida pastoral en Arxentina e Cuba.
 
 

Reverendo don Severino Álvarez Otero a finais de mil oitocentos

      Nace Severino o 21 de febreiro de 1921, sendo fillo de Juan Manuel Álvarez de La Torre, no seu terceiro matrimonio, e de Josefa Rita Otero Signo no seu segundo, que tamén terían unha filla chamada Camila. Tanto Severino como Camila Álvarez Otero, popularmente

Placa de mármol que figura no frontispicio  da capela das Mercedes, con o ano da súa inauguración en 1918


Conxunto de propiedades construídas por don Severino a principios do pasado século: 1.- Quinta «Las Mercedes». 2.- Casa grande-abadía, patios e terreos. 3.- Capela Virxe das Mercedes. 4.- Paso del Pergamino (hoxe transformado en viñas).
 
      Tía Camila (en adiante Camila), non terían descendencia. Seu pai J.M. Álvarez estaría casado coa primeira muller Rosa Benita Sobrino, que non terían descendencia; coa segunda Rosa M. Vicente Sobrino do que terían cuatro fillos: Joaquina, M.ª Rosa, Benito e Balbina. Súa nai Josefa Rita tivera tamén dous fillos do seu primer matrimonio: Francisco e Bibiana, (menciono esta relación familiar para entender o extenso testamento de don Severino, exposto mais adiante).
      Estudia ordenase sacerdote no seminario de Tui na década dos setenta do século XIX, despois de ser ordenado sacerdote marcha para as Américas, sendo seu primeiro destino Arxentina e despois Cuba. Nos primeiros anos exercería de cura vicario no Arzobispado de Bos Aires, onde tamén sería nomeado Confesor Ordinario da Comunidade das Fillas da Nosa Señora da Misericordia e de S Xosé polo Canónigo D. Antonio Espinosa por orden de S.S. León XIII. En 1878 don Severino é destinado a Pergamino, onde exercería de cura párroco na igrexa de Nosa Señora das Mercedes.
      A cidade de Pergamino situada no interior do país, sería dende o tempo das conquistas e dominación un lugar estratéxico por estar situada na ruta bi oceánica entre Bos Aires o norte e o oeste: Córdoba, Mendoza, Santiago de Chile, Bolivia, Perú… Zoa da Pampa húmida, moi rica en agricultura, gandeira e súas industrias derivadas. O santuario, dende que se ten coñecemento documetal de finais do século XVI ata o XX , foi reconstruído en varias ocasións, xa que ata o século XVIII pola súa situación estratéxica formaba parte dun forte militar que fora obxecto de incursións polos nativos ante os dominadores alleos. En 1887 rematan as obras dunha nova igrexa, que sería destruida por un incendio en 1919. En 1923 constrúese outro novo templo de estilo románico, inaugurado en 1930.
     O 12 de outubro de 1897, don Severino pronuncia un brilante discurso con motivo do acto da colocación da pedra fundacional da Casa Social de Socorros Mutuos, destinada a colectividade española en Pergamino:
Señores: el acto que acabamos de realizar ofreciendo aquí a Dios el cruento sacrificio de la misa y pidiendo sobre esta piedra las bendiciones del cielo, es la obra del amor y al complemento de la Ley que las hermanas sociedades cubren con instituciones benéficas en el campo de la historia.
     Verdad que la naturaleza pudiera bastar al hombre para llenar las necesidades de su cuerpo y Dios las de su alma. Pero aislado el hombre lejos del cielo que le vio nacer, sin afecciones, sin familia, sin corazones hermanos, lo cierto es señores, que el hombre no se bastaría a si mismo en la grandiosidad de los destinos que está llamado a llevar de este mundo, debe ser con la majestad del dinero y la armonía de la unión, con teatro de virtudes cuando exiges su perfección misma en relacion con la perfección del universo.
     De ahí ese instinto de asimilación de cada raza, de cada nación, de cada pueblo, de cada familia, y de ahí también el origen de estas sociedades llamadas de Socorros Mutuos cuyo fin no puede ni debe ser jamás otro que el de socorrerse, ayudarse, protegerse, consolarse mutuamente los hombres unos a los otros en los múltiples azares de la vida.
     Ved pues por qué os he dicho al principio que el acto que acabamos de realizar es la obra del amor y el complemento de la Ley.
     Pero toda Ley tiene su sanción (…). Compatriotas; habéis comenzado esta gran obra bajo los mejores auspicios. Que coca más grandiosa, eficaz y en armonía con nuestras tradiciones e historia que ponerla bajo la protección de Dios en cuyas manos están el poder y la gloria. Ni que espectáculo más hermoso y sublime que el que nos ofrece esta concurrencia selecta y esos preciosos estandartes desplegando al aire sus hermosísimos colores con sus tradiciones también, su historia, etc. (…).


Membrete dunha carta enviada por don Severino a seu amigo José Antonio Lomba das Cachadas, en 1914 dende Cuba,
onde exercía de cura ecónomo na parroquia de San Jesús del Monte de Aureas, provincia de Oriente, pertencente ao
Arzobispado de Santo Domingo de Cuba, polo que se demostra que estivo neste país nos anos antes de vir para a Gándara

     Sobre o do porqué don Severino decide construír un santuario no seu pobo natal de A Gándara en devoción a Nosa Señora das Mercedes, Redentora de Cautivos e Presos. Pódese supor algunha hipóteses: polas circunstancias de que fose enviado polo Arcebispo de Bos Aires a desempeñar as súas funcións a ese lugar onde se veneraba a Virxe das Mercedes? Que fose algunha promesa por axudar a presos españois no cárcere de Mercedes en Pergamino entre eles seu hermanastro/cuñado Francisco M. Álvarez, fillo de súa nai en primeiro matrimonio e pai de don Martín, abade de Salcidos e de don Juan abade de Donas? Tamén según testimonios orais que don Severino ao regreso das Américas pretendía celebrar a Misa de Alba (Misa Primeira) na parroquial de Salcidos, negándose a elo don Martín? Entendese pois, que don Severino, cara a seu retorno das Américas, desexaba levantar un templo no seu pobo natal e instituír unha piadosa Fundación que rexentaría nos seus últimos anos, con celebración de misa para os barrios de A Gándara, Pintán e Proba.
     Na década de 1890, comeza a construción do pretendido conxunto da Fundación, poñendo os nomes en memoria dos lugares onde dedicaría a maior parte da súa vida pastoral nas Américas, construíndo primeiro a Casa Grande, o acceso o templo: Paso do Percamino, Quinta «Las Mercedes» e por 1915 a capela en advocación a Virxen das Mercedes.
     En 1902 don Severino escribe desde Bos Aires ao Obispado de Tui solicitando permiso para a construción da capela: «En calidad de presbitero patricionista de la parroquia de san Lorenzo de Salcidos y actual cura párroco de Mercedes y de su partido en la Diócesis de La Plata, solicito levantar una capilla pública en terreno en el barrio de mi nacimiento, y lugar de la casa que fue de mis padres, denominada hoy “Casa del Reloj” en La Gándara de Abajo, y que autorice al párraco de Salcidos o a otro sacerdote a que bendiga la piedra fundacional… dedicada la misma, a la advocación de Nuestra Señora de La Merced…»
     O 4 de febreiro de 1903. O Provisor e Vicario de General de Tui, Valentín Covisa, solicita mediante un  escrito al cura de Salcidos «que informe sobre lo solicitado por el sacerdote Severino Alvarez…»
     O 8 de febreiro de 1903, o párroco de Salcidos entre 1887 a 1904, don Juan Sánchez Fraile contesta dicindo: «certifica no creer de verdadera necesidad para los fieles la capilla en proyecto,… porque el barrio está cerca de la Iglesia parroquial, con la cual se enlaza por carretera y camino llano,… aunque podría pasar si no se celebrase misa a los días festivos, porque traería a un barrio de 90 vecinos, la disgregación…»
     O 13 de xullo de 1903 don Severino recibe autorización do Obispado para a construcción da capela «que en vista de lo recibido, se le concede la licencia para que una vez terminada la construccion, se ponga en su conocimiento, a fin de que antes de ser habilitada para el culto, se informe de las condiciones de seguridad, ornato y demás y así señalar los actos de culto que en la misma hayan de celebrarse… por lo mismo se autoriza al abad de Salcidos a la bendición de la piedra basal conforme al Ritual romano…»

Imaxe da Virxe das Mercedes da Gándara, onde se observa na súa man uns grilletes e cadea, símbolo de prisión.
A seus pes cautivos e santos. E con o escapulario da Orden Mercedaria

    A Virxe das Mercedes –Nosa Señora da Mercé (La Virgen de la Merced) / Nosa Señora das Mercedes (Nuestra Señora de las Mercedes) –en adiante Virxe das Mercedes–, é unha das advocacións marianas da Benaventurada Virxe María. Patrona e Redentora de Cautivos, tamén chamada Xenerala dos Exércitos Celestiais, a Muller Vestida de Sol, e Reina de «La Paz».
    O significado de «Mercé» (Mercedes) é de misericordia. Según a historia, en agosto de 1218, aparecéselle a Virxe María, como Virxe das Mercedes a San Pedro Nolasco instándolle a que fundase unha Orde para redimir ós cristiáns que foran apresados polos musulmáns que dominaban España e asolaban as costas mediterráneas e permanecían cautivos no norte de Africa. Pedro Nolasco, San Reimundo de Peñafort e o rei Xaime I O Conquistador, fundan a Real, Militar e Relixiosa Orde de la Merced de «Redención de los Cristianos Cautivos». Supónse que esta Orde redimiu a trescentos mil cautivos que estaban en mans dos musulmáns. Para a súa conmemoración establécese o 24 de setembro como o día no santoral, propagándose a súa devoción por Aragón, Cataluña e resto da península, por Francia e Italia,  sendo dende o século XIII a Patrona de Barcelona e de varios lugares de España. Onde tivo gran arraigo foi en América, xa que dende os primeiros tempos da conquista e evanxelización, a Orde das Mercedes participou mui activamente na implantación evanxélica no continente americano.
   A súa devoción e patronazgo está moi extendido, principalmente por Iberoamerica:
   En Arxentina: é venerada e festexada como patroa en 26 concellos.
   En Bolivia: é venerada e festexada como patroa no departamento da Paz, onde se lle rende veneración por haber derramado lágrimas, en Potosí e en seis concellos.
  En Chile: en seis concellos
  En Colombia: en nove concellos.
   En República Dominicana: en nove concellos.
   En República del Ecuador: en tres concellos, patroa do Litoral Ecuatoriano das Forzas Armadas. Ademais é patroa e reina da cidade de Guayaquil.
No Salvador: é patroa do concello de Mercedes Umatia
  En Espana: é venerada e festexada como patroa en 18 cidades e a nivel local en gran cantidade de parroquias. E neste caso en A Gándara, parroquia de Salcidos
   En Nicaragua: patroa en catro ciudades.
   En Costa Rica: patroa da Cidade de Grecia (cantón) na provincia de Alajuela.
   En Panama: patroa en catro concellos.
   En Perú: patroa das Forzas Armadas. Gran Mariscala de los Ejercitos del Perú. Alcaldesa Perpetua da cidade de Paita e Estrela da Fe e da Evanxelización (4 de febreiro de 1985 por Juan Pablo II). Ademais, patroa en seis concellos.
  En Porto Rico: patroa do pobo de Florida.
   En Uruguai: patroa da cidade de Mercedes, departamento de Soriano.
  En Venezuela: patroa de Zea, estado de Mérida. Patroa de San Pablo, capital do municipio Arístides Bastidas, estado Yaracuy.
    Patroa da rexión de Barlovento, estado Miranda. Patroa de Río Chico, capital do municipio Páez, estado Miranda. É patroa de Borojó, municipio Buchivacoa, estado de Falcón. A Señora da Mercé ou Virxe das Mercedes é patroa, protectora, reina, generala, mariscala, gobernadora, alcaldesa, heroína de Higos-Urco… de numerosas institucións, colectivos e instituciós, como exércitos, centros penitenciarios, igrexas, conventos, catedrales, basílicas, ermitas, colexios, clínicas, santuarios…
   En Estados Unidos: patroa do estado de Delaware. En Filipinas: patroa de Calape, Bohol.
   En México: patroa en Toluca, Chiapas e Zapatacas.
 En Portugal: patroa de Beloi, en Sao Pedro da Cova, Gondomar.Imaxe da Virxe das Mercedes da Gándara, onde se observa na súaman uns grilletes e cadea, símbolo de prisión. A seus pes cautivos e santos. E con o escapulario da Orden Mercedaria.
    A Virxe das Mercedes –Nosa Señora da Mercé (La Virgen de la Merced) / Nosa Señora das Mercedes (Nuestra Señora de las Mercedes) –en adiante Virxe das Mercedes–, é unha das advocacións marianas da Benaventurada Virxe María. Patrona e Redentora de Cautivos, tamén chamada Xenerala dos Exércitos Celestiais, a Muller Vestida de Sol, e Reina de «La Paz».
O significado de «Mercé» (Mercedes) é de misericordia. Según a historia, en agosto de 1218, aparecéselle a Virxe María, como Virxe das Mercedes a San Pedro Nolasco instándolle a que fundase unha Orde para redimir ós cristiáns que foran apresados polos musulmáns que dominaban España e asolaban as costas mediterráneas e permanecían cautivos no norte de Africa. Pedro Nolasco, San Reimundo de Peñafort e o rei Xaime I O Conquistador, fundan a Real, Militar e Relixiosa Orde de la Merced de «Redención de los Cristianos Cautivos». Supónse que esta Orde redimiu a trescentos mil cautivos que estaban en mans dos musulmáns. Para a súa conmemoración establécese o 24 de setembro como o día no santoral, propagándose a súa devoción por Aragón, Cataluña e resto da península, por Francia e Italia,  sendo dende o século XIII a Patrona de Barcelona e de varios lugares de España. Onde tivo gran arraigo foi en América, xa que dende os primeiros tempos da conquista e evanxelización, a Orde das Mercedes participou mui activamente na implantación evanxélica no continente americano.
   A súa devoción e patronazgo está moi extendido, principalmente por Iberoamerica:
   En Arxentina: é venerada e festexada como patroa en 26 concellos.
  En Bolivia: é venerada e festexada como patroa no departamento da Paz, onde se lle rende veneración por haber derramado lágrimas, en Potosí e en seis concellos.
    En Chile: en seis concellos.
    En Colombia: en nove concellos.
    En República Dominicana: en nove concellos.
    En República del Ecuador: en tres concellos, patroa do Litoral Ecuatoriano das Forzas Armadas. Ademais é patroa e reina da cidade de Guayaquil.
    No Salvador: é patroa do concello de Mercedes Umatia.
    En Espana: é venerada e festexada como patroa en 18 cidades e a nivel local en gran cantidade de parroquias. E neste caso en A
Gándara, parroquia de Salcidos
   En Nicaragua: patroa en catro ciudades.
   En Costa Rica: patroa da Cidade de Grecia (cantón) na provincia de Alajuela.
   En Panama: patroa en catro concellos.
  En Perú: patroa das Forzas Armadas. Gran Mariscala de los Ejercitos del Perú. Alcaldesa Perpetua da cidade de Paita e Estrela da Fe e da Evanxelización (4 de febreiro de 1985 por Juan Pablo II). Ademais, patroa en seis concellos.
    En Porto Rico: patroa do pobo de Florida.
    En Uruguai: patroa da cidade de Mercedes, departamento de Soriano.
   En Venezuela: patroa de Zea, estado de Mérida. Patroa de San Pablo, capital do municipio Arístides Bastidas, estado Yaracuy. Patroa da rexión de Barlovento, estado Miranda. Patroa de Río Chico, capital do municipio Páez, estado Miranda. É patroa de Borojó, municipio Buchivacoa, estado de Falcón. A Señora da Mercé ou Virxe das Mercedes é patroa, protectora, reina, generala, mariscala, gobernadora, alcaldesa, heroína de Higos-Urco… de numerosas institucións, colectivos e instituciós, como exércitos, centros penitenciarios, igrexas, conventos, catedrales, basílicas, ermitas, colexios, clínicas, santuarios…
    En Estados Unidos: patroa do estado de Delaware. En Filipinas: patroa de Calape, Bohol.
    En México: patroa en Toluca, Chiapas e Zapatacas.
    En Portugal: patroa de Beloi, en Sao Pedro da Cova, Gondomar.
 A finais da década de 1890, nos terreos herdados e comprados no lugar de Carreira–Levadas e Crangostiña–Ronqueiro de A Gándara, comeza a construción das obras do conxunto de edificacións: Casa Grande, Quinta «Las Mercedes», Paso del Pergamino e Capela das Mercedes.
CASA GRANDE – ABADÍA

A Casa Grande, tamén coñecida por Na actualidade a remozada Casa casa habitación, casa rectoral, palacete, Grande.
Nos primeiros tempos, o tellado abadía, antes da súa restauración. dispuña de catro buhardillas
   Impoñente mansión edificada ao lado da casa paterna de don Severino, de dúas plantas, de mampostería e pedra labrada que sería a súa casa habitación, abadía e popularmente coñecida como a Casa Grande, e na prensa da época como palacete, cun interior decorado e de  esplendorosa moblaría, destacando un suntuoso reloxo de parede e unha valiosa biblioteca–librería. Vivenda onde residiría don Severino e súa irmán Camila, con súas criadas Dolores Vicente Vicente de Forcadela A Perica e Rosa dende a súa chegada das Américas en 1916 ata seu finamento en 2 de febreiro de 1921, sendo utilizada despois como vivenda–abadía polos cregos encargados da capela, don Juan Manuel Álvarez Silva e don Serafín Álvarez Rodríguez nos anos 1930–40; outros cregos posteriores non utilizaron esta casa como vivenda propia, ata a chegada do capelán don Jesús Pérez Pérez (don Jesusiño) de Salcidos en 1952, quen coidou esta mansión xunto con seus familiares e a criada Adelina da Burgueira que traballaban parte dos terreos agrícolas contiguos. Tamén quen traballou a quinta e o Paso convertido en leira, foi a veciña Antonina da Pingueta. Polos oitenta, e a falta de capelán asignado, a Casa Grande comenzou a deteriorarse, chegando a caer parte do tellado polo que a entrada de auga destrozou o interior e seu mobiliario, ademais grupos de rapaces  usábana como lugar de ocio incontroladamente. En 1995 o párroco de Salcidos don Pascual Bermúdez Fernández, co importe da venta do Paso del Pergamino rehabilita o interior e tellado, posteriormente é acondicionado o seu interior con fins sociais, sendo utilizada ocasionalmente para convivencias xuvenís.
   Pola década dos cincuenta–sesenta esta casa era alugada para a celebración dos banquetes de vodas usando o amplo salón da primeira planta, a comida era preparada no cabanón por cociñeiras que se dedicaban a este menester, usando a louza tamén alquilada de Ubalda, despois baile dentro e na eira, ao son do acordeón de Jesús o Cego.

Jesús O Cego, pegado o canizo na eira, animando co seu acordeón unha voda caseira

15 de xullo de 2018. Con motivo da Xornada de Portas Abertas nas Samaritanas, na mesma eira volven a tocar
os acordeóns como se facía na metade do pasado século.

No entorno da Casa Grande había tres pequenas e antigas vivendas, onde viviron de modesto aluguer cantidade de familias deste pobo e onde naceron moitas persoas hoxe de mediana idade; unha tamén era habitada pola criada de don Jesús Pérez, Adelina de Burgueira. A finais dos setenta unha desas vivendas foi habilitada como Escola Pública para as rapazas da Gándara, onde impartirían escola dona Gloria e dona Begoña. Na actualidade unha delas está rehabilitada para vestiarios dos alumnos e persoal do Centro San Xerome Emiliani que realizan labores agrícolas e de invernadoiros na Quinta «Las Mercedes». O cabanón, na actualidade está rehabilitado pola Fundación «Las Samaritanas» como salón para cursos e funcións varias.


Vista parcial da rehabilitación do antigo cabanón da Casa Grande, efectuada pola Fundación Las Samaritanas
acondicionándoo para cursillos e usos varios.

27 de xuño de 2015. Misa de campaña, concelebrada no patio da Casa Grande, presidindo a Eucaristia o obispo de
Tui–Vigo Monseñor Luis Quinteiro Fiuza e os párrocos de Salcidos don Pascual Bermúdez Fernández e da Guarda
don Jesús García Villadóniga. Celebración con motivo de décimo aniversario da  implantación da Fundación Las
Samaritanas neste lugar.(foto Vitoriano)

   Durante os anos que foi capelán das Mercedes, don Jesús Pérez, ocupóuse do mantemento do conxunto: Paso del Pergamino, Quinta «Las Mercedes», Casa Grande–abadía e capilla. Don Jesús, cuidaba da capela e abadía, retellando os tellados e pequenos arranxos, cultivaba, xunto co seu irmán Manuel as fincas e viñas e administraba os arrendos das leiras de cultivo e os alugueres das vivendas do entorno da Casa Grande.


O Grupo de Gaitas A Boalleira tocando na Xornada de Portas Abertas das Samaritanas. (14 de xullo de 2018).

    En maio de 2006, o obispado concédenlla a Fundación Las Samaritanas, como casa de acollida de mulleres desamparadas en situación de exclusión social do Baixo Miño, ca finalidade de axudalas en todo necesario a fin de conseguir a súa integración de novo na sociedade. Esta fundación realizaría importantes reformas de mellora  no interior para adaptala como Centro de Inclusión Social según normativa vixente para este tipo de centros, así como os locais anexos para a impartición de cursos de diverso contido social. Tamén realizarían o pintado de fachadas mellorando substancialmente o aspecto externo da Casa Grande. Ademais do adecentamento de patios e fincas do entorno.

QUINTA «LAS MERCEDES»
   Fronte a Casa Grande ao norte, no Camiño da Carreira cerran de muro alto de pedra e entradas dos portais de cantería labrada, unha finca de cerca de 10.000 m. destinada a viña en todo o perímetro exterior frutais e cultivos agrícolas, destacando no pozo, unha torre de ferro con depósito superior e unha turbina aérea –a veleta– para extraer a auga. A auga estaba encañada por toda a finca con grosas tuberías de plomo e con as boquillas de saída de bronce; por toda a viña tamén había unha tubería para regar as cepas. No lado superior dereito había un enorme depósito para almacenar a auga de regar, que lle pertencía aos xirios da fonte da Fontevieita.


Entrada á Quinta das Mercedes, onde se conserva no portal o nome do seu propietario don Severino. Na outra folla xa fallan as letras Álvarez do seu apelido.

  A finca estaba dividida en varias partes con pasillos para un máis eficaz traballo dos cultivos, e na parte alta un anaco era matorral–toxal, dicíase daquela que unha casa forte de campo, non precisaba ir ó batume ao monte, que tiña que ser autosuficiente.


No medio da quinta, quedan estes Soportes en pedra, e en todo o contorno grosos postes de pedra en pé que, según interior do muro da quinta que servian de testemuñas, podía ser dunha pequena apoio os largueiros da viña. estancia onde don Severino lía e oraba.


A torre co depósito, sen a turbina O restos enfurruxados da torre– e sen os mecanismos de extracción da turbina na actualidade


Mención que fai don Severino da Quinta «Las Mercedes» en 1916

   Os mecanismos de extracción da auga, as tuberias de plomo, os esteos e arames da viña foron desmantelados e vendidos na metade do pasado século. A torre–turbina foi deteriorándose progresivamente a estrutura de ferro, polo que fai poucos anos foi valada polo risco que supuña para as persoas (recordo que os rapaces subiamos ao alto por unhas oxidadas escaleiras de caracol).
  Esta quinta polos anos sesenta–setenta era cultivada pola veciña Antonina Pingueta e parcialmente polo capelán don Jesús e familia; despois para usos varios agrícolas e gandeiros por un veciño do lugar.
  Na actualidade, e dende xaneiro do 2000, o obispado concédella a Asociación San Xerome Emiliani, que é utilizada como centro de formación profesional por unha parte dos seus usuarios con discapacidade intelectual para cultivo de plantas ornamentais baixo cuberta, viveiros e horta, e de centro especial de emprego de xardinería.
  Un grupo de alumnos–usuarios cultiva os invernadoiros de plantas de tempada, ornamentais e arbustivo, que despois serán vendidas na propia finca e na súa tenda nas instalacións do centro na Guarda, e cultivo experimental de camelia de té en colaboración con Viveiros Rio Tollo.

Na actualidade, vista parcial das instalacións de produción de flor e outros usos, utilizados polos alumnos/usuarios do Centro de Formación San Xerome Emiliano.

Alumnos–usuarios do Centro San Xerome, realizando tarefas de coidados de planta ornamental nun dos invernadoiros.

  Outro grupo de 15 persoas con discapacidade, ademais de cultivos na quinta, utilízana como base do material para os seus desprazamentos as funcións externas de mantemento de xardinería contratados polos concellos do Rosal, A Guarda e particulares, dentro do programa de integración laboral deste colectivo.
Cartei que figura no galpón dos usuarios do Centro Especial de Emprego de Xardinería

    Como podemos ver, don Severino preveu que o conxunto construído fose  de sobrada autosuficiencia e confortable para o capelán, familiares e servicio.

PASO DEL PERGAMINO
   Habilitan como un paso ou paseo unha finca que vai dende a estrada Patas–Rosal ao camiño da Crangostiña a Ronqueiro. Este paso ou paseo da frente ao patio e portal sur da Casa Grande e entrada da capela.

Parte de un escrito de 1916, onde don Severino fai mención as características do PASO DEL PERGAMINO.

    As súas fachadas estaban construídas con muros de pedra e as columnas dos portais en pedra labrada con remates de cornixas e copas talladas. Na columna esquerda está grabado «PASO DEL PERGAMINO», e na da dereita «AÑO 1899».
 

Inscrición na columna esquerda:                         Inscrición na columna dereita: «ANO
                                           «PASO DEL PERGAMINO»                                                 DE 1899»
 
    Nun lateral de ámbalas dúas entradas había un «torno» de ferro tipo hélice de catro palas, para permitir so o paso das persoas, coñecido como A Rodiña (a mediados do pasado século, os rapaces utilizabamos eses tornos para xogar, uns púñanse nas «hélices» e outros empuxaban e a xirar). Os artísticos portais de ferro eran abertos para paso da procesión ou como cando foi a inauguración da capela en 1918 para o paso do señor Obispo e personalidades asistentes.
    Os laterais deste PASO estaban cerrados de postes de pedra e arame e a calzada amurrillada como as carreteiras da época, con fileiras de olivos laterais. Cando se fixo a estrada ao Rosal o murrillo do Paso do Pergamino foi vendido para pavimentar dita estrada.
O 2 de decembro de 1995 ese terreno foi vendido polo abade de Salcidos don Pascual Bermúdez Fernández en representación do obispado de Tui–Vigo a dous propietarios das leiras colindantes, coa finalidade do importe da venda, arranxar a Casa Grande que estaba en lamentable estado de ruina, desaparecendo así esa parte do conxunto ideado e mandado construír por don Severino. A Asociación de Veciños de A Gándara O PERCAMINO (nome posto en memoria a ese lugar), coñecida a decisión da venta do Paso del Pergamino interesaríase ante o cura párroco de Salcidos e o Obispado de que as copas de pedra que coroan as columnas da entrada non pasasen a mans particulares, xa que figuran como emblema do seu anagrama e fosen doadas a dita asociación.
 
      
Estado en que se atopaba O PASO DEL PERGAMINO a mediados dos noventa. En 1995 sería vendido a particulares,
modificando a entrada e xa sen os copóns que coroaban as columnas
 
Na actualidade a entrada principal, do que fora O PASO DEL PERGAMINO
    No Consejo Diocesano acordan non cedelas a AA.VV. O Percamino, e que o cura párroco as colocase no entorno da capela, ou onde crea mais convinte «dado que es la única forma que estén al servicio de todos los fieles». Non sabemos onde poden estar custodiadas, xa que os fieis non as miramos por ningures.
   O 27 de xulio de 1995 o OBISPADO DE TUI–VIGO contesta ao intermediario en fincas Urbano Lira Rodríguez de A Guarda as condicións de venta do PASO DEL PERGAMINO:
   Muy Sr. mío: el  Consejo Diocesano de Asuntos Económicos estudió su solicitud de compra de la finca «EL PERGAMINO» y –en principio– ve bien su proposición de compra. Se recaba informe del Sr. Cura–Párroco de Salcidos (Capellán de la Fundación) y es favorable a su solicitud.
   Ahora bien, por ser un bien eclesiástico la venta tendrá que hacerse informando antes el párroco al pueblo, y dando opción a otros posibles compradores, especialmente los linderos.
   De efectuarse la venta la Asociacion «El Percamino» ha pedido ya hace varios años al Obispado que se le cedan los jarrones que figuran rematando las columnas del portal de entrada en la carretera que va a El Rosal –hoy uno en el suelo–, dado que es el distintivo que obra en el sello de dicha asociación.
   Solicitadas por el Consejo varias tasaciones, es norma diocesana el señalar como precio base o de salida de la finca la tasación media, que son 5000 pesetas metro cuadrado. Le saluda atentamente, Fdo./Julio Ramos Rodríguez. Secretario del Consejo
   En 25 setembro 1995 o OBISPADO DE TUI–VIGO comunica ao párroco de Salcidos o decreto autorizando a venta do PASO DEL PERCAMINO e o relativo a petición das copas–xarróns nos que estaba interesada a AA.VV O PERCAMINO:

Escrito do Obispado de Tui–Vigo a AA. VV O Percamino de A Gándara, sobre a venta do PASO DEL PERGAMINO
e destino das copas–xarróns da entrada.

Rvdo. Sr. Cura–Párroco de Salcidos
Estimado en Cristo:
Acompaño decreto autorizando la venta de la finca «El Pergamino».
El Consejo al estudiar la venta de la finca tuvo también en cuenta el deseo de la Asociación «El Percamino» de que los jarrones de piedra ubicados en la entrada de la finca por la carretera que va al El Rosal –uno en el suelo– de que se le cedan, dado que es el distintivo de la Asociacion, y a este respecto cree más oportuno el ubicar dichos jarrones en el atrio de la Capilla, o donde el párroco lo estime más oportuno, puede ser en el muro o en otro lugar, dado que es la única forma de que estén al servicio de todos los fieles. Si se colocan en un local o lugar particular –aunque sea la sede de la Asociacion– no están en un lugar al servicio de todos.
                         Fdo./Julio Ramos Rodríguez. Secretario del Consejo
   En 1991 se funda na  Gándara a Asociación de Veciños, que lle sería posto o nome de PERCAMINO, como referencia do PASO DEL PERGAMINO, tamén  figuran as copas da entrada no anagrama da Asociación.
   O nome de PERCAMINO foi posto do que figuraba esculpido nunha das colunnas de entrada do Paso. Líase PERCAMINO, xa que o tempo borrara o rabicho da G (léndose C), posteriormente consultada documentación se observa que o seu fundador don Severino exercera en Pergamino de Bos Aires. Ó percatarse desta diferencia, o tema foi tratado na A.VV. O PERCAMINO, acordando seguir denominándoa O PERCAMINO pola familiaridade no seu uso, ademais como decía ao respeto o historiador Xoán do Tamuxe: Per–camino, por el camino, que era a función dese paseo, servir de camiño entre a estrada principal e o santuario e a Casa Grande–abadía.

No escudo da asociación figuran as copas e o nome de Percamino sacados da entrada do Paso del Pergamino.
   En tempos pasados por este lugar era o recorrido da procesión das Mercedes; baixaba por este paseo–avenida do Pergamino, ía dar volta o cruceiro das patas e retornaba polo mesmo lugar.
 
SANTUARIO VIRGEN DE LAS MERCEDES
A edificación da Capela comeza en 1916, sendo adxudicada ao constructor de Tabagón, José Martínez Novás O Verdeal.


Este recorte dun documento de don Severino de 1916, demostra que nese ano
se comezaron as obras de construción da capela


O santuario é de estilo neogótico, de planta rectangular de 20 metros de largo, 6’40 de ancho, altura de tellado de 10 metros e alto da torre campanario de 25 metros. Aínda que externamente aparenta unha construción sinxela, dispuña de todos os elementos necesarios para a celebración de culto e con materiais de calidade e de bo valor artístico: Altar Maior con retablo de castaño, no centro a imaxe da Virxe das Mercedes e os lados as San Antonio e o Corazón de Jesús, dous altares laterais con imaxes de San Juan Bautista no lado dereito e San Pedro¸ no esquerdo, ambos altares de estilo gótico,  con pasillo central e bancos laterais para os feligreses, amplo coro, sancristía, púlpito, 14 cadros nos laterais cas imaxes da pasión…  


Á esquerda, escaleiras de caracol de subida a coro e campanario, xa reformadas. A subida ó campanario tiña unha porta con chave para que os rapaces non pasasen ó interior. No centro e á dereita: Altar Maior con retablo, no medio Interior da capela dende o Altar a Virxen das Mercedes, a esquerda o Maior, ao fondo o coro e as escaleiras de Corazón de Xesús e a dereita San Antonio. caracol que suben o campanario e coro

Á esquerda, San José; á dereita, San Juan Bautista

Torre–campanario con dúas campás, a grande orientada ao sur e porta principal ca inscrición en resalte: ANO DE 1828 SAN BASILIO e a pequena cara o oeste coa  inscrición: MARIA YOSEF ANO DE MDCCCXX IZOSE ABAD DON FRANCISCO GONZALEZ, (nunca entedín a ubicación desta campá, xa que as casas do pobo estaban e seguen ao lado contrario cara o norte e este)
As obras tiveron o seguinte valor de construción:
· OBRAS DE CANTERÍA: muros de mampostería, zócalos, apilarados, pilastras, contorno portas, separación altar, campanario, columnas interior de pedra labrada. Presuposto do anterior según plano: 14.927,60 ptas.
· CARPINTERÍA: cuberta de pino vermello con tella plana, bóveda de ripilla armada sobre potós de castaño. Coro de vigas de castaño con piso de pino e barandillas de ferro. Escaleiras de subida a o coro e a torre. Porta principal exterior de tres follas, porta sancristía, interiores e ventanais. Todo según plano, con ferraxes e pintura. Importe de  5.026 ptas.
· ALBAÑILERÍA: paredes exteriores revestidas de cal e cemento, fachada simulación pedra. Revestido interior dos mesmos materiais co exterior, bóveda pintada de mezcla de cal e yeso e os arcos simulados.
· ACCESORIOS: cañerias e baixada augas, piso de cemento, cruz…  Importe de 1.250,00 ptas.
O costo da obra antes exposto ascendeu a 23.139,51 ptas.


Grabado no Altar Maior «Urbano T. Giraldez – Porriño – Sanguiñeda», autor de toda obra de ebanistería interior da capela.
· INTERIOR: Altar Maior, cun artístico retrablo de madeira de castaño, teñido de color nogal e encerado, obra do mestre ebanista Urbano T. Giraldez de Sanguiñeda, por un importe de 1.750 ptas. Dous altares laterais nas mesmas condicións cas do Altar Maior por 1.100 ptas. Un púlpito de castaño: 375 ptas. Un confesionario pleglabe en madeira de pino: 100 ptas.
Unha caixoneira de castaño para a sancristía: 125 ptas e un reclinatorio de castaño 50 ptas. Transportes e embalaxes 125 ptas. Total: 3.625 ptas
    O 3 de agosto de 1918 don Severino solicita ao concello autorización para o traslado das cinzas dos seus pais José Manuel e Josefa Rita as hornacinas de forma oxival que mandara construir na parede da sancristía. Ditas hornacinas–nichos sempre os recordei baleiros, e de sí, ver nos baixos da Casa Grande-abadía unha tapa de mármol con inscrición, que pola súa forma correspondería a algunha das hornacinas. Teño entendido que unha sería para as cinzas de seus pais e outra para as do propio don Severino. Polo que se ve neste tema, as vontades de don Severino non se cumpriron, xa que as cinzas de seus pais quedarían no adro da igrexa de Salcidos, –antigo cemiterio ata 1990–, e as súas irían ao osario xeral ao ser derrubado o seu suntuoso panteón de media altura de pedra labrada xunto con o de outros dous cregos, situados ao fondo do corredor central do actual cemiterio para construír panteóns de liña actual.


As dúas hornacinas, detrás do altar maior, onde don Severino deseaba depositar as súas cinzas e as dos seus pais
    Escrito de 3 agosto 1918, onde don Severino solicitaba permiso o señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento y Junta de Sanidad del Distrito de la Guardia para o traslado das cinzas de seus pais as hornacinas da capela das Mercedes (o que sigue corresponde a trasncripción do anterior documento manuscrito):
    Don Severino Alvarez Otero, mayor de edad, Presbítero, natural y vecino del barrio de la Gándara, en la parroquia de Salcidos de éste distrito, según acredita con célula personal vigente, a V. tiene el honor de recurrir, exponiendo:
    Que en 3 de Enero de 1880, falleció su querida e inolvidable madre doña Josefa Rita Otero Signo, y en 20 de Marzo de 1895, falleció tambien su querido y recordado padre don Juan Manuel Alvarez y Alvarez, cuyos cadáveres fueron inhumados en el panteón particular que el exponente posee en el atrio (antes cementerio) de la parroquia de Salcidos.
    Actualmente, poseído el que suscribe, no solo del fervor religioso que es innato en él, como Sacerdote, sinó del entrañable afecto, que conservó siempre al lugar en que vió la primera luz, y en acción de gracias al Todopoderoso que le ha concedido hasta hoy la salud y la vida para regresar al país natal, después de sufrir tantas penalidades en diversas regiones del Continente Americano, ha mandado construir á sus expensas para memoria eterna, una Capilla dedicada á nuestro culto bajo la advocación de Nuestra Señora de Las Mercedes en el espresado barrio de la Gándara, capilla en la cual mandó construir asimismo una hornacina en condiciones higiénicas y de seguridad, para trasladar á ella las veneradas cenizas de sus inolvidables padres, y como requisito previo e inescusable, una vez otorgada como le fue, la autorización del ilustre Prelado de la Diócesis, acude á la digna autoridad de V. á tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ynstrucción de 12 de Enero de 1904.
    Suplicándole tenga la bondad de disponer que por la Junta Local de Sanidad, se emita el correspondiente Informe para la exhumación de las cenizas de referencia, y traslado é inhumación de las mismas en la hornacina al efecto construida en la espresada Capilla de Nuestra Señora de las Mercedes. Así lo espera el recurrente de la notoria bondad y justificación de V La Guardia Agosto 3 de 1918.
Firmado: Severino Álvarez Resolución do concello:
Providencia:
    Presentada, hoy la precedente instancia convóquese la Junta de Sanidad para que á las diez de la mañana (hora oficial) del Lúnes cinco del actual concurra á esta Consistorial para acordar lo que proceda, respecto al Informe que se solicita por D. Severino Alvarez Otero para la exhumación y traslado de las cenizas de sus padres á la hornacina que mandó construir en la Capilla á que hace referencia.La Guardia Agosto 3 de 1918.El
Alcalde: Agustin Sobrino Vicente. D.S.O. Enrique Mª Sesto.
Diligencia:
Seguidamente se puso la circular de convocatoria á que se contrae la anterior providencia y certifico. Fdo. José Mª Sesto.
Otra:
La Junta en sesión de 5 del actual acordó informar que no había inconveniente en autorizar el traslado que se solicita y certifico. El Secretario. José M. Sesto.

Marzo de 1910. Foto de don Martín Álvarez Álvarez (párroco de Salcidos entre 1904 e 1954) con vestimenta da Universidade Eclesiástica, que lle envía ao seu amigo da infancia José Antonio Lomba Camiña, con dedicatoria no reverso.
Polo que se ve, había unha gran amizade de don Severino e don Martín coa familia Lombadas Cachadas (non así entre eles).

    A capela foi construída entre 1916 e 1918; no testamento de don Severino de novembro de 1916 na cláusula octava manifesta:
    «… los capellanes que hubieran de regentar la capilla que está proyectada y ya cimentada en La Gándara».
En publicación do semanario “La Voz del Tecla” de 21 de maio de 1918 da corresponsalía de Salcidos publica: «SE REANUDARON.- En los primeros días de la presenta semana, las obras de la esbelta capilla, que, en el lugar de La Gándara, está construyendo el piadoso sacerdote don Severino Alvarez Otero. Desea este Sr. tenerla terminada en el mes de Septiembre para inaugurarla el dia 24, festividad de la Stma Virgen de la Mercedes, a la que será dedicada. En ese día, según referencias, que hasta nosotros llegan, habrá bombas, músicas, misa solemne con sermón, procesión, etc., etc. Dios premie el buen deseo de tan fervoroso sacerdote, que aspira a ofrecer un templo, en donde tanta gloria habrá de dársele y que tanto contribuirá a la salvación de las almas, que son a no dudarlo, las santas aspiraciones del generoso donante y virtuoso fundador.»
    Na cláusula undécima de seu testamento de 1916, don Severino fai referencia á acta fundacional da capela:
    Undecima; Destina y lega para use de dicha capilla los objetos todos de culto que fueran de pertenencia del otorgante como son cálices, atriles, misales, ornamentos, albas, etc. y todo aquello que fuese útil al servicio del culto, pero si al fallecimiento del otorgante no hubiese sido erigida esta capilla en La Gándara de la cual tantas veces lleva hecha mencion, en este caso destina y lega para su erección los dineros y valores todos que tuviese depositados en la sucursal del Banco Espanol del Rio de la Plata u otras cosas de crédito particulares y todo aquello que perteneciese al testador, sin perjuicio de los sufragios y legados que deja consignados, debiendo ajustarse esta capilla en lo posible a los planos que deja ya hechos y colocando en la misma en la piedra de fundación el acta que deja ya firmada en la casa de su habitación y que no se colocó el día de la bendición por temor a que fuese sustraida. Todo esto se entiende previa la venia y aprobación del Diocesano. La capilla sera eregida bajo la advocación de «Nuestra Senora de Las Mercedes».
    Cara as últimas datas tiveron que apurar para que estivese rematada o día da súa festividade o 24 de setembro de 1918. Tanto que a imaxe da Virxe foi traída nas vésperas da inauguración. Fóra a buscala o veciño e carreteiro Jesús M. Rodríguez Tío Manolo, no seu carro de cabalos a Tui, a onde chegara dos talleres dun tallador de Santiago. Tío Manolo e Antonina A Pingueta organizarían a primeira festa das Mercedes nese ano de 1918.
    O 24 de setembro de 1918, según o previsto, é inaugurada a capela de Nosa señora das Mercedes, sendo primeiramente  bendecida, con misa solemne oficiada polo  Obispo Monseñor Manuel Lago e varios sacerdotes de distintos lugares. Sairía a procesión polo Paso do Pergamino (finca dos olivos), dando volta no cruceiro das Patas e retornando a capela. Neste evento nótase a ausencia do abade de Salcidos, don Martín –sobriño de don Severino–, entre os que existía unha profunda enemistade, tampouco presidiu no Altar Maior a cruz parroquial de Salcidos, como era preceptivo, ocupando ese lugar a da cofradía de ánimas da Guarda.

     O semario guardés «La Voz del Tecla» de 28 de setembro de 1918 fai un amplo reportaxe con motivo da inauguración da capela:
 

19–09–2013. Novena das Mercedes
 
INAGURACION DE UN TEMPLO EN SALCIDOS
     El martes, día 24 del corriente mes, celebrose en el barrio de la Gándara, de la inmediata parroquia de Salcidos, la inauguración solemne de la magnífica y elegante capilla que el anciano sacerdote y estimado amigo nuestro, don Severino Álvarez acaba de construir y abrir al culto público en honor a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes.
     Hállase erigido el nuevo templo, dentro de la finca propiedad del generoso Fundador y próxima al hermoso palacete donde reside. En Su interior levántense tres hermosos altares de puro estilo gótico, que es el que predomina en todo el resto del edificio. La hornacina central del mayor de ellos, ocúpala una bellísima escultura de la Virgen de las Mercedes, Patrona del Santuario. Al lado del Evangelio hallase situado un elegante púlpito del mismo estilo de los altares; sobre la puerta de entrada una amplia tribuna y detrás del altar mayor la sacristía; es decir un templo en miniatura, en el que no falta nada y ricamente decorado interior y exteriormente
LA LLEGADA DEL PRELADO
     Las 11 serian de la mañana cuando en el lugar conocido por el Crucero de as Patas hizo alto uno de los automóviles de la empresa Hispano Valle Miñor, y de él descendió nuestro Reverendísimo Prelado Dr. D. Manuel Lago González a quien acompañaban su mayordomo, Sr. González Novás y el canónigo Penitenciario Sr. Cerviño.
     El Clero allí reunido y algunas autoridades invitadas al acto, así como el fundador Sr. Álvarez , cumplimentaron Su Ilustrísima, cruzó el espacio una salva de bombas, y a los acordes de la Banda de Tabagón  púsose en marcha la comitiva hacia la finca de las Mercedes.
BENDICIÓN
     Unos momentos después de llegado el Ilmo. Sr. Obispo a la residencia de D. Severino Álvarez, y desalojada de público la capilla, procediose a su bendición solemne, que efectuó nuestro reverendísimo Prelado, asistiendo al acto, de sobrepelliz, el clero de la Guardia y el del Rosal; el párroco de Donas, don Juan Álvarez, sobrino del Fundador, y el presbítero de Santa Maria de Tebra D. José Fernández Bernárdez.
LA SOLEMNIDAD RELIGIOSA
     Terminado el acto de la bendición entró el público en la capilla y dió principio a la misa solemne oficiando de celebrante D. Severino Alvarez y asistiéndole de diácono y subdiácono respectivamente, el Párroco de Donas y el coadjutor de la Guardia Sr. Alvarez. La banda de Tabagón interpretó con maestría la misa del Maestro Cosme de Benito.
     Después del Evangelio ocupó la Sagrada Cátedra el Rdo. P. Martin, del convento de Mercedarios de Poyo, pronunciando una oración notable como todas las suyas. La grandiosidad y trascendencia del acto que se celebraba, la narración de episodios notables de nuestra historia patria y la protección de la Stma. Virgen ha dispensado y dispensa a sus devotos fueron el tema principal de su bello discurso.
   Terminada la misa solemne, organizose la procesión que recorrió la avenida de los olivos de la finca Las Mercedes y un trozo de carretera hasta el crucero de la Gándara, tornando de nuevo a la capilla.
     Una vez recogida la procesión subió al púlpito el Sr. Obispo, pronunciando una sentidísima plática. Habló nuestro amadísimo Pastor, del amor que en España y en esta misma región nuestra se confesó siempre a Maria; enalteció la virtud de la caridad, y tubo frases de bendición y ternura para aquel venerable anciano que empleó en construir en aquel pintoresco lugar de la Gándara un templo en honor de la Stma. Virgen el fruto de sus fatigas y trabajos apostólicos en las lejanas regiones de América donde en aras del deber sacrificó los mejores años de su vida. Con una tierna plegaria a María a favor de la tan ansiada paz universal, y con su bendición de Padre, puso su Ilma. digno remate a estos solemnes cultos.
     Ha llamado poderosamente la atención de los concurrentes la ausencia absoluta de clero de Salcidos a estos solemnes actos, así como el que en el sitio que parece debiera ocupar la cruz de la parroquia en donde radica la nueva Fundación fuese la de la cofradía de Animas de La Guardia.
     Esto aparte de otros detalles de propaganda y organización previas que pudieran haber llevado a aquel lugar mucho mayor contingente de público, Por nuestra parte debemos manifestar que de buen grado hubiéramos dedicado algunas líneas a este asunto en nuestro último número, de haber tenido noticia de ello a tiempo, pues nos hemos enterado de tal solemnidad iba a celebrarse, el lunes por la noche, al leer en nuestro estimado colega “La Integridad” que al dia siguiente saldría para el barrio de la Gándara nuestro reverendísimo Prelado para proceder a la bendición de la capilla.
     Por lo demás el acto resultó solemnísimo y no podemos menos de enviar nuestra más sincera enhorabuena al generoso fundador y estimado amigo el respetable sacerdote D. Severino Alvarez por haber llegado a ver satisfechos sus anhelos de levantar en su pueblo natal un monumento que habrá de perpetuar su memoria a través de los siglos, en instituir una piadosa Fundación por cuyos óptimos frutos habrán de bendecirle, sin duda, futuras generaciones.
     Que el Señor le conceda largos años de salud y vida para regentar dignamente el Santuario de su fundación, y que todo ello redunde en la mayor honra y gloria de Dios y su Madre Santísima bajo la advocación augusta de Nuestra Señora de las Mercedes».
     Desde a súa inauguración a capela e o seu patrimonio estiveron administrados por distintos sacerdotes. Nos seus inicios polo fundador don Severino  Álvarez Otero, quen oficiaría misa, viviría na Casa Grande/abadía con súa irmá Camila e a criada Dolores Vicente, quen se ocuparían das tarefas de mantenemento das instalacións e labores agrícolas. Entre 1930 e 1940 don Juan Manuel Álvarez Silva, que tamén residiría na Casa Grande/abadía; don Serafín Álvarez Rodríguez que como os anteriores habitaría a Casa Grande; don Evaristo Crespo Lorenzo (coadxutor da parroquial do Rosal); don Higinio Martínez Martínez; don Jesús Pérez Pérez (coadxutor de Salcidos e prior da ermita de Santa Trega) desde os anos cincoenta como capelán deste santuario, ademáis cultivaba as viñas e parte das fincas. Ó falecer don Jesús en accidente de tráfico o 18 de marzo de 1978, en adiante se faría cargo de oficiar misa dominical don Pascual Bermúdez Fernández (párroco de Salcidos) ata hai poucos meses, que por enfermidade se retira do exercicio da vida relixiosa.


Segundo  testamento de don Severino de 26 de novembro de 1916 que revoca o primeiro de 13 de agosto de 1906
 
     Polo extenso do testamento de don Severino –16 páxinas e 15 cláusulas– entresácanse algunhas partes, no que podemos observar o grande e valioso patrimonio que lega aos muitos dos seus familiares e os Ilustrísimos Señores Obispos de Tuy. Instituíndo como única herdeira en usufruto á súa irmán Camila Álvarez Otero, viúva de Santiago Benito Portela. Para o cumprimento deste testamento nomea albaceas á súa irmán Camila, a súa fiel sirvienta Dolores Vicente y Vicente A Perica e ó señor Canónigo  Penitenciario de la Santa Yglesia Catedral de Tuy.
     Cuarta: Lega en nuda propiedad a los Ylmos Señores Obispos de Tuy ó a quienes representen legitimamente derechos en el Gobierno de la Yglesia de Tuy, aún cuando hubiera sido suprimida esta  dioceses, las fincas siguientes:
     1ª. La casa habitación del testador en el barrio de La Gándara… con su lugar adyacente… linda Norte: camino vecinal Carreira a Levadas, Sur camino vecinal… Crangostiña a Ronqueiro…
     2ª. La quinta denominada de «Las Mercedes»… cerrada tambien de muro alto de piedra y portales de cantería y cuyos limites son…
     3ª . Un terreno también de muros de piedra y portales de canteria adyacente al lugar de la casa habitación antes descrita… (neste lugar por estas datas de 1916 se iniciaba a construción da capela) y lindante…
     4ª. Un terreno titulado «Paso del Percamino», cerrado con muros de piedra y portales de cantería en sus lados Norte y Sur y con alambre y postes de piedra en los lados Este y Oeste y cuyos linderos son: Norte con camino vecinal denominado Crangostiñas a Ronqueiro, Sur con carreterta al Rosal…
     5ª. Lega a su sobrino Rafael Portela Alvarez un mato en Varela… y un terreno o paso callejón, cubierto con parral que el testador posee al lado Este del muro que cierra al terreno contiguo al lugar de la casa de su habitación, que fue tambien de sus finados padres, destinado a capilla, cimentada ya(demostración de que a capela se empezou a construir neste ano de 1916), debiendo… quedar franco el paso por debajo de dicho parral a favor de tambien de la casa de su hermana consanguinea Joaquina y…
     Sesta: Lega a las hijas de su hermana consanguinea Maria Rosa un tojar en manteiro…
     Septima: Lega a las hijas de sus hermanos Francisco y Joaquina un pinar… y a las hijas de su hermano consanguineo Benito tres matos en Santa Tecla… No lega a su Rudesinda residente en Buenos Aires hija de la hermana Bibiana del testador… por hallarse ella, gracias sean dadas a Dios en posicion desahogada.
     Octava: Lega la librería a sus sobrinos Juan y Martín párrocos respectivamente de Donas y Salcidos en este obispado, con los cuales ha gastado ya bastante dinero el testador en subenir en sus carreras, correspondiendo ahora a ellos atender las necesidades de sus respectivas familias. Pero si esta librería no fuere aceptada quedará bajo inventario a beneficio de los capellanes que hubieren de regentar la capilla que está proyectada y ya cimentada en La Gandara. Y lega a los capellanes precitados que hubieren de regentar la mencionada capilla, para su usufructo particular las vasijas todas o envases de cualquiera clase que fueran de la pertenenecia del testador existentes en la bodega de la casa habitación del barrio de La Gándara, como son bocoys, pipas, barriles etcetera, con excepción de una pipa y un bocoy que destina para su fiel y honrada familiar sirviente Dolores Vicente y Vicente a elección de la misma; así como destina para los expresados capellanes, en usufructo los muebles todos de su pertenencia como son armarios, rinconeras, sillas, sofás, marquesas o camas de fierro, mesas etcétera, con excepción hecha también del estante de los libros y armario de ropa, de castaño ambos, que se hallan en el piso alto de la casa nueva, los cuales armario y estante, destina para la sacristia de la mencionada capilla, si al tiempo de la muerte del testador no estuviere esta bien surtida de cajoneras y armarios así como destina tambien para la misma el mejor sofá, dos sillones y seis sillas de muebles que asigno para los capellanes. Es entendido que todos estos objetos serán entregados a los mencionados capellanes despues de la muerte de la usufrutuaria doña Camila Alvarez Otero, hermana del testador si le sobreninieses la cual hermana podrá disponer de todas estas cosas a su voluntad sin responsabilidad de ninguna clase por pérdida o deterioro. Es entendido tambien que al ser entregados estos legados a los capellanes mencionados serán solamente en usufructo con inventario y cargo de reparación o reposición cuando fuere necesario. Recomienda a los capellanes dichos que conserven en cuanto puedan en su casa habitación los cuadros… de un modo especial los de sus finados padres, cambiando los marcos cuando fuese necesario.
     Novena: Lega a su fiel y honrada familiar sirvienta Dolores Vicente y Vicente de Forcadela, hija legítima de Domingo y María, los aperos y utensilios todos de labranza que hubiese a la muerte del testador y fuesen de su pertenencia, la batería y demás objetos de cocina de la casa de su habitación como son ollas, cacerolas, sartenes etcétera, los servicios todos de la mesa como cubiertos, manteles, vasos, copas, etcétera; con más los frutos todos de la pertenencia del otorgante pendientes en el campo y tambien los existentes en la casa de su habitación y así mismo todos los animales vivos y muertos de cualquiera clase que sean como igualmente las ropas todas las camas como son sabanas, cobertores, colchas y colchones etcétera con mas una marquesa o cama de hierro, un bocoy y una pipa a su elección. Todo esto se entiende despues de la muerte de la usufrutuaria doña Camila Alvarez Otero quien podrá usar y disponer de todas estas cosas sin responsabilidad de ninguna clase por perdida o deterioro. Si la legataria Dolores Vicente y Vicente premuere al testador todos los bienes legados serán distribuidos en dos partes iguales adjudicándose una de ellas a los herederos legitimos del testador y dar otra mitad será vendida por los albaceas que nombrará el importe de la venta destinada a sufragios por el alma del testador y sus padres.
     Décima: Autoriza a su hermana dª Camila Alvarez Otero, no obstante su carácter de heredera usufructuaria, para disponer como quiera en todo o en parte de los legados que deja consignados ya sean bienes inmuebles muebles o metálico, pudiendo disponer de estos como tenga por conveniente per pacto entre vivos, excepción hecha de las fincas legadas a los Ilustrisimos señores Obispos de Tuy a que se refiere la clausula cuarta de este testamento y excepto tambien de dineros y valores que pueda dejar depositados en los bancos o establecimientos de credito o particulares con destino a la ejecucion de la capilla de que se ha hecho mencion.
     Undécima: Si al fallecimiento del testador se hallase algún remanente de dinero ó valores de cualquier clase… es voluntad del testador que de aquellos valores o dineros se destinen cien pesetas para aumentar los fondos para funerales y sufragios, y se reparta otras cien pesetas con las ropas de uso personal en limosnas entre los pobres de La Gándara y que el restante de dichos dineros  quede a beneficio de la tantas veces mencionada capilla de La Gándara.
    Camila Álvarez, irmá de don Severino, no seu primeiro testamento de 26 de novembro de 1916, otorga os seus bens en oito cláusulas, instituindo como herdeiro en usufruto ó seu irmán don Severino.
 

Primeiro testamento de Camila Álvarez –irmán de don Severino– de 26 de novembro de 1916.
 


   
    Fixeron ambos o clásico sistema de un pro outro. Nomeando albaceas testamentarios a seu irmán don Severino, a Dolores Vicente e a Florindo Vicente. Parte da herencia de Camila Álvarez Otero é destinada a gastos do seu enterro, funerais, misas rezadas, esmolas e cabodanos.
    Camila, volve otorgar testamento en vinteun de xaneiro de 1922, no que se ratifica que se cumpla o disposto no de 26 de novembro de 1916, con excepción do relativo a institución a favor do xa seu finado irmán don Severino e, como dous dos albaceas nomeados no testamento de 1906 xa faleceran, nomea a don Antonio Cerviño González, arcebispo de la S. I. Catedral de Tuy e a don José Antonio Lomba Camiña industrial desta vecindade, sendo testigos dese documento Manuel González Martínez, Abelardo Lomba Camiña e José María Puebla Pérez.
    Falece don Severino en 22 de febreiro de 1921 aos 71 anos de idade (según acta de defunción: de «trancazo»), polo que quedou todo o patrimonio en usufruto a cargo de súa irmá Camila ata o falecemento desta en 24 de marzo de 1931 aos 80 anos. Os últimos albaceas antes nomeados, encargaríanse de facer cumprir as vontades de don Severino e de Camila.
   

Recibo que emite o Párroco de Salcidos don Martín Alvarez (sobriño de don Severino e Camila) en concepto do funeral de primeira, celebrado con dezasete (17) curas, en sufraxio da alma de Camila, que é aboado polo albacea José Antonio Lomba Camiña. 484 pesetas custo do funeral no ano 1931 era unha fortuna, pero insignificante o lado do valioso patrimonio que os irmáns Severino e Camila Alvarez Otero, lle legaron ao Obispado de Tui.
   

23 de marzo de 2008. Capela das Mercedes. Celebración da voda de María Monserrat Sousa Pereira filla de Lucinio e Ofelia con Andrew Coventry, casados polo cura párroco de Goián, Roberto Carrero, oficiada en castelán e inglés.
   

Ángel O do Tractor, tocando as campás a «vuelo» o día da procesión das Mercedes de 1998. Ademais axudaba a misa dos domingos. Falecería Ángel en accidente de carretera o 12 de outubro de 2001.
     Ata finais do século pasado para acá que se acometen obras de conservación e restauración, o patrimonio foi obxeto de abandono e depauperación constante. Nos pobos pequenos os paisanos son moi observadores e a memoria colectiva non esquece feitos acaecidos no que entende como «seu» patrimonio cultural e espiritual. Así como que (según me contaba miña nai Saladina), as primeiras intencións do propietario ao seu falecemento, eran que ese patrimonio fose administrado polo primeiro cura da familia ou do pobo que cantase misa. A tal finalidade, entre familiares achegados, costean estudios de Seminario a algún mozo da casa, tal o caso de meu tío Edelmiro que entre miña nai e miña avoa, a base de enormes sacrificios, por seren humildes campesiños, vendendo o leite e becerras costean os estudos a meu tío, que cando el e outros seminaristas da familia estaban a punto de ser ordenados sacerdotes, «abandonan» o seminario. Dicir na súa honra, que tanto meu tío  Edelmiro González Álvarez como Francisco Portela Álvarez Farruco, Martín Álvarez Álvarez, Rogelio Álvarez Álvarez son recordados como grandes persoas e boísimos mestres, actividade a que se adicarían despois.
     Polos anos cincoenta é recambiado o falso teito de yeso e cal por tablilla de madeira, sufragado pola venta de millo do arrendo da quinta a medias a veciña Antonina A Pingueta, sendo capelán don Juan M. Silva; polos anos sesenta o interior e remodelado cara a oficiar a misa de fronte a os fieis, retirando unha artística balaustrada de cantería e o púlpito, desprazando o retablo do Altar Maior cara atrás e reducindo a sancristía, tamén retirando os retablos de castaño dos altares laterais. Os rapaces sentábanse en bancos a un lado e outro no Altar Maior e a partir dos catorce anos ían para o coro. Polos anos oitenta son recambiadas as escaleiras de caracol que suben ao coro e ao campanario.
     Polos anos sesenta, don Jesús Pérez emprendeu o proxecto de convertir a capela das Mercedes en parroquia con cemiterio e demais elementos necesarios, que estaría formada polos pobos da Gándara, Pintán, Proba, Pacenteo, Cunchada, Carrascal e outros do entorno; incluso saliu unha comisión de veciños a recoller firmas. Pero como estaba previsto, acabou en fracaso, pola indiferenciada veciñal e oposición das autoridades eclesiásticas a tal fin.
     Coñecín de primeira man bastantes aspectos do funcionamento da capela e Casa Grande, xa que fun monaguillo de don Jesús durante sete anos, –antes fora meu irmán Manolo e despois Paulino–, daquela o ceremonial de axudante a misa era bastante complexo, ademais de todo un ritual de asistencia puntual con cada parte litúrxica había que contestar en latín. Axudar a vestir o cura, levar a auga da fonte de Regudíns para os rituales da misa, –recordo que mais dunha vez o olvidarme enchía a vinagreira no rego da Crangostiña–. Outra faceta era saber tocar as campás a dúas mans a un ritmo de muiñeira, uns monaguillos ibamos aprendendo a outros; fai tempo se perdeu ese precioso repenique do toque das campaás para chamar a misa.
  

Na actualidade, capela Virxe das Mercedes e Casa Grande con patios e finca
 
     Que este escrito sirva de HOMENAXE E RECOÑECEMENTO ao Reverendo don Severino Álvarez Otero, no meu nome, como bisneto dun irmán seu, no nome da A.VV. O Percamino coordinadora das Festas das Mercedes e de todas aquelas persoas que así o sintan, por haber dotado aos barrios de A Gándara, Pintán e Proba dunha distinción de identidade propia ó fundar un santuario en advocación a Virxe das Mercedes nesta localidade. Santuario que dende hai cen anos vense celebrando misa dominical e actos tanto relixiosos como en festexos populares propios da festividade do día das Mercedes de cada 24 de setembro. Dignificar a figura e obra  deste relevante personaxe veciño da Gándara, para o que non houbo nunca unha distinción pública ao legado do patrimonio identitario que nos deixou.
     Tampouco foran cumpridos seus desexos de que as cinzas de seus pais José Manuel e Rita, repousaran na hornacina existente na sacristia da capela, para a que deixara na Casa Grande unha tapa–placa de mármore cos seus  nomes inscritos; e seu pétreo panteón que estaba ao fondo do corredor central do cemiterio de Salcidos derrubado, non quedando mención destacada a súa persoa en ningures.
     Pasado un século daquela ilusión e causa pola que don Severino construíu todo ese  complexo patrimonial, en gran parte súa intención se viu cumprida, xa que hoxendía se sigue celebrando misa dominical na capela das Mercedes, a Quinta é utilizada pola Asociación San Xerome Emiliani como centro de formación para discapacitados intelectuais, a Casa Grande pola Fundación Las Samaritanas como casa de acollida de mulleres desamparadas.
     Ademais, como cada ano, distintas comisións veñen celebrando as Festas das Mercedes en honra a Nosa Patrona, destacando este ano do centenario que con motivo desta efemérides a A. VV. O Percamino organiza uns festexos de dez dias –do 14 ao 24 de setembro– cun amplo e variado programa: competicións, festivais de musica, verbenas, zorzada, exposicións e outros diversos actos e espectáculos. Todo e como acto matriz, as celebracións relixiosas con novena, misa cantada con sermón e procesión, que  igual que fai 100 anos cando inaugurou a capela o señor Obispo de Tuy o Reverendisimo don Manuel Lago González, nesta ocasión contaremos ca presenza do actual señor Obispo de Tui–Vigo Monseñor Quinteiro Fiuza e o Vicario Xeral, quen asistirán e presidirán os actos relixiosos  en honra a Nosa Señora a Virxe das Mercedes de A Gándara neste ano de 2018 con motivo do centenario da súa fundación.
 
PROCESIÓNS DA VIRXE DAS MERCEDES VARIOS ANOS
 

Procesión das Mercedes pasando polo torreiro dos Seixiños polos anos 50-60.
 

Procesión anos cincoenta: mozas da Gándara, o padre Orestes Caimoto, o capelán don Jesús, o padre capuchino don Ramón… e acompañamento musical dos Albariños do Rosal.
 

1950/60. Portando a imaxe das Manolo de Catalina, que xunto con Mercedes, Manolo de Antonina e Joaquín Tio Manolo da Tenda, organizaran as Vaquero. Festas das Mercedes na metade do pasado século.
 

Procesión das Mercedes pasando polo torreiro dos Seixiños polos anos 50-60.
Pancho, Tio Paco, Lomba, Alfonso (DEP)…
 

Procesión da Virxe das Mercedes, metade do pasado século, decadas 5060, pasando por Regudíns, portando a imaxe tío Manoel da Tenda, cerrando a procesión os Albariños do Rosal.
 Mediados do século pasado, a procesión baixando cara a estrada xeral.
 

Manolo Sobrino (Manuel de Antonina) e súa irmán Manuela Sobrino (Lela a Pingueta) portando a imaxen das Mercedes a seu paso pola fonte de Regudíns por 1950/60.
1982


Procesión das Mercedes pola estrada da Gándara en 1982. Antonio, Ángel, Pancho, Ferrallista… (D.E.P.)


A mediados dos oitenta, Julio González portando o estandarte, un anxiño agarrando na cinta e galeguiñas.No ano de 1986, a imaxen da Virxe das Mercedes é portada en procesión polos quintos que ese ano se incorporaban ao Servicio Militar: Rafael Alfonso, Arturo Lomba, Juan Manuel Martinez (DEP), Félix Alvarez.
1993Honorio Rodríguez fotografando a procesión das Mercedes (1993).
1996

Julio González Vasconcellos portando o estandarte con anxiños suxeitando as cintas..

1988
 2003
 20082009

Procesión das Mercedes, Manolo das Paleonas e Tino de Encarnación (D.E.P.).


Colocando a San José no seu altar ó remate da procesión
2012  
2013
 

20142015

2016


2017

O Grupo de Gaitas A Boalleira da Asociación de Veciños O Percamino de A Gándara, dende hai anos acompaña
con interpretacións propias do acto relixioso as procesións da Virxe das Mercedes (2017)

Procesión da Virxe das Mercedes 2017. Na imaxe, en primeiro plano, María Rosa Rey,
a presidenta das festas dende o ano 2009 a dia de hoxe 2018.

 
Agradecer ás persoas que aportaron datos orais sobre esta historia. A Rosa Lomba das Cachadas (D.E.P.) polos documentos aportados.
 
Documentación utilizada:
 
Arquivo de Paulino Rodríguez
 
Arquivo de Victoriano Rodríguez
 
Arquivo J. Antonio Uris
 
Arquivo Diocesano de Tui
 
Libros das Mercedes dos anos 1993, 2010, 2012
 
Libro das Festas de San Roque, 2010
 
Semanario La Voz del Tecla, 1918

 Vitoriano da Ghoreña
Xuño 2018
Regreso al contenido