Baltasar Merino S.J. - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Baltasar Merino S.J.

Arquivo 2020
Un grande naturalista no Baixo Miño (1)
por P. Evaristo Rivera Vázquez S.J.

I

DATAS DA SÚA VIDA

1845.- Fillo de pais muiñeiros, nace en Lerma (Burgos) o 6 de xaneiro.
1860.- Ingresa na Compañía de Xesús en Loyola (Guipúzcoa), onde fai o noviciado e os estudos de Humanidades.
1865.- En San Marcos de León inicia o trienio de estudos filosóficos.
1868.- É enviado ó Colexio de Belén (La Habana) para facer as prácticas docentes.
1870.- Ó rematar o período anterior e non podendo regresar a España por estar disolta a Compañía de Xesús, trala Revolución de 1868.- Marcha a Estados Unidos para comenzar o curso de Teoloxía en Baltimore.
1873.- Ordénase sacerdote.
1874.- Vai a Larbey (nas Landes, Francia) co obxecto de rematar a súa formaicón como xesuçita nun ano chamado “terceira probación”.
1875.- Volve ás Antillas, ao Colexio de San Xoán de Puerto Rico. Imparte docencia como profesor de Matemáticas e Inglés.
1879.- Regresa a España e é enviado ao Colexio de Sevilla, onde explica a materia de Física e Química.
1880.- Do Guadalquivir ao Miño, ao ser destinado ao   Colexio Apóstol Santiago, en Camposancos.
1885.- Destino esporádico no Colexio de Orduña (Bilbao). Explica Física e Química e encárgase do Observatorio meteorolóxico.
1886.- Volve a Camposancos definitivamente. A súa actividade é desbordante como profesor e como investigador científico.
1905.- Publícase o primeiro volume da súa triloxía   sobre a “Flora descriptiva e ilustrada de Galicia”. Os outros dous   publicaranse en 1906 e 1909. Os tres tomos custaban 30 pesetas. Posteriormente, Merino enriqueceunos aínda máis cunhas “Adicciones “,   publicadas an revista “Broteria”, dos xesuítas portugueses.
1916.- Trasládase a Vigo, xunto con todo o Colexio da   Guarda.
1917.- Fina en Vigo o 3 de xullo, aos 72 anos. É enterrado no cemiterio de Pereiró.

II

CAMPOSANCOS, 1880:
UNHA EXPERIENCIA EDUCATIVA ÚNICA EN ESPAÑA
 
              O P. Baltasar Merino, chegou a Camposancos en 1880, cinco anos despois de establecerse naquel privilexiado recuncho o colexio dos xesuítas, fundado en Anceis (A Coruña), o ano 1972.
               En realidade, o centro educativo era moito máis ca un colexio; constituía, sen dúbida, a experiencia pedagóxica máis completa na España do século XIX. A ebulición académica era enorme porque, ademais do colexio de 1ª e 2ª ensinanza, establecérase un Centro de Estudos Universitarios, aínda que, tras permanecer alí entre 1877 e 1885, foi trasladado a Bilbao para ser o xerme da Universidade de Deusto.
               Había temén un Seminario para pobres, onde se formaron moitos aspirantes a clérigos da diócese de Tui e doutras de España. A experiencia mantívose entre 1879 e 1887, e, como sucedera co Centro Universitario, tivo que saír de Camposancos por diversas razóns: por ser un lugar afastado, polas dificultades económicas, a ausencia de inquietude pola cultura galega... a obra trasladouse á vila cántabra de Comillas e converteuse no que hoxe é: a Universidade (Pontifica e Civil) de Comillas.
               Aínda se conservan as pedras que albergaban a aquelas institucións: no vello caserón, do que se reflicte a fachada nas augas do Miño, estaba o colexio e o Centro de Estudos Universitarios; no outro lado da estrada que conduce á Guarda, erguíase o edifico humilde do Seminario, que cae penosamento día a día. Hoxe son “campo de soledad, mustio collado”, como dixo o poeta. Pero Camposancos foi a alma mater de obras e fillos ilustres.
               Este era o ambiente estupendo que atopou Merino cando chegou, e alí permanecería ata meses antes do seu pasamento; é dicir, 36 anos. A súa fecunda tarefa pode ser dividida en tres facetas complementarias: como profesor, como meteorólogo da zona e como botánico da comarca e de Galicia enteira.
   
III
O PROFESOR


Vista do antigo colexio dos xesuítas ubicado na Pasaxe, Camposancos-A Guarda
Foto Luis Dorado Senra

              Nada máis chegar, asignáronlle funcións docentes nos tres núcleos daquel gran complexo pedagóxico. Contaba con 35 anos. Aos universitarios explicáballes inglés, lingua que dominaba ben polos seus catro anos de estancia norteamericana. No Seminario actúa como xefe de estudos e profesor de Literatura Grega e Latina; e no Colexio empeza coa materia de Agricultura, onde seguramente naceu a súa decidida inclinación ás ciencias da natureza. En 1887 deixa a Agricultura e encárgase de Física e Química que, desde o pano de 1894, incorporaría tamén a Historia Natural.
              Merino explicou estas materias ata 1899, ano no que abandona o labor docente para aplicarse en corpo enteiro aos seus estudos e viaxes botánicos. “Era merino bo profesor? Escoitemos aos discípulos de Camposancos:
           “Lo que sí nos admiraba era su ciencia de profesor de Física y Química, su manera de enseñarlas, el arte de transmitir los conocimientos, la claridad con la que exponía las teorías y la forma práctica de inculcarlas”.
              A aula era o gabinete ou laboratorio de Física e Química, Natural, no que todos os obxectos, aparellos, coleccións, mostras... eran unha constante interrogación á curiosidade natural ou científica dos alumnos. As clases enfocábaas cunha orientación eminentemente práctica, como non acostuma suceder:
            “En torno a su mesa, sobre la que solían colocarse los aparatos, transcurrían muchas horas de clases haciendo experimentos. Aquello era una conversacion llena de curiosidades; un ir y venir de preguntas y contestaciones en las que, frecuentemente, hacía que unos discípulos se trocasen en profesores de los otros” [2]
           Consérvase un inventario detallado do que contiñan os laboratorios de Merino. Asómbralles a variedade e abundancia do que se encerra en 67 apertados folios. Por citar só o laboratorio de Historia Natural, rexístranse centenares de elementos, clasificados en nove seccións. Había unha dedicada ás cunchas, con 715 exemplares>; e outra de “coleópteros de los alrededores de La Guardia” [3].

IV
O METEORÓGO

              Desde o ano 1879 existía no Colexio de Camposancos un observatorio de meteoroloxía, un dos primeiros que houbo en Galicia. Da súa dirección faise cargo Merino en 1887 e continúa nela 19 anos. Tiña xa certa experiencia por ter desempeñado igual cometido o curso que pasou no colexio de Orduña.
              O fin prioritario do observatorio era o control dos fenómenos atmosféricos do Baixo Miño: temperatura, chuvia, vento, insolación... Moi poucas comarcas de Galicia, ou do resto de España, tiñan ao seu alcance o que entón era un luxo científico.
              Os datos rexistrados en Camposancos eran enviados puntualmente ao Observatorio Oficial de Madrid, que os publicaba en resume coas observacións pertinentes. A partir de 1891 publicou tamén, por conta propia, “Cuadernos del Observatorio Meteorológico del Colegio de la Compañía de Jesús de La Guardia”. Están editados en Tui e hoxe constitúen unha xoia bibliográfica[i].
              O mérito dos “Cuadernos” é grande, porque non tratan só de ofrecer os datos observados con moita paciencia e constancia, senón que Merinbo aproveita as súas páxinas para inserir algúns estudos de moito interese exolóxico para a comarca. Citemos, a modo de exemplo, estes dous: o primeiro en 1892 e o segundo en 1893:
           “-Observaciones meteorolóxicas hechas durante la década 1880 a 1890 en el Observatorio del Colegio de La Guardia.
            -Un estudio sobre las borrascas en la costa occidental de Galicia.
       Este último traballo vai profusamente prologado por un sinceiro amigo de Merino, o sacerdote tudense don Manuel Lago González, que era un ilustrado conservador e que máis tarde chegaría a ser bispo de Osoma e Tui, e arcebispo de Santiago de Compostela e gloria da cultura e da igrexa galega. Di Lago que a “dos clases de personas conviene, de modo particular, el libro del P. Merino: a los meteorólogos y a los pescadores”. Pola súa parte, o autor asegura fundamentarse para o seu estudo no exame dos principais temporais habidos na Guarda desde 11 anos atrás; e imponse como obxectivo principal aliviar e incluso salvar a vida “de los pescadores y marineros de nuestra costa”.
              Como era o Observatorio desde o que Merino escrutaba atentamente o ceo de Camposancos e os seus arredores? El mesmo descríbeo minuciosamente no “Caderno” segundo. Estaba situado “en el mayor y más despejado de los jardines del Colegio”; é dicir, o que limita coa estrada á Guarda.
              Tiña forma hexagonal e remataba nunha pirámide rebaixada, aberta a todos os vento. A altura era de 2,50 metros desde o chan á pirámide. No seu interior gardaba un rico instrumental, que Merino describe minuciosamente: un termómetro de máxima sistema Walfordin; un termómetro de mínima, sistema Rutherford; un termógrafo de Bellani; un psicrómetro, composto por dous termómetros graduados da mesma maneira, e un evaporómetro.
             Fóra do observatorio contaba cun termómetro de máxima ó sol; un termómetro de mínima por irradiación a ceo descuberto; un pluviómetro de Temelot; un catavento, instalado no punto máis alto do Colexio; un barómetro gran modelo, construído pola casa Eon Fils e colocado nunha galería do Colexio que mira ao Norte, a unha altura de 8 metros sobre o nivel do mar.

V
O BOTÁNICO

                  Paralelamente a súa afección ás investigacións meteorolóxicas, comezou Merino a súa actividade en torno ás flores e ás plantas.
             Neste terreo foi tamén profesor entusiasta no colexio, que unido á súa enorme curiosidade científica, o impulsaron a iniciar este camiño. As lecturas, inspiradas nunha rica e selecta biblioteca (que, con moito traballo foi adquirindo) e a consulta asidua a sonados botánicos dos que se fixo amigo, fixeron o resto. A abandante vexetación de Camposancos e da cunca do Miño, que foron o seu primeiro e principal “laboratorio”, facilitáronlle unha experiencia inmediata e inmellorable.
              Indudablemente Merino foi o grande investigador biolóxico do Baixo Miño, pero a el convertérono en home de ciencia eminente o río Miño e a súa contorna ecolóxica.
              Empezou por instalar no Colexio –nun patio paralelo a onde tiña o observatorio- un xardín botánico, Lembran os seus alumnos que
            “le veíamos cotidianamente en el jardín botánico, inclinado sobre la tierra cuidando las plantas, plantándolas y arrancándolas cuidadosamente con un sachito de jardinero y trayéndolas a su cuarto dentro de un tubo de latón. El jardín estaba dividido en cuadros, para nosotros lo poblaban humildes hierbajos, cuyo mérito no se nos alcanzaba. Oíamos decir: ‘El P. Merino ha descubietto dos plantas nuevas en la isla del Miño”. Y contestábamos con indiferencia: “Sí, está bien”[5].
              Creemos que estas primeiras investigacións en torno á flora da contorna debeu de inicialas na metade da dácada de 1880. Pouco despois pasou ás publicacións.
             “Varios años de trabajos continuos llevados a cabo en toda la región de ñla desembocadura del Miño han tenido por resultado un libro muy notable que no tardara en darse a la estampa y que habrá de ser considerado como la verdadera FLORA de la región más meridional de Galicia”
              Deste xeito anunciaba don Manuel Lago, dous anos antes da súa edición, a grande obra de Merino sobre a vecetación do Baixo Miño. Titularíase “Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espotánea y la temperatura de la cuenca del Miño”[6]
              Neste amplo estudo aparecen perfectamente “descritas y clasificadas las plantas indígenas de este suelo privilegiado”, como di Lago González. Con modestia escribía sobre el a un amigo o propio Merino, diciendo que o seu obxectivo era formar un catálogo do maior número posible de plantas “para demostrar el movimiento vegetativo anual en esta pequeña comarca, apuntando la floración de las que recojo cada mes”.
              Para os profesores Díaz-Fierros e Fraga Vázquez, o traballo citado marca a preferencia do botánico sobre o meteorólogo na vocación científica do P. Merino. Estuda nel 758 especies e inaugura asemade “os estudos de ecoloxía vexetal de Galicia e sen dúbida tamén un dos primeiros e mellores da Española e no que a vexetación amósase como determinada por un dos factores fundamentais do medio físico”[7].
        Pero antes desta publicación Merino labrara xa o terreo con outra obra que titulou “Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra)”. O obxectivo era atender “a aquellas especies de nuestra flora local que ofrezcan alguna novedad... o que presentes caracteres distintos, no observados hasta ahora”. Analiza e clasifica 18 destas especies raras desde a Woodwardia radicans que encontrou o 10 de xullo de 1895 nun barranco próximo ao mosteiro de Oia- ata a Malva cuneata da que só atopou dous exemplares, un de les nas ribeiras do Tamuxe[8].
              Con estes traballos serios e detallados abríaselle a Merino un campo prometedor que culminaría coa “Flora de Galicia”, publicada, en tres grosos volumes, en Santiago entre 1905 e 1909 e reeditada en edición facsímile o ano 1980. Coin ela e as “Adiciones posteriores”, o autor realiza un inmenso esforzo no que clasifica e describe cerca de 2.000 especies do territorio galego. Para conseguilo tivo que percorrelo abnegadamente (en tren, a pé, a cabalo...) desde as Illas Cíes ata os Ancares ou o Caurel.
              Os resultados dalgunhas destas interesantísimas “viajes de herborización”, nas que o axudaron non pouco, numerosos amigos ou antigos alumnos do colexio de Camposancos, poublicouse na revista “Razón y F2” de 1901 a 1903, As primeiras páxinas desa amplia relación están destinadas a varias excursións realizadas pola comarca de Tui, Baiona e Oia.
              Froito tanxible do seu constante peregrinar polos montes, costas e corredoiras de Galicia foron os dous herbarios que deixou. O máis sinxelo (con 2000 pregos) consérvase na Facultade de Bioloxía de Santiago. O principal, tras moitas peripecias e sobresaltos, depositouse finalmente, en 1945, no Centro de Lourizán, cerca de Ponbtevedra. Anteriormente houbera un intento de cedelo á casa do Viveiro de Tui, pertencente aos inxeñeiros de Montes, pero non se conseguiu ao abandoar a súa dirección don Rafael Areses Vidal, grande admirador de Merino, ao que tivera como profesor en Camposancos[9].
VI
PERFIL HUMANO DO P. MERINO

              Cantos o coñeceron coinciden en destacar a figura de sabio; é dicir, a súa ilusión científica, o seu traballo inmenso, as súas cualidades didácticas. Pero era unha persoa sumamente accesible pola súa sinxeleza, a bondade e mesmo a sorna que o levaba a poñer alcumes aos nenos e tamén a algún Padre, como afirman os seus ex-alumnos.
              Aínda que foi un autodidacta, soubo buscar humildemente o acubillo e a axuda de bos botánicos do seu tempo, como o galego Víctor López Seoane ou o levantino Carlos Pou, cos que tivo un intenso contacto.
              Pouco a pouco o seu nome e o seu inxente esforzo foron recoñecidos en España e fóra. Chegáronlle distincións e eloxios, que en nada perturbaban a súa escondida sinxeleza. Foi nomeado membro da Sociedade Española de Historia Natural e da Academie Internationale de Geographie Botanique, que o elexiu presidente –era o primeiro español que accedía ao cargo- en 1915.
              Unha testemuña que tratou con el nos anos iniciais do século pasado, descríbeo así:
“Alto, enmjuto, de angulosa faz, frente espaciosa, ojos vivos y escrutadlores, algo desgarbado de aire y rugosa y atezada piel, hecha a las caricias del sol y a los besos de todas las brisas, como cuadraba a un herborizador de su fuste. Tendría por entonces unos 60 años y los llevaba con enteroo desembarazo.”[10]
             Se as súas cualidades científicas eran moi notables, non o foi menos o seu poder de adaptación a esta terra, que non todos alcanzaban. Sen ser galego, poucos como Merino terçán coñecido tan ben a Galicia, aínda entre os galegos. Poucos a terán percorrido tan intensamente e amado tan profundamente. Enraizouse e imbuiuse dela, descobrindo e divulgando con paixón moitas das súas riquezas naturais.

VII

O FINAL

No círculo o P. Baltasar Merino

             Nos últimos anos, a saúde empezou a quebrarse seriamente. Morreu en Vigo ao comezar o verán de 1917. O ano precedente, o Colexio e os xesuítas trasladáranse de Camposancos a Vigo. Contaba 72 anos.
              O seu enterro puxo de manifesto o prestixio e o cariñoso recordo que Merino suscitara na Sociedade. Moitísimas mostras de condolencia foron chegando de tódalas partes. Unha delas –das máis xustificadas- proviña do Concello da Guarda, do que Merino fora veciño tantos anos.
              Por unanimidade, o alcalde Agustín Sobrino e os concelleiros, aprobaban o 18 de xullo de 1917 unha proposta na que expresan “el dolor inmenso que causa la muerte de un sabio de fama mundial... y consideran deber sagrado hacer constar en acta el sentimiento que embarga a la Corporación y al pueblo en general, que idolatraba al ilustre botánico[11].
              Xustifícase o sentimento municipal. Baltasar Merino, efectivamente, fora un dos fillos máis ilustes que tivo o concello da Guarda, se non por nacemento, si por traballo, adaptación e renome. E esa é unha realidaee que xa non se pode cambiar.

A N E X O S
              O xornal católico “La Integridad”, que se editaba en Tui, publicaba o 14 de xullo de 1893, na súa primeira páxina, o artigo que reproducimos a continuación:

EL LIBRO DEL P. MERINO

              Con este título ha escrito “El Correo Gallego” del Ferrol:
              “La previsión del tiempo, tan necesaria en nuestras costas para los pobres pescadores que viven en luchas sostenidas con el mar, ha dado un paso gigantesco con la obra publicada por el Padre Merino.
              Opúsculo pequeño, claro, conciso, sin pretensiones de libro de doctrina, es más bien un catálogo de hechos, cuya interpretación facilita el autor de un modo notable, con los conceptos por él vertidos y escritos precisamente para los que menos conocimientos generales poseen, hállase en la escasez de las digresiones científicas el principal mérito de un libro tan práctico. Cualquiera de sus páginas daría ocasión a escribir un volumen que, ensanchando los horizontes del hombre de estudio, amontonaría, a no dudarlo, las dificultades de interpretación para los pobres a quienes especialmente va dedicado,
              La meteorología es la “ciencia cuyos conocimientos en la práctica de suis aplicaciones, son a la vez que los más precisos en nuestra región, los más descuidados entre los muchos de que no nos preocupamos y las nieblas de la ignorancia rodéanla de un velo misterioso que dándose apariencias sobrenaturales imprime a sus consecuencias un sello de horóscopo, que el libro en que nos ocupamos descubre a la inteligencia más inculta rasgando con mano caritativa el espeso cendal en que la envuelve. Desnuda al fantasma de sus negras vestiduras y aquello que parece monstruosa concepción de un genio desconocido, muéstralo como sencillo mecanismo de ingeniosas combinaciones entre los principios más elementales de las ciencias vulgarizadas.
              El capítulo dedicado a la descripción del barómetro y a la interpretación de sus indicaciones, está escrito de mano maestra, porque nada hay más difícil que ser conciso en la explicación, cuando esta se dirige a un público que carece de medios intelectuales a la altura del profesor. Allí, se prescinde por completo de los sencillos fundamentos de la física y dando de lado a los principios en que se inspira, descríbese el aparato y el modo de manejarlo, a la manera que enseñamos a nuestros pequeñuelos el uso práctico del reloj de bolsillo, cuyos complicados engranajes será locura mostrárselos de otro modo que a título de curiosidad.
              Los marineros de nuestras costas que viven entre las embravecidas olas del Océano, agitadas por el turbulento huracán, lánzanse a menudo a la lucha, sin más consulta que esa mirada de la práctica que abarca en conjunto una serie de detalles que impresionan el ánimo las más de las veces, por intuición adquirida en los azares de su vida, pero fáltales el sello de certeza y de seguridad que da el barómetro y cuya deficiencia origina multitud de espantosas desgracias, como las proporciona al médico empírico la inspección de los síntomas que no auxilia con la medida de las pulsaciones ni con las lecturas del termómetro clínico.
              Bien merece el P. Merino la gratitud de todos los pescadores, a quienes especialmente dedica sus trabajos y el fruto de sus desvelos llenando de este modo la doble misión de sacerdote y sabio, pero no es menor la que le debemos todos los que nos preocupamos del estudio de estas cuestiones, en las que el rayo de luz recogido por su experiencia, alumbra caminos ocultos entre la sombra de la incertidumbre en que vacilan y se detienen aquellos principios que hemos recogido de los autores y cuyo prestigio se enmaraña a menudo, en las contradicciones de los hechos aislados, cuando ellos no se ligan con la claridad de criterio y rigorismo de método, que en sus observaciones emplea el sabio jesuita, que tomando por lo que a los suyos interesa, una sola rueda del gran mecanismo para describirla, lígala a grandes rasgos con la totalidad, describiendo la armonía del todo, base fundamental de la verdad que es el espíritu de la ciencia.”
Neste mesmo periódico e tamén na súa primeira páxina, pode verse o seguinte anuncio:
       
ESTUDIO
SOBRE LAS BORRASCAS
EN LA COSTA OCCIDENTAL
DE GALICIA
POR EL
 
P. BALTASAR MERINO, S.J.
PROFESOR DEL COLEGIO DE LA   GUARDIA
 
Esta notable   obra del sabio jesuita se
vende en la administración de LA
INTEGRIDAD al   precio de UNA
pesetas. Se remite   por correo,
franco de porte, a cualquier punto
de la península
 

              Da “Enciclopedia Gallega 1, Diccionario Bio-bibliográfico de Escritores”, por Antonio Couceiro Freijomil, Vol. II, 1952, Santiago, sacamos o seguinte:
              “MERINO, Baltasar. Nació en Lerma (Burgos) en 1845 y murió en La Guardia (Pontevedra) el 3 de junio de 1917. A los 15 años entró en la Compañía de Jesús . Enviado a la Habana antes de recibir las órdenes sagradas, enseñó Retórica por espacio de tres años en el colegio de Belén, y de aquí pasó a los Estados Unidos, en cuyo colegio de Woodstock (Marilandia) cursó Teología y se ordenó presbítero. En 1875 se le destinó al Colegio Seminario de San Juan de Puerto Rico. Al cabo de algún tiempo y quebrantada su salud, vino al Colegio de La Guardia, donde, mejorado, permaneció el resto de sus días, dedicado primero a enseñar Física y Química y a estudios botánicos y meteorológicos y luego a su gran obra, la “Flora de Galicia”, que le dio justa celebridad, “la única flora que poseemos en España”, según le expresaba el gran botánico valenciano Pau, en carta de 1909. Su fecunda laboriosidad de treinta y siete años consagrado al estudio de nuestra flora como tibuto a la tierra donde recobró la salud, bien le hace acreedor a que se le tenga como uno de los gallegos más distinguidos.- Antes de la citada obra publicó: 1. “Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en el Colegio de La Guardia, de la Compañía de Jesús, durante el decenio de 1881 a 1890, e indicaciones sobre el clima de aquella localidad” (1891).- 2. “Estudio sobre las borrascas en la costa occidental de Galicia” (1893).- 3. “Estudio acerca del agua meteórica, su influencia en la temperatura  y su contenido en cloro y amoníaco” (1894).- 4. “Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia” (1895).- 5. “Contribución a la Flora de Galicia. Estudio sobre la vegetación espontánea  y la temperatura en la cuenca del Miño” (Tuy, 1987).- 6. Contribución a la Flora de Galicia. Suplemento I (1898).- Colaboró en los “Anales”, “Memorias” o “Boletines” de la Sociedad de Historia Natural Española, Aragonesa de Ciencias Naturales y “Broteria”, de Portugal, a las que pertenecía, y presidió desde 1915 la “Academia Internacional de Geografía Botánica”, cargo al que nunca fuera elevado ningún español.- Además de sus trabajos como naturalista se le deben otros meramente literarios: 1. “El niño San Pelayo” (Tuy, 1894). Drama.- 2. “La escuela”. Juguete cómico.- 3. “A Belén, pastores” (Madrid, 1909). Juguete cómico en un acto y en verso.- Ya hemos dicho que su obra cumbre es la “Flora descriptiva e ilustrada de Galicia”, tres volúmenes (Santiago, 1905, 1906 y 1909), con “Adiciones a la Flora de Galicia”, en la revista “Broteria” y después editada aparte (Braga, 1917). El primer tomo comprende las Fanerógamas polipétalas; el segundo las Fanerógamas monopétalas y estamíneas, y el tercero las Monocotiledóneas, las Gimnospermas y las Criptógamas fibro-vasculares. Se describen en dicha obra, incluidas las “Adiciones” cerca de dos mil especies, entre ellas muchísimas desconocidas para Galicia, bastantes para España y no pocas enteramente nuevas para la Flora general sistemática. Poseía el P. Merino una excelente biblioteca botánica que no debía bajar de mil volúmenes, y un amplio herbario con más de setenta mil ejemplares, que pasó completo a la Universidad de Santiago. En tan ingente labor contó con la cooperación de entusiastas hijos del país: Don Marcelino Rodríguez Franco, de Vivero; D. Primo Castro Pita, catedrático del Instituto de Lugo; D. Manuel Lago González, a la sazón lectoral de aquella Catedral; D. José Casal Lois, médico de Pontevedra; D. Ricardo Sánchez Varela, de Mellid, y D. José Vázquez Estévez, de Arbo, quien, en menos de un año, reunió un envío de unas seiscientas especies. El P. Merino dedicoles una de las remitidas, que resultó nueva (la “Artemisa Vazqueciana, Merino”), así como otra, igualmente nueva, a Lago González (el Narcisus Lagui, M”).
Bibl.: José GÓMEZ MARTÍNEZ. “La flora gallega y el P. Merino”, en “Arquivos do Seminario de Est. Gallegos”, V. 1930.
         O xornal guardés “La Voz del Tecla” publicaba na súa primeira e segunda páxinas, o 13 de xullo de 1918, o artigo que a continuación reproducimos e que çia acompañado coa clásica fotografía do P. Mereino:
 
HOMENAJE PÓSTUMO
En el primer aniversario de la muerte del R.O. Baltasar Merino
 
               No cumpliríamos con los más rudimentarios deberes de la gratitud, si en este primer aniversario de la llorada muerte del Rdo. P. Baltasar Merino, no honrásemos LA VOZ DEL TECLA con el retrato de tan ilustre jesuita, y no le dedicásemos unas cuantas líneas para recordar la obra inmensa de cultura por él realizada en el Colegio del Pasaje, con una constancia digna de admiración, por espacio de 36 años, estudiando y dando a conocer al mundo científico la rica y espléndida Flora de nuestra amada Galicia.
               No es ahora nuestro propósito hacer la biografía del P. Merino, pues otros con más títulos que nosotros ya la han publicado en la mayoría de los periódicos de fuera y dentro de la región, al dar cuenta de su muerte acaecida en junio del año pasado en el Colegio de jesuitas de Vigo.
               El mismo importantísimo Diccionario Espasa la trae también al lado de la de los hombres más eminentes de nuestra época.
         No es, pues, nuestro propósito hacer una biografía más, sino en la medida de nuestras fuerzas poner de manifiesto la benemérita labor científica realizada por tan modesto como sabio jesuita.
               Nació en la villa de Lerma, provincia de Burgos, el 6 de enero de 1845, y siguiendo la carrera eclesiástica ingresó, muy joven, en la ínclita Compañía de Jesús y desde entonces se consagró toda su vida al estudio y a la oración.
               Dentro ya de la compañía explicó varias cátedras de ciencias físico-naturales en Puerto Rico, en la Habana y en los Estados Unidos, y cansado de recorrer mundo y vivir en grandes urbes, consiguió que se le destinase al Colegio del Pasaje, desempeñando por algunos años las clases de Física y Agricultura, y teniendo al mismo tiempo a su cargo el Observatorio Astronómico del Colegio.
               Fruto de estos estudios meteorológicos fue su obra “Estudio sobre las borrascas de la Costa Occidental de Galicia”, y para más señas prologada por nuestro ilustrísimo Sr. Obispo, de quien son estas substanciosas palabras, que nos complacemos en transcribir, para que se vea que la labor del sabio P. Merino, no solo se cernía en altas y abstractas especulaciones científicas, sino que no se desdeñaba descender a estudios empíricos y de observación, para que su estudio no aprovechase sólo a hombres de ciencia, sino también a los humildes trabajadores que ganan el cotidiano pan exponiendo muchas veces sus vidas, y muy en particular a nuestros marineros agobiados siempre de trabajo y miseria, y para quienes había escrito su “Estudio sobre borrascas”.
              Decia el Sr. Lago, hoy nuestro Ilmo. Sr. Obispo. "Ya tiempos atrás, con motivo de la terrible catástrofe de Póvoa de Varzim, en Portugal, sólo comparable a las espantosas galernas del cantábrico, escribió el P. Merino y publicó en el diario católico de Tuy La Integridad un articulo muy bien hecho acerca del aneroide y de su utilidad para los pobres pescadores. El artículo fue traducido al portugués por A. Naçao, mereció gran aprecio del Director del Observatorio Meteorológico de D. Luis establecido en Lisboa, y tanto llamó la atención de otros meteorólogos portugueses que hasta se trató de repartir a los pescadores de la costa lusitana barómetros aneroides siguiendo las advertencias del jesuita español".
              Y tan interesado estaba en ser de utilidad a nuestros marineros que les regaló un barómetro que se colocó en la fachada del convento de Benedictinas para que antes de salir a la mar se consultasen y viesen las distintas presiones que señalaba. Si nuestros marineros se guiasen siempre por sus indicaciones nos hubiésemos evitado más de una desgracia.
              Más tarde se dedicó a la Botánica y en el año 1898 publicó su primer suple mento a la Flora de Galicia. Publicó después su inmortal obra Flora Descriptiva e llustrada de Galicia que terminará su intimo amigo el Reverendo P. Alfonso Luister de nacionalidad suiza.
            Sostenía correspondencia con los más eminentes botánicos del mundo, y en esas cartas se manifiesta la gran estima en que como botánico se le tenía en todas la academias y establecimientos docentes.
         En 1915 fue nombrado presidente de la Academia Internacional de Geografía Botánica, cargo que ningún español ha conseguido hasta ahora. Ya antes en 1914 había sido elegido presidente de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, y la Real Sociedad Española de Historia Natural le contaba entre sus miembros, cuyos trabajos publicó de una vez en sus Anales.
         Era tenido en tanto el P. Merino, que no hay autor de Botánica que no le cite con respeto y admiración. En obsequio a la brevedad sólo citaremos , entre las obras que nombran como autoridad al P. Merino, la Botánica Descriptiva del catedrático de la Universidad Central D. Blas Lázaro e Ibiza, y los escritos del competitísimo farmacéutico valenciano y poseedor de un nutridísimo Herbario D. Carlos Pau con quien estaba en íntima correspondencia el ilustre jesuita.
              Hemos dicho más arriba que el P. Merino había consagrado su vida al estudio y a la oración y así era la verdad, pues el P. Merino era eminentemente religioso. Todas las mañanas antes de nada se postra de hinojos ante el crucifijo que tenía en su mesa en medio de un laberinto de revistas, notas, plantas, libros de consulta, microscopios, lentes simples y demás instrumentos de trabajo; y cumplido este deber primordial se asomaba a la ventana de su celda para contemplar por un instante la hermosura del paisaje del Miño que delante de su vista tenía, y por el cual sintió por primera vez en su alma dolorida la nostalgia en tierras castellanas, aunque esto parezca paradójico, y le obligó a regresar de Oña, a donde sus superiores le habían mandado en vano en busca de la salud perdida, y retornar a Vigo. Y cuando ni en Vigo se encontraba bien, y quiso restituirse a su Colegio de La Guardia para ver por ultima vez, como la aurora vestía de púrpura y oro su amado paisaje miniano, como él le llamaba, le sorprendió la muerte en Vigo, y sus restos mortales reposan en el cementerio de Pereiró.
              Nunca como ahora echamos de menos la fecundia y sentimientos de los grandes escritores, para que este humilde trabajo digno de la alta personalidad científica del P. Merino y a cuya memoria se lo dedica LA VOZ DEL TECLA.
              Los alientos y consejos que él nos dio en los comienzos dificiles de nuestra labor periodística, los conservaremos siempre vivos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para terminar, vamos a hacer un ruego que creemos justo a nuestro Ayuntamiento y es que le ponga a una de nuestras mejores calles el nombre del sabio botánico.
              El que siempre se cuidó de hacer bien a los demás, el que tanto se interesó por la suerte de nuestros desamparados marineros, el que enalteció con sus estudios al pueblo de La Guardia, haciendo que su nombre sea conocido en las diversas regiones del globo; y, en fin: el que ha dado a conocer al mundo científico las riquezas productivas de nuestro amado suelo gallego, bien merecido tiene ese pequeño recuerdo.
"LERMEÑOS
AL DESCUBIERTO"
D. BALTASAR MERINO
 
             La Historia más justa que la vida misma, nos trae al recuerdo la de un lermeño que, por su gran labor y afán de trabajo en favor de la ciencia e investigación, llegó a dejar huella de su obra en la historia hispana, significando su vida un verdadero empeño y una total entrega a los demás tanto desde su faceta religiosa como científica. Pasemos, pues, a reseñar los rasgos biográficos de tan insigne y prestigioso lermeño que por su gran dimensión humana y relevantes méritos, se hizo merecedor de tan expresivas cualidades.
             Es Baltasar Merino Román, un hombre de una extraordinaria capacidad humana religiosa y cientifica, nació en la Villa Ducal de Lerma, el dia 6 de enero del año 1845, hijo de Máximo Merino, de Quintanilla del Agua y de Eulalia Román, de Santa Inés, fue bautizado en la Colegiata de San Pedro, actuando de padrinos Tadeo Ojadres y Agapita, según consta en el libro de Bautismos, pasó la infancia en su pueblo natal donde comenzó sus estudios de latin, que más tarde continuaría en Burgos, años fecundos al servicio de su vocación religiosa que daría comienzo, muy joven, con el ingreso en la Compania de Jesús, donde cursó los estudios de Retórica, Humanidades y Filosofia, obteniendo numerosos méritos, más tarde y durante tres años, desempeñó el cargo de profesor de la rama de Retórica en el Colegio de Belén, en La Habana (Cuba), desde allí y por su propio deseo, fue destinado a los Estados Unidos, con el fin de cursar, en el Colegio de Woodstock (Marilandia), los estudios de Teología, bajo la dirección de los Padres Maldonado y Mazella, de la misma Compañía, en el mismo año, el Obispo de Scratón le confirió las Sagradas órdenes. Su siempre característica sencillez y amable simpatía, le hizo ser respetado y querido por todos sus alumnos y compañeros. En el año 1875 fue enviado al Seminario de Puerto Rico, desde donde tuvo que regresar a España por motivos de salud, instalándose en el Colegio de La Guardia (Pontevedra), donde residió durante más de tres décadas; en este Colegio se consagró a la investigación y enseñanza de la Química y Fisica y a los estudios de Botánica y meteorológicos. A partir del año 1900, se dedicó exclusivamente a la publicación de su inmemorial y meditativa obra "La Flora de Galicia", para cuya confección recorrió las provincias gallegas en varios viajes de estudio.
       Por su fidelidad al estudio, fue nombrado miembro de varias Corporaciones Científicas Internacionales, como la Academia Internacional de Geografía Botánica, que le eligió Presidente el año 1915, siendo el primer español que obtuvo este honor asimismo lo fue de la Real Sociedad Española de Historia Natural, en años posteriores, el Centro Gallego de La Habana le nombró Socio Honorario; también la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales le designó Presidente; estos fueron entre otros, los principales cargos que desempeñó D. Baltasar, siempre con la dignidad y competencia más perfecta y ardiente. Entre los numerosos libros que escribió, se pueden destacar el titulado “Los Estudios de las Borrascas de la Costa de Galicia", "Estudio sobre la vegetación espontánea', “Monografia del género Rómula', obra que presentó en el Primer Congreso de Naturalistas Españoles en Zaragoza, su pluma firmó muchas publicaciones sobre la Flora Gallega en la Revista “Broteria", de la que era colaborador. Es también autor de obras de relieve literario como "El Nino San Pelayo" y "La Escuela”. El Padre Merino describió muchas especies y variedades de plantas que más tarde han seguido estudiando otros botánicos. Agotado por el trabajo y siempre con su mente puesta en su tierra natal -mi querida Lerma-, como él recordaba frecuentemente a todos sus alumnos y colaboradores, falleció en Vigo el año 1917. Después de recordar su dilatada vida y obra investigadora vemos obligado y justo rendir a D. Baltasar Merino, un cariñoso y emotivo homenaje a través de las páginas de este Programa de Fiestas de su Villa natal, a este ilustre lermeño y paisano, del cual todos nos debemos sentir orgullosos, en memoria a su trascendental labor en pro de la ciencia, como tributo y reconocimiento a quien, con honor ha dejado bien representada en todas las partes del mundo a su entrañable Patria Chica, que es LERMA

Pedro Fernández Abajo
(Do programa das Festas de Lerma de 1994)
O Espasa ocupouse tamén de Merino
MERINO (BALTASAR). Biog. Botánico y religioso jesuita español, n. en Lerma (Burgos) en 1845. A los 12 años comenzó el estudio de latinidad en la misma villa y continuó después en Burgos. A los 15 entro en la Compañía de Jesús y cursó humanidades, retórica y filosofía. Fue luego profesor de retórica en el Colegio de Belén de la Habana durante tres años, y de allí fue enviado a los Estados Unidos a cursar Teología en el Colegio de Woodstock (Marilandia), bajo la dirección de los padres Maldonado y Mazella, confiriéndole las sagradas órdenes el señor obispo de Seranton, Mgr. O. Have. En 1875 fue enviado al Colegio-seminario de Puerto Rico, de donde, por haber perdido la salud, tuvo que regresar a España, residiendo por espacio de treinta y seis años en el Colegio de La Guardia (Pontevedra), donde se halla al presente (Abril de 1916). En este colegio consagrose a la enseñanza de la física y química y a los estudios meteorológicos y botánicos. Desde el año 1900 se ha dedicado exclusivamente a la publicación de la Flora Galicia, para cuya elaboración recorrió las provincias gallegas en innumerables excursiones. Es miembro de varias corporaciones científicas, como la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, y Académie international de Géographie Botanique. La Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales le eligió presidente en 1914, y en 1915 lo fue de la Academia Internacional de Geografía Botánica, siendo el primer español que obtuvo este honor. El Centro Gallego de la Habana le nombró socio honorario en 1910: Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en el Colegio de La Guardia, de la Compañía de Jesús, durante el decenio de 1887 a 1890 e indicanciones sobre el clima de aquella localidad (1891), Estudio sobre las borrascas en la costa occidental de Galicia (1893). Estudio acerca del agua meteórica, su influencia en la temperatura, su contenido en cloro y amoniaco (1894); Estudio sobre la vegetación espontánea y la temperatura en la última cuenca del Miño (1897): Monografia de las especies del género "Romulea" que vegetan cerca de la desembocadura del Miño, presentada en el primer Congreso de naturalistas españoles (Zaragoza, 1908); Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra) (Tuy, 1895); Contribución a la Flora de Galicia (Tuy, 1897), Contribución a la Flora de Galicia, Suplemento I (Tuy, 1898). Flora descriptiva e ilustrada de Galicia (Santiago, 1905-09). Posteriormente, en la revista Broteria publica Adiciones a la flora de Galicia. Su Herbario de Galicia ha pasado al Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago. Son muchas las especies y variedades de plantas que el padre MERINO ha descrito; citaremos solamente las siguientes: Artemisia vazqueziana, Galium téres, Romulea anceps, R. coronata, R. viridis, Sagina rosoni, Saxifraga paui, Scrophularia paui, Sedum cineritum, y Stellaria intermedia. Otros botánicos, especialmente el señor Pau, de Segorbe, le han dedicado numerosas especies, en parte descubiertas por el mismo padre MERINO, v.g Festuca merinoi Pau, Saxifraga merino Pau, etc., y recientemente el padre Navás le ha dedicado un tricóptero, Sericostoma merinoi Nav., que halló en su compañía en una excursión. Ha colaborado, además, en varias revistas científicas, y en el terreno puramente literario es autor del drama “El niño S. Pelayo y de los juguetes, “La escuela” y “A Belén, pastores”.
ALCALDIA CONSTITUCIONAL
DE
LA GUARDIA

Numero 343
 
Negociado Beneficencia
Fallecimientos

El Ayuntamiento que tengo el honor de presidir en sesión ordinaria del nueve del actual adoptó entre otros. el acuerdo siguiente

fallecimientos Reverendo padre Merino  El digno e ilustrado Regidor Don Severiano Martínez con la venia de la presidencia, hizo uso de la palabra y manifestó que poseido del dolor intenso que causa la muerte de un sabio de fama mundial, tenía el sentimiento de participar a la Corporación que el Reverendo padre Don Baltasar Merino, ilustre miembro de la ínclita Compañía de Jesús, que tantos años reside en el Colegio que la misma tuvo establecido en el Pasage de Camposancos, que aquel modesto, virtuoso e insigne autor de la notabilísima obra de Botánica en nuestro pueblo publicada, titulada “Flora de Galicia", ha fallecido en Vigo hace pocos dias. y siendo su muerte una pérdida sensible para la ciencia, por cuanto su expresada obra constituye un tesoro que honra nuestra región, en la que aquella fue inspirada considera deber sagrado hacer constar en acta, el sentimiento que embarga a la Corporación y al pueblo en general, que idolatraba al lustre botanico y que se participe nuestro sentido pésame a sus beneméritos hermanos de Companía y Religion  El Ayuntamiento identificado en absoluto con lo expuesto por el Señor Martínez, acuerda por unanimidad rendir tributo de admiración y respetuoso afecto a la imperecedera memoria del inolvidable padre de la Companía de Jesús Don Baltasar Merino  el que por sus extraordinarias virtudes descansa indudablemente en el regazo de Dios.

Al transcribir lo anterior Inserto cumplo el deber de reiterarle la pena que afecta a esta Alcaldía por la pérdida del padre Merino y mi distinguida consideración personal

Dios guarde a V.m.
La Guardia Julio 18 de 1917

Agustín Sobrino.
 
Arzobispado de Burgos
Arciprestazgo y Villa de Lerma
Parroquia de San Pedro Apóstol
Libro de Bautizados

Desde 1790 al 1851                                                              Nº 90                
 
Baltasar hijo de Máximo Merino
y de Eulalia Román

En la Insigne Iglesia Colegial y parroquia de San Pedro de esta Villa de Lerma, nulius Diócesis, a nueve de Enero de mil ochocientos cuarenta y cinco, yo el infrascrito Capn. y cura teniente de la misma, Bauticé solemnemente, y puse los Sto. Óleos y Crismas a un niño que nació a las diez de la noche del dia seis de este presente mes, a quien puse por nombre Baltasar, abogado a S. Julián y. Sta Basilisa, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Máximo Merino, natural de Quintanilla del Agua Diócesis de Burgos, y de Eulalia Román que lo es de Sta Inés de la propia diócesis, vecinos y parroquianos de las indicadas villa y parroquia. Abuelos paternos Adrián Merino natural de Puentedura y Catalina Merino de La Quintanilla y en la actualidad vecinos de esta villa. Maternos Ciriaco Román difunto y Gregoria García naturales y vecinos de Sta Inés. Fueron sus padrinos Tadeo y Agapita, de esta vecindad, a quienes de de parentesco espiritual y demás obligaciones que previene el ritual Romano siriviendo de testigos con Benito Arroyo y para que conste lo firmo fecha ut supra
 
Nemesio Pablo
BIBLIOGRAFÍA
 
Quen queira profundizar nos trazos biográficos ou nas circunstancias, métodos e alcance do labor científico de Merino, pode consultar estes traballos
BELLOT RODRIGUEZ, FRANCISCO.- La labor botánica del P. Merino, en Flora descriptiva e ilustrada de Galicia do mesmo P. Merino, edición facsímil, 1980, vol. I.
BELLOT RODRIGUEZ, FRANCISCO- Biografia de C. Pau Español, en Anales de la Real Academia de Farmacia, Madrid 1942
DIAZ-FIERROS F. e FRAGA VÁZQUEZ, X A-Baltasar Merino. Viajes de herboriza con por Galicia (Santiago, 1987).
En los Colegios de Ancéis, La Guardia y Vigo.- El P. Baltasar Merino, pp131-137 redactadas polos seus exdiscípulos para o volume conmemorativo das Bodas de ouro (Vigo, 1925)
FRAGA VÁZQUEZ, X A.- Introducción a los trabajos de taxonomía biológica en Galicia a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX La Botánica. En ACTAS DEL II CONGRESO DE TEORIA E METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS
GÓMEZ MARTÍNEZ, J- La flora gallega y el P. Merino, en ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDIOS GALEGOS, V (1930) PP 43-63
GONZALEZ FERNANDEZ, ELENA -Baltasar Merino S.J., en CIENCIAS (Revista de Enseñanza, Santiago 1985)
LAINZ GALLO, MANUEL-EI P. Merino en su circunstancia investigadora, en Broteria serie Ciencias Naturales, vol 35 (1956)
LANZ GALLO, MANUEL Merino Baltasar, en Gran Enciclopedia Gallega, vol. XXI, pp 23-24.
LANZ GALLO, MANUEL-Trayectoria cientifica del P. Merino, en Broteria; serie Ciencias Naturales, vol. 62 (1974), pp. 149-156.
LOPEZ SEOANE, VíCTOR.- Bosquejo histórico de la Botánica española, prólogo á obra de Merino La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño. (Tui, 1897)
LUISIER, ALFONSO.- Le P. Baltasar Merino, en Broteria, serie Botánica, vol. 15 (1917), pp. 99-106.
RIVERA VAZQUEZ, EVARISTO.-La vida intensa de Baltasar Merino (1845-1917), en Flora descriptiva e ilustrada de Galicia, do mesmo Merino, edición facsímil, 1980, vol.l.
___________________
[1] Monografías da Asociación Naturalista Baixo Miño, Anabam. Nº 5, 1994
[2] En los colegios de Anceis, A Guarda y Vigo. pp.131-137 (Vigo, 1925
[3] Archivo histórico S.J. de Galicia (Vigo) Carpeta II de La Guardia
4] Entre 1892 e 1897 saíron catro destes cadernos. (Archivo S.J. de Villagarcía de Campos, Valladolid)
[5] Véxase nota (2).
[6] Editado en Tui, 1987. 315 pp. En 8º, con prólogo de Víctor López Seoane. no Caderno nº 4, ese mesmo ano, volve Merrino sobre o tema,
[7] DÍAS-FIERROS e FRAGA VÁZQUEZ. “Baltasar Merino. Viajes de herborización por Galicia” (Santiago, 1987), p. 25.
[8] Editado en Tui, 1895. 33 pp. En 8º e prólogo de Lago González con gran admiración cara a Merino e á súa obra.
[9] Ver nota (3)
[10] MARTÍNEZ GÓMEZ, JOSÉ.- “La flora gallega y el P. Merino” (1930), pp. 52-53
[11] Ver nota (2)


O Padre Evaristo Rivera é un profundo coñecedor da historia do Colexio Apóstol Santiago desde as súas orixes ata a actualidade, en consecuencia, este xesuíta tamén é un grande coñecedor da vida e obra de destacados membros da Compañía de Xesús, entre os que está o Padre Merino. Naceu o P. Evaristo Rivera na vila ourensá de Sta. Cruz de Arrabaldo no mes de xaneiro de 1929. Estudou no Colexio Apóstol Santiago, ingresando máis adiante, despois do seu paso pola universidade, na compañía de Xesús. Volveu novamente ó Colexio Apóstol como mestre e educador, sendo máis tarde director do mesmo entre os anos 1974 e 1981. Desde 1992 é membro da Real Academia de Historia.
A súa inquedanza levouno a estudar e profundizar no coñecemento da vida dos xesuítas en Galicia. Froito deste laborioso estudo é a obra titulada Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrinación publicada en 1993. Visita frecuentemente o antigo colexio dos xesuítas da Pasaxe, en Camposancos (A Guarda), a onde viña, cando rapaz, xunto con outros compañeiros de colexio, a pre parar os exames, os retiros espirituais ou de excursión.
Regreso al contenido