Ayuntamiento Constitucional de A Guarda - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Ayuntamiento Constitucional de A Guarda

ARQUIVO
Por José Antonio Uris Guisantes

Primeiro foi Concejo de la Foz del Miño[1], logo Ayuntamiento Constitucional de La  Guardia y su Jurisdición, mais tarde Ayuntamiento Popular de La Guardia,  Ayuntamiento de La  Guardia y su Distrito, e hoxe Concello de A Guarda ou da Guarda.

Casas Consistoriales de La Guardia e Torre do Reloxo en 1949. Fotografía cedida por Antonio Martínez Vicente.

PRESENTACIÓN

Unha das grandes ilusións persoais que mantiven ata hoxe foi a curiosidade por saber, sobre todo por coñecer a nosa historia, curiosidade transmitida durante a miña estadía na escola pública da Guarda, que nos anos cincuenta dirixía D. Nicolás Gutiérrez Campo [2], seguido de D. Víctor Touriño López e outros.
 
O traballo asalariado impedíame ter todo o tempo necesario para acudir ás fontes informativas orais e escritas. Hoxe xubilado – despois de 48 anos de traballo - trato de cumprir con esa ilusión, tendo a sorte de tratar a unha serie de persoas, coñecedoras da nosa historia local e comarcal, que enriqueceron e enriquecen o meu bagaxe intelectual, entre elas Juan Noya Gil, Antonio Español Gil, Josefina Rodríguez Rodríguez da Ireira, Feliciano González Otero, Isaura Gómez de Figueiró, Antonio Vázquez Palacios, Ángel Luís Troncoso Alonso, Avelina Vázquez de Camposanos, Bárbara Freitas Pacheco, Luís Pérez Portela “Mañi”, Basilio Moreira Carrero, José Luís Lomba Alonso, Generoso Álvarez Seoane, os irmáns Antonio e Agustín Ferreira Lorenzo, irmáns Adolfo e Emilio Rolán Mosquera, Antonio Martínez Vicente, Ermelindo Portela Silva, Mari Carmen Palláres Méndez, Miguel Reboredo Otero, Praxiteles González Martínez, Joaquín Miguel Villa Álvarez, e sobre todo meus amigos Manuel Domínguez Pacheco “Taxota” e  Concepción Andrés García “Concha”, auténticas testemuñas da historia e da vida local de parte do século XIX e XX.

A todos eles grazas polas conversas, polas fotografías, polos seus artigos e libros,  pola  veracidade dos relatos, polos momentos perdidos comigo, pol súa memoria, e polo seu cariño á nosa terra que pretendemos sexa a de todos nós mais a dos  que nos visitan.  
 
Quero subliñar que neste traballo valeume moito a investigación no Arquivo Municipal da Guarda, O Rosal, Tomiño e dutras localidades,  que me  levou e me leva moitas horas, pero vale a pena.
 
Os documentos aos que tiven acceso están todos en castelán, algúns asuntos sobre a vida cotidián da Guarda, política, historia etc., foron publicados por min nas páxinas web de www.galiciasuroeste.info, www.aguarda.com, no Libro Programa das Festas do Monte, revista da Asociación Abaco, Boletín de Érguete, ou cedidos a terceiras persoas que se dedican á investigación nutras localidades, autonomías ou países, sen problemas, porque parto da realidade de que debemos compartir cos demais o que sabemos.
 
Trato de trasladar hoxe a estas páxinas, a pequena ou grande historia compartida durante moitos anos das parroquias [3] do Rosal e da Guarda, as que unidas nun único Concello separáronse en 1847, volveron a xuntarse por breves semanas en 1854, con un moi breve terceiro intento en 1867 para, de xeito definitivo, seguir unha traxectoria semellante, pero noutro contexto, de vida comunitaria propia, plasmada en dous Concellos independentes, pero de verdadeira irmandade local...

Digo independentes porque oficialmente así é, salientando que na vida diaria as relacións veciñais son excelentes, non digamos no desenvolvemento turístico e industrial, pois o Val do Rosal, o río Miño, Tamuxe, o Trega, A Guarda, etc. etc., tamén se complementan, podendo ver como veciños do Rosal e da Guarda, comparten traballos, empresas, familias, inquedanzas culturais, estudos, festas, etc., mantendo excelentes relacions como veciños que somos.  
 
Tamen quero dar una visión do acontecido, antes da segregación das parroquias, no momento que sucedeu, no que se intentou volver, dos escritos atopados nos arquivos relacionados con elas, a situación política acontecida cos carlistas, isabelinos, partidas de guerrilleiros ou gavillas de forajidos, como eran chamados oficialmente, da vixilancia e sanidade na  fronteira ou RAYA, etc. etc., con un único obxectivo: dar a coñecer algo da historia conxunta a xeracións de persoas ás que nin se lles pasou pola cabeza que os dous municipios tivesen unha historia  común a nivel administrativo, comercial e político ata 1847, e en 1854 e 1867.  


[1] Aínda que nos documentos estudados persoalmente no Arquivo Municipal non atopei algún que asi o diga. Existen citas de D. Francisco Avila y La Cueva sobre a existencia Ayuntamiento de la Foz del Miño e outros autores, pero oficialmente non atopei nada.
[2] Mestre de orixe estremeño, represaliado na guerra civil que recuperou seu posto en 1945.
[3] Nos documentos Feligresías.
 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA GUARDIA Y SU JURISDICIÓN
SEGREGACIÓN DAS PARROQUIAS DE SANTA MARINA DEL ROSAL, SAN JUAN BAUTISTA DE TABAGÓN, SAN MIGUEL DE TABAGÓN E SAN BARTOLOMÉ DAS EIRAS


Parte da fachada das Casas Consistoriales de A Guarda a comezos do seculo XX. Nesta praza celebrábanse mercados os martes e xoves, lembro que nos anos cincuenta tamén había os sábados. Completábase o mercado co uso das rúas Cervantes para a fruta, Praza da Fariña ou Praza de Ignacio Sobrino[1] para toda crase de fariñas, Praza do Monterreal ou de Bautista Alonso para a garda dos animais,  e Prazoleta de Chan do Conde ou Prazoleta da Leña para a venta de leña, piñas etc. Fotografía do arquivo de Antonio Martínez Vicente.
--------------------------
[...] Escrituras antiguas hablan de Villa de la  Guardia Foz del Miño. Los suevos nombran Gauda en el Concilio de Lugo celebrado en 569, señalando al obispo de Tuy que Guarda, en la lengua vulgar del país se dice Garda, y así describen muchas escrituras del monasterio de Oya, desde que el Rey don Alonso I mandó que el nombre se pusiese en romance y no en latin, el cambio de “u” (Gauda) por “r” (Garda) es un hecho del que muy bien pudieron equivocarse los copiantes del citado Concilio[2]...

O nome Guarda provén da situación xeográfica entre o mar e río Miño, lugar por onde entraban os piratas, corsarios, bárbaros e mulsumans para facer súas tropelías, arrasando todo canto atopaban nas ribeiras, por iso a Vila servía de Garda para os pobos ribeiregos, mais tarde sería Guardia, que significa o mesmo.

En agosto 1142 o rei de Galicia, León e Castela Alfonso VII (1105-1157) estando en Carrión concede mais privilexios ao Cabildo Catedralicio de Tui.

Lembrar que este rei nacera en Galicia, sendo coroado rei de Galicia en 1111 polo propio bispo D. Diego Xelmírez na Catedral  de Santiago. Debeu entender o asunto de Portugal porque en 1143 recoñoceu súa independencia na persoa do seu curmán Alfonso I de Portugal.

Panorámica de Santiago de Compostela dende o Monte Pío o 24 xullo 2008. Fotografía de José A. Uris.

Concedeu ao bispado [...] “Os doy poder de poner jueces en la ciudad como en todos vuestros cotos, los cuales juzquen las emergencias conforme a las costumbres del reino y nadie ose emeñar ni en la ciudad ni en los cotos sin vuestro mayordomo... Os doy el portazgo del puerto de Tuy y os hago coto en el río desde la foz del Miño hasta la villa de Lazoiro y todos los mercaderes con sus mercaderías vayan y vengan seguros a la ciudad. Y que nadie, sino vos, tenga nave conducticia en dicho puerto[3]”.

En 1180 o rei Fernando II concede ao Bispo de Tui don Beltrán a mitade da Yglesia de Santa Eulalia de Cividanes, “con dos casales más en la villa de La Guardia”.

Esta parroquia de Santa Eulalia de Cividanes[4] fue una parroquia antigua del Obispado, en julio del año 1180 el rey Fernando II de León, concedió al Obispo de Tuy D. Beltrán, la mitad de la Iglesia de Sta. Eulalia de Cividanes, con dos casales en la misma Villa; y en el 1200, Pelayo Suárez donó al Monasterio de Oya el derecho y hacienda que tenía en la Iglesia de Sta. Eulalia de Salcidos, que es la misma de que estamos hablando. Hoy en día (1850) no existe esta parroquia por haber suprimido y agregado enteramente con el tiempo a la confinante de San Lorenzo de Salcidos, en la que se conserva un lugar con el nombre de Cividanes que es el mismo sitio que ocupó dicha extinguida parroquia[5].

En 1201 fúndase Baiona e A Guarda, ainda que existen referencias datadas no 1195 que citan a existencia de xuíz na Guarda. A partir de 1209 figuran rexistrados distintos Alcaldes que se van sucedendo no tempo. En 1268 as Cortes de Xerez en tempos de Alfonso X O Sabio, autorizan o porto de La Guardia para carga e descarga, entre otros puertos del Reino de Galicia, haciendo [...] unha política de protección ao porto de realengo, para potencialo fronte aos dos “señores”, nun sentido económico e estratéxico[6]...Parte agregada na guerra civil ao Mosteiro de Oia. www.aguarda.com

En 1283 o mosteiro de Oia consegue autorización da “Justicia y Regimiento de La Guardia para poseer casas en la villa a fin de almacenar pan, vino y sal”. Todo elo propiciou constantes pleitos entre o Concejo e o Mosteiro e en abril de 1287 – despois de pagar unhas débedas – o Mosteiro intégrase “en el  Concejo guardés en igualdad con los demás vecinos”.

En 1309 xorde un pleito entre o Concello de A Guarda e  Mosteiro de Oia polos límites da ermita de San Xulián, límites  actuais do Rosal con Oia, os que  daquela eran los de La Guardia y su Jurisdicción.[...]El Señorío de la  Guardia y su Jurisdición pertenecián a los Templarios hasta este año de 1312 que quedó agregado dicho Señorío a la Corona, hasta que fue donado por los Reyes de Castilla y León a D. Suero Yáñez de Parada, uno de los nobles gallegos que gozaba del favor del Rey D. Pedro I El Cruel, lo nombró Adelantado Mayor de Galicia, Señor de la Villa de la Guardia y del castillo de Parada. Casado con Dña. Mayor Pérez de Sotomayor, hija de D. Pedro Álvarez de Sotomayor y Dña. Elvira Annes Mariño, hasta el año de 1369 en que el hermano de Pedro I, D. Henrique lo asesina y retira todos los privilegios a D. Suero.

A Guarda[7] pertenceu a Orden del Temple[8] ata 1312 en que foi disolta esta Orden de los Caballeros de Cristo. Tiñan como misión protexer aos peregrinos que facían o camiño de Santiago, súas posesións pasaron a mans do rei  Fernado IV[9] (1285-1312).

Casas Consistoriales do Concello de A Guarda sobre 1915. Fotografía en mal estado de D. Mariano Jiménez Hueto. Detrás da torre do reloxo estaba o Hospital de Pobres y Redención de Cautivos.

Debo engadir un detalle histórico interesante como o contrato do primeiro reló público para instalar na torre do mesmo nome, vexamos:
E segue noutros folios...

[1] Na República Plaza del Progreso.
[2] D. Francisco Ávila y La  Cueva “Historia Civil y Eclesiástica de la Ciudad de Tuy y su obispado.
[3] D. Antonio García Lago.
[4] Francisco Ávila y La  Cueva Pax. Historia Civil y Eclesiástica de Tuy. 517
[5] Ávila y La Cueva.
[6] D. Rafael Vallejo Pousada.
[7] Dr. Huerta “la población que en tiempos de los romanos se llamaba Ostium Minii es la Guardia, por estar en la boca del Miño”.
[8] Chamada “Orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón". Era bispo de Tui don Juan Fernández de Sotomayor que tomara posesión en 1286 cesando en 1323.
[9] Baixo a rexencia de súa nai  María de Molina

CONDICCIONES ESTIPULADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA MÁQUINA DE RELOJ DE TORRES EN LA GUARDIA

En la Villa de La Guardia á 4 de Junio de 1873, los Sres. D. Antonio Alonso Martínez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento y D. Francisco Antonio González, Procurador Síndico del mismo, de una parte; y de la otra José Antonio Nobre y Juan José Silva, Relojeros, el primero vecino de la Villa de Caminha y el segundo de la de Viana en Portugal, han convenido mutuamente en las siguientes condiciones para la construcción y colocación de una máquina de Reloj de torre en la Casa municipal de esta Villa.

Primera.- La máquina del reloj tendrá cuerda para ocho días. Será construída en estufas de metal, ejes de hierro con oidos de metal y las ruedas serán también de metal.

Segunda.- Dará horas y medias horas, y será garantizada la máquina por tres años en seguridad y exactitud en las horas y medias.

Tercera.- El horario y minutero correspondiente á la esfera será construído también con toda perfeccción.

Cuarta.-La máquina y lo demás consignado en las anteriores condicciones se contrata y ajusta en la cantidad de Veintiocho libras esterlinas, en cuya suma vá incluido en trabajo de colocación en la torre para el servicio.

Quinta.- Es de cuenta de los Sres. Nobre y Silva la conducción hasta el Pasaje de Camposancos; quedando relevados de pagar derechos en la parte de España.

Sesta.- Las pesas de piedra serán de cuenta del Municipio, pero hechas bajo la dirección de los constructores de la máquina, sin derecho á retribución.

Sétima.- Durante el periodo de los tres años de garantía es de cuenta de los constructores Sres. Nobre y Silva, cualquiera inperfección ó fallo que se observase. Si las imperfecciones fuesen de tal magnitud que hiciesen fallar la seguridad y exactitud en las horas y función regular de la ma´quina, será obligatorio para los Relojeros contratantes el colocar otra nueva por su cuenta y con la seguridad y perfección debidos.

Octava.- A los quince días de colcoada la máquina, serán satisfechos á los costructores Sres. Nobre y Silva las Veintiocho libras esterlinas, precio del contrato por la Depositaría de fondos municipales de esta Villa, adoptándose las disposiciones convenientes por el Sr. Alcalde y Síndico contratantes, para el cumplimiento de esta disposición.

Novena.- Los constructores se comprometen á dar colocada la máquina en el término de seis meses á contar desde la fecha.

En cuyas condicciones se afirman y ratifican las dos partes contratantes, obligándose á su cumplimiento con sus personas y bienes presentes y futuros, con renumeración de todas leyes y particulares privilegios con la que prohibe esta general renumeración.

Firman unos y otros, con asistencia del Secretario infrascrito de la Municipalidad presente á este acto.=
Fdo: Antonio Alonso Martínez; Francisco Antonio González; José Antonio Nobre; Joao José da Silva.
El Secretario: José M. Sesto.

Responcebelizom eu por min e pelo meu associado Snhor. Joao José da Silva de Vianna a que a entrega do relogio a que se refere o contrato antecedente seja feito até ao día 15 de Março, seturo do corrente anno.

Caminha 12 de Fevreiro de 1874. Fdo: José Antonio Nobre
E agora chegamos a outro relo.
  
Na sesión do 17 de setembro de 1899. O Concello acorda a remodelación da Torre do relo segundo o proxecto de Andreini. O que ademais ofrece a Corporación correr cos gastos da maquinaria dun novo reloxo. Para elo entregou ao Sr. Alcalde Sr. Riego unha letra de 50 libras esterlinas a favor do Concello. A nova máquina do reloxo público foi doada por D.n José Manuel Andreini  Verde.
 
Na Sesión Ordinaria do 28 de xaneiro de 1900, presidida por o Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
  
NUEVO RELOJ.- El Sr. Presidente manifestó que se ha recibido estos días procedente de una acreditada fábrica francesa, la nueva máquina del reloj público, donada para esta Villa por el distinguido hijo de la misma D. José Manuel Andreini y Verde, y que secundando los deseos del donante es indispensable proceder inmediatamente á la colocación en la torre actual y mientras no se construye la nueva, que será tan pronto se realicen las urgentes reformas que se proyectan en la Casa Consistorial para dotarla, como lo exige el buen nombre de esta población, de las condiciones y comodidades de que carece.
  
El Ayuntamiento se enteró con satisfacion de la llegada de la máquina del nuevo reloj y en su vista acuerda por unanimidad autorizar al Sr. Presidente y regidores Mauro Fernández Cabezo y  José Benito Andreini García, para disponer hasta la terminación, todas las obras necesarias á la colocación provisional en la Torre existente, según acuerdo de 17 de Septiembre del año último, facultándoles á la vez para ordenar la demolición, si es posible, de la plataforma ó resto de antigua muralla unida á dicha torre por el este, de modo que desaparezca todo el promontorio que ocupa un espacio importante de la Plaza de la Constitución, hasta dejarla en línea con el antiguo edificio destinado á tablajería, habilitando la subida á la torre por medio de una escalera esterior de hierro, con su correspondiente barandilla, y que los materiales aprovechables que resulten de la demolición, se inviertan en la reparación urgente también, de la calle de San Marcos, hasta la plazuela del Muro, según está acordado ya en sesión de 23 de Mayo de 1897.
 
Pero xorden dificultades para a instalación do relo:
  
Na sesión do 3 de febreiro de 1900. O rexedor D. Mauro Fernández Cabezo protesta contra el acuerdo de la colocación del reloj donado por D. José Manuel Andreini Verde, non siendo admitida por estar fuera de plazo, ya que los acuerdos de la Corporación sobre el asunto datan del 17 de setiembro de 1899 y de 28 de enero de 1900.
  
PROTESTAS[1].- El segundo Teniente Alcalde don Luís González Portela manifestó, que protestaba contra la demolición de la parte de la antigua muralla adherida por el Este á la Torre del Reloj, acordada en la sesión anterior.
  
Seguen sen poñerse de acordo os rexidores no asunto do relo:
  
Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 1900,  presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
  
MOCIÓN.- Leyóse  la presentada por el Regidor D. Mauro Fernández Cabezo, la cual copiada á la letra dice así.=
  
De conformidad con la protesta que el segundo Teniente Alcalde formuló en la sesión anterior sobre las obras que se pretenden hacer en la mal llamada Torre de Reloj, protesta Sres, que con buen acuerdo que yo agradezco mucho viene á librarnos de la responsabilidad que la Corporación contraía, si dichas obras se efectuasen sin tener antes muy presentes todos los rerquisitos y trámites que marca la ley y toda vez que dicho Sr. Teniente Alcalde como yo, y acaso toda la Corporación, no quiera contraer responsabilidades por nada ni por nadie, pido al Sr. Presidente mande suspender todo, cuanto tenga ordenado para efectuar dichas obras y proceda á la formación de expediente, viendo antes si en los actuales presupuestos existe partida consignada para dicho objeto, pues de no haberla, como así me parece, se suspenderá todo proyecto de realización de dichas obras hasta que en los nuevos presupuestos se consigne la cantidad necesaria para ellas; y ya que de responsabilidades se trata, yo quiero salvar la mía como si así lo quieren salvar los demás Concejales, sobre si la referida Torre está ruinosa como así lo dice en público, persona muy perita en construcciones de ésta índole; y como pudiera darse el caso de esto suceder, conveniente creo que la Corporación para salvar su responsabilidad acuerde en que dicha torre sea reconocida por peritos inteligentes los que después de examinarla dén su dictamen por escrito, en los que con claridad manifiesten bajo su responsabilidad, si dada la defectuosa construcción que tiene la Torre podrá ésta soportar sin peligro á una ruina el enorme peso de cuatro ó cinco toneladas que aproximadamente pesará todo el artefacto de piedra, hierro, campana, maquinaria y demás utensilios de la misma que tiene que llevar en su coronación.

Si del reconocimiento hecho por los peritos resulta útil y suficiente para soportar el referido peso desde luego, y bajo lo ya dicho, procédase á la formación del expediente, y una vez terminado en la forma que determina la Ley, hágase la obra; y si por el contrario resulta ruinosa como así lo dicen, procédase sin pérdida de tiempo á su derribo para no exponernos á que tengamos que lamentar y ser responsables de desgracias personales.
Consistorial de La Guardia Febrero 18 de 1900. Fdo: Mauro Fernández.
 
[1] Sesión do 4 de febreiro de 1900.
 

E segue a cuestión do xa famoso relo:
 
Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 1900, presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
 
YNFORMES.- La Comisión para dictaminar acerca de la Moción presentada por el regidor D. Mauro Fernandez Cabezo, emitió el siguiente
 
YNFORME.- Los que suscriben, designados en sesión de 18 de actual para estudiar y emitir informe acerca de la moción presentada por su digno compañero D. Mauro Fernández Cabezo, tienen el sentimiento de decirte:
 
Que D. Luís González Portela no se opone á las obras ( como en dicha moción asegura) en la torre del reloj, sinó que protesta de la demolición del pedazo de muralla anexo á la misma y cuyo se acordó por unanimidad destruirlo si fuese factible, y con los materiales que pudiesen aprovecharse arreglar la calle de San Marcos, proposición presentada por el Sr. Fernández.
 
Que hemos visto con el mayor disgusto la protesta de dicho Señor, pues siendo uno de los que componen la Comisión para el ajuste del campanil, cuyo se ajustó á su presencia con D. Angel Lomba Rey, sea hoy quien pida se suspendan los trabajos, cuando sobre él que están bastante adelantados, teniendo por tanto que cargar con la obra aunque no se utilizase pues, el contratista para nada necesitaría dicho campanil.
 
Que nos estraña sobre manera el que hoy se acuerde de responsabilidades, formaciones de expedientes y cosas por el estilo, cuando en el tiempo que lleva de Concejal se hicieron obras der mayor importancia en que el mismo entendió, sin que para ello se formase expediente alguno.
 
Que no nos parece posible la inutilidad de la torre, pues, como lo demuestra el letrero  que en la misma existe, tiene más de un siglo de construída, sin que haya habido que lamentar desgracia alguna.
 
¿Cómo es posible que ahora colocada la misma campana que tenía, un campanil que no escederá el peso en cien kilos, al que antes tenía, con mayor base para mejor seguridad, nuevas piedras para la coronación de la torre que pesarán aproximadamente lo mismo que las que antes tenía, pisos que siendo nuevos no pueden exceder al peso antiguo sinó dan completa seguridad?.
 
¿En que cabeza cabe que se aumenta el peso en cinco, ó seis toneladas, por cuya razón pudiera afrecer peligro?.
 
Si esto fuese cierto nosotros seríamos los primeros en mandar examinar dicha torre, pues no querríamos cargar con ninguna responsabilidad; más como tenemos la seguridad que el exceso de peso entra todo no llega a quinientos quilos, es por lo que suplicamos al Sr. Presidente continúe dichas obras y se coloque lo más antes posible el reloj, cuyo es de las mayores necesidades del pueblo y en el cual la clase pobre no podrá menos que agradecer  el día que suene la vez primera.
 
Que en cuanto á crédito existe en el presupuesto cantidad asignada para adquirir nueva máquina, y por consiguiente, debe ser también para su colaboración sin que para ello sea necesario formar expediente.
 
Tal es la opinión de los que suscriben.
 
El Ayuntamiento sin embargo acordará lo que considere más oportuno.
 
La Guardia veinte y tres de Febrero de mil novecientos.
 
Fdo: La Comisión, Francisco Español; Bernardino Lomba Alvarez; José Benito Andreini.
 
El Ayuntamiento enterado del precedente informe acordó como en el mismo se propone.El regidor Sr. Fernández manifestó, que conoce los medios que la ley le concede, y no hallándose conforme con el dictamen transcrito, hará de ellos el uso que convenga dentro del plazo legal.
 
 
Seguimos co asunto do reló por ser sumamente interesante a “batalla” que s elibra no seo da Corporación Municipal:
Sesión Extraordinaria del 7 de marzo de 1900, presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
ALZADAS.- Leyóse la presentada por el compañero regidor D. Mauro Fernandez Cabezo para ante él Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia contra la Resolución del Ayuntamiento, en que se acordó la inmediata colocación del RELOJ Público regalado por el digno hijo de esta Villa D. José Manuel Andreini y Verde, en la Torre que desde 1730 existe en perfecto estado de conservación y solidez, distinada á este objeto, y de la cual se bajó el antiguo reloj por inservible hace aproximadamente dos años y el aparato de hierro, que por hallarse completamente gastado en el interior de la torre, que no puede seguir usándose, también la campana que ahora habrá de colocarse nuevamente.
El Ayuntamiento enterado de escrito del regidor Sr. Mauro Fernández no puede menos que lamentar la actitud de dicho Sr. En la presente ocasión, tanto más, cuanto que, aunque fuera fundada, que no lo és su reclamación, estaba fuera de tiempo todavez que los acuerdos para colocar el nuevo reloj en la torre fueron adoptados, con la asistencia y beneplácito del mismo Sr. Fernández, en 17 de septiembre de 1877 y 28 de Enero último, y claro está, que habiendo transcurrido el plazo de 30 dias que fija el art. 172 de la Ley Municipal obra en asunto de su exclusiva competencia, y por consiguiente, según el art. 171, sus acuerdos no pueden ser suspendidos aunque por ellos ó en su forma se infrinjan algunas de las disposiciones de dicha Ley sí otras especiales.-Esto es sin concurso.
En cuanto a la inocente afirmación que surgió por decirlo así, á última hora, de que la Torre está inútil, no pueden aseverarlo con lógica y buena fé, ni el cantero D. Teodoro Savariz, ni el carpintero D. Vicente de Vicente Táboas, el que se halla actualmente construyendo el andiamage para subir el campanil, maquinaria y demás aparatos y tuvo ocasión de observar lo contrario de lo que el Sr. Mauro Fernández asevera, sin mas fundamento que los torpes comentarios de un vulgo ignorante, que jamás deben servir de norma, ni de pretexto siguiera, para una alzada como la que nos ocupa.
Además el ilustrado Sobrestante de Obras Públicas en ejercicio D. Manuel Melón Barros, vecino de esta Villa, que prestó su valioso consejo para la construcción del andamio, examinó la Torre de que se trata y no sólo garantiza su solidez sinó que asegura que es un verdadero Baluarte, tan resistente, que no puede construirse obra más segura en su clase.
El testimonio de este funcionario constituye para el Ayuntamiento la prueba más concluyente contra todas las vulgaridades, y le releva por tanto de más reconocimientos, que no se omitirían si las circunstancias lo aconsejan.
Por lo que respecta á crédito para las obras, sabe perfectamente el regidor apelante que hay suficiente partida en el Presupuesto para llevarlas á cabo, y sabe también, que al realizarlas por Administración es porque se trata de trabajar que no pueden subastarse por la índole delicada de los mismos, y por ser además de carácter urgentísimo la colocación del Reloj Público de que el pueblo carece hay más de dos años, no faltando quien por éste hecho haya calificado a la Corporación de apática e indolente; y como en todos los pueblos se ejecutan obras por administración, como se ejecutaron aquí bajo la inspección del mismo Sr. Fernández, en época reciente, no por eso se infringen las disposiciones de la Ley de Obras Públicas de 13 de Abril de 1877, ni las del Real Decreto de 4 de Enero de 1883, á que en todos los casos, y lo mismo en el presente, se sujetó y sujeta esta Corporación, como lo demuestra la circunstancia muy atendible de tener aprobadas al día por la superioridad todas sus cuentas sin en menor reparo.
Por todo lo espuesto, el Ayuntamiento acuerda, que por el Presidente se eleve la alzada al Ilmo. Sr. Gobernador con los informes y testimonios de los acuerdos correspondientes, para demostrar la improcedencia de una reclamación, que si prosperase, causaría alarma y general disgusto á todo el pueblo, que ansia el momento de tener su reloj público porque regirse.
Se levantó la sesión á las doce: firman los Sres. de Ayuntamiento de que yo Secretario certifico.
El Presidente: Francisco Riego Santiago; Luís González Portela; José Benito Andreini; Bernardino Lomba Alvarez; Anselmo Lorenzo; Rafael de Santiago; Portela; José Giráldez. Secretario. Enrique María Sesto.
El Ayuntamiento enterado de la presente moción acuerda someterla al estudio de una Comisión compuesta del primer Tte. Alcalde Sr. Español y regidores Sres. Lomba y Andreini, encareciéndoles que en el mas breve plazo emitan informe para en su vista resolver lo que proceda.
E volven a carga co relo, onde se mesturan varios asuntos públicos:
Sesión Ordinaria de 1 de abril de 1900, presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
RELOJ PÚBLICO.- El regidor Síndico D. Higinio Troncoso Vicente se opone al arreglo de la torre del Reloj público, como asimismo a al costo de la nueva máquina; la fábrica á que se pidió Garantía, por lo tanto el Ayuntamiento en nada habrá intervenido, siendo así que según la manifestación de la presidencia en la sesión de 17 de Septiembre próximo pasado la libranza por aquella cantidad le fue entregada por el Sr. Andreini á nombre del Ayuntamiento.
Que consideraba al Sr. Alcalde persona digna y honrada, tan honrada y digna como así mismo, pero que esta formalidad no se había llevado en lo cual la censuraba y censuraba á la Corporación.
Que respecta a la dignidad y decoro de la Presidencia y como tal representante del pueblo, celoso porque el distrito está siempre en el buen lugar que le corresponde, habría encontrado muy estraño que la Alcaldía no contestara lo más mínimo á una comunicación del Sr. Delegado de Hacienda de la provincia, bastante vejatoria para su autoridad, siendo así, que dentro de las disposiciones del asunto de que aquella trataba había argumentos sobrados para rechazar los cargos que se le hacían.
Que respecto á la falta de Policía en el pueblo, y muy especialmente en los alrededores de las escuelas públicas, sobre todo antes de la entrada y salida de los niños en dicho edificio, no quiere ocuparse puesto que parece que vivimos en un pueblo inculto, donde los niños campan por sus respetos, sin ni consideraciones á nada ni á nadie, lo que se podría evitar facilmente, mandando á dichas horas un dependiente municipal para vigilar aquellos lugares.
Y por último hizo presente que sabía que había habido faroles del alumbrado público que no se encendían, bien porque estuvieran inservibles ó por falta del contratista, por lo que esperaba que al hacer el pago de éste servicio se descontara la cantidad correspondiente.
El Señor Presidente, manifestó: Que á la serie de cargos que á él y á la Corporación acaba de dirigir el Sr. Troncoso pudiera contestar en breves palabras al que como él hace tanto tiempo que no se dignó honrarnos con su asistencia, más atento á razones de compañerismo procurará no descender á detalles, siquiera por esta vez, confiado en que en lo sucesivo ha de ser más puntual, evitando así largas disgresiones como las que nos ocupa en estos momentos, empezando por la demora en comunicar el acuerdo de 7 de Enero, debe hacer constar, que no fue suya la culpa, sino de los muchos trabajos que pesan sobre los empleados de Secretaría, donde por otra parte tuvo ocasión de ver el Sr. Troncoso el acuerdo adoptado, como lo vió en efecto, considerándome con esto relevados de un materialismo, que si bien era de rigor, no se creyó perentorio, y de ahí el origen de un cargo que no se repetirá si el caso llegase, para no dar lugar a torcidas interpretaciones ni a temerarios juicios, muy agenos a la manera de ser de la presidencia.
Respecto al acuerdo de que las sesiones se celebran en domingo, sabe perfectamente el Sr. Troncoso que fue tomado por el Ayuntamiento en uso de su perfecto derecho y por la comodidad de todos los que durante la semana no pueden desatender sagradas obligaciones, porque estiman tambien sus intereses particulares; y es además costumbre muy antigua, que en verdad no satisface mucho, pero que una vez adoptada ó hay que respetarla ó alterarla.
A ello no se ha de oponer el que habla cuando la Corporación lo estime conveniente; mas en cuanto esto no ocurra, necesario es cumplir como cumplirse debe.
En cuanto á la mezquindad, á la pequeñez y hasta á la miseria que el Sr. Troncoso vé en la manera de estar constituída la Corporación, creo oportuno decir que la vida de este colectividad no puede compararse á la de aquellas de las grandes capitales, que dicho Sr. pretende sin duda ponernos de ejemplo.
Este Ayuntamiento camina hoy por derroteros tan seguros como los que recorrió en sus mejores tiempos, y aspira, como los que le han precedido, á realizar todas las reformas compatibles con sus recursos, sin contraer compromisos que menoscaben su buen nombre y su independencia.
A ninguno de los individuos de la Corporación le anonadan los grandes proyectos; á ninguno le parece ruinoso invertir lo que invertir se deba en bien de los servicios públicos, y buena prueba de ello es que las obras están realizándose constantemente en mayor ó menor escala, como debe saber el Sr. Troncoso, y no obstante ser grandes los sacrificios que las circunstancias nos han impuesto á todo se le ha hecho frente, especialmente en el terreno de Policía Sanitaria, como no se hizo hay muchos años, y si no fuera ridículo, hacia el que habla de comparaciones, y entonces tal vez las censuras tendrían que ir a otras personalidades y á otras Corporaciones, muy dignas por cierto, pero no mas activas que la actual.
Préstenos el Sr. Troncoso, su valioso concurso, que no es el de decir, si ó no, ni el de sancionar cuentas y disposiciones superiores, y si el de cooperar á cosas útiles á que todos aspiramos, y de este modo evitaremos toda clase de reticencias, que es el mejor de los medios de llegar al fin deseado.
Por lo que atañe al donativo del Sr. José Manuel Andreini, parte el Sr. Troncoso de una equivocación lamentable y no quiero atribuirle el pensamiento de lastimar la susceptibilidad de nadie porque sé que no es ese su carácter; pero séame permitido consignar que si en el fondo el donativo de las CINCUENTA LIBRAS fue al Ayuntamiento, en la forma se puso á disposición del particular D. Francisco Riego, el que como Alcalde, ha dado al Ayuntamiento toda clase de esplicaciones; manifestó cuando y como se pidió la máquina; la fábrica á que nos hemos dirigido para obtenerla tan buena y excelente como afortunadamente la tenemos y siguió en todo la forma más correcta que imponen los deberes del compañerismo y la caballerosidad, sintiendo que el Sr. Troncoso antes de formular determinadas censuras no se oriente mejor, ya que no concurrió á las sesiones en las cuales se concertaron con el beneplácito de todos los trabajos encaminados a dotar al pueblo de un utensilio, por decirlo así, que ansiaba la opinión pública.
Respecto á los desórdenes de los niños á las puertas de las escuelas, sabe el Sr. Troncoso que el Alcalde no puede estar en todas partes, ni ha de convertirse en policía. Dependientes de ella tenemos, estos tienen órdenes terminates para hacer cumplir á todos sus deberes.
A los infractores se les ha castigado con un rigor desusado, que dio ya lugar a ciertas censuras de espíritus pequeños, acostumbrados al abuso y á la impunidad, que son los que abundan en la localidad con disfraz de Señoritos, muchos de ellos, por consiguiente adquiera el Sr. Troncoso datos en las oficinas municipales y se convencerá que tampoco por este lado tienen razón de ser las acusaciones.
Y no hablemos del alumbrado público, porque comisionados los Sres. Lomba y Troncoso para finalizarlo, apenas han dado cuenta de su contenido para que la Alcaldía pueda obrar con el interés que tambien lo merece este servicio.
Y por último; en las contestaciones al Delegado de Hacienda, supo la Alcaldía, defender los vecinos que tienen vehículos sugetos ó no sugetos al impuesto de patentes, entre ellos alguno que por vínculos sagrados está unido el Sr. Troncoso; y supo asimismo dejar en buen lugar el principio de autoridad, sin detenerse á examinar las formas ó menos cortés que suelen emplear Gefes de los que en nuestros tiempos tanto abundan por desgracia en las dependencias del estado.
Fdo: El Presidente Riego.        
Co relo vello de 1873 se pretende:
Sesión Ordinaria del 8 de maio de 1900, presidida por el 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino[1].


[1] O Alcalde D. Francisco Riego Santiago estaba sendo tratado psicoloxicamente, enfermidade da que tivo que ser finalmente internado nun Sanatorio especial.
7

RELOJ PÚBLICO PARA SALCIDOS.-Los Sres. Regidores D. Higinio Troncoso y D. Mauro Fernández, presentaron á la Corporación la siguiente Moción:
 
“Al Ayuntamiento de La Guardia= Consecuentes con la idea sustentada en nuestra Memoria presentada á la Corporación en 29 de Noviembre de 1897, respecto á la mejora de un reloj en Salcidos; existiendo en la localidad persona entendida que se compromete á la colocación de la antigua máquina en el campanario de la parroquia de Salcidos por la cantidad de 475 pesetas, garantizándolo por un año, el mejor funcionamiento de la misma=Los que suscriben proponen á la  Corporación se sirva acordar se lleve á efecto la indicada mejora utilizando para ello la  Torre parroquial y una de la scampanas en ella existente=
 
Muchas son las razones que abonan nuestra idea, pero aún cuando no fuera más que por evitar las cuestiones que se suscitan con frecuencia entre los que trabajan las tierras de regadío en los contornos de la mencionada parroquia, debería la Corporación acordar se llevase á la práctica=
 
Tenemos motivos para poder afirmar, que por parte del Sr. Cura Párroco de Salcidos no habrá inconveniente en que se utilice la campana y torre mencionadas; por el contrario, verá con satisfacción que ésta mejora que proponemos, lo le suceda lo que le ha sucedido a tantas otras: que se quede en proyecto.=
 
Los que suscriben creen cumplir con un deber proponiendolo lo que antecede.= El Ayuntamiento en vista del presupuesto que se acompaña acordará lo que crea más conveniente.=
 
La Guardia Abril 30 de 1900.= Higinio Troncoso= Mauro Fernández.
 
La Corporación enterada de la Moción y presupuesto que á la misma acompaña, acuerda aceptarla con el mayor entusiasmo y que si hay posibilidad y se obtiene el beneplácito del Sr. Abad de Salcidos se coloque el reloj como se propone por los Sres. Troncoso y Fernández, y al efecto una Comisión compuesta de los Sres. Fernández, Español, presidente accidental y Giráldez y Santiago, acompañados del Maestro D. Angel Lomba, den principio á las gestiones oficialmente y emitan informe para en su vista resolver lo que proceda.
 
El segundo Tte. D. Luís González Portela, sin disentir del acuerdo de sus compañeros manifestó, que si la máquina que proyecta reformarse fue considerada inútil para funcionar en esta Villa, inútil ha de resultar para Salcidos, por mucho que en ella se modifique y  ha de constituir una carga para el Municipio el atender á su conservación.  
 
Agora tocoulle ao hipotético relo de Salcidos:
 
Sesión Ordinaria del 13 de maio de 1900, presidida por el 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino
 
RELOJ DE SALCIDOS.-Se leyó el informe de la  Comisión nombrada en sesión anterior acerca de la colocación del reloj que fue de esta Villa, en la torre de Salcidos, y habiéndose presentado dificultades queda el pensamiento sin efecto como se demuestra por el dictámen siguiente:
 
Al Ayuntamiento de La Guardia: La Comisión que suscribe encargada de dictaminar sobre la colocación de la máquina reformada del antiguo reloj en la  Torre de la parroquia de Salcidos á la Corporación expone:
 
Que en vista de la oposición manifestada por parte de los individuos de la misma, D. José Giráldez y D. Rafael de Santiago, los que en presencia del Sr. Presidente D. Francisco Español y del Sr. Cura Párroco de dicha parroquia el que también manifestó que alguno que otro vecino le habían dicho quie verían con disgusto que dicha máquina fuese colocada en el sitio indicado, y mucho más que ésta funcionase sobre la campana mayor, para ellos por lo visto muy sagrada, se inclinaba á que no se llevase á debido efecto, tan reconocida mejora y sí dejar trnscurrir el tiempo para ver, si como le habían asegurado, cumplía la palabra honrada el representante de un acaudalado hijo del pais el que ha ofrecido dotar al pueblo de Salcidos y en el barrio de la Gándara de un monumental reloj que perpetuará la memoria de tan expléndido donante=
 
Muchas fueron las razones  que espuso el individuo de la Comisión Sr. Fernández – apoyando la mejora; pero la idea de la oferta la dejó sin efecto.
 
El Ayuntamiento en su vista, acuerda silenciar éste asunto por de pronto, y á la vez que el Sr. Secretario estudie la forma de iniciar el expediente para la venta de la máquina del antiguo reloj y en caso que convenga se llevará á efecto.

POR FIN remata a polémica do relo de A Guarda:
Sesión Ordinaria del 7 de octubre de 1900 presidida por el 1º Tte. Alcalde don Francisco Español.
RELOJ PÚBLICO y LÁPIDA.-En sesión Ordinaria del 17 de setiembre de 1897 se consignó que “el día que se trasladase a la nueva Torre el reloj público donado por al pueblo por el digno hijo de esta Villa don José Manuel Andreini Verde, se colocaría una lápida de mármol que desmostrase a la posteridad el nombre del donante”.
Instalado el 17 de Marzo de este 1900 y no pudiendo pecisarse la época en que ha de construirse la Torre en proyecto, el Ayuntamiento por unanimidad Acuerda se coloque desde luego la lápida de mármol en la natural Torre”.
Pero....
19 xaneiro 1902. En esta sesión se vuelve a tocar el tema del arreglo del reloj público y de los problemas de su instalacións en la torre. 22 febreiro 1902. En esta sesión el Ayuntamiento acuerda llevar a cabo las obras de saneamiento de la Torre del Reloj y para ello debe dejar de funcionar.
Sesión Ordinaria del 30 marzo de 1902, presidida por el Alcalde D. Agustín Sobrino Vicente
ENCARGADO DEL RELOJ.- Por imposibilidad física notoriamente visible de D. Juan Fernández Martínez, el Ayuntamiento Acuerda nombrar encargado del reloj público de esta Villa, al vecino y relojero de la misma D. José María Lomba Alonso, que se encargará del servicio desde esta fecha, con el haber anual de 80 pesetas, que habrá de percibir por trimestres vencidos, á partir del primero de Abril próximo venidero, y que al efecto, se le dé posesión del mecionado cargo con arreglo á las prescripciones legales, y se le expida por la Alcaldía el correspondiente título administrativo, tomándose de él razón en el Registro de empelados.

-------------------------------------------------

Unha muralla (O Muro) circular delimitaba a Vila onde estaban as Casas de Ayuntamiento e Hospital de Pobres. Tiña dúas portas, unha vendo para o Tegra por onde saían as escaleiras de pedra que chegaban ao Convento e desde alí ó mar. A outra porta estaba preto das [...] Casas de Ayuntamiento, en la Plaza Principal de la Villa, por ser la muralla de corto recorrido la población se fue asentando fuera de ella[1].
Entre 1358 e 1367,D. Suero Yáñez de Parada, recibía anualmente do “Concejo de La Guardia 5.000 maravedies. En 1369 acepta como rei a D. Fernando I de Portugal debido a que D. Suero era seu amigo personal, este “Señor de La Guardia y su Jurisdición” faleceu en Portugal en 1390.
[...] en 1370 el rey Henrique II nombra Adelantado de Galicia a D. Pero Ruiz Sarmiento y dona el Señorío de la Guardia al obispo de Tui, en el momento en que el Rey estaba en Braga. En 1811 el obispo de Tui pierde el Señorío de la Guardia y su Jurisdición por orden de las Cortes del Reyno instaladas en la ciudad de Cádiz, cesando asimismo todos los Señoríos territoriales del Reyno...
Asasinado Pedro I por seu irmán bastardo, Enrique II de Trastamara[2] en 1369, este fai entrega da Guarda ao bispo de Tui don Juan de Castro[3], que se enfrontara abertamente con Suero Yáñez de Parada en 1368 polas posesións, poñéndose o lado do Señor de Vilasobroso D. Alvaro Pérez de Castro.

Parador Conde de Gondomar (Baiona)
Pasa entonces novamente o Señorío de la Guardia y su Jurisdición ao Cabildo Catedral de Tui, posesión que sería confirmado polo rei Juan I. En 1467 estala a rebelión de la Santa Hermandad (os Irmandiños), contra a nobreza galega, apoiados en principio pola Igrexa, participando os Cabildos na recadación de cartos, nembargante o arcebispo de Santiago D. Alonso de Fonseca traizoa aos irmandiños uníndose a D. Pedro Álvarez de Sotomayor en 1469, mais coñecido por Pedro Madruga[4] e D. Juan Pimentel.
10

Con forzas numerosas derrotan aos Irmandiños, mentres Pedro Madruga  apoderábase de Vigo, Bouzas, Redondela e do Señorío de La Guardia y su Jurisdición, metendo en prisión ó bispo de Tui D. Diego de Muros[1] na Torre de Fornelos (Crecente).
 
Pedro Madruga era Conde de Caminha, facéndose chamar tamén Vizconde de Tui e Mariscal de Baiona, obrigado polas circunstancias adversas e confabulacións na súa contra en 1482 restitúe tódolos bens ao Cabildo Catedral de Tui, entre eles o Señorío de La Guardia y su Jurisdición.
__________________________________________


 
 
Carnavales na Xuradía de Fornelos en 1971. En primeiro plano o coche de Mistol. Fotografía de Manuel Sobrino Sobrino.

A primeiros de ano eran elixidos os Procuradores Generales (Xuradías) de la Jurisdición del Ayuntamiento de la Guardia[2].
 
Rosal –Marzán - Francisco Martínez.
Fornelos -Juan Martínez da Portela.
San Migeul - Jacomede da Portela
Nobás -Juan Rodríguez, hijo de Gregorio Rodríguez de Mirange.
Tabagón -Juan Alfonso do Paço.
Eyras [3] - Juan Álvarez el Moço.
En 1630 [4] son elixidos os Procuradores Generales de la Jurisdición (Xuradías).
Por Rosal<>Marzán, a Juan Martínez, hijo de Gregorio da Debesa. Ferreyros, a Rosa Bebedo do Urgal.
Eyras, a Gregorio Portela, hierno (sic) de Tomás González.
Tabagón, a Alonso Galineyro.

San Miguel, a Pedro Martínez da Barbeyra. Fornelos, a  Pedro Domínguez de Santorum.

En 1647 chegaron noticias de que faleceran “cautivos que jacen en terra de mouros...” os guardeses Domingo Luís, Alonso Gaviño, Domingo Rodríguez e Baltasar Mozo, entre outros. Por iso en marzo de 1777 o capitán D. Francisco Correa de A Guarda antes de falecer donou todos seus bens para crear unha Fundación co fin de poder redimir aos cautivos dos “mouros” naturais de A Guarda[5], “prefiriendo los mozos y pobres” [6].

 
 
Mosteiro de Oia onde había unha batería de costa para poder defenderse dos “piratas mouros”.

Os monxes tiñan personas dedicadas a dar aviso cando se sospeitaba ou divisaban naves que podían ser piratas ou enemigas dende o lugar das Orelludas en Viladesuso.
 
Xa en 1649 o Concejo de la Guardia y su Jurisdición tratan dos límites con OIA, porque O Rosal formaba parte da Guarda:


 
 
A nosa bandeira ondenado no Monte Pío  un 24 de xullo de 2008. Fotografía de José A. Uris Guisantes.
 

[1] Toma posesión en 1472 e cesa en 1487.
[2] Sesión 1º de xaneiro de 1620.
[3] O longo dos anos podemos ver que Eiras escrebese con Eyras ou Heiras; Novás = Nobás e Ferreiros =Ferreyros.
[4] Sesión do 1º de xaneiro de 1630.
[5] E súa Xuridición, ou sexa A Guarda co Rosal.
[6] Angel Luís Troncoso Alonso “La Guardia, el Rosal y Oya”.

LÍMITES DE LA GUARDIA CON OYA. AÑO DE 1649 – SAN JIAN

1º.-Desde dicho Pasage de Viscobo atravesando la estrada Real que bá de la dicha Villa de la Guardia para la Villa de Bayona, derecho á la punta del Campo de Laguelle y de allí derecho por el río arriba al campo do Couto, y de allí derecho á Penal Bello y de allí á Casal de María, y de allí a Picouto de Costoyas y de allí á Castelo de Frade=
Y buelto por la de otras demarcaciones a dicho Río y Pasaje de Río Cobo derecho á la Mar y que por estas demarcaciones se partían y parten las otras Jurisdiciones las unas de las otras.
2º.-Desde el dicho Marco á las Guellas y de allí á Rio Cobo, á Serro de Can. El Campo do Couto, Outeiro de Borben asta el Marco del Campo Darjela y Outeiro das Pace–ensas las Cabaniñas da Zebedo y desde allí al dicho Castelo de Frade.
3º.-Desde el dicho Marco de Peralta derecho al Puerto Do Sollás y de allí á la Coba da Loba y de allí derecho a las Teixugueiras y de allí derecho á los Marcos que se dicen Da Calzada que está á manera de Pared, unos ante otros, y de allí derecho á la esquina de la Casa en que solía vivir Rodrigo da Pedreyra y de allí derecho á Marco que está a la puerta de la Casa.
En 1700 o rei Felipe V suprime por Decreto Real a participación dos Gremios na vida municipal, establecendo o goberno das vilas e cidades por Regidores ( entre 8 a 24 segundo o número de habitantes), nomeados polo rei e escollidos entre la nobleza y los mayores contribuyentes. Xorden os Ayuntamientos, os Alcaldes Mayores e de Justicia, mais os Regidores ou concelleiros e outras figuras complementarias....
O 1º de xaneiro de 1703 ten lugar na Guarda o nomeamento de Alcaldes de la Hermandad[1] y la elección de Procuradores Generales, Jurados y otros Oficios de República de la Villa de La Guardia y su Jurisdición.
Era ministro de Justicia y Regimiento della que lo representan D. Francisco Castro Diego, Juez. D. Juan Martínez de Caviedes, Francisco Peres Rodríguez, Francisco Díaz, D. Domingo Alonso, Regidores.
Con asistencia de Domingo Castro, D. Vicente González da Gandra (sic), Procuradores Generales de la Villa y Jurisdición, estando juntos en su Ayuntamiento, Como lo tienen de Uso y Costumbre semejantes Señores.
Como sesión y posesión de que se llame a Consejo abierto abengan á el los Vecinos desta dicha Villa Y su Jurisdición a ele diz nombrar Procuradores Generales, Alcaldes de la Hermandad, Jurados y otros oficios que son necesarios en la rexpública para el buen Gobierno della, Habiéndolos echo combocar fueron entrando uno a uno, Y dando su boto para dicho efecto de hexo de Juramento que para ello se les tomó Y cada uno hizo en forma de derecho de que doy fé, los cuales dieron las personas que fueron en la forma y manera siguiente:
Primeiro elixiron ao Procurador e Alcalde de la Hermandad de la Guardia, digamos capital, con seus barrios de Rivadavila (sic), Villa, Cruzada e polos Mareantes (barrio da Marina). Que serían D. Miguel González como Procurador General de la Villa y D. Antonio Domínguez como Alcalde de la Hermandad de La Guardia.
Logo serían elixidos os das demais Feligresías da Xurisdición.
Por Salcidos, Cividanes, Gándara, Novás y Fornelos elixen a D. Juan de Santiago da presa, vecino de la aldea de Nobás (sic) parroquia de Santa Marina del Rosal para Procurador General de la Jurisdición y para Alcalde de la Hermandad de dicha Jurisdición a D. Tomé González también de la aldea de Nobás.
No ano 1776 o Tribunal de La Cruzada[2], emite un despacho    “que los jueces mandan”: “que el Dean y Cabildo y Abad de La Guardia, como dueños propietarios siempre estuvieron en posesión de percibir la mitad de los diezmos del lino en rama que algunos vecinos de dicha vecindad y parroquia siembran y cultivaban por si en el Rosal”. Os citados xuices obrigan aos veciños guardeses a cumplir co tributo.


[1]As Hermandades xurdiron na época Medieval. Seu orixe está relacionado co desexo de sumar os esforzos dos homes libres das diversas Vilas e Xurisdicións, pobos e lugares para poder defenderse das tropelías dos poderosos e para loitar contra todo tipo de bandoleirismo implantando xustiza. Tiñan Alcalde, elixían a un ou dous Procuradores, Rexedores etc. Foron abolidas polo Decreto de 7 de maio de 1835.
[2] Este Tribunal non tiña nada que ver co barrio de A Cruzada. Era un Tribunal dependente do Santo Oficio ou Inquisición.
AUTO SOBRE LA CARTA ORDEN QUE ANTECEDE de fecha 1 de enero de 1805.
 
AUTO:

 
“14 Henero 1805....en su obediencia  asientan sus mandatarios que esta Villa y Jurisdición de su Distrito se compone de Cinco parroquias ó Feligresías , sin que estén conceptuadas por Alcaldías Maiores, sólo que el Alcalde Maior de la Ciudad de Tuy, conoce sus causas prebentivamente, y el lugar prezisa residencia de los Juezes de esta Villa y su Partido, este de una y bastante, y principalmente, y de hordinario, dentro de esta Villa, y los vezinos útiles de ella, y sus Arrabales 56, y los demás de la  Jurisdición 280 que son los vezinos útiles y pudientes, de que se componen en la actualidad;
 
 
Que el Dueño Jurisdicional de esta Villa y su Distrito, es el Ylmo. Sr. Obispo y Cabildo de dicha Ciudad de Tuy, sin que los Juezes que Difen, tengan Dotación alguna, y solo, los Derechos que producen las Causas del Juzgado, que son las noticias, que sus mandatarios pueden dar en quanto previene la  Real Cédula de que el presente Escribano da testimonio a los Sres. de dicha capital Ciudad de Tuy, y por este su Auto, sus mandatarios Probeieron, mandaron y firmaron de que yo de ello doy fe”=
 
Fdo: Lasiote = Parcero= Rodríguez = Rodríguez=Cachada= Pedreira. El Ecsribano: García.
 
-----------------------------------------
 
 
Sección de Oficio, que siempre y según inmemorial Costumbre se hacen, y nombran día primero de Enero de cada un Año.-
 
 
En la Villa de la Guardia y Casas Consistoriales de ella, a primer día del mes de Enero, año de mil ocho cientos y cinco, sus mercedes Justicia y Rejimiento de esta dicha Villa, y su Jurisdición, que lo son, y representan, D. Juan Lorenzo Lasiote, Juez D. Josef Martínez Parcero, D. Roque Manuel Rodríguez, Silbestre Rodríguez, Manuel Pedreira, y Juan Rodríguez Rejidores, hallándose juntos en su Ayuntamiento, según tienen de uso, y lohable costumbre, para que en el día de dise elijan, los oficios de Procuradores Generales, y Alcaldes de la Santa hermandad, con el Diputado de Abastos, por los vecinos, y naturales, Jurados maior Domos por los mismos, que lo son anuales, para que sirban estos ofizios; y con ellos asistan este presente año, cada uno en la parte que le toque, y competa, en serbicio y veneficio de la república, para el Gobierno de esta Villa y su Jurisdición, en conformidad de Reales Pragmáticas, y hordenes, comunicadas, y Real Auto dado, por su Exª, Los Señores del Real Tribunal de este Reyno, en los siete de Octubre del año pasado de mil sete cientos, Ochenta y ocho, en que prebiene, que para y cuales nombramientos, elija cada Pueblo ó Parroquia, dos
 
 
Electores, y que estos lo hagan de los Procuradores Generales, Alcaldes de la  hermandad, y del Diputado que cumplió los dos años de serbicio, y con efecto, los vecinos de esta Villa, elijieron, sus doce Electores, que lo fueron, Manuel Vizente= Josef Benito Sequeiros= Juan Manuel Benitez= Julián Portela= Manuel González= Josef del Riego= Manuel Sequeiros= Santiago Vizente= Juan Domínguez= Juan Álvarez= Benito Rodríguez, y Francisco Rodríguez=
Los de la Feligresía de San Lorenzo de Salzidos lo hizieron de los suyos en Francisco Antonio Portela= Josef González Piedra= Roque Álvarez de la Torre= Juan María Sobrino= Manuel González= Juan Francisco Franco= Ramón Cividanes Español= Pedro Juan Español= Ygnacio so Sexto= Josef Lomba= Manuel Español, y Roque Vizente,
Y los de la Feligresía de Santa Marina del Rosal, en la misma forma lo hicieron, en Domingo de Otero=Francisco Rodríguez=Lorenzo Álvarez=Josef Otero=Juan Lorenzo= Josef Perez=Josef Diaz=Juan Martinez= Francisco Flores, y Juan Francisco Álvarez=
Y los de San Miguel de Tabagón en, Pedro Alonso= Bartolomé Vizente= Josef Antonio Díaz= Josef González= Manuel Padin= Jazinto González= Juan Bautista González= Benito C
Y los de la Parroquia de San Bartolomé de las Eiras, por el mismo Orden, dijeron a, Juan Martínez Berdeal =Francisco Martínez= Santiago Martínez= Antonio González= Manuel Salbado= Martín Alonso= Antonio Alonso= Pedro Villa= Antonio Salbado= Casiano Alonso, y Juan Martínez= Todos los quales uno por uno dieron sus votos, para Procuradores, Diputado, y Alcaldes de la Hermandad, en la Forma, y manera Siguiente=
Votos que dieron los Electores desta Villa para Procurador General, Diputado, y Alcalde de la Hermandad.
VILLA. Por unanimidad eligieron Procurador General a Manuel Antonio Pereira.  Diputado del Común y Abastos a Manuel Vizente y Alcalde  de la Hermandad a Pedro Benito Portela.
Votos para Procurador General, y Alcaldes de la Hermandad de la Jurisdición.
SALZIDOS.  Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
EL ROSAL. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
SAN MIGUEL DE TABAGÓN. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
EIRAS.Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
De forma, que según suena de los nombramientos que anteceden, y votos de los electores, salió, por Procurador, Síndico General de esta Villa, Manuel Antonio Pereira=
Diputado del Común, y Abastos, Manuel Vizente=
Alcalde de la Hermandad Pedro Benito Portela, vezinos de esta Villa, y en la Jurisdición, por Procurador General, y Alcalde de la Hermandad, Domingo Antonio Martínez de la Lomba en la Feligresía del Rosal, en quienes Confían los Electores, a nombre del Pueblo, que representan, desempeñarán, con toda eficacia, sus respectibos en cargos, y de cómo dicha ejerción, se ejecutó con la debida quietud, y sosiego, lo atestan sus mandatarios, y lo firman con mi Escribano que de todo ello doy fe.=
Fdo: Juan Lorenzo Lasiote= Josef Martínez Parcero= Roque Manuel Rodríguez= Silbestre Rodríguez== Juan Rodríguez Cachada= Josef Benito García= Manoel Pedreira= Da Fe: Losada.        
--------------------------------
Por Decreto das Cortes de Cádiz en 1811 suprimíronse as posesións de Señoríos por parte dos nobres e a igrexa, e polo tanto na Guarda e seu Distrito cesa o mandato do bispo e Cabildo Catedral de Tui.
Antes en 1810 a Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias convocara as Cortes de Cádiz. Por  Galicia foron elexidos como representantes de Galicia nas Cortes o Conde de Gimonde e D. Antonio Aballe, alí en pleno declarou a Fernando VII como heredero de la Corona de España.       

Selo oficial do Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Distrito” en 1847, antes da separación das  parroquias[1] que formaban a Xurisdición do Rosal ca Guarda.
Como podemos comprobar o barco ten as velas despregadas. Moitos anos mais tarde os selos oficiais, incluído o escudo na bandeira levarían o barco desarborado, sumando a bandeira da Guarda.

Cambio no escudo e selo oficial. Barco desarborado, bandeira da Guarda, castelo[2] con coroa real. O castelo de Santa Cruz debeu ser construído apenas o rei Felipe II foi coroado Rei de Portugal o 15 de outubro de 1580 a raíz do falecemento de don Henrique de Portugal. Dicimos isto porque algúns autores indican que foi no reinado de Felipe III[3] cando se construíu o castelo, a verdade é que non hai datos concretos.

Selo oficial da “Alcaldía y Ayuntamiento del Rosal” a partires de 1847. Como pode comprobarse no interior incorpora unha roseira.

Sélo oficial da Presidencia del Ayuntamiento de Oya en 1869. Polo tanto desde seus orígenes o Concello de OIA non se chamaba de Santa María de Oya como levou ata fai poucos anos.  


[1] En moitos documentos consultados refirense a FELIGRESÍAS.
[2] Dicimos Castelo porque a Atalaia foi construída polos portugueses en 1665.
[3] Fillo de Felipe II, titulado Rei de España, Portugal, de Indias e Señor de los Países Bajos, comezou o reinado en 1598.   
O Cabildo Catedral de Tui o longo dos tempos fixo uso do privilexio de nomear Justicia, Regimiento y Alguacil Mayor. En xaneiro de 1805 fan uso dese privilexio:
Igrexa de Santa Marina do Rosal, enfronte o  Batallón Infantil Escolar del Colegio de San Luís. Esta escola estaba na Xuradía de Fornelos dirixida polo presbítero D. Serafín Álvarez. Concretamente no semanario La Voz del Tecla do 5 de setembro de 1914 relata como unha vez […] finalizado el santo sacrificio de la misa…celebrada por el actual Prior de la Hermandad del Clamor Sr. Pedreira..llegaba  a la cumbre el Batallón Indfantil del Colegio San Luís… A su paso por Salcidos se detuvieron para cumplir con el precepto del domingo en la parroquial… siendo obsequiados los niños con un desayuno abundante, por el celoso coadjuctor D. Rogelio Álvarez Sueiro.    
Seu director D. Serafín Álvarez ordena como deben desfilar diante do púlpito de pedra sito na explanada dos cregos, sendo fotografíados por Mariano Jiménez Hueto. O presidente da Sociedade Pro Monte D. Manuel Lomba Peña obsequiou as estes nenos rosaleiros con un refresco.  
-----------------------------------------------------------------
NOMBRAMIENTOS DE JUSTICIA, REGIMIENTO Y ALGUACIL MAYOR EN LA VILLA DE LA GUARDIA Y SU JURISDICIÓN[1].
Dentro de los Palacios Episcopales de la ciudad de TUY, a 9 días del mes de Enero de 1805, el Ilmo.B. D. Juan García Benito[2], obispo y Señor de ella, del Consejo de S.M. Ilma., y D. Juan Carlos Vales Vaamonde, Canónigo en la Santa Yglesia Catedral de la misma, por lo que le toca y como Comisionado nombrado por el Dean y Cabildo de ella, para efecto de hacer nombramiento de Justicia, Regimiento y Alguacil Mayor de la Villa y Jurisdición de la Guardia, mixta de la Dignidad Episcopal y Mesa Capitular; estando juntos de una misma conformidad, DIXERON:
Que usando del dominio y posesión inmemorial en que bien estado, y se hallan, desde luego en la mejor forma que haya lugar en derecho, hacían y hacen nombramiento de Justicia, Regimiento y Alguacil Mayor en la citada Villa de la Guardia y su Jurisdición de esta manera, para JUEZ a, D. Francisco Antonio Vaz, vecino de la Villa de la Guardia, para Primer Regidor a, D. Manuel Antonio Pereyra, vecino de la misma Villa, para Segundo Regidor a, Benito Antonio Reguenga y Ramírez, vecino de la Feligresía de Santa Marina del Rosal, para Regidor Tercero a, Gabriel de Alfaya, para Cuarto a, Juan Fernández, ambos vecinos de la misma Feligresía del Rosal, y para Quinto Regidor a, Francisco Domínguez Chimini, vecino de la Feligresía de San Miguel de Tabagón, y para Alguacil Mayor Merino y Carcelero a, Antonio Estevez, vecino de la citada Villa, a los cuales otro Sr. Ilmo.
Y espresado D. Juan Carlos Vales Bahamonde, como tal Comisionado, dan y conceden la Jurisdición y facultad que se requeire para que por el tiempo de un años y más que fuere a la voluntad de S.S. Y., y otro Venia, Deam y Cabildo, usen y ejerzan los mencionados Empleos con la rectitud y fidelidad que deben, amparando en todo lo que sea posible a los Pobres y viudas a la citada Villa y Jurisdición, defendiendo en quanto esté de su parte las Regalías correspondientes á ella, de la manera que lo han hecho y debido hacer sus antecesores, con que primero y ante todas cosas hayan de hacer y hagan el Juramento que se requiera de cumplir exactamente el expresado JUEZ y regidores, cada uno en la parte que le corresponde á presencia de D. Antonio Herrero, Abad y Cura propio de la mencionada Villa, por ante el Escribano de número y Ayuntamiento de ella, y executado harán sacar testimonio, con inserción de este nombramiento, y juramento que hagan, y seguido lo remitirá a la Secretaría de Cámara de dicho Sr. Ilmo.,
y otro igual testimonio á la mencionada Venia, Deam y Cabildo, en cuya coformidad hace el presente nombramiento de Justicia y regimiento, lo que habrán de firmar para el citado año, y más tiempo de la voluntad de S.S. Y., y Venia Deam y Cabildo, y para cumplimiento y observancia expiden el presente firmado de sus nombres y refrendado del infrascrito Secretario de Cámara de S.S. Y. Que de ello da fé=
Juan Obispo de TUY. El Secretario Juan Carlos Vales.


[1] Sesión do 9 de xaneiro de 1805.
[2] D. Juan García Benito naceu na aldea  de Santa María nº 1, localidade de Montánchez (Cáceres) en 1752, falece en 1830. Bispo de Tui desde 1797 a 1825. Neste ano foi nomeado Arcebispo de Compostela, cargo ao que renuncia pola idade. Chegou a tratar persoalmente ao rei Carlos IV. Ordenou a organización do arquivo do bispado, autor de varios libros de teoloxía, un moi singular sobre o Cultivo da  pataca.
No ano 1808. A Guarda e súa Xurisdición formaba parte da provincia de Tui, mais outras seis, Betanzos; A Coruña; Ourense; Mondoñedo e Santiago.
Chega a guerra da independencia contra os franceses que comeza o dous de maio de 1808, cando os madrileños se amotinan e as tropas francesas reprimen a sangre e fogo a rebelión. Falecen os militares Daoíz e Velarde[1] defendendo o Parque de Monteleón e moitos paisanos e mulleres. D. Francisco de Goya y Lucientes inmortalizou estes graves sucesos que serviron para que a maior parte dos españois se levantaran ao grito de ¡Muerte a los franceses!. A propia igrexa sumouse a esa loita de guerrillas


Casa Consistorial do Concello de Tui. En 1808 era Capital da Provicia de Tui.
Pero coma sempre sucede, o gran perdedor vai ser ese pobo, que loitou e tivo que contribuír con cartos e víveres a esa guerra, arruinándose e vivindo malamente, sen contar cas epidemias de cólera que se viñan sucedendo, mais os dous anos de fame, en 1811 e 1812. Engadido todo elo ao odio entre españois, os afrancesados ou liberais que deberon exiliarse para evitar ser presos ou axustizados, contra os absolutistas aliados co rei Fernando VII e a igrexa oficial.
Neste 1808 era Gobernador de Galicia D. Francisco de Biedma Zayas, pero dende o momento en que a Junta del Reino de Galicia se fai cargo do poder, será esta quen nomee aos Capitáns Xenerais, xa sen o poder civil.
A Audiencia tiña o poder político, estando dirixida a protexelos intereses dos nobres e grandes contribuintes. Tiña toda a capacidade social e política no ameto xudicial, tomar fortalezas e armar tropas, seguridade pública, prender delincuentes, asuntos de moeda, construción e arranxo de camiños, contrabando, construción e control das prisións, et. Comezan a manifestarse as ideas liberais en Galicia, momento en que se decreta a liberdade de prensa.

Igrexa de Santa Marina do Rosal en 1983.
En maio de 1808 era Xuíz Alcalde da Guarda e da Xurisdición D. Juan Portela e Rexedores: Manuel Antonio Pereira; Rafael Ventura Domínguez (El Rosal); Juan Antonio Conde Rivero; José Español e Juan Andrés Martínez.


[1]  Capitáns de Artillería.
La Junta del Reyno de Galicia decreta un Bando con data 21 de xuño de 1808.

BANDO
El Reyno por decreto del día de ayer, acordó, en representación de su Monarca el señor Don Fernando VII, preso y detenido en Francia, se le dé el tratamiento de Alteza. Lo que avisa á V.S., para su noticia, y que comunique esta resolución aquien corresponda.
Reyno de Galicia 21 de Junio de 1808. Fdo: El Conde de Sismonde; Josef de Quiroga y Quindós; Domingo Velado de Largaxío.
Constituíse en Santiago o Batallón Literario, formado por estudantes universitarios co obxectivo de loitar contra as tropas francesas. O xefe era don Ignacio Armada Montenegro, marqués de Santa Cruz de Rivadulla. A primeiros de xaneiro de 1809 comeza a invasión de Galicia por parte das tropas francesas ó mando dos mariscais Soult[1] e Ney[2]
O 30 de xuño de 1808 o pobo da Coruña maniféstase contra a ocupación francesa, asaltando o parque de artillería, levándose os fusiles e municións. O día seguinte en Santiago, o pobo encheu a praza do Obradoiro, constituíndose mais tarde La Junta de Armamento y Defensa. O 30 de decembro de 1808 comeza a retirada dos dous exércitos ingleses en Galicia. O exército mais numeroso estaba o mando do xeneral Moore[3], e o 2º exército ó mando dos xenerais Crawford e Von Alten que embarcan en Vigo, mentres o xeneral Moore trata de embarcar cas tropas no porto da Coruña.
O 16 xaneiro 1809, ten lugar a batalla de Elviña, enfrontandose os exércitos inglés <> español contras os franceses, cando defendían A Coruña para gañar tempo con que embarcalos ingleses, o xeneral Moore falece desangrado debido a unha gran ferida no brazo.
No día seguinte embarca o resto do exército inglés chegando as costas de Inglaterra o día 21. As tropas francesas apodéranse de Santiago, de Padrón, Caldas de Reis e no 22 Pontevedra.
1 xaneiro 1820, comeza o Trienio Liberal ca sublevación do xeneral don Rafael del Riego y Núñez[4], triúnfa a sublevación e procédese a restauración da Constitución[5].
Fernando VII non ten mais remedio que acatar a Constitución. En 1823 a Santa Alianza[6], acorda enviar a España un exército francés de 130.000 homes[7] que se pasean por toda España devolvendo o poder absoluto a Fernando VII “El Deseado”.

D. Rafael del Riego y Núñez.
D. Rafael del Riego foi – segue sendo – un dos grande mitos dos españois como martir da libertade. Como heroe tivo un sin fin de cancions, romanceiros e sobre de todo un himno a el dedicado a seu nome “ O Himno de Riego” que foi adoptado como Himno do Estado en substitución da Marcha Real.
“Soldados, la Patria
nos llama a la lid.
Juremos por ella
vencer o morir…”
Os liberais premen ó rei para que asine un Manifiesto de aceptación da Constitución en marzo de 1820.

Folleto entregado en man aos paisanos do Baixo Miño.


Copia do Manifesto asinado por Fernando VII enviado a tódolos Ayuntamientos Constitucionales y Jurisdicionales de España.


[1] Jean de Dieu Soult 1769 – 1851.
[2] Michel Ney, 1769 – 1815. Coñecido como el mas valiente de los valientes en Francia.
[3] John Moore Simson nado un 13 de novembro de 1761, finado na Coruña un 16 de xaneiro de 1809.
[4] En Cabezas de San Juan. (Sevilla) Nado en Asturias en 1785 e falecido en Madrid en 1823.
[5] La Pepa” de 1812.
[6]  Francia, Austria e Rusia.
[7] Coñecidos como “Los Cien Mil Hijos de San Luís”.
MANIFIESTO A LOS ESPAÑOLES Y ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812 POR EL REY FERNANDO VII.
ESPAÑOLES
Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al Cautiberio en que me retubo la más inaudita perfidia, todo quanto ví, y escuché, apenas pisé el Suelo patrio, se reunió para persuadirme que la nación deseava ver resucitada su anterior Gobierno; y ecsa persuasión me devió decidir á conformarme con lo que parecía ser el voto casi, general de un Pueblo magnánimo que triunfador del enemigo extranjero, temía los males aún más orribles de la intestina discordia.
No se me ocultava sin embargo que el progreso rápido de la civilización europea, la difusión unibersal de luzes hasta entre las clases menos elevadas, la más frequente comunicación, entre los diferentes Payses del Globo, los asomvrosos acahezimientos reservados a la generación actual, habían suscitado ideas y deseos desconocidos á nuestros mayores, resultando nuebas e imperiosas neccesidades; ni tampoco dejava de conocer que era indispensable amoldar a tales elementos las instituciones políticas á fin de obtener áquella conveniente armonía entre los hombres y las Leyes en que estriva la estavilidad, y el reposo de las sociedades.
Pero mientras yo meditava maduramente con la solicitud propia de mi paternal coronación, la svariaciones de nuestro réjimen fundamental que parecían mas adpatables al parecer nacional, y el cuadro presente de las dibersas porciones de la Monarquía Española, así como más análogas á la organización de los pueblos ilustrados, me haveis echo entender buestro anelo de que se estableciese áquella Constitución que entre el estruendo de armas ostiles fue promulgada en Cádiz el año 1812,, al propio tiempo que con asombro del mundo como aríais por la libertad de la Patria.
He oydo vuestros votos y qual tierno Padre é Condescendido a lo que mis hijos reputan conducente á su felicidad.
He jurado esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya é tomado las medidas oportunas para la grande obra de la prosperidad nacional.
Españoles vanagloria es la única que un corazón amviziona, mi alma no apetece sinó bienes entorno de mi Trono unidos, pazíficos, y dichosos.
Confiad pues en vuestro Rey que os habla con la afección sincera que le inspiran las circunstancias en que os halláis; y el sentimiento íntimo de los altos deveres que le impuso la Providencia, vuestra ventura desde hoy en adelante dependerá en gran parte de vosotros mismos, Guardaos de dejaros seducir por las falaces apariencias de un bien ideal que frequentemente impiden alcanzar en bien efectivo. Evitad la exaltación de pasiones; que suelen transformar en enemigos á los que solo deben ser ermanos, acordes en efectos, como lo son en religión, idioma y costumbres.
Repeled las pérfidas invitaciones alagueñamente disfrazadas, de buestros émulos.
Marchemos francamente y Yo el primero por la senda constitucional; y mostrando á la Europa un modelo de vaiduría, orden, y perfecta moderación, en una Crisis que en otras Naciones ha sido acompañada de lágrimas, y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad, y nuestra gloria.
Palacio de Madrid,, 10,, de Marzo de 1820,, Fernando.
O final Fernando VII saíuse ca súa, vingándose de todos aqueles que o obligaran acatar a Constitución. Sumando ademais a perda da maioría das colonias americanas, nun proceso de emancipación do que soamente quedaron Puerto Rico, Cuba e Filipinas. Pasaría a historia como un dos reis mais nefastos para España.
Os impostos reais por calquera asunto estaban ó día:

Auto Real do 28 de outubro de 1805 e nota do despacho aos Xurado Maiordomos “de los Pueblos de esta Jurisdición”, “para que den las órdenes que previenen”….” Para le Convocatoria y concurrencia de los vecinos al día, y sitio que se le señala para la intimación…”
Tres anos mais tarde os Concellos Constitucionais pasan dun estado liberal, rexido por unha Constitución, a unha etapa de dominio absoluto que irá dende o 7 de abril de 1823 a 1833, etapa coñocida como a Década Ominosa.
Miles de españois pasan a ser perseguidos, xulgados, sentenciados e castigados (incluso ca morte), e outros miles pasan ao exilio, ordenando Fernando VII que o propio xeneral D. Rafael Riego Núñez[1] fose aforcadoo 7 de novembro de 1723 na praza pública da Cebada en Madrid.


[1] Nado en Asturias en 1785, aforcado por orden do rei Fernando VII en 1823.
O Gobernador<>Xefe Político da provincia emite distintos Oficios aos Concellos para marcar a censura de prensa e de calquera publicación, apróbase un novo Plan de Estudios nas Universidades, comeza unha represión feroz sobre calquera intento de sublevación, ca complacencia de Fernando VII no exército francés[1] que permañecerá en España durante varios anos mais, co fin de protexer os intereses do rei, pagados cos cartos dos paisanos…
Substitución da Milicia Nacional [2]por outro corpo chamado Voluntarios Realistas[3], e comezo das sublevacións carlistas a partir da promulgación da Pragmática Sanción de 1830, que permitiría suceder a Fernando VII a súa filla, futura Isabel II, contra as lexítimas aspiracións do irmán do rei D. Carlos María Isidro de Borbón, herdeiro lexítimo da coroa segundo a Ley Sálica.
A morte do rei Fernando VII o 29 de setembro de 1833 ( que non quixo derogar a Pragmática) truxo consigo o nomeamento da reina Isabel II[4], e as tres Guerras Carlistas que tanto desangraron a España.
Créase a Vigilancia Pública que era unha auténtica Policía Real de Fernando VII por toda España, a partir do 8 de xaneiro de 1824, sendo escollidos aqueles elementos mais radicais do absolutismo, ca única finalidade de perseguir, deter e investigar a todas aquelas persoas de pensamento liberal, utilizando calquera clase de medios ou artimañas.
O primeiro Intendente de Vixilancia Pública en Galicia foi D. Pedro Regalado Magdalena que tomou posesión o 8 de abril.
Estas eran as ideas do Intendente chegadas ao Ayuntamiento Constitucional de la Guardia y su Jurisdición:
[...]...La España, modelo de fidelidad a sus reyes y señores, y católica por excelencia, fue presa de los llamados filósofos, que con el mentido título de ilustración, querían privarla de su Religión Santa, de su rey y de su sosiego...

Bandeira oficial do Concello de A Guarda
E unha vez mais o Concello Guardés <> O Rosal[5] non ten mais remedio que acatar as órdenes transmitidas polo Gobernado civil:
... en cumplimiento de lo mandado por la Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo de diez y siete de Octubre de mil ocho cientos veinte y cuatro, por la cual se sirvió S.M. fixar las reglas que deben observarse para la elección de Alcaldes ordinarios y demás Capitulares y oficiales de los Ayuntamientos y acerca de los sugetos que sean de providad y amantes del Gobierno Monárquico, conducta moral y política, su idoneidad, opinión pública que gocen y libres de toda tacha legal: acordaron uniformemente proponer tres individuos en cada uno de los expresados oficios para servir en el año próximo venidero de mil ocho cientos treinta y dos en la manera siguiente:
Acordaron uniformemente proponer tres individuos en cada uno de los expresados oficios para servir en el año próximo venidero de mil ocho cientos treinta y dos en la manera siguiente:
Para Alcalde: Bernardo Villa, vecino de la Parroquia de San Juan Bautista de Tabagón: José Álvarez, mayor de la de San Miguel de Tabagón y a Roberto Antonio Álvarez de la misma.
Para primer Regidor: José Manuel Sobrino vecino de esta mencionada Villa: Benito Sobrino de esta Villa de la Cruzada y a José Vicente de Sobrelavilla.
Para segundo Regidor: José Rafael Español: Jacinto Vicente Minguillo: y á Francisco Benito Portela, todos vecinos de la Parroquia de San Lorenzo de Salcidos.
Para tercer Regidor: Juan Francisco González Carril de Marzán: Juan Francisco Fernández: y á Laureano Rodríguez uno y otro del mismo Barrio, y todos de la Parroquia de Santa Marina del Rosal.
Para cuarto Regidor: Domingo Martínez, da Carrasca: Manuel Álvarez de Fornelos y a José Dorna de Martín: todos de la Parroquia de Santa Marina del Rosal.

Selo de caucho do Ayuntamiento Constitucional del Rosal, maio de 1896.

Para quinto Regidor: José Carrera de Valdemiñotos: Juan Blanco: y Vicente Blanco: todos de la Parroquia de San Miguel de Tabagón.
Para el primer Diputado: José Benito Rodríguez alias Verdello: Francisco María Rodríguez: y Bernardo Rodríguez alias también Verdello: todos vecinos de esta referida Villa.
Para segundo Diputado: Francisco Pérez da Lomba: José Pérez de Fornelos: y á Juan Francisco Villa de Ferreyros: todos de la Parroquia del Rosal.
Para Sr. Síndico de la Villa: Francisco Álvarez: Benito Ramón Rodríguez: y á Francisco Salcidos: todos de esta vecindad de la Guardia.
Para Sres. Síndicos de la Jurisdicción: Domingo Carballo: y Froylán González de la Parroquia de las Eyras: y á Julián Martínez Pallares: de la de San Juan Bautista de Tabagón.

[1] Os 100.000 hijos de San Luís.
[2] Organización de cidadás armados, similar a unha Garda Nacional, Milicia Urbana ou Garda Cívica. Con grande protagonismo nas revolucións liberais europeas e americanas.Para os liberais españois representaba a base organizativa do Estado participativo de cidadáns armados (fora do exército e da policía), con capacidade para controlar as autoridades, se estas se saían do mandato Constitucional. Era, nunha palabra, a “Virtud Cívica” incorruptible e invencible.
[3] Creada por Fernando VII un 10 de xuño de 1823. Seu obxectivo era evitar o restablecemento de gobernos constitucionais ou liberais. Composto por elementos intransixentes do mais rancio absolutismo. En 1826 tiña mais de 100.000 elementos armados e outros tantos a expectativa. Foi disoluto en 1833, pasando unha grande parte destes elementos aos carlistas, o non admitir o talante de Isabel II.
[4] Como era menor de idade foi nomeada Reina Rexente súa nai dona María Cristina de Borbón – Dos Sicilias que se serviu dos liberais por iso os Voluntarios Realistas de Fernando VII se pasaron logo aos carlistas.
Eran responsables do Goberno local:...sus mercedes Domingo Antonio Martínez Regidor Decano que por ausencia del Alcalde principal, administra Justicia, José María Sobrino, Ventura Ramón de Amil, y José Antonio Vicente, (exceptuandose José Benito Martínez que por hallarse en los Baños no asistió) tambien Regidores; José Saúl, y Juan Francisco Martínez Diputados del común; Santiago Vicente Procurador Síndico de esta Dicha Villa, y José Morales que lo es de la Jurisdición;
O Rei Fernando VII falece o 29 de setembro de 1833. O sucede súa filla a futura Reina Isabel II, pero o ser menor de idade queda como reina Rexente súa nai María Cristina de Borbón.
Mateo Guillade entra en Tui... con una partida de 130 hombres con el objetivo de capturar a Pablo Rovira, Jefe del Partido Liberal de Tuy, como no lo encuentran se llevan a su mujer doña Ignacia Valdés para matarla en el atrio de la catedral, hecho que fue vitado por el Obispo Francisco García Casarrubios y Melgar. Desaparece en 1834 La Junta del Reyno de Galicia ca entrada do réxime liberal que organiza a administración do reino doutra maneira. Son suprimidos os Mosteiros e Conventos desafectos[1]a partires do 26 de marzo de 1834. Dende o 22 de abril foi prohibida a admisión de novizos nos conventos e dende o 18 de agosto a de novicias.
O 4 xullo 1835, foi publicada a Ley de Exclaustración y Desamortización de Mendizábal[2] que decretaba [...] la exclaustración de todas las ordenes religiosas por el excesivo número de monasterios su escasa utilidad y el perjuicio público que suponía la amortización de las tierras poseídas por ellos, y a para la mayor circulación de bienes.
 

Joaquin Baldomero Fenández Álvarez ESPARTERO.
 
O 21 xuño 1836, o xeneral Baldomero Espartero[3], con un exército de 15.000 homes, obriga a saír de Galicia e Asturias ao exército Carlista que estaba ó mando do xeneral D. Miguel Gómez.
A raíz deste suceso o Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdicción debe emitir un Bando, o cal copiamos por seu interese histórico, [...] con el fin de evitar que los paisanos se unieran al ejército carlista como lo venían haciendo desde que entraran en Galicia en 1835.

[1] Todos aqueles que se mantiveron a favor da causa dos CARLISTAS, contra o nomeamento da reina Isabel II.
[2] Juan Álvarez Mendizábal ministro da reina Isabel II.
[3] O xeneral “guapo”
[5] Sesión do 1º de outubro de 1831.


B A N D O
El Licenciado D. Ygnacio Salgado del Cantillo, Abogado de la Real Audiencia de este Reyno, Capitán de la Guardia Nacional de esta Villa, Primer Teniente Alcalde de la misma y su Jurisdición, Vice – Presidente de su Ayuntamiento.
LLENO de la mayor satisfación, hago saber á los leales havitantes de esta Villa y su Distrito que por el Sr. Subdelegado de Política del Partido se me ha pasado el oficio cuyo interesante contenido es el siguiente=
Según comunicación que me hace el Sr. Governador Civil de esta Provincia en oficio fecha de hayer á las seis de la tarde, que acabo de recibir á las once de la mañana de este día, puedo asegurar á V., que la facción que imbadió á Santiago en la mañana del diez y ocho, la bandonó la noche del diez y nuebe á las dos huyendo de la aproximación de las Tropas leales que manda el Excmo. Sr. Teniente General D. Baldomero Espartero; el cual entró en aquella Ciudad á las seis de la mañana de ayer veinte á cuyo punto, á combocado todos los Guardias Nacionales y más fuerzas que havía reunidas en esta Provincia, preparándose para bolber á salir en su persecución. No dice en su parte el Excmo. Sr. Espartero que me Transmite el Sr. Goberandor Civil la dirección que tomaron los rebeldes:
pero según noticias confidenciales y contestes de Vigo y Pontevedra, parece se subdividieron, unos hacia la Hucha, y otros hacia Puente Ledesma, siendo muy probable se hayan encontrado con las Tropas del Excmo. Sr. Capitán General Latre que se hallaba sobre el camino de Orense y no solo les habrá impedido su paso sinó que dado también un egemplo de decisión y valor por la causa Nacional.
Lo participo á V., para su satisfación é inteligencia, y que le de entera publicidad, a fin de restituir la Calma de los ánimos agitados por la próxima invasión que amenazaba a nuestra leal Provincia.
...Comerciantes, Labradores, Vecinos Todos, fácil me és concebir quienes somos dignamente a satisfación con que recivireis tan fausta nueba; tomo en ella la parte más cimentada, confiad en el celo y energía, en las autoridades por quienes somos dignamente governados: ellas son nuestro auxilio, os libraremos de los males en que quieren sumirnos los enemigos del sosiego público:sabeis que las miras de la facción no se encaminan a buestra felicidad ¡Desgraciados todos si llegasen á triunfar por pocos momentos!.
Buestros intereses, buestras cosechas y ganados todo sería presa de esos pocos foragidos, que vienen á saciar su hambre en lo que vos ganais con el penoso sudor de buestro rostro: Afortunadamente no sereis en este punto inquietados; no lo sereis sí os manteneis Tranquilos dedicados al Trabajo, al sólo Trabajo de buestras haciendas de donde únicamente os ha de venir buestro sustento y el de la familias.
Todo lo demás que os digan y ofrezcan esos facciosos encubiertos ó disfrazados que existen en medio de nosotros es una falsedad con que quieren arrastrarnos á su partido; destestad tan ruínes consejos, de que solo sacarían fruto esos Cabecillas, sedientos de empleos á costa de la sangre de los incautos;es indudable, lo sabeis practicamente; al Labrador por esfuerzos que hago jamás le sacarán el arado de la mano:
Volved la vista á la última Guerra: fuisteis engañados, os sacrificacteis, pero otros recogieron el fruto de buestras penalidades: al Trabajo pues; pedid al Cielo por la conservación de buestras cosechas: el que á pesar de tan prudentes Consejos, los despreciare y osare rebelarse tenga por cierto que el mismo se ha havierto su sepultura, y la ruína de sus familias: estoy al frente de buestra seguridad, y seré inexorable con el que la alterase, cambiando la dureza de mi carácter en la severidad más estremada.
Todos velamos, y hareis buen servicio, á Dios mismo y á la Patria, el denunciar á la Autoridad las Tramas de los enemigos de nuestra paz, de esa paz tan recomendada por la divinidad, cuyo nombre se imboca sacrilegamente, por los mayores enemigos de ella, para autorizar hechos reprobados á sus ojos:
Los Gefes facciosos traman sólo de su bien; el buestro les es enteramente idiferente y olvidado. Y vosotros Guardia Nacionales, vosotros, de quienes nuestra idolatrada REYNA tiene formado el más vello, el mas alto, concepto y las esperanzas más lisongeras; imitad las nobles virtudes con que vuestros compañeros del arma han hecho repetidamente conocer á los ilusos al mundo entero, que buestra institución y buestra existencia, lejos de ser vana es el mejor y más firme apoyo de la sociedad, de la religión y de las instruciones libres:
¡ VIVA YSABEL 2ª! ¡ VIVA LA RELIGIÓN! ¡ VIVA LA UNIDAD de la PATRIA!.     

______________

En 1838 o bispo de Tui don Francisco García Casarrubios y Melgar[1] ordena recoller os seguentes libros prohibidos polo el Santo Oficio:Cartas de Talleyrand al papa e El Emilio de Rouseau.

Outro documento de interese histórico para O Rosal e A Guarda asinado o 21 de xullo de 1839.
LÍMITES DE LAS PARROQUIAS DEL ROSAL, TABAGÓN Y EYRAS CON GOYAN, DISTRITO DE TOMIÑO.
En el Marco de Pinzás Divisorio de las Jurisdiciones de La Guardia y Tomiño á Veinte y un Días del mes de Julio 1.839; Reunidos los Señores D. Pedro Riera, Alcalde Constitucional de la Guardia Presidente, D. Domingo Martínez, D. Juan Carrero, Regidores, y D. Domingo Antonio Álbarez Procurador Síndico, Comisión del Ayuntamiento de la dicha Guardia, D. Domingo Garrido, Alcalde Segundo Constitucional de Tomiño, D. Laureano Alonso, D. Juan Miguel Martínez, Regidores del Ayuntamiento de dicho Tomiño.
Asistidos de los infraescriptos Escribanos Secretarios de uno y otro, con los Mayordomos Pedáneos y hombres de probidad de las parroquias de GOYÁN, EYRAS, TABAGÓN y ROSAL, para cumplimentar a lo prevenido por la dicha Diputación Provincial en fecha Tres del corriente para amojonar y Deslindar los términos de la primera y últimas parroquias, se reunieron en ese Día reconociendo los Documentos que presentaron unas y otras parroquias, con su correspondiente interrogatorio.
Reconocieron así bien los Mojones que citan los diligenciados Documentos que aún cuando unos concretan, otros contrarian, causando con ello dudas y tropiezos en razón de que Documentos de la parroquia de GOYÁN señalan su División desde el de la LAGE DEYTADA  al Marco de PINZÁS, y los de GOYÁN entienden que desde Uno a Otro ha de ser línea NUEVA, y los de las demás parroquias entienden de conformidad con los Documentos ecxividos que no se contradicen en lo esencial, y que desde la LAGE DEYTADA primero a primero es cuestión tirar la División á SOBREYRO como, Fuente de ESBEDRO, siguiendo la línea Divisoria el Curso Natural y Ordinario de las aguas que manan de otra fuente y forman el Regato que pasa por el costado de este Marco de PINZÁS, hasta su Desague en el Miño, por el punto de ESTEYRO,
así Resulta de mas de Treinta Espedientes de Visita ó Reconocimiento de Mojones que obran en la Secretaría de dicho Ayuntamiento de la Guardia y teniendo algunos de ellos la respetable antigüedad de ciento cincuenta años, ciento y menos, como lo ha Demostrado en este acto con los citados Espedientes, sin que tengan por suficiente ofección el no haberse tramitado aquellos Reconocimientos con coación de las Juradías de Tomiño, pues que fueron Actos públicos, hechos Sin contradición hasta la fecha en que estubieron constantemente mantenidas en la quieta y pacífica posesión, no solo  se practicó en los Reconocimientos sino en ejercer otros actos judiciales y sobre todo el de aprovechamiento a ciencia cierta y pacífica de los de GOYÁN, y sus autoridades.
Que las líneas rectas no pueden tener muy escasa diferencia, estando tan inmediato a ellas el Regato Divisorio que forman las vertientes de los montes de dichas parroquias en unión con las aguas de la Fuente de Esvedro, y tanto menos le forman cuanto que a ser otra cosa hubiera estas Demarcaciones ó Mojones interpuestos entre los de PINZÁS y LAGE DEYTADA, en medio de ser una línea de media legua.
Los de GOYÁN manifiestan Que la  Fuente que titulan do Esvedro nunca tubo tal nombre y si el de Preson, cuyo nombre reconocen todos los terratenientes que tienen que aprovecharse de Aquellas aguas, y la Verdadera de Esvedro es otra que halla al lado del Sur, casi línea recta desde el Marco de PINZÁS a los de la LAGE DEYTADA,
Que la Quieta posesión que se alega por los de la Guardia no es así porque por varias veces y en Distintos años, han sido cogidos en este monte de que ahora quieren aprovecharse varios vecinos de las Eyras y Tabagón, apresándoles el carro, esquilme y ganado, y por ello penados por la Justicia de Tomiño, sugetándose a ella sin la menor contradición, habiendon además tenido varias Reyertas y pendencias, por éste mal aprovechamiento los vecinos de GOYÁN con los de las Eyras, Tabagón y Rosal, esso demuestra la razón y justicia que asiste a GOYÁN y no hay duda que la visita que practican los de la Guardia no causan suceso por carecer de razon de los de Tomiño:
Los de las parroquias de Eyras, Rosal y Tabagón añaden que no justificándose lo que es una nueva alegación de los de Goyán se confirman en lo dicho y comprobado.
En tal estado el Sr. Presidente y demás Señores de ambos Ayuntamientos Suspenden en todo procedimiento, por no haber podido coseguir la avenencia de los interesados, á quienes se les deja su derecho a fallo para que reclamen ante el Tribunal competente; y aún quando por parte de los de GOYÁN se propuso se Suspendiesen  en el uso y Aprovechamiento del Monte en Disfrute, hasta la Determinación conveniente para la de las demás parroquias, se rehúsan a ello y protestan aprovecharse como y cuando les parezca, Apoyados en la posesión inalterable que lleban acreditado:
y los de GOYÁN manifiestan que si es sobre de Acreditarse, no había lugar a la presente disputa. Y para que conste lo firma el Sr. Presidente y Demás Señores que subscriben de que nos los infrascritos Escrivanos, Certificamos por duplicado, recogiendo cada Corporación su acta original para su resguardo.
Fdo: Pedro Riera Sánchez= Domingo González= Domingo Antonio Álvarez= Domingo Antonio Martínez= Caetano Alonso= Juan Miguel Martínez= Manuel Martínez= Manuel Martínez Mensero del Villar= José Benito Groba= José Manuel Baquero= Escribano Secretario de la Guardia: Ezequiel García. Escribano Secretario de Tomiño: José Antonio Giráldez.                             

Torre do Reloxo. Fotografía do arquivo de Antonio Martínez Vicente


[1] Toma posesión en 1825 y cesa en 1855._________________________________

SEPARACIÓN <> DISGREGACIÓN <> EMANCIPACIÓN ou SEGREGACIÓN de O ROSAL da GUARDA
Cita de don Antonio García Lago[1] Los antecedentes de la separación datan del año 1840 cuando el Comandante General de la Provincia de Tuy don Pedro Antonio Otero Romay advierte al Alcalde de la Guardia y su Distrito del 8 de julio de 1840 en Oficio del Secretario de Estado, describiendo las precauciones a adoptar, para evitar alteraciones de orden, que pudiera suscitar la aplicación de la reforma de los Ayuntamientos (Ley Municipal).
A promulgación da nova Ley de Ayuntamientos[2] asinada pola reina Rexente dona María Cristina de Borbón, da lugar o levantamento do xeneral Espartero[3]. O que aconsellara a Rexente que non asinara a Ley Municipal... por no ser popular, negándose esta.
Unha vez asinada a Ley Municipal, comezaron os levantamentos populares que levaron a ter que dimitir a la Reina Rexente. Automáticamente as Cortes elixiron ao xeneral como novo Regente del Reyno, pero gobernou España de maneira dictatorial, o mesmo como si estivera mandando os soldados.Co Partido Progresita dividido foi obrigado a dimitir en 1843, debendo marchar ao exilio.Naturalmente esa Lei Municipal estaba totalmente en contra da Constitución e foi derogada.

Nos Montes de O Rosal e de Oia atópanse cabalos salvaxes coma estes no
Curro de Mougas en 1983. Diapositiva propiedade de José A. Uris Guisantes

[1] Autor do libro Crónica Biográfica de Camposancos y su entorno. Foi párroco da parroquia de Camposancos. Elemento fundamental da recompilación dos papeis oficiais da Entidade Menor de Camposancos e do recoñecemento como tal.
[2] Lei que ía totalmente en contra da Constitución vixente.
[3] Joaquin Baldomero Fernández Espartero de Toro (1793-1879), conde de Luchana, duque de  Victoria, vizconde de Banderas e Príncipe de Vergara. Considerábase el mesmo un novo mesías que viñera salvar España. Para el a disciplina no exército era fundamental, no dubidando en tomar medidas totalmente drásticas contra mandos e  soldados. Era o prototipo de militar constitucional, que apoiaba a unha monarquía liberal. Foi xefe do Partido Liberal. A vaidade e soberbia era outra característica do xeneral.

_________________________________

APOYO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA GUARDIA Y SU JURISDICIÓN A ISABEL II

Casa de Ayuntamiento e Torre del Reloj. Na porta da dereita estaba a Oficina da Administración de Arbitrios Municipales, na do centro a Oficina de la Guardia Municipal, a esquerda puerta a Cárcel del Distrito. Arredor de 1948/49.
Pero o problema mais grave do Reyno de España estaba na loita polo poder entre os partidarios da Reina Isabel II e seu tío o heredeiro ao trono, irmán de Fernando VII, D. Carlos María Isidro de Borbón. Esa loita entre isabelinos e carlistas custou a España tres guerras civiles. No Baixo Miño se reproduxeron os enfrontamentos entre carlistas e isabelinos, pero oficialmente os Concellos e forzas militares estaban do lado isabelino.
Isabel II, apoiada unhas veces polos liberais e outras polos moderados ou conservadores, nisto de vai e ven, de liberais e conservadores, e dende onde mais tarde se chegará a emancipación<>segregación do Rosal, volta a unión en 1854 durante unhas semanas, e mais tarde a separación definitiva, pese a que en 1868 o goberno revolucionario de La Gloriosa[1] decretou unha nova Anexión de Ayuntamientos, que non se chegou a levar a práctica.
Co inciso de que os Concellos non tiñan mais remedio que apoiar ao goberno que tocaba en cada tempo, porque os gobernadores tiñan todo o poder, e polo tanto estaba ó tanto de todo, non dando lugar a disidencias locais, polo menos no Baixo Miño.
Oficio del Gobierno Político de la Provincia, con data 26 de agosto de 1844, al Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición:
“Muy Sr. Mío: Mantener el Orden é independencia en las emisiones de sufragios, es el deber de V. en la próxima elección; así mismo también ser fiel á la Reina y apoyar su Gobierno y las instituciones.
Estoy persuadido de que V. cumplirá con esas obligaciones sagradas para todo buen español, y á la vez espero que me dé Aviso por propio sin falta alguna de los resultados que produzcan cada día en ese Distrito las elecciones que van a verificarse”.
Es de V. atento servidor. Dios guarde á V. muchos años. El Gefe Superior Político. Fdo: Ventura Díaz.
A favor dos dereitos dos carlistas no Baixo Miño estaban alguns párrocos, con sermones ameazantes sobre os que eles estimaban eran liberais.., que les subirían los impuestos y llevarían a la apostasía etc., lograron que unha buena parte dos labregos se sumaran a causa dos carlistas e os defenderan e apoiaran. Todo no comenzo pois o pouco tempo non tiveron mais remedio que adaptarse a situación.
Alguns labregos e campesiños organizaron partidas de persoas armadas (entre 6 a 14 unidades), nas que había algunhas mulleres. Oficialmente eran considerados bandoleros o malhechores. No Baixo Miño ainda hoxe se fala das andanzas e fazañas do guerrilheiro Mateo Guillade[2].
As autoridades españolas estaban interesadas en que estas partidas de bandoleros y malhechores foran perseguidas tamén en Portugal. Na realidade a maioría eran guerrilleiros carlistas que se pasaban a Portugal, traballando, ou agochándose nos pobos e aldeas cercanos a RAIA (fronteira).


--------------------------------

O Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Oficia con data 7 de xullo de 1844 ao Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de la Guardia y su Distrito que:
[...] En la causa formada en este Juzgado sobre la averiguación de la gavilla de Ladrones que asaltó las Casas de Francisco Franco y D. Francisco Otero, Presbítero, asesinando aquel y herido a una hija, que se remitió en consulta a S.E., los Señores de la Sala 3ª de la Audiencia Territorial de La Coruña fue dada y pronunciada por otros Señores el 1º del actual Real Sentencia, en la cual se han dignado absolver de la instancia a Francisco Antonio Martínez y á Valentina Alonso en la tercera parte de la mitad de Costas, y habiéndosele notificado en el día de ayer se puso en libertad.
Lo pongo en conocimiento de V.,á fin de que por esta Causa no sea molestado el referido Martínez. Dios guarde a V., muchos años.
Tuy 7 de Julio de 1844. Fdo: Nicolás Pardo.
Como podemos ver tamén se cometían erros na detención de elementos carlistas, acusados de Gavillas de Ladrones, no sabemos se o final foron detidos os asasinos de Francisco Franco e se a filla sanou...

[1] Levantamento revolucionario español en setembro de 1868 que destronou a  reina Isabel II. Comezou no  porto de Cádiz ó sublevarse a escuadra o mando do Almirante Topete, sumándose varios xenerais, estendéndose a Revolución por toda España.
[2] Mateo Guillade xefe dunha partida de guerrilleiros,  refuxiouse en 1837 en Braga con pasaporte falso. Desde alí dirixía a guerrilla.

__________________________________

Moitos mozos e non tan mozos (16 a 36 anos) fuxiron das parroquias para non ingresar no servicio militar, carlistas ou non, fuxían a Portugal para non ser detidos, sen pasaporte ou salvaconducto, falsificando moitas veces eses documentos, e ademais sen traballo, que logo unirianse as guerrillas para non morrer de fame.
En 1838 desertaron do exército e pasaron a RAIA por Vilanova de Cerveira, 60 veciños de Tomiño, sendo capturados uns cantos pola policía portuguesa. En 1939 o Consúl español en Porto, solicitou do Gobernador Civil de Viana do Castelo que tomase as disposicions necesarias, para localizar a todolos españois con menos de 25 anos sen pasaporte, e que residiran en Viana.
Un deles foi Manuel Antonio Fernández de Vigo que vivía en Melgaço foi detenido e acusado de carlista pola policía portuguesa. O que non sei é si foi entregado a España.
O 30 de decembro de 1839 o Jefe Político de la provincia de Pontevedra (Gobernardor), promulga un BANDO do Capitán General de Galicia con a relación de bandoleros carlistas que se pasaran a Portugal en aquellos días:
Ramón Ramos de La Coruña de 50 años.
Manuel Fraga de 30 años.
Saturnino Enríquez de Zamora de 32 años.
José Tomé Vilanova de La Cañiza de 30 años.
José García de Lugo de 27 años.
Actuaba en ambolos lados da RAIA o portugués Tomás Joaquim Codeço “Quingostas” ao fronte dunha partida composta por desertores y malhechores gallegos que actuaban en la Comarca que abarcaba los municipios de Castro
Laboreiro[1] y Valadares (Monçao), apoyados por los propios paisanos de la zona.
OFICIO del Gefe Político de la Provincia a Alcalde Constitucional de la Guardia con fecha 23 de abril de 1841 .“Reservado”.
Hay datos para creer que algunos de los principales cabecillas de las facciones de Galicia, como son Saturnino y Ramos, se reunieron con otros emigrados mas en una casa y quinta de un principal de Braga, para combinar una invasión que proyectan, contando con con el número de unos seiscientos, para envolvernos en los horrores de una nueva guerra civil, alarmando los pueblos bajo el falso título de defensores de la religión.
En consecuencia hé resuelto prevenir á V. como lo hago, ejercer una esquisita vigilancia en el distrito de su cargo, procurando adquirir noticias seguras que me comunicará sin pérdida de momento, del vecino Reino, sobre los proyectos y movimientos de estos encarnizados enemigos del reposo público, sedientos de sangre humana y poniéndose en su caso de acuerdo con los Comandantes de la fuerza armada de los cantones inmediatos, y de la Milicia Nacional para perseguirlos sin descando, si temerarios consiguiesen pasar el Miño por ése Distrito y manchar el suelo de esta pacífica Provincia con sus nuevos crímenes.
Del recibo de este oficio me dará V. pronto aviso. Dios guarde a V. muchos años. Pontevedra 23 de Abril de 1841.Fdo. Ramón Noboa.
O 4 de xullo de 1849 foi detido e preso en Melgaço (Portugal) o desertor do exército de Aragón Gabriel Martín Rincón, acusado de salteador. Outro detido célebre foi José Benito Álvarez dedicado ó contrabando de pólvora e armas dende Portugal a Galicia. Descuberto en Monçao e entregado a policía de Salvaterra[2].
O pobo – sempre sabio - chamaba a estas partidas de guerrilleros, gavillas o madrugadores del alba porque atacaban as tropas isabelinas ou roubaban víveres e armas antes de satir o sol. Unha destas gavillas era esta que reproducimos:
13 de enero de 1844. OFICIO del Gobierno Político de la Provincia. Negociado nº 8º. “Documento Reservado”, al Alcalde Constitucional de la Guardia y su Distrito:
Ha llegado a mí noticias de haberse organizado una gabilla de 90 hombres al mando de un tal Zúñiga, vecino de la Ciudad de Vigo, que cruza en distintas direcciones y particularmente por el punto del San Colmado, términos del Cela y Zamames.= que atraviesan por Pugeiros de la Parroquia de Tameiga y pasan a las de Ginzo, abrigándose en el lugar de los Calvarios en la Parroquia de Santa Cristina de Lavadores y en el de Pardellas de la de Cela.
En consecuencia hé resuelto, que inmediatamente me informe V,, por propio volante y bajo su más estrecha responsabilidad que haya de cierto en el particular; si llegó á su conocimiento, cuando, que providencia há adoptado, y la razón por que no me há dado parte.
Bajo la misma responsabilidad prevengo á V. que sin perder instantes disponga que por los vecinos honrados de la Milicia Nacional sea perseguida y acosada sin descanso dicha gabilla poniéndose al efecto y propio tiempo del acuerdo con los Alcaldes de los distritos limítrofes, en el momento que aparezca en cualquiera punto de ese, y averiguará V,, quienes son los sujetos que dán acogida y protección, a menos que sea por el solo hecho de no dar los avisos oportunos de su marcha: número, ó presentación en cualquiera parte, sobre cuyas circunstancias deberá V,, también darme pronto conocimiento, como á la autoridad militar mas inmediata; llegado el caso de que los malhechores se abriguen ó pasen por ese Distrito”.
Dios guarde a V,, muchos años. Pontevedra 13,, de Enero de 1844. Fdo. Ventura Díaz


[1] Freguesía de Castro de Leboreiro (Barcelos-Portugal). Está no sur da provincia de Ourense na Baixa Limia.
[2] Datos de “España de partida, Portugal de llegada: La inmigración ilegal en el Alto Minho durante el siglo XIX “,de Alexandra Esteves. Universidade do Minho-Portugal.


A partida mais famosa do Baixo Miño foi a de Mateo Guillade, operou como xefe carlista, sendo acusado de bandolero. Natural de Tomiño, fora seminarista en Tui, sendo a fazaña mais importante a conquista de Tuy un 2 de abril de 1837, cidade na que entraron disfrazados de soldados regulares. Foi asasinado <> decapitado por un sobriño.
A primeiros de 1846 soamente había pequenas partidas guerrilleiras organizadas, nas que tamen habíamulleres, dirixidas por unha persoa que conocera perfectamente a zoa onde operaban. En 1840, unha das partidas chegou a roubar no centro da Guarda, concretamente tres elementos, dos mujeres y hombre, dunha desas partidas de guerrilleiros<>bandoleiros entraron na casa de Nicolás Lasiote Español y Fernández, sita na rúa Colón[1]. Unha parte da familia dos Lasiote sería protagonista da segregación do Rosal da Guarda.... por intereses económicos...

Casa de Dna. Elvira Correa que estaba na rúa Colón, se supón que a primeira Casa de Nicolás Lasiote Español y Fernández estaba un pouco mais abaixo pero no outro lado, non teño datos exactos. Sábese que a casa da familia Lasiote logo sería Casa dos Alonso Martínez na praza do reloxo. Fotografía do arquivo de Antonio Martínez Vicente.
Vexamos:  
Oficio de D. Antonio Orozco y Hernández, con fecha 23 de mayo de 1840 al Sr. Juez de Instrucción y 1ª Instancia de Tuy y este al. Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición.
Le hace Saber:
En la Causa que juzga la Audiencia contra la Facción de GUILLADE que entró en la Villa de la Guardia en la casa de Nicolás Lasiote Español, formada por Benito Ucha de San Miguel de Tabagón, María Rosa Vicente del Rosal y María Ysabel Urgal de Loureza, y otros...se llevaron la noche del 8 de septiembre de 1837 varios pedazos de tocino y la tinaja de manteca de cerdo.
La Audiencia emitió Sentencia el 4 de mayo de 1839. A Benito Ucha 1 año en la prisión de la Guardia, a María Rosa Vicente 8 meses de prisión en la Guardia y a Ysabel Urgal 6 meses en la prisión de Oya.
En la Audiencia juzgaron otra vez la Causa Original. Los procuradores de los acusados en la Audencia eran: Fernández Puente y Encina.
Tambien falló contra el Alcalde <>Juez de la Guardia D. Antonio Medranos, con multa de 30 ducados por “detención arbitraria, faltando abiertamente a lo prevenido en el artículo 33 del Reglamento Provisional”.
D. José Cepeda. Coruña Mayo, 23 de 1840[2].
O Concello controlaba toda crase de impostos como se pode leer:
14 de octubre de 1842. CLASIFICACIÓN de los individuos de esta Villa y parroquias de su Jurisdicción que están sujetos al pago de subsidio de Comercio hecha por el Señor Regidor primero, Procurador general Peritos y con asistencia del señor Administrador de Rentas nacionales por el año de mil ochocientos cuarenta y tres=

Villa de La Guardia.
Población de 1.500 almas.
Comprendidos en la 1ª Clase de la Tarifa nº 4º:
D. Francisco Donis 100 reales.
D. Pedro Riera Sánchez 100 reales.
D. Benito Fernández Lasiote 100 reales.
D. Juan Antonio García 100 REALES.
4ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Dña. Juana Español 60 reales.
D. Juan Lorenzo Camacho 60 reales.
Doña Rosa Serodio 60 reales.
D. José Bernardo Verde 60 reales.
D. Manuel Vicente Portela 60 reales.
D. Manuel Benito Andreini 60 reales.
D. José Domínguez 60 reales.
Ignacio Vicente Portela 60 reales.
D. José María Portela Lomba 60 reales.
El Tablajero de esta Villa 60 reales.
5ª Clase de la Tarifa 4º:
D. Julián López 50 reales.
Juan Rojas 50 reales.
6ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Manuel Antonio Trusco 40 reales.
Ramón Rodríguez 40 reales.
María Patiño 40 reales.
Rita Gaviño 40 reales.
Rafael Portela 40 reales.
José Antonio González 40 reales.
Antonio Franco 40 reales.
Juan Alonso Cermeño 40 reales.
7ª Clase de la Tarifa nº4º:
José Benito Nandin 20 reales.
Juan Rodríguez Cachada 20 reales.
Francisco González 20 reales
Roque Lomba 20 reales.
José Manuel Vicente Vicente 20 reales.
Pedro González Barborejo 20 reales.
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Santiago Español 12 reales.
Isidro Alvarez 12 reales.
Benito Albarez Marujo 12 reales.
Tarifa Extraordinaria nº 3º:
Ezequiel García, Secretario de Ayuntamiento por el 4% de los tres mil trescientos de su dotación, 132 reales.
Francisco Salcidos, por una caballería de alquiler 12 reales.
Parroquia de Salcidos.
Su Población de 2.600 almas.
5ª Clase de la Tarifa nº 4º:
El fabricante de teja de las Cachadas 50 reales.
7ª Clase de la Tarifa nº4º:
D. Isidro Alonso 20 reales.
Juan Portela, Herrero 20 reales.
Juan Lorenzo Sobrino 20 reales
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Francisco Vicente Albéitar 12 reales.
El Presbítero D. Francisco Otero[3] por él 1 por % de las utilidades de las Rentas que administra 16 reales.
Parroquia del Rosal.
Su población de 3.800 almas.
4ª Clase de la Tarifa nº 4º:
D. Nicolás Lasiote 60 reales.
6ª Clase de la Tarifa nº 4º:
D. Francisco Rivero 40 reales.
Juan Francisco Paredes, Tabernero 40 reales.
José Francisco Villa 40 reales.
Francisco Iglesias 40 reales.
7ª Clase de la Tarifa nº 4º:
D. Juan Antonio González, Trajinero 20 reales.
Benito Rodríguez y su compañero 20 reales.
José Dorado 20 reales.
Domingo Fernández,Herrero 20 reales.
D. Manuel López 20 reales.
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
José Ramón García 12 reales.
Francisco da Cal 12 reales.
D. Pedro Caldelas, Agrimensor 12 reales.
José Portela, por giro de oficios 12 reales.
Parroquia de San Miguel de Tabagón.
Su población de 1.600 almas.
7ª Clase de la Tarifa nº 4º:
José Ignacio Alonso 12 reales.
Isidro Manuel Otero 12 reales.
D. Juan Tomás Rocha 12 reales.
D. Domingo Baliño 12 reales.
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Juan Francisco Ferreyra 8 reales.
Juan Gándara Menor 8 reales.
José Lorenzo 8 reales.
Parroquias de Tabagón y Eyras.
Su población de 800 almas.
6ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Juan Núñez ó el Tabernero de la Portela 20 reales.
7ª Clase de la Tarifa nº 4º:
Eugenio González 12 reales.
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
José Rivas Herrero 8 reales.
Apruebo ésa Matrícula:Eyzaguirre.
Pontevedra 4 de Noviembre de 1842.


[1] Daquela Rúa del Medio.
[2] A propia Audiencia castiga ao Alcalde da Guarda con multa de 30 ducados por detención arbitraria o parecer atribuírase unha autoridade que Reglamento Provisional para la Administración de Justicia ( R.D. de 26 de set. de 1835) establecía, con unha una serie de Normas en tódolos Municipios, sobre detención, interrogatorio et., porque o cargo de Xuíz e Xusticia Municipal estaba ligado ao de Alcalde e Ttes. Alcaldes, producíndose - as veces – algúns abusos.    
[3] Dous anos antes de que a casa onde vivía fora asaltada polos carlistas.


OFICIO del Alcalde de Tuy a Alcalde de La Guardia con fecha 7 de marzo de 1844. “Reservado”.
El Gefe superior político de esta provincia en OFICIO del 4 me dice lo que sigue:
Tengo hechas á V. diferentes advertencias acerca de la vigilancia que hay que observar sobre los trastornadores del orden público, y la energía que debe mostrar la autoridad para frustar sus planes. Repetí á V. el mismo encargo muy estrechamente, en Oficio de 5 de Febrero, y no me faltan motivos para reproducirle por que ahora mas que nunca se necesita del celo de los encargados de la conservación de la tranquilidad de los pueblos=
Prevengo á V. en consecuencia que si por un evento hubiese en ese Distrito municipal el menor asomo de motin ó desorden, en el momento procederé á ecsijir á V. la responsabilidad correspondiente; pues tal advertencias que le tengo hechas así lo reclaman, y mas cuando tengo dicho que me señale V. el mal para curarle.
Dígolo á V. para su inteligencia y para la de los Señores Alcaldes de los Distritos municipales comprendidos en ese Partido Judicial, á quienes transmitirá V. esta orden con reserva”.
Lo que transcribo á V. de orden de dicho Sr. Para su conocimiento, sirviendo acusarmen recibo a la brevedad posible; así como también al citado Sr. De donde procede. Dios guarde a V. muchos años.Marzo 7 de 1844. El Alcalde. Fdo. Domingo Iglesias.
---------------------
Para poder ter o control dos movimentos cidadans, apróbase a Matrícula del Reino:
O 27 de agosto de 1844, o Ministerio de Gobernación de la Península emite a seguinte Instrucción:
MATRÍCULA DEL REINO .
Art. 1.-La Matrícula del Reino se compondrá de vecinos, forasteros, criados y extrangeros, con distinción de residentes y transeuntes.
Art.2.-La matrícula se formará en las capitales de provincia y de partido donde haya Comisarios y Celadores, repartiendo á cada vecino una hoja impresa del nº 1º para que bajo su firma anote en ella todos los individuos de que se componga su familia, criados ó personas que vivan en su compañía, con las circunstancias que la misma hoja designa.
De esta extraerán los Comisarios y Celadores la parte necesaria para formar el padron con la clasificación que queda indicada de vecinos, forasteros, criados y extrangeros. En los demás pueblos de corto vecindario, donde por no haber Comisarios ni celadores el ramo de Protección y Seguridad Pública corre al cargo de los Alcaldes Ordinarios, la matrícula se forma y continúa en las hojas impresas nº 2.
Art. 3.-Los Comisarios llevarán la matrícula de vecinos en hojas impresas del nº 3; la de forasteros en las del nº 4; la de criados en la del nº 5, y la de extrangeros en las del nº 6.
Art. 4.-Los Celadores llevarán la de vecinos en hojas del nº 7; la de forasteros en las del nº 8; la de criados en las del 9, y la de extrangeros en las del nº 10.
Art.5.-Los vecinos, forasteros, criados ó extrangeros que varién de domicilio dentro de la misma población en que residan, recibirán del Celador del barrio que dejan, la hoja original nº 7,8,9 ó 10, que les corresponda. En esta hoja se anotará á continuación á que se traslada, presentándola al celador de este barrio para que forme parte de su matrícula.
El Celador del barrio que deja hará la anotación correspondiente en la casilla de observaciones del índice, que siempre ha de conservar, así como las demas respectivas á la obtención de pasaporte, defunción ú otras que ocurran en los individuos de su respectivo distrito.
Art.6.-Los índices se llevarán por orden alfabético de apellidos, y con la misma división de vecinos, forasteros, criados y extrangeros, usando, así los Comisarios como los Celadores, de la hojas impresas nº 11,12,13 y 14.
Art.7.-Las matrículas tendrán ademas de la subdivisión y separación marcada de vecinos, forasteros, criados y extrangeros (sic), la de barrios (tratándose de los Comisarios), calles, números de las casas y cuartos, omitiendo siempre la de manzanas en las poblaciones en que esté hecha por calles.
Art. 8.- Se prohibe expresamente molestar al vecindario con la obligación de dar parte por escrito de todas las innovaciones que ocurran en las familias. Los Comisarios, Celadores y Alcaldes Ordinarios estan obligados a llevar la matrícula con toda exactitud y sin acudir á medios vejatorios de ninguna especie, adquiriendo los datos necesarios,
1º de los que llegan á los pueblos ó salen de ellos, por el pasaporte que presentan ó reciben:
2º de los que varían de domicilio dentro de la misma población, por la papeleta nº 7,8,9 ó 10, que, como queda dicho en el art. 5º., han de recibir del Celador del barrio que dejan, y presentar al del barrio del nuevo domicilio:
3ºde los nacidos, casamientos y defunciones, por las noticias que semanalmente habrán de darles los Curas párrocos.
El individuo que á pesar de estos medios no conste matriculado, es indudable que se ha introducido furtivamente en el barrio ó pueblo donde resida, y por lo mismo sufrirá, así como el que le albergue, la multa que determine el Gefe Político (Gobernardo Civil), en el límite de sus atribuciones, sin perjuicio de los procedimientos judiciales á que pueda haber lugar.
Art.9.-Los individuos pasivos de Guerra y Marina, aunque disfrutan del fuero militar, estan obligados á ser comprendidos en la correspondiente matrícula de vecinos ó forasteros. Asimismo debe serlo el Clero secular.
Art.10.-Los Gefes Políticos, si lo estiman conveniente, procurarán establecer en las puertas ó avenidas de las poblaciones Agentes de Seguridad Pública que vigilen si todos los transeuntes van provistos de los pasaportes, pases, licencias de uso de armas, de caza y pesca, según corresponda.
Al que no lleve el correspondiente documento de los anteriormente expresados se le impondrá una multa que no pasará de cien reales, y solamente podrá ser detenido cuando existan motivos para creer que su falta proviene de alguna causa criminal.
Art. 11.-Los Celadores darán conocimiento diario al Comisario de su distrito de las innovaciones que ocurran en la matrícula.
Art. 12.-Los Comisarios y Alcaldes están obligados a dar en todo el mes de Enero al Gefe Político de la provincia resúmenes de la matrícula de sus distritos respectivos, arreglados á los formularios nº 15; reclamando por su conducto de las Autoridades, Corporaciones ó gefes de los Establecimientos cuyo personal no se halle matriculado por razones especiales, los datos necesarios para llenar en dichos resúmenes las casillas respectivas.
Art. 13.-Los Gefes Políticos, reasumiendo el resultado de todos estos datos, formarán un Estado General con las mismas casillas, que remitirán á este Ministerio en todo el mes de Marzo siguiente.
Art. 14.-La formación y continuación de las matrículas es independiente de los registros de las fondas, cafés, hospederías y demás establecimientos públicos donde se admitan huéspedes á precio, ó donde habitualmente se reuna el público. Los Comisarios deben además llevar los oportunos registros de los pasaportes que expiden ó refrendan, y de los pases y licencias que libran.
Art.15.-De la presente Instrucción se pasará por los Gefes Políticos un ejemplar á cada uno de los Comisarios y Celadores del ramo de Protección y Seguridad Pública para su exacto cumplimiento, igualmente que á los Alcaldes donde no haya funcionados de aquella especie. Madrid 27 de Agosto de 1844.= Fdo: Mendez Pidal.  
------------------------------------------------

Outro selo da Guarda dos anos setenta

TAMEN O CONCELLO DEBÍA VELAR POR A SAÚDE DOS VECIÑOS

Reproducimos un Certificado de Saúde Pública, obligatorio en todolos portos de Galicia e de España.
Este Certificado foi expedido polo presidente e Vocais da “Junta Municipal de Sanidad do porto de BUEU, o día 8 de xuño de 1841 para que el barco polaca-goleta española de nombre “Fraternidad” de la matrícula de BELUSO al mando del capitán Gerónimo Galup con seis marineros y un pasajero,José Vizoso de Beluso, puedan navegar has el puerto de Camposancos en lastre para cargar. ...este pueblo y Comarca se hallan libres (D.G.) de todo mal contagioso, preservándose de los insanos y disfrutando aires saludables, del mismo beneficio guarda la polaca...
Estas medidas eran moi importantes debido a que o cólera morbo asiático[1], seguía facendo estragos nalguns portos. Xa en 1831 habían adoutado medidas ao respecto porque Portugal[2] xa estivera afectada:

Este Manifesto da Xunta Superior de Sanidade foi recibido no Concello da Guarda e seu Distrito o 30 de xuño de 1831. Asinan D. Nazario de Eguía como presidente e D. Juan Valsa de la Vega como Secretario.

[1] E producido polo Bacilus Vígula<>Vibrio Cholerae, descuberto por Hoch en 1883, transmitido pola ruta oral<>fecal. Recomendamos ler a “Memoria 1854 -55” de D. Nicasio Landa, profesor de medicina preventiva e de saúde pública na Universidade Pública de Navarra.
A primeira epidemia tivo lugar en 1834-35, sendo Huelva a primeira cidade afectada en novembro de 1833. A segunda e mais importante tivo lugar entre novembro - decembro de 1854 e xuño - outubro de 1855. A terceira en 1882 e a sétima en 1971. En Galicia penetrou polo porto de Vigo en novembro de 1853, estendéndose rapidamente. O remedio descuberto,aparte das recomendacións médicas, hixiene, depuración de augas etc., foi tomar chupitos de augardente, pois descubrírase que os bebedores de augardente no estaban afectados.
[2] En 1830 entrou por Moscova, transmitido por elementos do exército do Zar, sigue por Polonia, Alemania e en 1831 chega a Inglaterra e Portugal.


EDICTO
LA JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD DE ESTE REYNO DE GALICIA A TODOS SUS HABITANTES”.
La salud pública, objeto el mas recomendable de la Sociedad civil, ecsige de todos sus individuos, y especialmente de las Autoridades constituídas, todo el cuidado y precauciones, que puedan practicarse para la conservación de un bien tan precioso, con que la divina providencia favorece a los moradores de Galicia. Si es un deber de todos y cualesquiera de los individuos de la Sociedad el contribuir a su conservación, es una obligación la mas sagrada para la Junta de Sanidad el no omitir medio alguno de cuantos pueda inspirar su celo para cumplimiento del fin a que se dirige su instituto.
La Junta Suprema de Sanidad, en quien el Soberano tiene depositada toda su confianza para atender en esta parte a la egecución de sus paternales desvelos, ecsorta a las Superiores de las provincias a la vigilancia, y el mas puntual y esmerado cumplimiento de sus deberes afin de que los recuerden a las Municipales y particulares de los Puertos de sus respectivos districtos, con el saludable obgeto de que pongan en egecución cuantas medidas estén a su alcance, para preserbar a los pueblos de su distrito de la Peste, Epidemias y males contagiosos. En esta atención, conforme a lo prescrito por la Junta Superior de Sanidad en diferentes ordenes espedidas al intento, acordó esta Superior de Galicia, y manda lo siguiente.
ARTÍCULO 1º.-Todo buque procedente de la Rusia debe mirarse con la mayor vigilancia, así como los procedentes de Turquía, y de los Países de Levante, a quienes aflige actualmente el cruel azote de la Peste y Cólera morbus; y por consiguiente deben despedirse de nuestros Puertos, para que observen rigurosamente la cuarentena de patente sospechosa en el Lazareto de Mahon.
2º.-Las embarcaciones, que procedan de las costas de Berbería deben sufrir igual suerte, y reputarse de patente sospechosa.
3º.-Las procedentes de las Islas Filipinas conforme a lo resuelto por la Junta Suprema de Sanidad, no serán admitidas por ahora a libre platica en nuestros puertos, si entran de arribada; y en los de su destino se les sugetará a cuarentena antes de todo: y despues de las declaraciones, vista de aspectos, confrontaciones, y demas diligencias, se ecsaminarán detenidamente los papeles de navegación; y si por su resultado se entendiese el buen estado constante del buque y su tripulación, cumplidos ocho días de aquella cuarentena, haciendo que durante ella se aireen los equipages y todos los efectos susceptibles de contagio que puedan estraerse comodamente sobre cubierta, se les admitirá a libre plactica y comunicación; pero si por desgracia el numero de enfermos y muertos, el carácter de sus dolencias, u otras señales indugesen sospechar que la enfermedad fue la cólera morbus, u otra de su índole se despedirán para el Lazareto de Mahon.
4º.-Todo buque que venga de País infestado, o que hubiese arribado a parage a donde reine la fiebre amarilla, será obligado a una rigurosa cuarentena, e incomunicación por cuarenta días.
5º.-El barco que durante su navegación hubiese sido visitado por los Berberiscos de cualquier punto que venga, se sugetará igualmente a una cuarentena ordinaria.
6º.-Los procedentes de Gibraltar se sugetarán, desde el día primero de Julio hasta fin de Octubre, a una cuarentena de ocho dias, con espurgo de los géneros susceptibles de contagio; con tal que se haga constar que vienen de puntos, con los cuales por su conocida salubridad estamos en directa, y libre comunicación: lo que deberá acreditarse por certificación del Consul Español en aquella Plaza, que esprese haber obtenido allí le buque conductor de los géneros libre de plactica, y comunicación.
7º.-Los buques procedentes de las costas de América estarán sugetos a una cuarentena de observación, durante ocho días, si ninguna otra circunstancia los hiciese sospechosos; y en caso que esto suceda, se egecutará ecsactamente cuanto prescriben en este particular las medidas y leyes sanitarias.
8º.-A fin de precaver el contagio, que por medio de los géneros y efectos de contrabando, suele propagarse, y además de este mal debiendo cortar el perjuicio que resulta al Estado, y a la Real Hacienda con un tráfico criminal, todas las Juntas Municipales y autoridades de los Puertos de Galicia, deben vigilar para que ningún barco, y principalmente los de pescadores, se roce con los contrabandistas:
y si tal vez un vil interés tratase de eludir las providencias, y medidas que su vigilancia y cuydado adopte sobre este punto tan interesante, ademas de las penas en que incurran, y se les impongan por tal delito, se les prohivirá la salida a la mar de noche a los que inspiren confianza en este particular, conforme se ha establecido en los bandos publicados por esta Junta en 24 de Octubre de 1828 y 19 de Junio de 1830.
9º.-Se recomienda, y se encarga a todas las Juntas de Sanidad, y a los Ayuntamientos, la obligación de cuidar de la salubridad de los pueblos por medio de la limpieza y aseo, y de evitar todo cuanto pueda perjudicar en la salud a sus habitantes bajo la mas estrecha responsabilidad.
Y para puntual y ecsacto cumplimiento de lo que queda prevenido, acordó La Junta Superior de Sanidad publicar este EDICTO, afin de que no pueda alegarse ignorancia en esta Capital de Galicia, y todos los demás pueblos de su distrito, especialmente en los marítimos.
Santiago, 17 de junio de 1831.Fdo: Presidente Nazarío de Eguía.
Secretario: Juan Valsa de la Vega Soto.
-------------------------------------------
Os Alcaldes e Rexidores eran elexidos polo poder Central cuio xefe mais inmediato era o Gefe Político de la Provincia[1], este elixía dunha lista enviada previamente polo Alcalde e Escribano oficial do Concello onde estaban incluídos os “los mayores contribuyentes de la localidad”. Primeiro serían os maiores de 30 anos con rentas superiores a 12.000 reais anuais.
Naturalmente O POBO non votaba, e das mulleres ninguén falaba ou lexislaba, ata aos propios liberais da Restauración Monárquina lles pasaba pola testa ...”liberal”...e menos da dos “conservadores absolutistas”.           


[1] Gobernador Civil.

OFICIO con data 10 de agosto de 1846 del Gobierno Político de la Provincia. Sección de Gobierno, al Alcalde Presidente del Ayuntamiento Constitucional de la Guardia, D. Benito Fernández Lasiote.
[...] A fin de acordar la inclusión de los sugetos que contiene la relación adjunta, en la lista electoral de ese Distrito, cuyo derecho reclamó D. Benito Fernández Lasiote de esa Villa, mediante á que pagan la contribucción bastante según se acredita, es necesario que V. manifieste si reúnen los demás requisitos de la Ley, y si están ó no comprendidos en alguno de los casos que marca su artículo 11,,: al verificarlo acompañará V. una relación igual, expresando la vecindad de cada uno de dichos sugetos.
Y he creido conveniente advertir á V. con respecto á D. Francisco Denis y D. José Benito Domínguez contenidos tambien en la adjunta, que en la lista de contribuyentes que V. remitió con fecha 23 de Mayo último, se espresaba la circunstancia de estar comprendidos en el párrafo 1º del artículo 11,, estado, por lo cual no fueron incluídos como electores, lo que tendrá V. presente a contestar sobre el asunto.
Dios guarde a V. muchos años. Pontevedra 10 de Agosto de 1846.
Fdo. El Gefe Político, Ventura Diaz.
Sigue Relación de los sugetos vecinos del Distrito municipal de la Guardia que solicitan su inclusión en la lista electoral:
D. Francisco Donis
D. José Benito Domínguez
D. Vicente Troncoso
D. Ezequiel García [Varela]
D. Manuel Español
D. José Manuel Sobrino
D. José Benito Nandin
D. Julián Sobrino
D. Juan Troncoso
D. Manuel Andrini
D. Juan Francisco Trigo
D. Juan Rodríguez Fernández Cachada
D. José María Portela
D. José Yglesias, Abad párroco.
Pontevedra 10 de Agosto de 1846.Fdo. El Gefe Político, Ventura Diaz.
LA SAL, MONOPOLIO DEL ESTADO
CONTRABANDO DE SAL.
Os veciñosos do Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Distrito nestes anos tiveron problemas para o abastecemento de sal. Non porque se carecese dela senon porque en España era moito mais cara que en Portugal, polo que, chegadas as epocas de matanza, os do Rosal, e para salazón de peixe os da Guarda, pasabanna de contrabando.
Por iso os responsables do Resguardo Especial de la Empresa de la Sal de la Hacienda Estatal (Almacenada nos Alfoliesl), empresa que tíña o Monopolio do Comercio de la sal, denunciaban unha e outra vez aos que collían con ela, ou presentabanse nos domicilios co fin de rexistrar as adegas. Os Alcaldes facían “la vista gorda”, protexendo a seus conveciños, conscentes da diferencia no precio.
Exemplo:

Resguardo Especial de la Empresa de Sal. Al Sr. Alcalde 1º Constitucional de la Villa de La Guardia:
Hallándose instruyendo un Espediente (sic), contra las personas que al margen se espresan, por haberlas allado (sic) con sal de Portugal, se servirá V., dar las órdenes combenientes (sic) para que los Mayordomos ó Pedáneos de las Juradías a que corresponde, asistan al reconocimiento que debe practicar otro Resguardo en las casas de aquellos vecinos”.
Dios guarde á V., muchos años. San Miguel de Tabagón, 30 de Agosto de 1842.Fdo: El Cabo interino Melchor Gómez.
Nome dos denunciados:
José Manuel Yglesias; Dionisio Fernández; María Rosa Villa, todos de la Juradía de Novás.
José Manuel Míguez; José Antonio Míguez, todos de la Juradía de Ferreyros.
Domingo Antonio Alonso; Domingo Antonio Álvarez; Domingo Dorna; Benito Alonso; María Teresa Alonso; María Rosa Dorna; María Jacinta Rodríguez;Teresa Dorna, todos de la Juradía de la Carrasca.
José Manuel Otero; Nicolasa Díaz; Benito Martínez, todos de la Juradía de Viso dos Eydos.


Esta es una parte del oficio del Resguardo al Alcalde Constitucional de La Guardia y su Distrito.
Texto: En 17 de abril de 1844, de Comandancia del Resguardo Especial de la Empresa de Sales al Sr. Alcalde Constitucional de la Guardia:
Propenso a prevenir los males á todo vecino honrado de esta Provincia que pueda irrogarles el conocido consumo que hacen de la Sal de contrabando, con grave perjuicio á la Empresa, y en particular los de ese Distrito Municipal por el ninguno que se esperimenta en los Alfolies del mismo, para que se libren de ellos, creo de mi deber prevenirlos por medio de la Autoridad de V. á fin de que en ningún tiempo aleguen ignorancia, que muy pronto voy a proceder, en uso de las facultades con que me hallo de la Autoridad superior política de la Provincia al mas escrupuloso fondeo de sus Casas, conforme á lo prevenido por la Ley, si bien tome para ello de prueba, mas que sospechas vehementes de que son defraudadores, la de que siendo ese Distrito Municipal uno de los de mayor población, y la Sal un artículo de primera necesidad que todos lo comen, no consume un solo ferrado de los Alfolies.
Por tanto, he de merecer de V. se sirba hacerles saber, que, si desean librarse de las funestas consecuencias que de continuar en su tenaz apatía de provistarse de la de fraude, están esperimentando ya algunos, perdiendo sus interes y libertad, se hace preciso se apresuren á sacarla de nuestros Alfolíes, seguros de que no verificando, sufrirán los tenedores de la más ínfima cantidad de la de contrabando, todo el rigor de la Ley, sin consideración ninguna.
Espero pues del acreditado celo de V. por los intereses de la Empresa á la par que por los de los vecinos de ese Ayuntamiento, no demorará un solo instante en hacerles saber esta mi excitación por medio de sus respectivos Mayordomos pedáneos, haciendo á estos responsables por su tolerancia del fraude, que en algún día la reconocerán como un bien prevenido de antemano, mas bien que por una excitación, para que de los resultados de su omisión en el cumplimiento no aleguen ignorancia; no dudando que de su recibo y de haberlo así verificado se servirá V. darme aviso.
Tuy y Abril 17 de 1844. Agustin de Trivanes.

LIBERAIS E CONSERVADORES


Copia del Acta de Constitución del Ayuntamiento del Rosal.
Seguimos relatando: Os liberais pretendían:
1.- Elecciones populares de Alcaldes y Concejales (Regidores).
2.- Ampliación del Cuerpo Electoral con más contribuyentes sin el requisito de los 12.000 reales de renta anual.
3.- Constitución de la Milicia Nacional[1] en los Ayuntamientos, Cuerpo Armado al mando de los respectivos Alcaldes y compuesto por personas armadas ( a pié o a caballo). Treinta milicianos armados por cada 1.300 habitantes, con edades entre 30 y 50 años.
A Milicia Nacional foi legalizada en 1836, tomando parte na 1ª Guerra Carlista no bando de Isabel II e logo apoiou ao xeneral Espartero para derrocar a Reina Rexente María Cristina.
Mais tarde o xeneral Ramón Narváez disolveu a Milicia Nacional, desiñando a recente Guardia Civil[2], para os mesmos cometidos como Policía Rural pero dependendo directamente do Gobierno e con “status” militar.
Como e sabido daquela a Garda Civil sempre fue fidel ao Poder, foi empregada durante moitos anos nas loitas partidistas, nos recortes das libertades (individuais, colectivas e de prensa), salvo na sublevación militar de 1936 na cal moitos cuarteles dividironse e puxeronse do lado dos militares sublevados contra a IIª República unha maioría, e do lado republicano outra parte mais pequena, todos sabemos cal foi a actuación da Garda Civil na retagarda española e sobre de todo na posguerra, durante moitos, moitos anos....   
Na 1ª República D. Emilio Castelar[3] restableceu a Milicia Nacional, pero Cánovas del Castillo[4] volveuna a disolver definitivamente en 1876.        
4.- Descentralización Territorial.
5.- Juicios por medio de Jurados.
Os moderados ou conservadores pretendían, e levaron a práctica diaria:
1.- Sufragio restringido en el Censo.
2.- Desgnación de los Ayuntamientos por el Gobierno Central a través del “Gefe Político de la Provincia respectivo.
3.- Supresión de la Milicia Nacional.
O final quen dictaba a verdadeira política era a Reina Isabel II e seus conselleiros, mais tarde sería o propio Rei Alfonso XIII a través de seus Xefes de Gobierno, salvo, como dixen, en pequenos periodos de tempo nos que o pobo tivo participación nos asuntos públicos por meo representantes liberais.  


[1] Institución de carácter popular, creada por a Constitución de 1812 e a de 1837. A Milicia Nacional estaba encargada do Orden Público, da tranquilidade dos pobos, da defensa dos fogares de toda agresión, persecución de malhechores y desertores y vigilancia en las fronteras en caso de invasión. hombres.
[2] Creada en 1844.
[3] D. Emilio Castelar i Ripoll (1832-1899), integrante dunha familia perseguida por os absolutistas.Na Restauración de Alfonso XII defendeu o sufraxio universal, a libertade relixiosa, de cultos e o Servicio Militar Obligatorio. Fundador do Partido Republicano Posibilista, en 1893 convertido en Partido Liberal.
[4] D. Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Artífice da Restauración de Alfonxo XII ao Trono. Pretendía instalar unha monarquía hereditaria e constitucional. Gaña por maioría as Eleccions Xerais do 23 de xaneiro de 1876. Consensúa unha nova Constitución, aprobada o 2 de xullo de 1876. Implantou, de acordo co Partido Liberal Fusionista a quenda de partidos no goberno (Conservadores<>Liberais). Xefe do Partido Conservador foi asasinado o 8 de agosto de 1897.

O PODER DA IGRESIA
 
 
A igrexa seguía tendo verdadeiro poder pese as desamortizacions. En 1851 asínase o Concordato ca Santa Sede, normalizase a situación das desamortizacions, eisí como a atención económica a igrexa por parte do Estado. Un exemplo do poder desta Igrexa local:
 
 
Oficio del Sr. OBISPO de TUY de fecha 18 de octubre de 1844 , al Alcalde Constitucional de la Guardia y su Jurisdición.
 
 
Mis notorias ocupaciones no me han permitido contestar antes á su atento oficio de V.S. del 3 del actual, del que me he enterado, así como del contenido de los dos que le ha dirigido el cura de San Miguel de Tabagón y de la contestación de V. á ello cuyas copias me acompaña.
 
 
Nada me es tan sensible como el saber que alguno de los Párrocos de mi obispado no guarda con las autoridades civiles la armonía y buenas relaciones que tan útiles pueden serle en el desempeño de su Ministerio y he siempre procurado fomentar esta buena unión, de la que también la Autoridad civil puede reportar, y reporta no pequeñas ventajas.
 
 
Me ha causado por lo mismo el mayor sentimiento la lectura de las contestaciones que han mediado entre V. y el sobre dicho cura de San Miguel con motivo de la reclamación hecha por éste para que no permitiese V. que en los Domingos y días de Santos se trabajase en la obra del puente Tamuge.
 
 
Me abstengo de calificar la mayor o menor acrimonia con que están redactados los oficios y sus contestaciones, porque mi mas ardiente deseo es cortar, y no dar pábulo á esta ni a ninguna otra polémica de igual naturaleza. Ya he hecho entender al cura de S. Miguel la mesura y circunspección que debe usar, y el miramiento con que debe tratar á las autoridades civiles,
 
 
y espero que por su parte no se repetirá un lance semejante al que nos ocupa: pero tambien deseo que V. comprenda que no es propio de la autoridad que V. ejerce, y si exclusivamente de la mía el declarar cuando hay necesidad de dispensar para que se trabaje en los dias en que lo prohibe nuestra Madre Iglesia.
 
 
Creo haber satisfecho los deseos que V. me manifiesta en su citada comunicación, á que contexto. Por lo demas la temporada de lluvias en general en que hemos entrado, impide el que se repitan los motivos que obligaron al referido Parroco á dirigirse á su autoridad.
 
 
Tuy 18,, de octubre de 1844. Fdo: Francisco García Casarrubios y Melgar. Obispo.
 


 
 
 
Fronte norte da Catedral de Tui. Século XII. Postal de 1930
 
 
 
Tamén se persiguen a bruxería,
 
 
José María Alfaro, Alcalde Pedáneo de la Juradía de Marzán con fecha 18 de octubre de 1844, al Alcalde Constitucional de La Guardia:
 
 
Los graves perjuicios que publicamente está causando, Antonia Albarez, alias “Concadas”, vecina de la  Juradía de Marzán en esta parroquia, y pueblos inmediatos con sus sortilegios, y varias observancias; ya usando de una baraja para adivinar cosas ocultas al entendimiento de hombres, ya entrometiéndose a curar enfermedades que ella no conoce, y con remedios, que no tienen conexión alguna con el fin, que se pretende, de que resulta que sobre engañar a la gente sencilla, robándole sus intereses, introduce la discordia entre la familias, y a muchos hace bajar a la sepultura antes de tiempo; estos males y otros de mayor transcendencia, y que tienden a corromper la juventud, causado por una mujer tan infame, a quien yo no pude apartar de su mala vida con mis repetidas amonestaciones, exigen de la acreditada Justicia de tomar un pronto, y eficaz remedio, para que tomándolo en consideración, forme a la referida Antonia la correspondiente causa  con arreglo a las leyes vigentes, y le aplique la pena, que merece una mujer tan perjudicial ala sociedad, de lo que resultará un bien a esta Jurisdición.
 
 
Rosal octubre 18,, de 1844. Fdo: José María Alfaro. Alcalde Pedáneo.

Oficio del Sr. Obispo de Tuy con fecha 9 de mayo de 1846, al Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición:
Pasa de 7 años que Manuel Rotea, vecino de S. Juan Bautista de Tabagón, ni se ha presentado al ecsamen de doctrina cristiana, ni ha cumplido con el precepto Pascual, sin que las repetidas instancias del cura en vacante pudiesen alcanzar á que verificase lo uno y otro.
Por tanto me dirijo á V. á fin de que tenga á bien dictar las providencias eficaces que considere oportunas pàra que el Manuel Rotea cumpla prontamente con aquel sagrado deber; de lo que resultará beneficio á su alma; se evitará el escándalo, y hará tenga efecto lo mandado por las leyes eclesiásticas y civiles.
Así me lo prometo del cristiano celo de V. y que se servirá darme aviso de lo que resulte para mi inteligencia.
Tuy 9,, de Mayo de 1846. Fdo. Francisco[1], Obispo de Tuy.
Unha Corporación liberal non estivo de acordo con que a Igrexia autorizara recoller en domingo e festas de gardar algas, pagando un canon a igrexa argumentando oficialmente:
Sesión Ordinaria celebrada o 6 de novembro de 1862, presidida por D. Juan Troncoso Portela. Presentes: 1er. Tte Alcalde D. José María Lomba. Concejales: Francisco Pérez; Juan Portela Portela; Santiago Alvarez; Joaquin Angel; Nicolás Giráldez Pérez, Justo Valdivieso Gómez.
El Sr. Procurador Síndico D. Joaquin Angel presentó al Cuerpo Municipal la siguiente, Moción:
Hay en este Distrito mas de treinta familias que viven del aprovechamiento común de recoger día y noche el alga ó estiercol marino, llamado vulgarmente argazo, único recurso casi con que cuenta la agricultura para fertilizar sus tierras de labor en un país donde tan escasos son los montes y los ganados.
El atacar á la libertad de aquella industria es atacar á la subsistencia de 1.400 personas y á la producción agrícola de que tanto debe cuidar el Municipio, á cuyo celo entregó el vecindario el cuidado de los intereses procomunales.
En el tiempo en que el culto se hallaba indotado, se echó mano del arbitrio de arrendar aquellas estracciones todos los días de fiesta entera y media desde el ponerse el sol del víspera hasta la salida del siguiente al de aquella, cosa que no solo tiene ocasionado mil pendencias, principalmente en el presente año, sino que causa el escándalo de ver gran número de gentes trabajando en el día del santísimo Corpus Cristi, el Jueves Santo y en todas las grandes festividades[2].
Y si este abuso pudo haberse tolerado cuando la Yglesia se hallaba sin recursos, sería un crimen el consentirlo hoy que se halla decorosamente dotada por el Estado, y asistida por las numerosas limosnas de estos tan devotos y cristianos fieles.
Este abuso por otra parte no ha podido convertirse en delictivo, porque si tal hubiese sucedido, de el se hubieran incautado las oficinas de propiedades de la Nación y no se ha hecho.
Según el nº 2º del art, 80 de la Ley Municipal, es atribución del Ayuntamiento arreglar por medio de acuerdos, conformándose con las leyes y reglamentos el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechanientos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente y no habiéndolo aquí, el Síndico pide a la Corporación se sirva acordar:
.-Que todos los vecinos en cualquier hora del día y de la noche pueden recoger libremente el argazo, á no ser en los días de fiesta entera de doce á doce de la noche que es el astronómico, y que esta escepción se hace solo porque nuestra Santa madre la Yglesia manda no trabajar sin necesidad en ellos.
2º.-Que este acuerdo se publique por medio de Edictos en las parroquias del Distrito para que llegue á conocimiento de todos los habitantes que tengan derecho á los aprovechamientos comunes.
El Ayuntamiento, después de la mas amplia y detenida discusión, Aprobó por mayoría la proposición, si bien está disintiendo de la opinión de aquella el 1er. Tte Alcalde D. José Manuel Lomba, como arrendatario de dicho aprovechamiento en los puertos de Fedorento y Agudela; y además los Concejales D. Francisco Pérez y D. Justo Valdivieso Gómez,
Acordó asimismo la Municipalidad se publiquen desde luego los correspondientes Edictos, de manera que el pueblo tenga conocimiento de este acuerdo antes del domingo prócsimo.


[1] D. Francisco García Casarrubios y Melgar, tomou posesión en 1825, cesando en 1855. Antes foi bispo de Ceuta entre 1824 -1825. Asina unha Carta Pastoral en 1826, onde di. ...”este es un tiempo calamitoso en que las virtudes cristianas gimen bajo la opresión de los más vergonzosos delitos...”. Sorprenden estas afirmacións do bispo nun estado no que o rei Fernando VII, estaba reprimindo brutalmente aos liberais e constitucionalistas, estendendo por toda España o terror, apoiado e levado a cabo por o Cuerpo de Voluntarios Realistas, voluntarios armados, escollidos dentro dos elementos mais radicais do absolutismo. A Igrexa oficial apoiaba totalmente a Fernando VII por iso extrañan as verbas do bispo de Tui. A etapa de 1823 a 1833 foi chamada a Década Ominosa.  
[2] A igrexa primeiro se escandaliza porque os feligreses traballan en domingo e festivos, pero non tiñan empacho algún se do que se trataba era de recadar impostos para esa igrexa, con total impunidade. Por iso os liberais procuran deixar clara a ilegalidade.
 

Sesión de la Corporación del 3 de mayo de 1863, presidida por el 1er. Tte. Alcalde D. Roque Manuel Trigo:
Se da cuenta de una Comunicación del Sr. Gobernador Civil de la provicia de fecha 24 de Abril último nº 475 y en que se inserta la de 23 de Marzo anterior previniendo se respete la Resolución del Prelado de la Diócesis, concediendo licencia para recoger el ALGA de la mar en los días festivos, como otorgado en uso de sus facultades espirituales:
Que está en las facultades del Ayuntamiento el regularizar este aprovechamiento común: Que se Declara sin efecto el Acuerdo del Ayuntamiento de 6 de Noviembre último, por no haber sido á pluralidad absoluta de votos, y que se someta nuevamente este asunto á deliberación del Municipio.
Enterada de todo la Corporación Acuerda Consignar que hasta ahora había ignorado que el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis tuviese concedido licencia o dispensa para recoger el ALGA en los días de precepto, y que está dispuesto á respetar sus facultades espirituales dentro de la esfera espiritual:
Que creía que el Acuerdo de 6 de Noviembre último estaba dentro de la Ley, porque constando el Ayuntamiento en el anterior bienio por haber sido elegido D. Joaquin Angel por los Colegio del Distrito, de quince Concejales, de los cuales estaban ausentes varios, se reunieron OCHO en aquella sesión y CINCO de ellos que le votaron formaron la mayoría absoluta.
No obstante obedeciendo como debe la superior Resolución del Sr. Gobernador, teniendo en cuenta la facultad espiritual de S.E. el Diocesano, y su dispensa para trabajar en los dias de precepto, la necesidad de evitar querellas entre vecinos, y las desgraciadas muertes que casi todos los años suman en la estracción del ALGA por las horas intempestivas en que á veces se hace, así como el fomento de la Agricultura y el bienestar de imnumerables familias pobres que viven de aquella industria, DELIBERA lo siguiente:
Artículo primero.- Todos los vecinos del Distrito pueden dedicarse libremente á recoger el ALGA ó YERBA que la mar arroja en cualquier día del año, sea ó no de precepto, esto es, aunque fuére domingo ó fiesta de guardar, desde que el sol sale hasta que se pone[1].
Artículo segundo.- El orden que ha de observarse para tenderlas en los secaderos, será el de la antigüedad de su estracción por cuanto tanta mayor será la facilidad de su corrupción, cuanta mayor sea aquella.
Artículo tercero.- Cada uno de los contraventores queda incurso en la multa de dos ducados, fijados en los sitios de costumbre, y se participará al Sr. Gobernador de la provincia por medio de copia certificada.
Los Sres. D. Roque Manuel Trigo, Presidente; D. Domingo A. Español López, segundo Tte. Alcalde y el Concejal D. Manuel Espino Vazquez, disienten de la opinión de la mayoría MANIFESTANDO:
Que enterados de la comunicación del Sr. Gobernador de la provincia, relativa que se respete y haga respetar la concesión hecha por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, dispensando el trabajo en los días festivos para él aprovechamiento del ALGA del mar, así como del Acuerdo del Ayuntamiento, fecha 6 de Noviembre último; por el que se prohibió el uso de aquella concesión á los llamados arrendatarios, y de la Disposición posterior que contrariando este acuerdo hizo estensivo el privilegio á todos los vecinos del Distrito, creen de su deber hacer presente á la Municipalidad que en su opinión carece ésta Corporación de atribuciones para formar acuerdo sobre este asunto debiendo considerarse el anterior, fecha 6 de Noviembre NULO, en el concepto legal, injusto en el fondo, e inconveniente en el modo de ejecutarlo, por las razones que tendrán el honor de esponer.-
El art. 80 de la Ley Municipal en que se apoyó el Acuerdo del Ayuntamiento díce que es atribución de las Municipalidades el arreglar por medio de acuerdos en disfrute de aguas, pastos y demás aprovechamientos comunes, donde no hubiese un Régimen establecido anteriormente.
Examinemos si tiene aplicación este artículo al caso presente, y se desvanecerá cualquiera duda.-
El adjetivo común espresa en su rigurosa significación lo que es de todos, pero en la Ley Municipal, se refiere esclusivamente a lo que es propiedad de todos los vecinos del Distrito, en cuyo concepto y por el carácter de administradores de los pueblos que tienen en los Ayuntamientos, es de su atribución nombrar depositario de los fondos del común empleados pagados de los mismos, y el arreglo de cualquier aprovechamiento propio del Municipio á que todos los vecinos tengan derecho.
Comunes son los baldíos, común es la mar, lo son los ríos, carreteras y otros objetos; y sin embargo jamás tuvieron intervención las Municipalidades ni para disponer de los baldíos, ni de la pesca ni de las derivaciones de los ríos, ni de las carreteras.
Todos estos objetos tienen sus respectivas y diferentes administraciones.
El ALGA del mar cojida en sus orillas es indudablemente de aprovechamiento común; pero no es de aquellos que pertenecen a la Administracción Municipal, pues no es de su esclusiva propiedad, sinó que es de aprovechamiento común en su sentido más lato, es público y corresponde á diferente Administracción que por su clase y la de la costumbre establecida es la de la Marina .
Por otro lado el arrendamiento del ALGA de los días festivos que hace el Párroco de La Guardia al que ofrece mayor huronía en puja y subasta pública, es de institución antigua, sancionada no sólo por la costumbre sinó por la autoridad competente según documentos que ha visto el Sr. 2º Tte. Alcalde según dice, y está arreglado de tal manera que no hay memoria de que hubiese producido reclamación alguna, en cuyo concepto ni el Ayuntamiento fue competente para tratar de este asunto, ni su estralimitación tiene disculpa, pues aún habiendo considerado al ALGA como de aprovechamiento común de los vecinos, no podía arreglar legalmente su disfrute pues tenía su arreglo anteriormente establecido.
Examínese como se quiera esta cuestión sea en el terreno legal, sea en el de la conveniencia, en ningún concepto se encontrarán razones que justifiquen el despojo acordado por el Ayuntamiento de 1862; ¿estableció reglas aquella Corporación para evitar disfrutar entre vecinos en un aprovechamiento á que tuvieron igual derecho?.
Todo lo contrario. Acuerda la prohibición absoluta en trabajar en dias festivos, invadiendo las atribuciones del Alcalde para despojar á los arrendatarios de un privilegio de que disfrutaban sin oposición, y sin fuerzas para sostenerlo Decreta lo contrario, es decir, que todo el vecindario trabajase los dias festivos, invadiendo también las atribuciones del Alcalde, y de la Autoridad Eclesiástica, produciendo conflictos con este motivo como jamás habían ecsistido.
¿Había peligros que ecsijieron o pudieran cohonestar semejantes determinaciones?.Se tomaron como con pretesto del bien del público que no las pedía, y para cortar abusos de la Autoridad Eclesiástica, esto no viésese impugnación.
Es principio en concurso de Derecho Administrativo que los Ayuntamientos son meros administradores de los pueblos que están limitados á conservar lo que estos poseen; y si bien pueden y deben reclamar lo que creen les pertenece y cualquiera otra persona ó Corporación detenta injustamente, deben hacerlo en los Tribunales competentes.
Cualquier otra doctrina que quiera establecerse en contrario para satisfacer deseos injustos de una mayoría, compromete a estas Corporaciones en acuerdos incompetentes, y es peligrosa.
Por último el Sr. Alcalde corresponde por la Ley la ejecución de la órdenes, y siendo en el caso presente espresamente comisionado por el Sr. Gobernador para hacer respetar la concesión del Sr. Obispo, a él corresponde la interpretación de la comunicación en que lo Dispone”.


[1] O Concello acepta a imposición do Gobernador respecto da igrexa e o imposto sobre a alga desta, é contraataca acordando LIBRE  o traballar domingos e festivos, polo que o imposto do bispo que da nulo de facto.

Tamen preocupaba a falta de recursos para O Concello e por iso o Alcalde do Rosal D. Rafael Martínez Rodríguez emite un BANDO con data 24 de maio de 1896:
....el día 8 de junio tendrá lugar la subasta parta el arriendo por 3 años de los derechos de Consumos, gravados sobre el vinagre, cerveza, sielva y chacolí, arroz, garbanzos y sus harinas, pescado de río y de mar, sus escabeches y conservas y carbón vegetal, bajo el tipo de 4.696 pesetas con 82 céntimos....
SEGREGACIÓN DAS PARROQUIAS DO ROSAL DO CONCELLO DE A GUARDA.
Como e sabido o Concello do Rosal naceu por Real Orden do 26 de Agosto de 1847 [...] “el nuevo Distrito que han de componer las parroquias de Sta. Marina del Rosal, San Miguel y San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eiras”.
Para mais información vamos dar este seguinte dato acerca da poboación do Ayuntamiento Constitucional de la Guardia y su Distrito:

Primer escudo da Alcaldía y Ayuntamiento del Rosal.
Sesión de la Corporación de fecha 10 de mayo de 1844, presidida por el Alcalde D. Benito Fernández Lasiote.
SEGREGACIÓN.- El Ayuntamiento se ha enterado de los acuerdos vecinales de las parroquias de éste Distrito sobre la SEGREGACIÓN promovida por la de esta Villa[1], y si bien combinieron (sic) en élla las parroquias del Rosal, San Juan de Tabagón y Eyras, no así la consienten las de Camposancos, Salcidos y San Miguel de Tabagón que en sus Juntas resolvieron continuar unidas como hasta aquí á la de La Guardia,
Acuerda él Ayuntamiento se haga nueba Junta Vecinal en ésta Villa para que en vista de la Resolución de estos tres últimos pueblos sostenga la SEGREGACIÓN absoluta que ha pretendido ó la modifique respecto á los mismos, según lo crea conducente.
Así lo acordó él Ayuntamiento de que certifico. Fdo: El Alcalde Fernández Lasiote, Concejales y Secretario Ezequiel García Varela.
Sesión del 6 de junio de 1844. SEGREGACIÓN.- Ynstruhido (sic) el Ayuntamiento del Espediente de Segregación solicitada por los vecinos de esta Villa[2], del resto de los pueblos del Distrito, y con presencia de los acuerdos vecinales, dispuso se informase de la conveniencia de la Segregación solicitada por fabor (sic) á la tranquilidad de los mismos pueblos, consideracción que es superior al deseo que él Ayuntamiento tiene por que la unión municipal continuará como hasta aquí inalterable.
En consecuencia se Opina por que La Guardia, Salcidos, Camposancos y San Miguel de Tabagón constituyan un Ayuntamiento de conformidad con los acuerdos vecinales; y que él Rosal, San Juan de Tabagón y Eyras compongan Otro, según sus mismos acuerdos: así se estendió y subscribió su Ynforme en ésta fecha.-


[1] Promovida en principio polos veciños ma spudentes da Vila de A Guarda.
[2] Os veciños da parroquia de Santa María da Guarda eran os que mais premían ara a separación.

D. Francisco Baz, D. Bernardo Martínez y José María Lomba, apoderados de la Villa de la Guardia, a V.S., atentamente esponen:
 
 
Haber llegado a su noticia que los de la Parroquia de Santa Marina del Rosal, una de las de este Distrito, han dirigido a V.S., y a la   Reyna N.S., una solicitud, pidiendo se les conceda la formación de una Municipalidad independiente de la de esta Villa, en unión con las Parroquias limítrofes de San Miguel, San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eiras, sin permitir alteración de ninguna especie en el aprovechamiento común de Montes, Riveras de mar y Río Miño, y que los propios de la Barca denominada de Camposancos, los de una Fábrica de Teja en la Parroquia de Salcidos y barros de la Cumieira, se administren por una COMISIÖN mixta de ambas Corporaciones, dando a cada una la parte que le competa en proporción de la riqueza de su vecindario.
 
 
Saben también que en apoyo de tan ridícula y escandalosa pretensión, han invocado la costumbre, haciendo tener males y trastornos públicos, si a la separación municipal es consiguiente la de intereses.
 
 
Los esponentes en vista del giro que los que representan al Rosal pretenden dar a esta cuestión, se ven en el duro caso de lebantar su voz para combatir un proyecto que tanto los ridiculiza, y que descubre bien á las claras hasta donde alcanzan sus tendencias.
 
 
Quieren sustraerse de la dominación insoportable, como indebidamente dicen, de la Guardia, para crear otra en que solos ellos figuren como Gefes.
 
 
Se lastiman por un lado, que la consintión afecta sus intereses; su reposo y el desarrollo de su agricultura, y por otra, hacen los mas vibos esfuerzos en que quede intacta; y por lo que se sus dorados sueños se deduce, creen que la felicidad de un país conciste sólo en la posesión de un Ayuntamiento Independiente, ó que este se reuna en el punto a ó b.
 
 
La Guardia les agradece que suspiren, que trabagen por la separación; pero de ninguna manera puede estar de acuerdo en el modo que la desean, ni ninguna Autoridad Superior de la  Provincia puede consentirlo en el sentido que la solicita el Rosal.
 
 
Los disturbios, las disputas y las desazones que desean evitar, y que tanto afligen su corazón, están por desgracia encerradas en ese mismo campo que no quieren tocar; que no quieren dividir. Y, si no quieren dividirle ¿cómo se concive la disolución de esa sociedad, porque sociedad es la que en el día ecsiste, sin que al separarse elebe cada uno de los Socios lo mismo que introdujo en la compañía, al tiempo de constituirse?. No se trata de un todo confuso, sinó de un todo, cuyas partes están perfectamente deslindadas no solo por la mano de la naturaleza, sinó también por la de los hombres: y esa misma obra está sirviendo hoy de norma en la formación del Catastro o Estadística de todo el Distrito, en que se está entendiendo.
 
 
Son por otra parte imaginarios y fabulosos los recelos de nuebos y continuos disturbios, de que se hace tanto caudal, porque el tiempo ha venido a acreditar lo contrario. ¿No tubo efecto una separación más minuciosa, que la que hoy se intenta, en este mismo Distrito en las dos primeras épocas constitucionales?. ¿No llebó cada Parroquia lo suyo?. ¿Y se esperimentaron entonces esas desgracias, esas convulsiones y esas violencias que tanto contristan a los Apoderados, y que parecen pesar ya sobre sus cabezas?.
 
 
De ninguna manera. Esos males sobrevendrán sin duda, si se accede a lo que pide de nuebo el Rosal, porque si hasta aquí por efecto de conserbar esa paz tan suspirada, ha sido generosa la Guardia con notable perjuicio de sus intereses, mañana apenas lo consentirá, porque nadie sufre con resignación y a sangre fría que a la vista de sus ojos se le arranque lo que posee dentro de Su Casa por un estraño, de quien nada mendiga, y que en caso de ir a tocar a su puerta, le arrancará acaso las entrañas.
 
 
Si el Rosal es rico en Montes y riberas, la Guardia nada le quiere ni nada le pide. Si es rica, más fácil, más llebadera y más feliz será su independencia. Si es rica, y pretende arrebatar lo que es de otro, merece la calificación de ambiciosa y de injusta.
 
 
No deja de ser otro delirio el solicitar, que los Propios de Barca de Camposancos se queden también de mancomún, según y por los mismos principios en que se apoyan, pudieran también reclamar los de Tuy y los del resto de la  Provincia.
 
 
La cuestión, Sr. Gefe Político, es altamente delicada, y no es creible que V.S., ni el Gobierno de S.M., traten de decidirla con tanta precipitación como desean los Apoderados del Rosal.
 
 
Los esponentes se persuaden, que antes de darse un paso tan abanzado, se prestara audiencia á ambas partes, y para entonces se reserban los esponentes ampliar las antecedentes reflesiones y addecir otras que en obsequio de la brevedad, y por no distraer mas a V.S., de las bastas ocupaciones que deben rodearle, dejan de consignar en este escrito.
 
 
SUPLICAN por tanto a V.S., s edigne tomar lo espuesto en la consideración devida, y hacerlo presente llegado el caso de informar al Gobierno sobre el particular. Así esperan de su alta y acreditada justificación.
 
Villa de la Guardia, Enero 2 de 1845.
 
Fdo: Francisco Baz; Bernardo Martínez; José María Lomba,   
 
-----------------------------------

Oficio del Sr. Alcalde de La Guardia, D. Benito Fernández Lasiote, al Sr. Gefe Político de la provincia de Pontevedra, con fecha 7 de enero de 1845.
Remito a V.S., el Espediente de Segregación de algunos de los pueblos que en la actualidad componen este Ayuntamiento, y que desean constituirse por sí solos en otro Distrito con su municipalidad. Ba al completo de la instrucción que V.S., se ha servido acordar, y con el correspondiente Ynforme, estensibo á las instancias que debuelbo elebadas por algunos pueblos á S.M. y á V.S., sobre la Comunidad de los productos de Propios y arbitrios y de los aprobechamientos de valdíos y riberas.
También remito á V.S., otra Ynstancia que sobre el mismo particular me presentaron los apoderados de esta Villa para su desposición a V.S.
Otro deber no menos importante me resta que cumplir, y és el de esponer á V.S., que la segregación solicitada és de urgente resolución é interesa sobre manera a la quietud y tranquilidad de los pueblos y al buen servicio público.
Antes pudiera reputarse la segregación como una calamidad que doblaba los sacrificios de los pueblos; en el día és su resolución de todo punto perentoria, indispensable. No de otro modo que con la segregación puede restablecerse la paz entre unos pueblos, cuyo Juicio se ha procurado estraviar de mil maneras injustas.
La cuestión de utilidad y combeniencia se ha complicado con la de personas, empleándose para ello toda la fuerza de las pasiones. No es posible que de tal suerte se procure el bien del país , y se le administre en su probecho: Cualesquiera que sean los individuos de la Municipalidad lo mismo los que componen la actual; como los que les sucedan, por más animados que estén en fabor de los pueblos, habrán de estrellarse sus deseos y sus desvelos en él descrédito que le procurarán sus contrarios, ávidos de mando y de dominio.
Esta lucha ocupa todos los ánimos, y lo peor és que en ella se obliga indiscretamente á los pueblos á tomar una parte tan inmotibada como actiba: en tanto sus verdaderos intereses ecsisten descuydados y se sucederán unas á otras municipalidades, sin que todas de nada útil hayan podido ocuparse más que de parar los golpes de sus resentidos adversarios. El prestigio de la autoridad local sufre en estos embates pérdidas irreparables; y el servicio público se resiente también de esta contrariedad.
Por bien de éste mismo servicio y por el del país ofrezco á V.S., estas observaciones, á fin de que sirviéndose tomarlas en su superior consideración se sirba recomendar al Gobierno de S.M., la brebe resolución de éste asunto.
Dios guarde á V.S., muchos años. Guardia Enero 7,, de 1845. Fdo. Benito Fernández Lasiote.    
-------------------------------

En Abril 1845 a COMISIÓN LOCAL do Distrito da Guarda. Partido Xudicial de Tui, envía a Pontevedra a seguinte ESTADÍSTICA:
Parroquia de la Guardia capital: 622 vecinos
Parroquia de Santa Isabel de Camposancos: 174 vecinos.
Parroquia de Santa Marina del Rosal: 1.038 vecinos
Parroquia de San Miguel Tabagón: 288 vecinos
Parroquia de San Juan Bautista de Tabagón: 154 vecinos
Parroquia de San Bartolomé de Eiras: 85 vecinos
Total: 2.361 vecinos del Concejo.Las parroquias por llegar a 100 vecinos deben tener escuela elemental. Fdo. Julián López como Vocal. Antonio Medrano párroco, como Vocal.
OFICIALMENTE el Ayuntamiento del Rosal foi constituído o 20 de outubro de 1847.......
El 22 de setiembre de 1847, según ACTA levantada en la Escuela de la Parroquia de Santa Marina del Rosal y Juradía de Ferreyros (sic)....

Unha das versions do escudo do Concelllo do Rosal en 1975.

A C T A DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL ROSAL.
Dentro de la Casa de Escuelas de la Parroquia de Sta. Marina del Rosal y Juradía de Ferreyros de la misma en veinte y dos de Setiembre de mil ocho cientos cuarenta y siete bajo la Presidencia de D. Jerónimo Martínez Pardiñas, Alcalde en esta Jurisdición de la Guardia, asistido del infraescrito Escribano, se constituyen en ella D. Sebastián Salgado y Rotea y D. Juan Joaquin Álvarez, Curas Párrocos en la misma, y D. Domingo Lorenzo Abad, Párroco de la de San Miguel de Tabagón, sin que lo hubiesen hecho los de San Juan de dicho Tabagón y el de San Bartolomé de las Eyras.
Los mayores Contribuyentes D. Nicolás Lasiote y Español, D. Juan Antonio González, D. Manuel López y D. José Benito Yglesias de la vecindad del citado Rosal: D. Vicente Blanco y su hermano D. Juan Blanco de la de San Miguel; D. Juan Carrera y Francisco Martínez de la de San Juan de Tabagón; y José Benito Martínez y Juan Martínez de la de Eyras.
Los Pedáneos José Ygnacio Alonso de la referida de San Miguel y José Benito Martínez de la indicada de Eyras, los cuales juntos y hechos cargo del oficio que con la debida anticipación les dirigió el Señor Presidente, relativo al señalamiento del edificio donde hayan de celebrarse las sesiones del Ayuntamiento, que por Real Orden debe instalarse en esta citada parroquia del Rosal y punto de Ferreyros de la misma, despues de conferenciar el Asunto con la detención que corresponde unanimamente
Combienen, que el local para las reuniones que deba celebrar la nueba (sic) municipalidad, como punto céntrico de la parroquia y de la Juradía de Ferreyros, Contemplan y señalan la Casa en que actualmente se hallan reunidos, sin perjuicio de que constituída aquella elija la que contemple mas apropósito y que ofrezca todas las comodidades necesarias al efecto. Así lo Acordamos y firmamos los que sabemos, despues del referido Señor Presidente, cuyo Escribano de todo ello doy fe.
Firman: Fermín Martínez Pardiñas (Alcalde de la Jurisdición de la Guardia)= Sebastian Salgado y Rotea (Cura párroco de Santa Marina )= Juan Joaquin Álvarez (Cura párroco de Santa Marina)=Domingo Antonio Lorenzo (Abad párroco de San Miguel)=Nicolás Lasiote y Español (propietario del Rosal)=Juan Antonio González (propietario del Rosal)= Manuel López (propietario del Rosal)= José Benito Yglesias (propietario del Rosal)= Juan José Blanco (propietario de San Miguel)= Vicente Blanco (propietario de San Miguel)=Juan Martínez (propietario de Eyras)=Juan Carrera (propietario de San Juan de Tabagón)= José Benito Martínez (propietario de Eyras)= José Ygnacio Alonso (pedáneo de San Miguel)=
Ante my: Juan Manuel Rotea.
Regreso al contenido