Ayuntamiento Constitucional de A Guarda (Auto sobre..., continuación) - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Ayuntamiento Constitucional de A Guarda (Auto sobre..., continuación)

ARQUIVO
Los de la Feligresía de San Lorenzo de Salzidos lo hizieron de los suyos en Francisco Antonio Portela= Josef González Piedra= Roque Álvarez de la Torre= Juan María Sobrino= Manuel González= Juan Francisco Franco= Ramón Cividanes Español= Pedro Juan Español= Ygnacio so Sexto= Josef Lomba=  Manuel Español, y Roque Vizente,
 
Y los de la Feligresía de Santa Marina del Rosal, en la misma forma lo hicieron, en Domingo de Otero=Francisco Rodríguez=Lorenzo Álvarez=Josef Otero=Juan Lorenzo= Josef Perez=Josef Diaz=Juan Martinez= Francisco Flores, y Juan Francisco Álvarez=
 
Y los de San Miguel de Tabagón en, Pedro Alonso= Bartolomé Vizente= Josef Antonio Díaz= Josef González= Manuel Padin= Jazinto González= Juan Bautista González= Benito C
 
Y los de la Parroquia de San Bartolomé de las Eiras, por el mismo Orden, dijeron a, Juan Martínez Berdeal =Francisco Martínez= Santiago Martínez= Antonio González= Manuel Salbado= Martín Alonso= Antonio Alonso= Pedro Villa= Antonio Salbado= Casiano Alonso, y Juan Martínez= Todos los quales uno por uno dieron sus votos, para Procuradores, Diputado, y Alcaldes de la Hermandad, en la Forma, y manera Siguiente=
 
Votos que dieron los Electores desta Villa para Procurador General, Diputado, y Alcalde de la Hermandad.
 
VILLA. Por unanimidad eligieron Procurador General a Manuel Antonio Pereira.  Diputado del Común y Abastos a Manuel Vizente y Alcalde  de la Hermandad a Pedro Benito Portela.
 
Votos para Procurador General, y Alcaldes de la Hermandad de la Jurisdición.
 
SALZIDOS.  Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
 
EL ROSAL. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
 
SAN MIGUEL DE TABAGÓN. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
 
EIRAS.Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
 
De forma, que según suena de los nombramientos que anteceden, y votos de los electores, salió, por Procurador, Síndico General de esta Villa, Manuel Antonio Pereira=
 
Diputado del Común, y Abastos, Manuel Vizente=
 
Alcalde de la Hermandad Pedro Benito Portela, vezinos de esta Villa, y en la Jurisdición, por Procurador General, y Alcalde de la Hermandad, Domingo Antonio Martínez de la Lomba en la Feligresía del Rosal, en quienes Confían los Electores, a nombre del Pueblo, que representan, desempeñarán, con toda eficacia, sus respectibos en cargos, y de cómo dicha ejerción, se ejecutó con la debida quietud, y sosiego, lo atestan sus mandatarios, y lo firman con mi Escribano que de todo ello doy fe.=
 
Fdo: Juan Lorenzo Lasiote= Josef Martínez Parcero= Roque Manuel Rodríguez= Silbestre Rodríguez== Juan Rodríguez Cachada= Josef Benito García= Manoel Pedreira= Da Fe: Losada.        
--------------------------------
Por Decreto das Cortes de Cádiz en 1811 suprimíronse as posesións de Señoríos por parte dos nobres e a igrexa, e polo tanto na Guarda e seu Distrito cesa o mandato do bispo e Cabildo Catedral de Tui.
Antes en 1810 a Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias convocara as Cortes de Cádiz. Por  Galicia foron elexidos como representantes de Galicia nas Cortes o Conde de Gimonde e D. Antonio Aballe, alí en pleno declarou a Fernando VII como heredero de la Corona de España.       

Selo oficial do Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Distrito” en 1847, antes da separación das  parroquias[1] que formaban a Xurisdición do Rosal ca Guarda.
Como podemos comprobar o barco ten as velas despregadas. Moitos anos mais tarde os selos oficiais, incluído o escudo na bandeira levarían o barco desarborado, sumando a bandeira da Guarda.

Cambio no escudo e selo oficial. Barco desarborado, bandeira da Guarda, castelo[2] con coroa real. O castelo de Santa Cruz debeu ser construído apenas o rei Felipe II foi coroado Rei de Portugal o 15 de outubro de 1580  a raíz do falecemento de don Henrique de Portugal. Dicimos isto porque algúns autores indican que foi no reinado de Felipe III[3] cando se construíu o castelo, a verdade é que non hai datos concretos.

 
Selo oficial da “Alcaldía y Ayuntamiento del Rosal” a partires de 1847. Como pode comprobarse no interior incorpora unha roseira.
 

Sélo oficial da Presidencia del Ayuntamiento de Oya en 1869. Polo tanto desde seus orígenes o Concello de OIA non se chamaba de Santa María de Oya como levou ata fai poucos anos.  

[1] En moitos documentos consultados  refirense a FELIGRESÍAS.
[2] Dicimos Castelo porque a Atalaia foi construída polos portugueses en 1665.
[3] Fillo de Felipe II, titulado Rei de España, Portugal, de Indias e Señor de los Países Bajos, comezou o reinado en 1598.   

Regreso al contenido