Arquivo José A. Uris Guisantes - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

Arquivo José A. Uris Guisantes

Arquivo 2020
Por José Antonio Uris Guisantes
 
Primeiro foi Concejo de la Foz del Miño[i], logo Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Jurisdición, mais tarde Ayuntamiento Popular de La Guardia,  Ayuntamiento de La Guardiay su Distrito, e hoxe Concello de A Guarda ou da Guarda.
 
Casas Consistoriales de La Guardia e Torre do Reloxo en 1949. Fotografía cedida por Antonio Martínez Vicente.
 
PRESENTACIÓN
 
Unha das grandes ilusións persoais que mantiven ata hoxe foi a curiosidade por saber, sobre todo por coñecer nosa historia, curiosidade transmitida durante a miña estadía na escola pública da Guarda, que nos anos cincuenta dirixía D. Nicolás Gutiérrez Campo[ii], seguido de D. Víctor Touriño López e outros.
 
O traballo asalariado me impedía ter todo o tempo necesario para acudir as fontes informativas orais e escritas. Hoxe pre xubilado – despois de 48 anos de traballo - trato de cumprir con esa ilusión, tiven a sorte de tratar a unha serie de persoas, coñecedoras da nosa historia local e comarcal, que enriqueceron e enriquecen o meu bagaxe intelectual, entre elas Juan Noya Gil, Antonio Español Gil, Josefina Rodríguez Rodríguez da Ireira, Feliciano González Otero, Isaura Gómez de Figueiró, Antonio Vázquez Palacios, Ángel Luís Troncoso Alonso, Avelina Vázquez de Camposanos, Bárbara Freitas Pacheco, Luís Pérez Portela “Mañi”, Basilio Moreira Carrero, José Luís Lomba Alonso, Generoso Álvarez Seoane, os irmáns Antonio e Agustín Ferreira Lorenzo, irmáns Adolfo e Emilio Rolán Mosquera, Antonio Martínez Vicente, Ermelindo Portela Silva, Mari Carmen Palláres Méndez, Miguel Reboredo Otero, Praxiteles González Martínez, Joaquin Miguel Villa Álvarez,  e sobre todo meus amigos Manuel Domínguez Pacheco “Taxota” e  Concepción Andrés García “Concha”, auténticas testemuñas da historia e da vida local de parte do século XIX e XX.
 
A todos eles grazas polas conversas, polas fotografías, por seus artigos e libros,  por  veracidade dos relatos, por os momentos perdidos comigo, por súa memoria, e por seu cariño a nosa terra que pretendemos sexa a de todos nós mais a dos  que nos visitan.  
 
Quero subliñar que neste traballo me valeu moito a investigación no Arquivo Municipal da Guarda, O Rosal, Tomiño e de outras localidades,  que me  levou e leva moitas horas, pero vale a pena.
 
Os documentos aos que tiven acceso están todos en castelán, alguns asuntos sobre a vida cotidián da Guarda, política, historia etc., están publicados por min nas páxinas web de www.galiciasuroeste.info, www.aguarda.com, no Libro Programa das Festas do Monte, revista da Asociación Abaco, Boletin de Érguete, ou cedidos a terceiras persoas que se dedican a investigación en outras localidades, autonomías ou países, sen problemas, porque parto da realidade de que debemos compartir con os demais o que sabemos.
 
Trato de trasladar hoxe a estas páxinas, a pequena ou grande historia compartida durante moitos anos das parroquias[iii] do Rosal e da Guarda, as que unidas nun único Concello separáronse en 1847, volveron a xuntarse por breves semanas en 1854, con un moi breve terceiro intento en 1867, para de xeito definitivo seguir unha traxectoria semellante, pero noutro contexto, de vida comunitaria propia, plasmada en dous Concellos independentes, pero de verdadeira irmandade local...
 
Digo independentes porque oficialmente así é, salientando que na vida diaria as relacións veciñais son excelentes, non digamos no desenrolo turístico e industrial, pois o Val do Rosal, o río Miño, Tamuxe, o Tegra, A Guarda, etc.etc., tamén se complementan, podendo ver como veciños do Rosal e da Guarda, comparten traballos, empresas, familias, inquedanzas culturais, estudos, festas,etc., mantendo excelentes  relacions como veciños que somos.  
 
Tamen quero dar una visión do acontecido, antes da segregación das parroquias, no momento que sucedeu, no que se intentou volver, dos escritos atopados nos arquivos relacionados con elas, a situación política acontecida cos carlistas, isabelinos, partidas de guerrilleiros ou gavillas de forajidos, como eran chamados oficialmente, da vixilancia e sanidade na  fronteira ou RAYA, etc.etc., con un único obxectivo, dar a coñecer algo da historia conxunta a xeracións de persoas as que nin se lles pasou pola cabeza que os dous municipios tiveran unha historia  común a nivel administrativo, comercial e político ata 1847, en 1854 e 1867.  
 
SEGREGACIÓN DAS PARROQUIAS DE SANTA MARINA DEL ROSAL, SAN JUAN BAUTISTA DE TABAGÓN, SAN MIGUEL DE TABAGÓN E SAN BARTOLOMÉ DAS EIRAS
 
Parte da fachada das Casas Consistoriales de A Guarda a comezos do seculo XX. Nesta praza celebrábanse mercados os martes e xoves, lembro que nos anos cincuenta tamén había os sábados. Completábase o mercado co uso das rúas Cervantes para a fruta, Praza da Fariña ou Praza de Ignacio Sobrino[iv] para toda crase de fariñas, Praza do Monterreal ou de Bautista Alonso para a garda dos animais,  e Prazoleta de Chan do Conde ou Prazoleta da Leña para a venta de leña, piñas etc. Fotografía do arquivo de Antonio Martínez Vicente.
--------------------------
 
[...] Escrituras antiguas hablan de Villa de la Guardia Foz del Miño. Los suevos nombran Gauda en el Concilio de Lugo celebrado en 569, señalando al obispo de Tuy que Guarda, en la lengua vulgar del país se dice Garda, y así describen muchas escrituras del monasterio de Oya, desde que el Rey don Alonso I mandó que el nombre se pusiese en romance y no en latin, el cambio de “u” (Gauda) por “r” (Garda) es un hecho del que muy bien pudieron equivocarse los copiantes del citado Concilio[v]...
 
O nome Guarda provén da situación xeográfica entre o mar e río Miño, lugar por onde entraban os piratas, corsarios, bárbaros e mulsumans para facer súas tropelías, arrasando todo canto atopaban nas ribeiras, por iso a Vila servía de Garda para os pobos ribeiregos, mais tarde sería Guardia, que significa o mesmo.
 
En agosto 1142 o rei de Galicia, León e Castela Alfonso VII (1105-1157) estando en Carrión concede mais privilexios ao Cabildo Catedralicio de Tui.
 
Lembrar que este rei nacera en Galicia, sendo coroado rei de Galicia en 1111 polo propio bispo D. Diego Xelmírez na Catedral  de Santiago. Debeu entender o asunto de Portugal porque en 1143 recoñoceu súa independencia na persoa do seu curmán Alfonso I de Portugal.
 


Panorámica de Santiago de Compostela dende o Monte Pío o 24 xullo 2008. Fotografía de José A. Uris.
 
Concedeu ao bispado [...] “Os doy poder de poner jueces en la ciudad como en todos vuestros cotos, los cuales juzquen las emergencias conforme a las costumbres del reino y nadie ose emeñar ni en la ciudad ni en los cotos sin vuestro mayordomo... Os doy el portazgo del puerto de Tuy y os hago coto en el río desde la foz del Miño hasta la villa de Lazoiro y todos los mercaderes con sus mercaderías vayan y vengan seguros a la ciudad. Y que nadie, sino vos, tenga nave conducticia en dicho puerto[vi]”.
 
En 1180 o rei Fernando II concede ao Bispo de Tui don Beltrán a mitade da Yglesia de Santa Eulalia de Cividanes, “con dos casales más en la villa de La  Guardia”.
 
Esta parroquia de Santa Eulalia de Cividanes[vii] fue una parroquia antigua del Obispado, en julio del año 1180 el rey Fernando II de León, concedió al Obispo de Tuy D. Beltrán, la mitad de la Iglesia de Sta. Eulalia de Cividanes, con dos casales en la misma Villa; y en el 1200, Pelayo Suárez donó al Monasterio de Oya el derecho y hacienda que tenía en la Iglesia de Sta. Eulalia de Salcidos, que es la misma de que estamos hablando. Hoy en día (1850) no existe esta parroquia por haber suprimido y agregado enteramente con el tiempo a la confinante de San Lorenzo de Salcidos, en la que se conserva un lugar con el nombre de Cividanes que es el mismo sitio que ocupó dicha extinguida parroquia[viii].
 
En 1201 fúndase Baiona e A Guarda, ainda que existen referencias datadas no 1195 que citan a existencia de xuíz na Guarda. A partir de 1209 figuran rexistrados distintos Alcaldes que se van sucedendo no tempo. En 1268 as Cortes de Xerez en tempos de Alfonso X O Sabio, autorizan o porto de La Guardia para carga e descarga, entre otros puertos del Reino de Galicia, haciendo [...] unha política de protección ao porto de realengo, para potencialo fronte aos dos “señores”, nun sentido económico e estratéxico[ix]...

Parte agregada na guerra civil ao Mosteiro de Oia. www.aguarda.com
 
En 1283 o mosteiro de Oia consegue autorización da “Justicia y Regimiento de La Guardia para poseer casas en la villa a fin de almacenar pan, vino y sal”. Todo elo propiciou constantes pleitos entre o Concejo e o Mosteiro e en abril de 1287 – despois de pagar unhas débedas – o Mosteiro intégrase “en el  Concejo guardés en igualdad con los demás vecinos”.
 
En 1309 xorde un pleito entre o Concello de A Guarda e  Mosteiro de Oia polos límites da ermita de San Xulián, límites  actuais do Rosal con Oia, os que  daquela eran los de La Guardia y su Jurisdicción.
 
[...]El Señorío de la Guardia y su Jurisdición pertenecián a los Templarios hasta este año de 1312 que quedó agregado dicho Señorío a la Corona, hasta que fue donado por los Reyes de Castilla y León a D. Suero Yáñez de Parada, uno de los nobles gallegos que gozaba del favor del Rey D. Pedro I El Cruel, lo nombró Adelantado Mayor de Galicia, Señor de la Villa de la Guardia y del castillo de Parada. Casado con Dña. Mayor Pérez de Sotomayor, hija de D. Pedro Álvarez de Sotomayor y Dña. Elvira Annes Mariño, hasta el año de 1369 en que el hermano de Pedro I, D. Henrique lo asesina y retira todos los privilegios a D. Suero.
 
A Guarda[x] pertenceu a Orden del Temple[xi] ata 1312 en que foi disolta esta Orden de los Caballeros de Cristo. Tiñan como misión protexer aos peregrinos que facían o camiño de Santiago, súas posesións pasaron a mans do rei  Fernado IV[xii] (1285-1312).
 
Casas Consistoriales do Concello de A Guarda sobre 1915. Fotografía en mal estado de D. Mariano Jiménez Hueto. Detrás da torre do reloxo estaba o Hospital de Pobres y Redención de Cautivos.
 
Debo engadir un detalle histórico interesante como o contrato do primeiro reló público para instalar na torre do mesmo nome, vexamos:
 
 
CONDICCIONES ESTIPULADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA MÁQUINA DE RELOJ DE TORRES EN LA GUARDIA
 
En la Villa de La Guardia á 4 de Junio de 1873, los Sres. D. Antonio Alonso Martínez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento y D. Francisco Antonio González, Procurador Síndico del mismo, de una parte; y de la otra José Antonio Nobre y Juan José Silva, Relojeros, el primero vecino de la Villa de Caminha y el segundo de la de Viana en Portugal, han convenido mutuamente en las siguientes condiciones para la construcción y colocación de una máquina de Reloj de torre en la Casa municipal de esta Villa.
 
Primera.- La máquina del reloj tendrá cuerda para ocho días. Será construída en estufas de metal, ejes de hierro con oidos de metal y las ruedas serán también de metal.
Segunda.- Dará horas y medias horas, y será garantizada la máquina por tres años en seguridad y exactitud en las horas y medias.
Tercera.- El horario y minutero correspondiente á la esfera será construído también con toda perfeccción.
Cuarta.-La máquina y lo demás consignado en las anteriores condicciones se contrata y ajusta en la cantidad de Veintiocho libras esterlinas, en cuya suma vá incluido en trabajo de colocación en la torre para el servicio.
Quinta.- Es de cuenta de los Sres. Nobre y Silva la conducción hasta el Pasaje de Camposancos; quedando relevados de pagar derechos en la parte de España.
Sesta.- Las pesas de piedra serán de cuenta del Municipio, pero hechas bajo la dirección de los constructores de la máquina, sin derecho á retribución.
Sétima.- Durante el periodo de los tres años de garantía es de cuenta de los constructores Sres. Nobre y Silva, cualquiera inperfección ó fallo que se observase. Si las imperfecciones fuesen de tal magnitud que hiciesen fallar  la seguridad y exactitud en las horas y función regular de la ma´quina, será obligatorio para los Relojeros contratantes el colocar otra nueva por su cuenta y con la seguridad y perfección debidos.
Octava.- A los quince días de colcoada la máquina, serán satisfechos á los costructores Sres. Nobre y Silva las Veintiocho libras esterlinas, precio del contrato por la Depositaría de fondos municipales de esta Villa, adoptándose las disposiciones convenientes por el Sr. Alcalde y Síndico contratantes, para el cumplimiento de esta disposición.
Novena.- Los constructores se comprometen á dar colocada la máquina en el término de seis meses á contar desde la fecha.
En cuyas condicciones se afirman y ratifican las dos partes contratantes, obligándose á su cumplimiento con sus personas y bienes presentes y futuros, con renumeración de todas leyes y particulares privilegios con la que prohibe esta general renumeración.
Firman unos y otros, con asistencia del Secretario infrascrito de la Municipalidad presente á este acto.=
 
Fdo: Antonio Alonso Martínez; Francisco Antonio González; José Antonio Nobre; Joao José da Silva.
 
El Secretario: José M. Sesto.
 
Responcebelizom eu por min e pelo meu associado Snhor. Joao José da Silva de Vianna a que a entrega do relogio a que se refere o contrato antecedente seja feito até ao día 15 de Março, seturo do corrente anno.
 
Caminha 12 de Fevreiro de 1874. Fdo: José Antonio Nobre
 
E agora chegamos a outro relo.
 
Na sesión do 17 de setembro de 1899. O Concello acorda a remodelación da Torre do relo segundo o proxecto de Andreini. O que ademais ofrece a Corporación correr cos gastos da maquinaria dun novo reloxo. Para elo entregou ao Sr. Alcalde Sr. Riego unha letra de 50 libras esterlinas a favor do Concello. A nova máquina do reloxo público foi doada por D.n José Manuel Andreini  Verde.
 
Na Sesión Ordinaria do 28 de xaneiro de 1900,  presidida por o Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
 
NUEVO RELOJ.- El Sr. Presidente manifestó que se ha recibido estos días procedente de una acreditada fábrica francesa, la nueva máquina del reloj público, donada para esta Villa por el distinguido hijo de la misma D. José Manuel Andreini y Verde, y que secundando los deseos del donante es indispensable proceder inmediatamente á la colocación en la torre actual y mientras no se construye la nueva, que será tan pronto se realicen las urgentes reformas que se proyectan en la Casa Consistorial para dotarla, como lo exige el buen nombre de esta población, de las condiciones y comodidades de que carece.
 
El Ayuntamiento se enteró con satisfacion de la llegada de la máquina del nuevo reloj y en su vista acuerda por unanimidad autorizar al Sr. Presidente y regidores Mauro Fernández Cabezo y  José Benito Andreini García, para disponer hasta la terminación, todas las obras necesarias á la colocación provisional en la Torre existente, según acuerdo de 17 de Septiembre del año último, facultándoles á la vez para ordenar la demolición, si es posible, de la plataforma ó resto de antigua muralla unida á dicha torre por el este, de modo que desaparezca todo el promontorio que ocupa un espacio importante de la Plaza de la Constitución, hasta dejarla en línea con el antiguo edificio destinado á tablajería, habilitando la subida á la torre por medio de una escalera esterior de hierro, con su correspondiente barandilla, y que los materiales aprovechables que resulten de la demolición, se inviertan en la reparación urgente también, de la calle de San Marcos, hasta la plazuela del Muro, según está acordado ya en sesión de 23 de Mayo de 1897.
 
Pero xorden dificultades para a instalación do relo:
 
Na sesión do 3 de febreiro de 1900. O rexedor D. Mauro Fernández Cabezo protesta contra el acuerdo de la colocación del reloj donado por D. José Manuel Andreini Verde, non siendo admitida por estar fuera de plazo, ya que los acuerdos de la Corporación sobre el asunto datan del 17 de setiembro de 1899 y de 28 de enero de 1900.
 
PROTESTAS[xiii].- El segundo Teniente Alcalde don Luís González Portela manifestó, que protestaba contra la demolición de la parte de la antigua muralla adherida por el Este á la Torre del Reloj, acordada en la sesión anterior.
 
Seguen sen poñerse de acordo os rexidores no asunto do relo:
 
Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 1900,  presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
 
MOCIÓN.- Leyóse  la presentada por el Regidor D. Mauro Fernández Cabezo, la cual copiada á la letra dice así.=
 
De conformidad con la protesta que el segundo Teniente Alcalde formuló en la sesión anterior sobre las obras que se pretenden hacer en la mal llamada Torre de Reloj, protesta Sres, que con buen acuerdo que yo agradezco mucho viene á librarnos de la responsabilidad que la Corporación contraía, si dichas obras se efectuasen sin tener antes muy presentes todos los rerquisitos y trámites que marca la ley y toda vez que dicho Sr. Teniente Alcalde como yo, y acaso toda la Corporación, no quiera contraer responsabilidades por nada ni por nadie, pido al Sr. Presidente mande suspender todo, cuanto tenga ordenado para efectuar dichas obras y proceda á la formación de expediente, viendo antes si en los actuales presupuestos existe partida consignada para dicho objeto, pues de no haberla, como así me parece, se suspenderá todo proyecto de realización de dichas obras hasta que en los nuevos presupuestos se consigne la cantidad necesaria para ellas; y ya que de responsabilidades se trata, yo quiero salvar la mía como si así lo quieren salvar los demás Concejales, sobre si la referida Torre está ruinosa como así lo dice en público, persona muy perita en construcciones de ésta índole; y como pudiera darse el caso de esto suceder, conveniente creo que la Corporación para salvar su responsabilidad acuerde en que dicha torre sea reconocida por peritos inteligentes los que después de examinarla dén su dictamen por escrito, en los que con claridad manifiesten bajo su responsabilidad, si dada la defectuosa construcción que tiene la Torre podrá ésta soportar sin peligro á una ruina el enorme peso de cuatro ó cinco toneladas que aproximadamente pesará todo el
 
artefacto de piedra, hierro, campana, maquinaria y demás utensilios de la misma que tiene que llevar en su coronación.
 
Si del reconocimiento hecho por los peritos resulta útil y suficiente para soportar el referido peso desde luego, y bajo lo ya dicho, procédase á la formación del expediente, y una vez terminado en la forma que determina la Ley, hágase la obra; y si por el contrario resulta ruinosa como así lo dicen, procédase sin pérdida de tiempo á su derribo para no exponernos á que tengamos que lamentar y ser responsables de desgracias personales.
 
Consistorial de La Guardia Febrero 18 de 1900. Fdo: Mauro Fernández.
 
E segue a cuestión do xa famoso relo:
 
Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 1900, presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
 
YNFORMES.- La  Comisión para dictaminar acerca de la Moción presentada por el regidor D. Mauro Fernandez Cabezo, emitió el siguiente
 
YNFORME.- Los que suscriben, designados en sesión de 18 de actual para estudiar y emitir informe acerca de la moción presentada por su digno compañero D. Mauro Fernández Cabezo, tienen el sentimiento de decirte:
 
Que D. Luís González Portela no se opone á las obras ( como en dicha moción asegura) en la torre del reloj, sinó que protesta de la demolición del pedazo de muralla anexo á la misma y cuyo se acordó por unanimidad destruirlo si fuese factible, y con los materiales que pudiesen aprovecharse arreglar la calle de San Marcos, proposición presentada por el Sr. Fernández.
 
Que hemos visto con el mayor disgusto la protesta de dicho Señor, pues siendo uno de los que componen la  Comisión para el ajuste del campanil, cuyo se ajustó á su presencia con D. Angel Lomba Rey, sea hoy quien pida se suspendan los trabajos, cuando sobre él que están bastante adelantados, teniendo por tanto que cargar con la obra aunque no se utilizase pues, el contratista para nada necesitaría dicho campanil.
 
Que nos estraña sobre manera el que hoy se acuerde de responsabilidades, formaciones de expedientes y cosas por el estilo, cuando en el tiempo que lleva de Concejal se hicieron obras der mayor importancia en que el mismo entendió, sin que para ello se formase expediente alguno.
 
Que no nos parece posible la inutilidad de la torre, pues, como lo demuestra el letrero  que en la misma existe, tiene más de un siglo de construída, sin que haya habido que lamentar desgracia alguna.
 
¿Cómo es posible que ahora colocada la misma campana que tenía, un campanil que no escederá el peso en cien kilos, al que antes tenía, con mayor base para mejor seguridad, nuevas piedras para la coronación de la torre que pesarán aproximadamente lo mismo que las que antes tenía, pisos que siendo nuevos no pueden exceder al peso antiguo sinó dan completa seguridad?.
 
¿En que cabeza cabe que se aumenta el peso en cinco, ó seis toneladas, por cuya razón pudiera afrecer peligro?.
 
Si esto fuese cierto nosotros seríamos los primeros en mandar examinar dicha torre, pues no querríamos cargar con ninguna responsabilidad; más como tenemos la seguridad que el exceso de peso entra todo no llega a quinientos quilos, es por lo que suplicamos al Sr. Presidente continúe dichas obras y se coloque lo más antes posible el reloj, cuyo es de las mayores necesidades del pueblo y en el cual la clase pobre no podrá menos que agradecer  el día que suene la vez primera.
 
Que en cuanto á crédito existe en el presupuesto cantidad asignada para adquirir nueva máquina, y por consiguiente, debe ser también para su colaboración sin que para ello sea necesario formar expediente.
 
Tal es la opinión de los que suscriben.
 
El Ayuntamiento sin embargo acordará lo que considere más oportuno.
 
La Guardia veinte y tres de Febrero de mil novecientos.
 
Fdo: La Comisión, Francisco Español; Bernardino Lomba Alvarez; José Benito Andreini.
 
El Ayuntamiento enterado del precedente informe acordó como en el mismo se propone.El regidor Sr. Fernández manifestó, que conoce los medios que la ley le concede, y no hallándose conforme con el dictamen transcrito, hará de ellos el uso que convenga dentro del plazo legal.
 
Seguimos co asunto do reló por ser sumamente interesante a “batalla” que s elibra no seo da Corporación Municipal:
 
Sesión Extraordinaria del 7 de marzo de 1900, presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
 
ALZADAS.- Leyóse la presentada por el compañero regidor D. Mauro Fernandez Cabezo para ante él Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia contra la  Resolución del Ayuntamiento, en que se acordó la inmediata colocación del RELOJ Público regalado por el digno hijo de esta Villa D. José Manuel Andreini y Verde, en la Torre que desde 1730 existe en perfecto estado de conservación y solidez, distinada á este objeto, y de la cual se bajó el antiguo reloj por inservible hace aproximadamente dos años y el aparato de hierro, que por hallarse completamente gastado en el interior de la torre, que no
 
puede seguir usándose, también la campana que ahora habrá de colocarse nuevamente.
 
El Ayuntamiento enterado de escrito del regidor Sr. Mauro Fernández no puede menos que lamentar la actitud de dicho Sr. En la presente ocasión, tanto más, cuanto que, aunque fuera fundada, que no lo és su reclamación, estaba fuera de tiempo todavez que los acuerdos para colocar el nuevo reloj en la torre fueron adoptados, con la asistencia y beneplácito del mismo Sr. Fernández, en 17 de septiembre de 1877 y 28 de Enero último, y claro está, que habiendo transcurrido el plazo de 30 dias que fija el art. 172 de la Ley Municipal obra en asunto de su exclusiva competencia, y por consiguiente, según el art. 171, sus acuerdos no pueden ser suspendidos aunque por ellos ó en su forma se infrinjan algunas de las disposiciones de dicha Ley sí otras especiales.-Esto es sin concurso.
 
En cuanto a la inocente afirmación que surgió por decirlo así, á última hora, de que la Torre está inútil, no pueden aseverarlo con lógica y buena fé, ni el cantero D. Teodoro Savariz, ni el carpintero D. Vicente de Vicente Táboas, el que se halla actualmente construyendo el andiamage para subir el campanil, maquinaria y demás aparatos y tuvo ocasión de observar lo contrario de lo que el Sr. Mauro Fernández asevera, sin mas fundamento que los torpes comentarios de un vulgo ignorante, que jamás deben servir de norma, ni de pretexto siguiera, para una alzada como la que nos ocupa.
 
Además el ilustrado Sobrestante de Obras Públicas en ejercicio D. Manuel Melón Barros, vecino de esta Villa, que prestó su valioso consejo para la construcción del andamio, examinó la Torre de que se trata y no sólo garantiza su solidez sinó que asegura que es un verdadero Baluarte, tan resistente, que no  puede construirse obra más segura en su clase.
 
El testimonio de este funcionario constituye para el Ayuntamiento la prueba más concluyente contra todas las vulgaridades, y le releva por tanto de más reconocimientos, que no se omitirían si las circunstancias lo aconsejan.
 
Por lo que respecta á crédito para las obras, sabe perfectamente el regidor apelante que hay suficiente partida en el Presupuesto para llevarlas á cabo, y sabe también, que al realizarlas por Administración es porque se trata de trabajar que no pueden subastarse por la índole delicada de los mismos, y por ser además de carácter urgentísimo la colocación del Reloj Público de que el pueblo carece hay más de dos años, no faltando quien por éste hecho haya calificado a la  Corporación de apática e indolente; y como en todos los pueblos se ejecutan obras por administración, como se ejecutaron aquí bajo la inspección del mismo Sr. Fernández, en época reciente, no por eso se infringen las disposiciones de la Ley de Obras Públicas de 13 de Abril de 1877, ni las del Real Decreto de 4 de Enero de 1883, á que en todos los casos, y lo mismo en el presente, se sujetó y sujeta esta Corporación, como lo demuestra la circunstancia muy atendible de tener aprobadas al día por la superioridad todas sus cuentas sin en menor reparo.
 
Por todo lo espuesto, el Ayuntamiento acuerda, que por el Presidente se eleve la alzada al Ilmo. Sr. Gobernador con los informes y testimonios de los acuerdos correspondientes, para demostrar la improcedencia de una reclamación, que si prosperase, causaría alarma y general disgusto á todo el pueblo, que ansia el momento de tener su reloj público porque regirse.
 
Se levantó la  sesión á las doce: firman los Sres. de Ayuntamiento de que yo Secretario certifico.
 
El Presidente: Francisco Riego Santiago; Luís González Portela; José Benito Andreini; Bernardino Lomba Alvarez; Anselmo Lorenzo; Rafael de Santiago; Portela; José Giráldez.  Secretario. Enrique María Sesto.  
 
El Ayuntamiento enterado de la presente moción acuerda someterla al estudio de una Comisión compuesta del primer Tte. Alcalde Sr. Español y regidores Sres. Lomba y Andreini, encareciéndoles que en el mas breve plazo emitan informe para en su vista resolver lo que proceda.
 
E volven a carga co relo, onde se mesturan varios asuntos públicos:
 
Sesión Ordinaria de 1 de abril de 1900, presidida por el Sr. Alcalde D. Francisco Riego Santiago.
 
RELOJ PÚBLICO.- El regidor Síndico D. Higinio Troncoso Vicente se opone al arreglo de la torre del Reloj público, como asimismo a al costo de la nueva máquina; la fábrica á que se pidió Garantía, por lo tanto el Ayuntamiento en nada habrá intervenido, siendo así que según la manifestación de la presidencia en la sesión de 17 de Septiembre próximo pasado la libranza por aquella cantidad le fue entregada por el Sr. Andreini á nombre del Ayuntamiento.
 
Que consideraba al Sr. Alcalde persona digna y honrada, tan honrada y digna como así mismo, pero que esta formalidad no se había llevado en lo cual la censuraba y censuraba á la  Corporación.
 
Que respecta a la dignidad y decoro de la Presidencia y como tal representante del pueblo, celoso porque el distrito está siempre en el buen lugar que le corresponde, habría encontrado muy estraño que la Alcaldía no contestara lo más mínimo á una comunicación del Sr. Delegado de Hacienda de la provincia, bastante vejatoria para su autoridad, siendo así, que dentro de las disposiciones del asunto de que aquella trataba había argumentos sobrados para rechazar  los cargos que se le hacían.
 
Que respecto á la falta de Policía en el pueblo, y muy especialmente en los alrededores de las escuelas públicas, sobre todo antes de la entrada y salida de los niños en dicho edificio, no quiere  ocuparse puesto que parece que vivimos en un pueblo inculto, donde los niños campan por sus respetos, sin ni consideraciones á nada ni á nadie, lo que se podría evitar facilmente, mandando á dichas horas un dependiente municipal para vigilar aquellos lugares.
 
Y por último hizo presente que sabía que había habido faroles del alumbrado público que no se encendían, bien porque estuvieran inservibles ó por falta del contratista, por lo que esperaba que al hacer el pago de éste servicio se descontara la cantidad correspondiente.
 
El Señor Presidente, manifestó: Que á la serie de cargos que á él y á la Corporación acaba de dirigir el Sr. Troncoso pudiera contestar en breves palabras al que como él hace tanto tiempo que no se dignó honrarnos con su asistencia, más atento á razones de compañerismo procurará no descender á detalles, siquiera por esta vez, confiado en que en lo sucesivo ha de ser más puntual, evitando así largas disgresiones como las que nos ocupa en estos momentos, empezando por la demora en comunicar el acuerdo de 7 de Enero, debe hacer constar, que no fue suya la culpa, sino de los muchos trabajos que pesan sobre los empleados de Secretaría, donde por otra parte tuvo ocasión de ver el Sr. Troncoso el acuerdo adoptado, como lo vió en efecto, considerándome con esto relevados de un materialismo, que si bien era de rigor, no se creyó perentorio, y de ahí el origen de un cargo que no se repetirá si el caso llegase, para no dar lugar a torcidas interpretaciones ni a temerarios juicios, muy agenos a la manera de ser de la presidencia.
 
Respecto al acuerdo de que las sesiones se celebran en domingo, sabe perfectamente el Sr. Troncoso que fue tomado por el Ayuntamiento en uso de su perfecto derecho y por la comodidad de todos los que durante la semana no pueden desatender sagradas obligaciones, porque estiman tambien sus intereses particulares; y es además costumbre muy antigua, que en verdad no satisface mucho, pero que una vez adoptada ó hay que respetarla ó alterarla.
 
A ello no se ha de oponer el que habla cuando la Corporación lo estime conveniente; mas en cuanto esto no ocurra, necesario es cumplir como cumplirse debe.
 
En cuanto á la mezquindad, á la pequeñez y hasta á la miseria que el Sr. Troncoso vé en la manera de estar constituída la Corporación, creo oportuno decir que la vida de este colectividad no puede compararse á la de aquellas de las grandes capitales, que dicho Sr. pretende sin duda ponernos de ejemplo.
 
Este Ayuntamiento camina hoy por derroteros tan seguros como los que recorrió en sus mejores tiempos, y aspira, como los que le han precedido, á realizar todas las reformas compatibles con sus recursos, sin contraer compromisos que menoscaben su buen nombre y su independencia.
 
A ninguno de los individuos de la  Corporación le anonadan los grandes proyectos; á ninguno le parece ruinoso invertir lo que invertir se deba en bien de los servicios públicos, y buena prueba de ello es que las obras están realizándose constantemente en mayor ó menor escala, como debe saber el Sr. Troncoso, y no obstante ser grandes los sacrificios que las circunstancias nos han impuesto á todo se le ha hecho frente, especialmente en el terreno de Policía Sanitaria, como no se hizo hay muchos años, y si no fuera ridículo, hacia el que habla de comparaciones, y entonces tal vez las censuras tendrían que ir a otras personalidades y á otras Corporaciones, muy dignas por cierto, pero no mas activas que la actual.
 
Préstenos el Sr. Troncoso, su valioso concurso, que no es el de decir, si ó no, ni el de sancionar cuentas y disposiciones superiores, y si el de cooperar á cosas útiles á que todos aspiramos, y de este modo evitaremos toda clase de reticencias, que es el mejor de los medios de llegar al fin deseado.
 
Por lo que atañe al donativo del Sr. José Manuel Andreini, parte el Sr. Troncoso de una equivocación lamentable y no quiero atribuirle el pensamiento de lastimar la susceptibilidad de nadie porque sé que no es ese su carácter; pero séame permitido consignar que si en el fondo el donativo de las CINCUENTA LIBRAS fue al Ayuntamiento, en la forma se puso á disposición del particular D. Francisco Riego, el que como Alcalde, ha dado al Ayuntamiento toda clase de esplicaciones; manifestó cuando y como se pidió la máquina; la fábrica á que nos hemos dirigido para obtenerla tan buena y excelente como afortunadamente la tenemos y siguió en todo la forma más correcta que imponen los deberes del compañerismo y la caballerosidad, sintiendo que el Sr. Troncoso antes de formular determinadas censuras no se oriente mejor, ya que no concurrió á las sesiones en las cuales se concertaron con el beneplácito de todos los trabajos encaminados a dotar al pueblo de un utensilio, por decirlo así, que ansiaba la opinión pública.
 
Respecto á los desórdenes de los niños á las puertas de las escuelas, sabe el Sr. Troncoso que el Alcalde no puede estar en todas partes, ni ha de convertirse en policía. Dependientes de ella tenemos, estos tienen órdenes terminates para hacer cumplir á todos sus deberes.
 
A los infractores se les ha castigado con un rigor desusado, que dio ya lugar a ciertas censuras de espíritus pequeños, acostumbrados al abuso y á la impunidad, que son los que abundan en la localidad con disfraz de Señoritos, muchos de ellos, por consiguiente adquiera el Sr. Troncoso datos en las oficinas municipales y se convencerá que tampoco por este lado tienen razón de ser las acusaciones.
 
Y no hablemos  del alumbrado público, porque comisionados los Sres. Lomba y Troncoso para finalizarlo, apenas han dado cuenta de su contenido para que la Alcaldía pueda obrar con el interés que tambien lo merece este servicio.
 
Y por último; en las contestaciones al Delegado de Hacienda, supo la Alcaldía, defender los vecinos que tienen vehículos sugetos ó no sugetos al impuesto de patentes, entre ellos alguno que por vínculos sagrados está unido el Sr. Troncoso; y supo asimismo dejar en buen lugar el principio de autoridad, sin detenerse á examinar las formas ó menos cortés que suelen emplear Gefes de los que en nuestros tiempos tanto abundan por desgracia en las dependencias del estado.
 
Fdo: El Presidente Riego.         
 
Co relo vello de 1873 se pretende:
 
Sesión Ordinaria del 8 de maio de 1900, presidida por el 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino[xiv].
 
RELOJ PÚBLICO PARA SALCIDOS.-Los Sres. Regidores D. Higinio Troncoso y D. Mauro Fernández, presentaron á la Corporación la siguiente Moción:
 
“Al Ayuntamiento de La Guardia= Consecuentes con la idea sustentada en nuestra Memoria presentada á la Corporación en 29 de Noviembre de 1897, respecto á la mejora de un reloj en Salcidos; existiendo en la localidad persona entendida que se compromete á la colocación de la antigua máquina en el campanario de la parroquia de Salcidos por la cantidad de 475 pesetas, garantizándolo por un año, el mejor funcionamiento de la misma=Los que suscriben proponen á la  Corporación se sirva acordar se lleve á efecto la indicada mejora utilizando para ello la  Torre parroquial y una de la scampanas en ella existente=
 
Muchas son las razones que abonan nuestra idea, pero aún cuando no fuera más que por evitar las cuestiones que se suscitan con frecuencia entre los que trabajan las tierras de regadío en los contornos de la mencionada parroquia, debería la Corporación acordar se llevase á la práctica=
 
Tenemos motivos para poder afirmar, que por parte del Sr. Cura Párroco de Salcidos no habrá inconveniente en que se utilice la campana y torre mencionadas; por el contrario, verá con satisfacción que ésta mejora que proponemos, lo le suceda lo que le ha sucedido a tantas otras: que se quede en proyecto.=
 
Los que suscriben creen cumplir con un deber proponiendolo lo que antecede.= El Ayuntamiento en vista del presupuesto que se acompaña acordará lo que crea más conveniente.=
 
La Guardia Abril 30 de 1900.= Higinio Troncoso= Mauro Fernández.
 
La Corporación enterada de la Moción y presupuesto que á la misma acompaña, acuerda aceptarla con el mayor entusiasmo y que si hay posibilidad y se obtiene el beneplácito del Sr. Abad de Salcidos se coloque el reloj como se propone por los Sres. Troncoso y Fernández, y al efecto una Comisión compuesta de los Sres. Fernández, Español, presidente accidental y Giráldez y Santiago, acompañados del Maestro D. Angel Lomba, den principio á las gestiones oficialmente y emitan informe para en su vista resolver lo que proceda.
 
El segundo Tte. D. Luís González Portela, sin disentir del acuerdo de sus compañeros manifestó, que si la máquina que proyecta reformarse fue considerada inútil para funcionar en esta Villa, inútil ha de resultar para Salcidos, por mucho que en ella se modifique y  ha de constituir una carga para el Municipio el atender á su conservación.  
 
Agora tocoulle ao hipotético relo de Salcidos:
 
Sesión Ordinaria del 13 de maio de 1900, presidida por el 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino
 
RELOJ DE SALCIDOS.-Se leyó el informe de la Comisión nombrada en sesión anterior acerca de la colocación del reloj que fue de esta Villa, en la torre de Salcidos, y habiéndose presentado dificultades queda el pensamiento sin efecto como se demuestra por el dictámen siguiente:
 
Al Ayuntamiento de La Guardia: La Comisión que suscribe encargada de dictaminar sobre la colocación de la máquina reformada del antiguo reloj en la  Torre de la parroquia de Salcidos á la Corporación expone:
 
Que en vista de la oposición manifestada por parte de los individuos de la misma, D. José Giráldez y D. Rafael de Santiago, los que en presencia del Sr. Presidente D. Francisco Español y del Sr. Cura Párroco de dicha parroquia el que también manifestó que alguno que otro vecino le habían dicho quie verían con disgusto que dicha máquina fuese colocada en el sitio indicado, y mucho más que ésta funcionase sobre la campana mayor, para ellos por lo visto muy sagrada, se inclinaba á que no se llevase á debido efecto, tan reconocida mejora y sí dejar trnscurrir el tiempo para ver, si como le habían asegurado, cumplía la palabra honrada el representante de un acaudalado hijo del pais el que ha ofrecido dotar al pueblo de Salcidos y en el barrio de la Gándara de un monumental reloj que perpetuará la memoria de tan expléndido donante=
 
Muchas fueron las razones  que espuso el individuo de la Comisión  Sr. Fernández – apoyando la mejora; pero la idea de la oferta la dejó sin efecto.
 
El Ayuntamiento en su vista, acuerda silenciar éste asunto por de pronto, y á la vez que el Sr. Secretario estudie la forma de iniciar el expediente para la venta de la máquina del antiguo reloj y en caso que convenga se llevará á efecto.
 
POR FIN remata a polémica do relo de A Guarda:
 
Sesión Ordinaria del 7 de octubre de 1900 presidida por el 1º Tte. Alcalde don Francisco Español.
 
RELOJ PÚBLICO y LÁPIDA.-En sesión Ordinaria del 17 de setiembre de 1897 se consignó que “el día que se trasladase a la nueva Torre el reloj público donado por al pueblo por el digno hijo de esta Villa don José Manuel Andreini Verde, se colocaría una lápida de mármol que desmostrase a la posteridad el nombre del donante”.
 
Instalado el 17 de Marzo de este 1900 y no pudiendo pecisarse la época en que ha de construirse la Torre en proyecto, el Ayuntamiento por unanimidad Acuerda se coloque desde luego la lápida de mármol en la natural Torre”.
 
Pero....
 
19 xaneiro 1902. En esta sesión se vuelve a tocar el tema del arreglo del reloj público y de los problemas de su instalacións en la torre. 22 febreiro 1902. En esta sesión el Ayuntamiento acuerda llevar a cabo las obras de saneamiento de la Torre del Reloj y para ello debe dejar de funcionar.
 
Sesión Ordinaria del 30 marzo de 1902, presidida por el Alcalde D. Agustín Sobrino Vicente
 
ENCARGADO DEL RELOJ.- Por imposibilidad física notoriamente visible de D. Juan Fernández Martínez, el Ayuntamiento Acuerda nombrar encargado del reloj público de esta Villa, al vecino y relojero de la misma D. José María Lomba Alonso, que se encargará del servicio desde esta fecha, con el haber anual de 80 pesetas, que habrá de percibir por trimestres vencidos, á partir del primero de Abril próximo venidero, y que al efecto, se le dé posesión del mecionado cargo con arreglo á las prescripciones legales, y se le expida por la Alcaldía el correspondiente título administrativo, tomándose de él razón en el Registro de empelados.
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------------------
 
Unha muralla (O Muro) circular delimitaba a Vila onde estaban as Casas de Ayuntamiento e Hospital de Pobres. Tiña dúas portas, unha vendo para o Tegra por onde saían as escaleiras de pedra que chegaban ao Convento e desde alí ó mar. A outra porta estaba preto das [...] Casas de Ayuntamiento, en la Plaza Principal de la Villa, por ser la muralla de corto recorrido la población se fue asentando fuera de ella[xv].
 
Entre 1358 e 1367,D. Suero Yáñez de Parada, recibía anualmente do “Concejo de La Guardia5.000 maravedies. En 1369 acepta como rei a D. Fernando I de Portugal debido a que D. Suero era seu amigo personal, este “Señor de La Guardia y su Jurisdición” faleceu en Portugal en 1390.
 
[...] en 1370 el rey Henrique II nombra Adelantado de Galicia a D. Pero Ruiz Sarmiento y dona el Señorío de la Guardia al obispo de Tui, en el momento en que el Rey estaba en Braga. En 1811 el obispo de Tui pierde el Señorío de la Guardia y su Jurisdición por orden de las Cortes del Reyno instaladas en la ciudad de Cádiz, cesando asimismo todos los Señoríos territoriales del Reyno...
 
Asasinado Pedro I por seu irmán bastardo, Enrique II de Trastamara[xvi] en 1369, este fai entrega da Guarda ao bispo de Tui don Juan de Castro[xvii], que se enfrontara abertamente con Suero Yáñez de Parada en 1368 polas posesións, poñéndose o lado do Señor de Vilasobroso D. Alvaro Pérez de Castro.
 
Parador Conde de Gondomar (Baiona)
 
Pasa entonces novamente o Señorío de la Guardia y su Jurisdición ao Cabildo Catedral de Tui, posesión que sería confirmado polo rei Juan I. En 1467 estala a rebelión de la Santa  Hermandad (os Irmandiños), contra a nobreza galega, apoiados en principio pola Igrexa, participando os Cabildos na recadación de cartos, nembargante o arcebispo de Santiago D. Alonso de Fonseca traizoa aos irmandiños uníndose a D. Pedro Álvarez de Sotomayor en 1469, mais coñecido por Pedro Madruga[xviii] e D. Juan Pimentel.
 
Con forzas numerosas derrotan aos Irmandiños, mentres Pedro Madruga  apoderábase de Vigo, Bouzas, Redondela e do Señorío de La Guardia y su Jurisdición, metendo en prisión ó bispo de Tui D. Diego de Muros[xix] na Torre de Fornelos (Crecente).
 
Pedro Madruga era Conde de Caminha, facéndose chamar tamén Vizconde de Tui e Mariscal de Baiona, obrigado polas circunstancias adversas e confabulacións na súa contra en 1482 restitúe tódolos bens ao Cabildo Catedral de Tui, entre eles o Señorío de La Guardia y su Jurisdición.
 
-----------------------
 
Carnavales na Xuradía de Fornelos en 1971. En primeiro plano o coche de Mistol. Fotografía de Manuel Sobrino Sobrino.
 
A primeiros de ano eran elixidos os Procuradores Generales (Xuradías) de la Jurisdición del Ayuntamiento de la Guardia[xx].
 
Rosal –Marzán - Francisco Martínez
Fornelos -Juan Martínez da Portela.
San Migeul - Jacomede da Portela
Nobás -Juan Rodríguez, hijo de Gregorio Rodríguez de Mirange.
Tabagón -Juan Alfonso do Paço.
Eyras[xxi] - Juan Álvarez el Moço.
 
En 1630[xxii] son elixidos os Procuradores Generales de la Jurisdición (Xuradías).
 
Por Rosal<>Marzán, a Juan Martínez, hijo de Gregorio da Debesa. Ferreyros, a Rosa Bebedo do Urgal.
Eyras, a Gregorio Portela, hierno (sic) de Tomás González.
Tabagón, a Alonso Galineyro.
San Miguel, a Pedro Martínez da Barbeyra. Fornelos, a  Pedro Domínguez de Santorum.
 
En 1647 chegaron noticias de que faleceran “cautivos que jacen en terra de mouros...” os guardeses Domingo Luís, Alonso Gaviño, Domingo Rodríguez e Baltasar Mozo, entre outros. Por iso en marzo de 1777 o capitán D. Francisco Correa de A Guarda antes de falecer donou todos seus bens para crear unha Fundación co fin de poder redimir aos cautivos dos “mouros” naturais de A Guarda[xxiii], “prefiriendo los mozos y pobres” [xxiv].
 
Mosteiro de Oia onde había unha batería de costa para poder defenderse dos “piratas mouros”. Os monxes tiñan personas dedicadas a dar aviso cando se sospeitaba ou divisaban naves que podían ser piratas ou enemigas dende o lugar das Orelludas en Viladesuso.
 
Xa en 1649 o Concejo de la  Guardia y su Jurisdición tratan dos límites con OIA, porque O Rosal formaba parte da Guarda:


 
A nosa bandeira ondenado no Monte Pío  un 24 de xullo de 2008. Fotografía de José A. Uris Guisantes.

LÍMITES DE LA GUARDIA CON OYA. AÑO DE 1649 – SAN JIAN.
 
1º.-Desde dicho Pasage de Viscobo atravesando la estrada Real que bá de la dicha Villa de la Guardia para la Villa de Bayona, derecho á la punta del Campo de Laguelle y de allí derecho por el río arriba al campo do Couto, y de allí derecho á Penal Bello y de allí á Casal de María, y de allí a Picouto de Costoyas y de allí á Castelo de Frade=
 
Y buelto por la de otras demarcaciones a dicho Río y Pasaje de Río Cobo derecho á la Mar y que por estas demarcaciones se partían y parten las otras Jurisdiciones las unas de las otras.
 
2º.-Desde el dicho Marco á las Guellas y de allí á Rio Cobo, á Serro de Can. El Campo do Couto, Outeiro de Borben asta el Marco del Campo Darjela y Outeiro das Pace–ensas las Cabaniñas da Zebedo y desde allí al dicho Castelo de Frade.
 
3º.-Desde el dicho Marco de Peralta derecho al Puerto Do Sollás y de allí á la Coba da Loba y de allí derecho a las Teixugueiras y de allí derecho á los Marcos que se dicen Da Calzada que está á manera de Pared, unos ante otros, y de allí derecho á la esquina de la Casa en que solía vivir Rodrigo da Pedreyra y de allí derecho á Marco que está a la puerta de la Casa.
 
En 1700 o rei Felipe V suprime por Decreto Real a participación dos Gremios na vida municipal, establecendo o goberno das vilas e cidades por Regidores ( entre 8 a 24 segundo o número de habitantes), nomeados polo rei e escollidos entre la nobleza y los mayores contribuyentes. Xorden os Ayuntamientos, os Alcaldes Mayores e de Justicia, mais os Regidores ou concelleiros e outras figuras complementarias....
  
O 1º de xaneiro de 1703 ten lugar na Guarda o nomeamento de Alcaldes de la Hermandad[i] y la elección de Procuradores Generales, Jurados y otros Oficios de República de la Villa de La Guardia y su Jurisdición.
 
Era ministro de Justicia y Regimiento  della que lo representan D. Francisco Castro Diego, Juez. D. Juan Martínez de Caviedes, Francisco Peres Rodríguez, Francisco Díaz, D. Domingo Alonso, Regidores.
 
Con asistencia de Domingo Castro, D. Vicente González da Gandra (sic), Procuradores Generales de la  Villa y Jurisdición, estando juntos en su Ayuntamiento, Como lo tienen de Uso y Costumbre semejantes Señores.
 
Como sesión y posesión de que se llame a Consejo abierto abengan á el los Vecinos desta dicha Villa Y su Jurisdición a ele diz nombrar Procuradores Generales, Alcaldes de la Hermandad, Jurados y otros oficios que son necesarios en la rexpública para el buen Gobierno della, Habiéndolos echo combocar fueron entrando uno a uno, Y dando su boto para dicho efecto de hexo de Juramento que para ello se les tomó Y cada uno hizo en forma de derecho de que doy fé, los cuales dieron las personas que fueron en la forma y manera siguiente:
 
Primeiro elixiron ao Procurador e Alcalde de la  Hermandad de la  Guardia, digamos capital, con seus barrios de Rivadavila (sic), Villa, Cruzada e polos Mareantes (barrio da Marina). Que serían D. Miguel González como Procurador General de la Villa y D. Antonio Domínguez como Alcalde de la Hermandad de La Guardia.
 
Logo serían elixidos os das demais Feligresías da Xurisdición.
 
Por Salcidos, Cividanes, Gándara, Novás y Fornelos elixen a D. Juan de Santiago da presa, vecino de la aldea de Nobás (sic) parroquia de Santa Marina del Rosal para Procurador General de la Jurisdición y para Alcalde de la  Hermandad de dicha Jurisdición a D. Tomé González también de la aldea de Nobás.
 
No ano 1776  o Tribunal de La Cruzada[ii], emite un despacho    “que los jueces mandan”: “que el Dean y Cabildo y Abad de La Guardia, como dueños propietarios siempre estuvieron en posesión de percibir la mitad de los diezmos del lino en rama que algunos vecinos de dicha vecindad y parroquia siembran y cultivaban por si en el Rosal”. Os citados xuices obrigan aos veciños guardeses a cumplir co tributo.
 
AUTO SOBRE LA CARTA ORDEN QUE ANTECEDE de fecha 1 de enero de 1805.
AUTO:
 
“14 Henero 1805....en su obediencia  asientan sus mandatarios que esta Villa y Jurisdición de su Distrito se compone de Cinco parroquias ó Feligresías , sin que estén conceptuadas por Alcaldías Maiores, sólo que el Alcalde Maior de la Ciudad de Tuy, conoce sus causas prebentivamente, y el lugar prezisa residencia de los Juezes de esta Villa y su Partido, este de una y bastante, y principalmente, y de hordinario, dentro de esta Villa, y los vezinos útiles de ella, y sus Arrabales 56, y los demás de la  Jurisdición 280 que son los vezinos útiles y pudientes, de que se componen en la actualidad;
 
Que el Dueño Jurisdicional de esta Villa y su Distrito, es el Ylmo. Sr. Obispo y Cabildo de dicha Ciudad de Tuy, sin que los Juezes que Difen, tengan Dotación alguna, y solo, los Derechos que producen las Causas del Juzgado, que son las noticias, que sus mandatarios pueden dar en quanto previene la  Real Cédula de que el presente Escribano da testimonio a los Sres. de dicha capital Ciudad de Tuy, y por este su Auto, sus mandatarios Probeieron, mandaron y firmaron de que yo de ello doy fe”=
 
Fdo: Lasiote = Parcero= Rodríguez = Rodríguez=Cachada= Pedreira. El Ecsribano: García.
 
-----------------------
Sección de Oficio, que siempre y según inmemorial Costumbre se hacen, y nombran día primero de Enero de cada un Año
 
En la Villa de la Guardia y Casas Consistoriales de ella, a primer día del mes de Enero, año de mil ocho cientos y cinco, sus mercedes Justicia y Rejimiento de esta dicha Villa, y su Jurisdición, que lo son, y representan, D. Juan Lorenzo Lasiote, Juez D. Josef Martínez Parcero, D. Roque Manuel Rodríguez, Silbestre Rodríguez, Manuel Pedreira, y Juan Rodríguez Rejidores, hallándose juntos en su Ayuntamiento, según tienen de uso, y lohable costumbre, para que en el día de dise elijan, los oficios de Procuradores Generales, y Alcaldes de la Santa hermandad, con el Diputado de Abastos, por los vecinos, y naturales, Jurados maior Domos por los mismos, que lo son anuales, para que sirban estos ofizios; y con ellos asistan este presente año, cada uno en la parte que le toque, y competa, en serbicio y veneficio de la república, para el Gobierno de esta Villa y su Jurisdición, en conformidad de Reales Pragmáticas, y hordenes, comunicadas, y Real Auto dado, por su Exª, Los Señores del Real Tribunal de este Reyno, en los siete de Octubre del año pasado de mil sete cientos, Ochenta y ocho, en que prebiene, que para y cuales nombramientos, elija cada Pueblo ó Parroquia, dos
 
Electores, y que estos lo hagan de los Procuradores Generales, Alcaldes de la  hermandad, y del Diputado que cumplió los dos años de serbicio, y con efecto, los vecinos de esta Villa, elijieron, sus doce Electores, que lo fueron, Manuel Vizente= Josef Benito Sequeiros= Juan Manuel Benitez= Julián Portela= Manuel González= Josef del Riego= Manuel Sequeiros= Santiago Vizente= Juan Domínguez= Juan Álvarez= Benito Rodríguez, y Francisco Rodríguez=
 
Los de la Feligresía de San Lorenzo de Salzidos lo hizieron de los suyos en Francisco Antonio Portela= Josef González Piedra= Roque Álvarez de la Torre= Juan María Sobrino= Manuel González= Juan Francisco Franco= Ramón Cividanes Español= Pedro Juan Español= Ygnacio so Sexto= Josef Lomba=  Manuel Español, y Roque Vizente,
 
Y los de la Feligresía de Santa Marina del Rosal, en la misma forma lo hicieron, en Domingo de Otero=Francisco Rodríguez=Lorenzo Álvarez=Josef Otero=Juan Lorenzo= Josef Perez=Josef Diaz=Juan Martinez= Francisco Flores, y Juan Francisco Álvarez=
 
Y los de San Miguel de Tabagón en, Pedro Alonso= Bartolomé Vizente= Josef Antonio Díaz= Josef González= Manuel Padin= Jazinto González= Juan Bautista González= Benito C
 
Y los de la Parroquia de San Bartolomé de las Eiras, por el mismo Orden, dijeron a, Juan Martínez Berdeal =Francisco Martínez= Santiago Martínez= Antonio González= Manuel Salbado= Martín Alonso= Antonio Alonso= Pedro Villa= Antonio Salbado= Casiano Alonso, y Juan Martínez= Todos los quales uno por uno dieron sus votos, para Procuradores, Diputado, y Alcaldes de la Hermandad, en la Forma, y manera Siguiente=
 
Votos que dieron los Electores desta Villa para Procurador General, Diputado, y Alcalde de la Hermandad.
 
VILLA. Por unanimidad eligieron Procurador General a Manuel Antonio Pereira.  Diputado del Común y Abastos a Manuel Vizente y Alcalde  de la Hermandad a Pedro Benito Portela.
Votos para Procurador General, y Alcaldes de la Hermandad de la Jurisdición.
 
SALZIDOS.  Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
 
EL ROSAL. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
 
SAN MIGUEL DE TABAGÓN. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
 
EIRAS.Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
 
De forma, que según suena de los nombramientos que anteceden, y votos de los electores, salió, por Procurador, Síndico General de esta Villa, Manuel Antonio Pereira=
 
Diputado del Común, y Abastos, Manuel Vizente=
 
Alcalde de la Hermandad Pedro Benito Portela, vezinos de esta Villa, y en la Jurisdición, por Procurador General, y Alcalde de la Hermandad, Domingo Antonio Martínez de la Lomba en la Feligresía del Rosal, en quienes Confían los Electores, a nombre del Pueblo, que representan, desempeñarán, con toda eficacia, sus respectibos en cargos, y de cómo dicha ejerción, se ejecutó con la debida quietud, y sosiego, lo atestan sus mandatarios, y lo firman con mi Escribano que de todo ello doy fe.=
 
 Fdo: Juan Lorenzo Lasiote= Josef Martínez Parcero= Roque Manuel Rodríguez= Silbestre Rodríguez== Juan Rodríguez Cachada= Josef Benito García= Manoel Pedreira= Da Fe: Losada.

--------------------------------
 
Por Decreto das Cortes de Cádiz en 1811 suprimíronse as posesións de Señoríos por parte dos nobres e a igrexa, e polo tanto na Guarda e seu Distrito cesa o mandato do bispo e Cabildo Catedral de Tui.
 
Antes en 1810  a Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias convocara as Cortes de Cádiz. Por  Galicia foron elexidos como representantes de Galicia nas Cortes o Conde de Gimonde e D. Antonio Aballe, alí en pleno declarou a Fernando VII como heredero de la Corona de España.        

Selo oficial do Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Distrito” en 1847, antes da separación das  parroquias[i] que formaban a Xurisdición do Rosal ca Guarda.
 
Como podemos comprobar o barco ten as velas despregadas. Moitos anos mais tarde os selos oficiais, incluído o escudo na bandeira levarían o barco desarborado, sumando a bandeira da Guarda.

Cambio no escudo e selo oficial. Barco desarborado, bandeira da Guarda, castelo[ii] con coroa real. O castelo de Santa Cruz debeu ser construído apenas o rei Felipe II foi coroado Rei de Portugal o 15 de outubro de 1580  a raíz do falecemento de don Henrique de Portugal. Dicimos isto porque algúns autores indican que foi no reinado de Felipe III[iii] cando se construíu o castelo, a verdade é que non hai datos concretos.
 

Selo oficial da “Alcaldía y Ayuntamiento del Rosal” a partires de 1847. Como pode comprobarse no interior incorpora unha roseira.
 

Sélo oficial da Presidencia del Ayuntamiento de Oya en 1869. Polo tanto desde seus orígenes o Concello de OIA non se chamaba de Santa María de Oya como levou ata fai poucos anos.  
 
O Cabildo Catedral de Tui o longo dos tempos fixo uso do privilexio de nomear Justicia, Regimiento y Alguacil Mayor. En xaneiro de 1805 fan uso dese privilexio:
 
Igrexa de Santa Marina do Rosal, enfronte o  Batallón Infantil Escolar del Colegio de San Luís. Esta escola estaba na Xuradía de Fornelos dirixida polo presbítero D. Serafín Álvarez. Concretamente no semanario La Voz del Tecla do 5 de setembro de 1914 relata como unha vez […] finalizado el santo sacrificio de la misa…celebrada por el actual Prior de la Hermandad del Clamor Sr. Pedreira..llegaba  a la cumbre el Batallón Indfantil del Colegio San Luís… A su paso por Salcidos se detuvieron para cumplir con el precepto del domingo en la parroquial… siendo obsequiados los niños con un desayuno abundante, por el celoso coadjuctor D. Rogelio Álvarez Sueiro.    
 
Seu director D. Serafín Álvarez ordena como deben desfilar diante do púlpito de pedra sito na explanada dos cregos, sendo fotografíados por Mariano Jiménez Hueto. O presidente da Sociedade Pro Monte D. Manuel Lomba Peña obsequiou as estes nenos rosaleiros con un refresco.  
-----------------------------

NOMBRAMIENTOS DE JUSTICIA, REGIMIENTO Y ALGUACIL MAYOR EN LA  VILLA DE LA  GUARDIA Y SU JURISDICIÓN[i].
 
Dentro de los Palacios Episcopales de la ciudad de TUY, a 9 días del mes de Enero de 1805, el Ilmo.B. D. Juan García Benito[ii], obispo y Señor de ella, del Consejo de S.M. Ilma., y D. Juan Carlos Vales Vaamonde, Canónigo en la Santa Yglesia Catedral de la misma, por lo que le toca y como Comisionado nombrado por el Dean y Cabildo de ella, para efecto de hacer nombramiento de Justicia, Regimiento y Alguacil Mayor de la  Villa y Jurisdición de la Guardia, mixta de la Dignidad Episcopal y Mesa Capitular; estando juntos de una misma conformidad, DIXERON:
 
Que usando del dominio y posesión inmemorial en que bien estado, y se hallan, desde luego en la mejor forma que haya lugar en derecho, hacían y hacen nombramiento de Justicia, Regimiento y Alguacil Mayor en la citada Villa de la Guardia y su Jurisdición de esta manera, para JUEZ a, D. Francisco Antonio Vaz, vecino de la Villa de la Guardia, para Primer Regidor a, D. Manuel Antonio Pereyra, vecino de la misma Villa, para Segundo Regidor a, Benito Antonio Reguenga y Ramírez, vecino de la Feligresía de Santa Marina del Rosal, para Regidor Tercero a, Gabriel de Alfaya, para Cuarto a, Juan Fernández, ambos vecinos de la misma Feligresía del Rosal, y para Quinto Regidor a, Francisco Domínguez Chimini, vecino de la Feligresía de San Miguel de Tabagón, y para Alguacil Mayor Merino y Carcelero a, Antonio Estevez, vecino de la citada Villa, a los cuales otro Sr. Ilmo.
 
Y espresado D. Juan Carlos Vales Bahamonde, como tal Comisionado, dan y conceden la  Jurisdición y facultad que se requeire para que por el tiempo de un años y más que fuere a la voluntad de S.S. Y., y otro Venia, Deam y Cabildo, usen y ejerzan los mencionados Empleos con la rectitud y fidelidad que deben, amparando en todo lo que sea posible a los Pobres y viudas a la citada Villa y Jurisdición, defendiendo en quanto esté de su parte las Regalías correspondientes á ella, de la manera que lo han hecho y debido hacer sus antecesores, con que primero y ante todas cosas hayan de hacer y hagan el Juramento que se requiera de cumplir exactamente el expresado JUEZ y regidores, cada uno en la parte que le corresponde á presencia de D. Antonio Herrero, Abad y Cura propio de la mencionada Villa, por ante el Escribano de número y Ayuntamiento de ella, y executado harán sacar testimonio, con inserción de este nombramiento, y juramento que hagan, y seguido lo remitirá a la Secretaría de Cámara de dicho Sr. Ilmo.,
 
y otro igual testimonio á la mencionada Venia, Deam y Cabildo, en cuya coformidad hace el presente nombramiento de Justicia y regimiento, lo que habrán de firmar para el citado año, y más tiempo de la voluntad de S.S. Y., y Venia Deam y Cabildo, y para cumplimiento y observancia expiden el presente firmado de sus nombres y refrendado del infrascrito Secretario de Cámara de S.S. Y. Que de ello da fé=
 
Juan Obispo de TUY. El Secretario Juan Carlos Vales.
-------------------------
 
No ano 1808. A Guarda e súa Xurisdición formaba parte da provincia de Tui, mais outras seis, Betanzos; A Coruña; Ourense; Mondoñedo e Santiago.
 
Chega a guerra da independencia contra os franceses que comeza o dous de maio de 1808, cando os madrileños se amotinan e as tropas francesas reprimen a sangre e fogo a rebelión. Falecen os militares Daoíz e Velarde[iii] defendendo o Parque de Monteleón e moitos paisanos e mulleres. D. Francisco de Goya y Lucientes inmortalizou estes graves sucesos que serviron para que a maior parte dos españois se levantaran ao grito de ¡Muerte a los franceses!. A propia igrexa sumouse a esa loita de guerrillas
 
Casa Consistorial do Concello de Tui. En 1808 era  Capital da Provicia de Tui.
 
Pero coma sempre sucede, o gran perdedor vai ser ese pobo, que loitou e tivo que contribuír con cartos e víveres a esa guerra, arruinándose e vivindo malamente, sen contar cas epidemias de cólera que se viñan sucedendo, mais os dous anos de fame, en 1811 e 1812. Engadido todo elo ao odio entre españois, os afrancesados ou liberais que deberon exiliarse para evitar ser presos ou axustizados, contra os absolutistas aliados co rei Fernando VII e a igrexa oficial.
 
Neste 1808 era Gobernador de Galicia D. Francisco de Biedma Zayas, pero dende o momento en que a Junta del Reino de Galicia se fai cargo do poder, será esta quen nomee aos Capitáns Xenerais, xa sen o poder civil.
 
A Audiencia tiña o poder político, estando dirixida a protexelos intereses dos nobres e grandes contribuintes. Tiña toda a capacidade social e política no ameto xudicial, tomar fortalezas e armar tropas, seguridade pública, prender delincuentes, asuntos de moeda, construción e arranxo de camiños, contrabando, construción e control das prisións, et. Comezan a manifestarse as ideas liberais en Galicia, momento en que se decreta a liberdade de prensa.
 
Igrexa de Santa Marina do Rosal en 1983.
 
En maio de 1808 era Xuíz Alcalde da Guarda e da Xurisdición D. Juan Portela e Rexedores: Manuel Antonio Pereira; Rafael Ventura Domínguez (El Rosal); Juan Antonio Conde Rivero; José Español e Juan Andrés Martínez.
 
La  Junta del Reyno de Galicia decreta un Bando con data 21 de xuño de 1808.
 
BANDO
 
El Reyno por decreto del día de ayer, acordó, en representación de su Monarca el señor Don Fernando VII, preso y detenido en Francia, se le dé el tratamiento de Alteza. Lo que avisa á V.S., para su noticia, y que comunique esta resolución aquien corresponda.
 
Reyno de Galicia 21 de Junio de 1808. Fdo: El Conde de Sismonde; Josef de Quiroga y Quindós; Domingo Velado de Largaxío.
 
Constituíse en Santiago o Batallón Literario, formado por estudantes universitarios co obxectivo de loitar contra as tropas francesas. O xefe era don Ignacio Armada Montenegro, marqués de Santa Cruz de Rivadulla. A primeiros de xaneiro de 1809 comeza a invasión de Galicia por parte das tropas francesas ó mando dos mariscais Soult[iv] e Ney[v]
 
O 30 de xuño de 1808 o pobo da Coruña maniféstase contra a ocupación francesa, asaltando o parque de artillería, levándose os fusiles e municións. O día seguinte en Santiago, o pobo encheu a praza do Obradoiro, constituíndose mais tarde La Junta de Armamento y Defensa. O 30 de decembro de 1808 comeza a retirada dos dous exércitos ingleses en Galicia. O exército mais numeroso estaba o mando do xeneral Moore[vi], e o 2º exército ó mando dos xenerais Crawford e Von Alten que embarcan en Vigo, mentres o xeneral Moore trata de embarcar cas tropas no porto da Coruña.
 
O 16 xaneiro 1809, ten lugar a batalla de Elviña, enfrontandose os exércitos inglés <> español  contras os franceses, cando defendían A Coruña para gañar tempo con que embarcalos ingleses, o xeneral Moore falece desangrado debido a unha gran ferida no brazo.
 
No día seguinte embarca o resto do exército inglés chegando as costas de Inglaterra o día 21. As tropas francesas apodéranse de Santiago, de Padrón, Caldas de Reis e no 22 Pontevedra.
 
1 xaneiro 1820, comeza o Trienio Liberal ca sublevación do xeneral don Rafael del Riego y Núñez[vii], triúnfa a sublevación e procédese a restauración da Constitución[viii].
 
Fernando VII non ten mais remedio que acatar a Constitución. En 1823 a Santa Alianza[ix], acorda enviar a España un exército francés de 130.000 homes[x] que se pasean por toda España devolvendo o poder absoluto a Fernando VII “El Deseado”
 
D. Rafael del Riego y Núñez.
 
D. Rafael del Riego foi – segue sendo – un dos grande mitos dos españois como martir da libertade. Como heroe tivo un sin fin de cancions, romanceiros e sobre de todo un himno a el dedicado a seu nome “ O Himno de Riego” que foi adoptado como Himno do Estado en substitución da Marcha Real.
“Soldados, la Patria
nos llama  a la lid.
Juremos por ella
vencer o morir…”

Os liberais premen ó rei para que asine un Manifiesto de aceptación da Constitución en marzo de 1820.

Folleto entregado en man aos paisanos do Baixo Miño.
 
Copia do Manifesto asinado por Fernando VII enviado a tódolos Ayuntamientos Constitucionales y Jurisdicionales de España.
 
MANIFIESTO A LOS ESPAÑOLES Y ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812 POR EL REY FERNANDO VII.

ESPAÑOLES
 
Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al Cautiberio en que me retubo la más inaudita perfidia, todo quanto ví, y escuché, apenas pisé el Suelo patrio, se reunió para persuadirme que la nación deseava ver resucitada su anterior Gobierno; y ecsa persuasión me devió decidir á conformarme con lo que parecía ser el voto casi, general de un Pueblo magnánimo que triunfador del enemigo extranjero, temía los males aún más orribles de la intestina discordia.
No se me ocultava sin embargo que el progreso rápido de la civilización europea, la difusión unibersal de luzes hasta entre las clases menos elevadas, la más frequente comunicación, entre los diferentes Payses del Globo, los asomvrosos acahezimientos reservados a la generación actual, habían suscitado ideas y deseos desconocidos á nuestros mayores, resultando nuebas e imperiosas neccesidades; ni tampoco dejava de conocer que era indispensable amoldar a tales elementos las instituciones políticas á fin de obtener áquella conveniente armonía entre los hombres y las Leyes en que estriva la estavilidad, y el reposo de las sociedades.
 
Pero mientras yo meditava maduramente con la solicitud propia de mi  paternal coronación, la svariaciones de nuestro réjimen fundamental que parecían mas adpatables al parecer nacional, y el cuadro presente de las dibersas porciones de la Monarquía Española, así como más análogas á la organización de los pueblos ilustrados, me haveis echo entender buestro anelo de que se estableciese áquella Constitución que entre el estruendo de armas ostiles fue promulgada en Cádiz el año 1812,, al propio tiempo que con asombro del mundo como aríais por la libertad de la Patria.
 
He oydo vuestros votos y qual tierno Padre é Condescendido a lo que mis hijos reputan conducente á su felicidad.
 
He jurado esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya é tomado las medidas oportunas para la grande obra de la prosperidad nacional.
 
Españoles vanagloria es la única que un corazón amviziona, mi alma no apetece sinó bienes entorno de mi Trono unidos, pazíficos, y dichosos.
 
Confiad pues en vuestro Rey que os habla con la afección sincera que le inspiran las circunstancias en que os halláis; y el sentimiento íntimo de los altos deveres que le impuso la  Providencia, vuestra ventura desde hoy en adelante dependerá en gran parte de vosotros mismos, Guardaos de dejaros seducir por las falaces apariencias de un bien ideal que frequentemente impiden alcanzar en bien efectivo. Evitad la exaltación de pasiones; que suelen transformar en enemigos á los que solo deben ser ermanos, acordes en efectos, como lo son en religión, idioma y costumbres.
 
Repeled las pérfidas invitaciones alagueñamente disfrazadas, de buestros émulos.
 
Marchemos francamente y Yo el primero por la senda constitucional; y mostrando á la Europa un modelo de vaiduría, orden, y perfecta moderación, en una Crisis que en otras Naciones ha sido acompañada de lágrimas, y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad, y nuestra gloria.
Palacio de Madrid,, 10,, de Marzo de 1820,, Fernando.
 
O final Fernando VII saíuse ca súa, vingándose de todos aqueles que o obligaran acatar a Constitución. Sumando ademais a perda da maioría das colonias americanas, nun proceso de emancipación do que soamente quedaron Puerto Rico, Cuba e Filipinas. Pasaría a historia como un dos reis mais nefastos para España.  
 
Os impostos reais por calquera asunto estaban ó día:
 
 
Auto Real do 28 de outubro de 1805 e nota do despacho aos Xurado Maiordomos “de los Pueblos de esta Jurisdición”, “para que den las órdenes que previenen”….” Para le Convocatoria y concurrencia de los vecinos al día, y sitio que se le señala para la intimación…”
 
Tres anos mais tarde os Concellos Constitucionais pasan dun estado liberal, rexido por unha Constitución, a unha etapa de dominio absoluto que irá dende o 7 de abril de 1823 a 1833, etapa coñocida como a Década Ominosa.
 
Miles de españois pasan a ser perseguidos, xulgados, sentenciados e castigados (incluso ca morte), e outros miles pasan ao exilio, ordenando Fernando VII que o propio xeneral D. Rafael Riego Núñez[xi] fose aforcadoo 7 de novembro de 1723 na praza pública da Cebada en Madrid.
 
O Gobernador<>Xefe Político da provincia emite distintos Oficios aos Concellos para marcar a censura de prensa e de calquera publicación, apróbase un novo Plan de Estudios nas Universidades, comeza unha represión feroz sobre calquera intento de sublevación, ca complacencia de Fernando VII no exército francés[xii] que permañecerá en España durante varios anos mais, co fin de protexer os intereses do rei, pagados cos cartos dos paisanos…
 
Substitución da Milicia Nacional [xiii]por outro corpo chamado  Voluntarios Realistas[xiv], e comezo das sublevacións carlistas a partir da promulgación da Pragmática Sanción de 1830, que permitiría suceder a Fernando VII a súa filla, futura Isabel II, contra as lexítimas aspiracións do irmán do rei D. Carlos María Isidro de Borbón, herdeiro lexítimo da coroa segundo a Ley Sálica.
 
A morte do rei Fernando VII o 29 de setembro de 1833 ( que non quixo derogar a Pragmática) truxo consigo o nomeamento da reina Isabel II[xv], e as tres Guerras Carlistas que tanto desangraron a España.  
 
Créase a Vigilancia Pública que era unha auténtica Policía Real de Fernando VII por toda España, a partir do 8 de xaneiro de 1824, sendo escollidos aqueles elementos mais radicais do absolutismo, ca única finalidade de perseguir, deter e investigar a todas aquelas persoas de pensamento liberal, utilizando calquera clase de medios ou artimañas.
 
O primeiro Intendente de Vixilancia Pública en Galicia foi D. Pedro Regalado Magdalena que tomou posesión o 8 de abril.
 
Estas eran as ideas do Intendente chegadas ao Ayuntamiento Constitucional de la Guardia y su Jurisdición:
[...]...La España, modelo de fidelidad a sus reyes y señores, y católica por excelencia, fue presa de los llamados filósofos, que con el mentido título de ilustración, querían privarla de su Religión Santa, de su rey y de su sosiego...
Bandeira oficial do Concello de A Guarda
 
E unha vez mais o Concello Guardés <> O Rosal[xvi] non ten mais remedio que acatar as órdenes transmitidas polo Gobernado civil:
 
... en cumplimiento de lo mandado por la Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo de diez y siete de Octubre de mil ocho cientos veinte y cuatro, por la cual se sirvió S.M. fixar las reglas que deben observarse para la elección de Alcaldes ordinarios y demás Capitulares y oficiales de los Ayuntamientos y acerca de los sugetos que sean de providad y amantes del Gobierno Monárquico, conducta moral y política, su idoneidad, opinión pública que gocen y libres de toda tacha legal: acordaron uniformemente proponer tres individuos en cada uno de los expresados oficios para servir en el año próximo venidero de mil ocho cientos treinta y dos en la manera siguiente:
 
Acordaron uniformemente proponer tres individuos en cada uno de los expresados oficios para servir en el año próximo venidero de mil ocho cientos treinta y dos en la manera siguiente:
 
Para Alcalde: Bernardo Villa, vecino de la Parroquia de San Juan Bautista de Tabagón: José Álvarez, mayor de la de San Miguel de Tabagón y a  Roberto Antonio Álvarez de la misma.
 
Para primer Regidor: José Manuel Sobrino vecino de esta mencionada Villa: Benito Sobrino de esta Villa de la Cruzada y a José Vicente de Sobrelavilla.
 
Para segundo Regidor:  José Rafael Español: Jacinto Vicente Minguillo: y á Francisco Benito Portela, todos vecinos de la Parroquia de San Lorenzo de Salcidos.
 
Para tercer Regidor: Juan Francisco González Carril de Marzán: Juan Francisco Fernández: y á Laureano Rodríguez uno y otro del mismo Barrio, y todos de la Parroquia de Santa Marina del Rosal.
 
Para cuarto Regidor: Domingo Martínez, da Carrasca: Manuel Álvarez de Fornelos y a José Dorna de Martín: todos de la  Parroquia de Santa Marina del Rosal.
Selo de caucho do Ayuntamiento Constitucional del Rosal, maio de 1896.

Para quinto Regidor:  José Carrera de Valdemiñotos: Juan Blanco: y Vicente Blanco: todos de la Parroquia de San Miguel de Tabagón.
 
Para el primer Diputado: José Benito Rodríguez alias Verdello: Francisco María Rodríguez: y Bernardo Rodríguez alias también Verdello: todos vecinos de esta referida Villa.
 
Para segundo Diputado: Francisco Pérez da Lomba: José Pérez de Fornelos: y á Juan Francisco Villa de Ferreyros: todos de la Parroquia del Rosal.
 
Para Sr. Síndico de la Villa: Francisco Álvarez: Benito Ramón Rodríguez: y á Francisco Salcidos: todos de esta vecindad de la  Guardia.
 
Para Sres. Síndicos de la Jurisdicción: Domingo Carballo: y Froylán González de la Parroquia de las Eyras: y á Julián Martínez Pallares: de la de San Juan Bautista de Tabagón.
 
Eran responsables do Goberno local:...sus mercedes Domingo Antonio Martínez Regidor Decano que por ausencia del Alcalde principal, administra Justicia, José María Sobrino, Ventura Ramón de Amil, y José Antonio Vicente, (exceptuandose José Benito Martínez que por hallarse en los Baños no asistió) tambien Regidores; José Saúl, y Juan Francisco Martínez Diputados del común; Santiago Vicente Procurador Síndico de esta Dicha Villa, y José Morales que lo es de la Jurisdición;
 
O Rei Fernando VII falece o 29 de setembro de 1833. O sucede súa filla a futura Reina Isabel II, pero o ser menor de idade queda como reina Rexente súa nai María Cristina de Borbón.
 
Mateo Guillade entra en Tui... con una partida de 130 hombres con el objetivo de capturar a Pablo Rovira, Jefe del Partido Liberal de Tuy, como no lo encuentran se llevan a su mujer doña Ignacia Valdés para matarla en el atrio de la catedral, hecho que fue vitado por el Obispo Francisco García Casarrubios y Melgar. Desaparece en 1834 La Junta del Reyno de Galicia ca entrada do réxime liberal que organiza a administración do reino doutra maneira. Son suprimidos os Mosteiros e Conventos desafectos[xvii]a partires do 26 de marzo de 1834. Dende o 22 de abril foi prohibida a admisión de novizos nos conventos e dende o 18 de agosto a de novicias.
 
O 4 xullo 1835, foi publicada a Ley de Exclaustración y Desamortización de Mendizábal[xviii] que decretaba [...] la exclaustración de todas las ordenes religiosas por el excesivo número de monasterios su escasa utilidad y el perjuicio público que suponía la amortización de las tierras poseídas por ellos, y a para la mayor circulación de bienes.
 
Joaquin Baldomero Fenández Álvarez ESPARTERO.
 
O 21 xuño 1836, o xeneral Baldomero Espartero[xix], con un exército de 15.000 homes, obriga a saír de Galicia e Asturias ao exército Carlista que estaba ó mando do xeneral D. Miguel Gómez.
 
A raíz deste suceso o Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdicción debe emitir un Bando, o cal copiamos por seu interese histórico, [...] con el fin de evitar que los paisanos se unieran al ejército carlista como lo venían haciendo desde que entraran en Galicia en 1835.
 
B A N D O

El Licenciado D. Ygnacio Salgado del Cantillo, Abogado de la Real Audiencia de este Reyno, Capitán de la  Guardia Nacional de esta Villa, Primer Teniente Alcalde de la misma y su Jurisdición, Vice – Presidente de su Ayuntamiento.
 
LLENO de la mayor satisfación, hago saber á los leales havitantes de esta Villa y su Distrito que por el Sr. Subdelegado de Política del Partido se me ha pasado el oficio cuyo interesante contenido es el siguiente=
 
Según comunicación que me hace el Sr. Governador Civil de esta Provincia en oficio fecha de hayer á las seis de la tarde, que acabo de recibir á las once de la mañana de este día, puedo asegurar á V., que la facción que imbadió á Santiago en la mañana del diez y ocho, la bandonó la noche del diez y nuebe á las dos huyendo de la aproximación de las Tropas leales que manda el Excmo. Sr. Teniente General D. Baldomero Espartero; el cual entró en aquella Ciudad á las seis de la mañana de ayer veinte á cuyo punto, á combocado todos los Guardias Nacionales y más fuerzas que havía reunidas en esta Provincia, preparándose para bolber á salir en su persecución. No dice en su parte el Excmo. Sr. Espartero que me Transmite el Sr. Goberandor Civil la dirección que tomaron los rebeldes:
 
pero según noticias confidenciales y contestes de Vigo y Pontevedra, parece se subdividieron, unos hacia la Hucha, y otros hacia Puente Ledesma, siendo muy probable se hayan encontrado con las Tropas del Excmo. Sr. Capitán General Latre que se hallaba sobre el camino de Orense y no solo les habrá impedido su paso sinó que dado también un egemplo de decisión y valor por la causa Nacional.
 
Lo participo á V., para su satisfación é inteligencia, y que le de entera publicidad, a fin de restituir la Calma de los ánimos agitados por la próxima invasión que amenazaba a nuestra leal Provincia.
 
...Comerciantes, Labradores, Vecinos Todos, fácil me és concebir quienes somos dignamente a satisfación con que recivireis tan fausta nueba; tomo en ella la parte más cimentada, confiad en el celo y energía, en las autoridades por quienes somos dignamente governados: ellas son nuestro auxilio, os libraremos de los males en que quieren sumirnos los enemigos del sosiego público:sabeis que las miras de la facción no se encaminan a buestra felicidad ¡Desgraciados todos si llegasen á triunfar por pocos momentos!.
 
Buestros intereses, buestras cosechas y ganados todo sería presa de esos pocos foragidos, que vienen á saciar su hambre en lo que vos ganais con el penoso sudor de buestro rostro: Afortunadamente no sereis en este punto inquietados; no lo sereis sí os manteneis Tranquilos dedicados al Trabajo, al sólo Trabajo de buestras haciendas de donde únicamente os ha de venir buestro sustento y el de la familias.
 
Todo lo demás que os digan y ofrezcan esos facciosos encubiertos ó disfrazados que existen en medio de nosotros es una falsedad con que quieren arrastrarnos á su partido; destestad tan ruínes consejos, de que solo sacarían fruto esos Cabecillas, sedientos de empleos á costa de la sangre de los incautos;es indudable, lo sabeis practicamente; al Labrador por esfuerzos que hago jamás le sacarán el arado de la mano:
 
Volved la vista á la última Guerra: fuisteis engañados, os sacrificacteis, pero otros recogieron el fruto de buestras penalidades: al Trabajo pues; pedid al Cielo por la conservación de buestras cosechas: el que á pesar de tan prudentes Consejos, los despreciare y osare rebelarse tenga por cierto que el mismo se ha havierto su sepultura, y la ruína de sus familias: estoy al frente de buestra seguridad, y seré inexorable con el que la alterase, cambiando la dureza de mi carácter en la severidad más estremada.
 
Todos velamos, y hareis buen servicio, á Dios mismo y á la Patria, el denunciar á la Autoridad las Tramas de los enemigos de nuestra paz, de esa paz tan recomendada por la divinidad, cuyo nombre se imboca sacrilegamente, por los mayores enemigos de ella, para autorizar hechos reprobados á sus ojos:
 
Los Gefes facciosos traman sólo de su bien; el buestro les es enteramente idiferente y olvidado. Y vosotros Guardia Nacionales, vosotros, de quienes nuestra idolatrada REYNA tiene formado el más vello, el mas alto, concepto y las esperanzas más lisongeras; imitad las nobles virtudes con que vuestros compañeros del arma han hecho repetidamente conocer á los ilusos al mundo entero, que buestra institución y buestra existencia, lejos de ser vana es el mejor y más firme apoyo de la sociedad, de la religión y de las instruciones libres:
 
¡ VIVA YSABEL 2ª! ¡ VIVA LA RELIGIÓN! ¡ VIVA LA UNIDAD  de la PATRIA!.       
 
En 1838 o bispo de Tui don Francisco García Casarrubios y Melgar[i] ordena recoller os seguentes libros prohibidos polo el Santo Oficio:Cartas de Talleyrand al papa e El Emilio de Rouseau.
 
Outro documento de interese histórico para O Rosal e A Guarda asinado o 21 de xullo de 1839.
 
LÍMITES DE LAS PARROQUIAS DEL ROSAL, TABAGÓN Y EYRAS CON GOYAN, DISTRITO DE TOMIÑO.
 
En el Marco de Pinzás Divisorio de las Jurisdiciones de La Guardia y Tomiño á Veinte y un Días del mes de Julio 1.839; Reunidos los Señores D. Pedro Riera, Alcalde Constitucional de la Guardia Presidente, D. Domingo Martínez, D. Juan Carrero, Regidores, y D. Domingo Antonio Álbarez Procurador Síndico, Comisión del Ayuntamiento de la dicha Guardia, D. Domingo Garrido, Alcalde Segundo Constitucional de Tomiño, D. Laureano Alonso, D. Juan Miguel Martínez, Regidores del Ayuntamiento de dicho Tomiño.
 
Asistidos de los infraescriptos Escribanos Secretarios de uno y otro, con los Mayordomos Pedáneos y hombres de probidad de las parroquias de GOYÁN, EYRAS, TABAGÓN y ROSAL, para cumplimentar a lo prevenido por la dicha Diputación Provincial en fecha Tres del corriente para amojonar y Deslindar los términos de la primera y últimas parroquias, se reunieron en ese Día reconociendo los Documentos que presentaron unas y otras parroquias, con su correspondiente interrogatorio.
 
Reconocieron así bien los Mojones que citan los diligenciados Documentos que aún cuando unos concretan, otros contrarian, causando con ello dudas y tropiezos en razón de que Documentos de la parroquia de GOYÁN señalan su División desde el de la LAGE  DEYTADA  al Marco de PINZÁS, y los de GOYÁN entienden que desde Uno a Otro ha de ser línea NUEVA, y los de las demás parroquias entienden de conformidad con los Documentos ecxividos que no se contradicen en lo esencial, y que desde la  LAGE DEYTADA primero a primero es cuestión tirar la División á SOBREYRO como, Fuente de ESBEDRO, siguiendo la línea Divisoria el Curso Natural y Ordinario de las aguas que manan de otra fuente y forman el Regato que pasa por el costado de este Marco de PINZÁS, hasta su Desague en el Miño, por el punto de ESTEYRO,
 
así Resulta de mas de Treinta Espedientes de Visita ó Reconocimiento de  Mojones que obran en la  Secretaría de dicho Ayuntamiento de la Guardia y teniendo algunos de ellos la respetable antigüedad de ciento cincuenta años, ciento y menos, como lo ha Demostrado en este acto con los citados Espedientes, sin que tengan por suficiente ofección el no haberse tramitado aquellos Reconocimientos con coación de las Juradías de Tomiño, pues que fueron Actos públicos, hechos Sin contradición hasta la fecha en que estubieron constantemente mantenidas en la quieta y pacífica posesión, no solo  se practicó en los Reconocimientos sino en ejercer otros actos judiciales y sobre todo el de aprovechamiento a ciencia cierta y pacífica de los de GOYÁN, y sus autoridades.
 
Que las líneas rectas no pueden tener muy escasa diferencia, estando tan inmediato a ellas el Regato Divisorio que forman las vertientes de los montes de dichas parroquias en unión con las aguas de la Fuente de Esvedro, y tanto menos le forman cuanto que a ser otra cosa hubiera estas Demarcaciones ó Mojones interpuestos entre los de PINZÁS y LAGE DEYTADA, en medio de ser una línea de media legua.
 
Los de GOYÁN manifiestan Que la  Fuente que titulan do Esvedro nunca tubo tal nombre y si el de Preson, cuyo nombre reconocen todos los terratenientes que tienen que aprovecharse de Aquellas aguas, y la Verdadera de Esvedro es otra que halla al lado del Sur, casi línea recta desde el Marco de PINZÁS a los de la LAGE  DEYTADA,
 
Que la Quieta posesión que se alega por los de la  Guardia no es así porque por varias veces y en Distintos años, han sido cogidos en este monte de que ahora quieren aprovecharse varios vecinos de las Eyras y Tabagón, apresándoles el carro, esquilme y ganado, y por ello penados por la Justicia de Tomiño, sugetándose a ella sin la menor contradición, habiendon además tenido varias Reyertas y pendencias, por éste mal aprovechamiento los vecinos de GOYÁN con los de las Eyras, Tabagón y Rosal, esso demuestra la razón y justicia que asiste a GOYÁN y no hay duda que la visita que practican los de la Guardia no causan suceso por carecer de razon de los de Tomiño:
 
Los de las parroquias de Eyras, Rosal y Tabagón añaden que no justificándose lo que es una nueva alegación de los de Goyán se confirman en lo dicho y comprobado.
 
En tal estado el Sr. Presidente y demás Señores de ambos Ayuntamientos Suspenden en todo procedimiento, por no haber podido coseguir la avenencia de los interesados, á quienes se les deja su derecho a fallo para que reclamen ante el Tribunal competente; y aún quando por parte de los de GOYÁN se propuso se Suspendiesen  en el uso y Aprovechamiento del Monte en Disfrute, hasta la Determinación conveniente para la de las demás parroquias, se rehúsan a ello y protestan aprovecharse como y cuando les parezca, Apoyados en la posesión inalterable que lleban acreditado:
 
y los de GOYÁN manifiestan que si es sobre de Acreditarse, no había lugar a la presente disputa. Y para que conste lo firma el Sr. Presidente y Demás Señores que subscriben de que nos los infrascritos Escrivanos, Certificamos por duplicado, recogiendo cada Corporación su acta original para su resguardo.
 
Fdo: Pedro Riera Sánchez= Domingo González= Domingo Antonio Álvarez= Domingo Antonio Martínez= Caetano Alonso= Juan Miguel Martínez= Manuel Martínez= Manuel Martínez Mensero del Villar= José Benito Groba= José Manuel Baquero= Escribano Secretario de la Guardia: Ezequiel García. Escribano Secretario de Tomiño: José Antonio Giráldez.                             
 

 Torre do Reloxo. Fotografía do arquivo de Antonio Martínez Vicente
  
SEPARACIÓN <> DISGREGACIÓN <> EMANCIPACIÓN ou SEGREGACIÓN de O ROSAL da GUARDA
 
Cita de don Antonio García Lago[ii] Los antecedentes de la separación datan del año 1840 cuando el Comandante General de la Provincia de Tuy don Pedro Antonio Otero Romay advierte al Alcalde de la  Guardia y su Distrito del 8 de julio de 1840 en Oficio del Secretario de Estado, describiendo las precauciones a adoptar, para evitar alteraciones de orden, que pudiera suscitar la aplicación de la reforma de los Ayuntamientos (Ley Municipal).
 
A promulgación da nova Ley de Ayuntamientos[iii] asinada pola reina Rexente dona María Cristina de Borbón, da lugar o levantamento do xeneral Espartero[iv]. O que aconsellara a Rexente que non asinara a Ley Municipal... por no ser popular, negándose esta.
 
Unha vez asinada a Ley Municipal, comezaron os levantamentos populares que levaron a ter que dimitir  a la Reina Rexente. Automáticamente as Cortes elixiron ao xeneral como novo Regente del Reyno, pero gobernou España  de maneira dictatorial, o mesmo como si estivera mandando os soldados.Co  Partido Progresita dividido foi obrigado a dimitir en 1843, debendo marchar ao exilio.Naturalmente esa Lei Municipal estaba totalmente en contra da Constitución e foi derogada.
 
Nos Montes de O Rosal e de Oia atópanse cabalos salvaxes coma estes no
Curro de Mougas en 1983. Diapositiva propiedade de José A. Uris Guisantes
 
APOYO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA GUARDIA Y SU JURISDICIÓN  A  ISABEL II
 

 Casa de Ayuntamiento e Torre del Reloj. Na porta da dereita estaba a Oficina da Administración de Arbitrios Municipales, na do centro a Oficina de la  Guardia Municipal, a esquerda puerta a Cárcel del Distrito. Arredor de 1948/49.
 
Pero  o problema mais grave do Reyno de España estaba na loita polo poder entre os partidarios da Reina Isabel II e seu tío o heredeiro ao trono, irmán de Fernando VII, D. Carlos María Isidro de Borbón. Esa loita entre isabelinos e carlistas custou a España tres guerras civiles. No  Baixo Miño se reproduxeron os enfrontamentos entre carlistas e isabelinos, pero oficialmente os Concellos e forzas militares estaban do lado isabelino.
 
Isabel II, apoiada unhas veces polos liberais e outras polos moderados ou conservadores, nisto de vai e ven, de liberais e conservadores, e dende onde mais tarde se chegará a emancipación<>segregación do Rosal, volta a unión en 1854 durante unhas semanas, e mais tarde a separación definitiva, pese a que en 1868 o goberno revolucionario de La Gloriosa[v] decretou unha nova Anexión de Ayuntamientos, que non se chegou a levar a  práctica.
 
Co  inciso de que os Concellos non tiñan mais remedio que apoiar ao goberno que tocaba en cada tempo, porque os gobernadores tiñan todo o poder, e polo tanto estaba ó tanto de todo, non dando lugar a disidencias locais, polo menos no Baixo Miño.
 
Oficio del Gobierno Político de la Provincia, con data 26 de agosto de 1844, al Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición:
 
“Muy Sr. Mío: Mantener el Orden é independencia en las emisiones de sufragios, es el deber de V. en la próxima elección; así mismo también ser fiel á la Reina y apoyar su Gobierno y las instituciones.
 
Estoy persuadido de que V. cumplirá con esas obligaciones sagradas para todo buen español, y á la vez espero que me dé Aviso por propio sin falta alguna de los resultados que produzcan cada día en ese Distrito las elecciones que van a verificarse”.
Es de V. atento servidor. Dios guarde á V. muchos años. El Gefe Superior Político. Fdo: Ventura Díaz.  
 
A favor dos dereitos dos carlistas no  Baixo Miño estaban alguns párrocos, con  sermones ameazantes  sobre os que eles estimaban eran liberais.., que les  subirían los impuestos y llevarían a la apostasía etc., lograron que unha buena parte dos labregos se sumaran a causa dos carlistas e os defenderan e apoiaran. Todo no comenzo pois o pouco tempo non tiveron mais remedio que adaptarse a situación.
 
Alguns labregos e  campesiños organizaron partidas de persoas armadas  (entre 6 a 14 unidades), nas que había algunhas mulleres. Oficialmente eran considerados bandoleros o malhechores. No  Baixo Miño ainda hoxe se fala das andanzas e fazañas do guerrilheiro Mateo Guillade[vi].
 
As autoridades españolas estaban interesadas en que estas partidas de bandoleros y malhechores foran perseguidas tamén en Portugal. Na realidade a maioría eran guerrilleiros carlistas que se pasaban a Portugal, traballando, ou agochándose nos pobos e aldeas cercanos a RAIA (fronteira).
--------------------------------
 
O Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Oficia con data 7 de xullo de 1844 ao Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de la Guardia y su Distrito que:
 
[...]   En la causa formada en este Juzgado sobre la averiguación de la gavilla de Ladrones que asaltó las Casas de Francisco Franco y D. Francisco Otero, Presbítero, asesinando aquel y herido a una hija, que se remitió en consulta a S.E., los Señores de la Sala 3ª de la Audiencia Territorial de La Coruña fue dada y pronunciada por otros Señores el 1º del actual Real Sentencia, en la cual se han dignado absolver de la instancia a Francisco Antonio Martínez y á Valentina Alonso en la tercera parte de la  mitad de Costas, y habiéndosele notificado en el día de ayer se puso en libertad.
 
Lo pongo en conocimiento de V.,á fin de que por esta Causa no sea molestado el referido Martínez. Dios guarde a V., muchos años.
 
Tuy 7 de Julio de 1844. Fdo: Nicolás Pardo.
 
Como podemos ver tamén se cometían erros na detención de elementos carlistas, acusados de Gavillas de Ladrones, no sabemos se o final foron detidos os asasinos de Francisco Franco e se a filla sanou...  
 
---------------------------------
 
Moitos mozos e non tan mozos (16 a 36 anos) fuxiron das parroquias para non ingresar no servicio militar, carlistas ou non, fuxían a Portugal para non ser detidos, sen pasaporte ou salvaconducto, falsificando moitas veces eses documentos, e ademais  sen traballo,  que logo unirianse as guerrillas para non morrer de fame.
 
En 1838 desertaron do exército e pasaron a RAIA por Vilanova de Cerveira, 60 veciños de Tomiño, sendo capturados uns cantos pola policía portuguesa. En 1939 o Consúl español en Porto, solicitou do Gobernador Civil de Viana do Castelo que tomase as disposicions necesarias, para localizar a todolos españois con menos de 25 anos sen pasaporte, e que residiran en Viana.
 
Un deles foi Manuel Antonio Fernández de Vigo que vivía en Melgaço foi detenido e acusado de carlista pola policía portuguesa. O que non sei é si foi entregado a España.
 
O 30 de decembro de 1839 o Jefe Político de la provincia de Pontevedra (Gobernardor), promulga un BANDO do Capitán General de Galicia con a relación de  bandoleros carlistas que se pasaran a Portugal en aquellos días:
 
Ramón Ramos de La Coruña de 50 años.
Manuel Fraga de 30 años.
Saturnino Enríquez de Zamora de 32 años.
José Tomé Vilanova de La Cañiza de 30 años.
José García de Lugo de 27 años.
 
Actuaba en ambolos lados da RAIA o portugués Tomás Joaquim Codeço “Quingostas” ao fronte dunha partida composta por desertores y malhechores gallegos que actuaban en la Comarca que abarcaba los municipios de Castro
 
Laboreiro[vii] y Valadares (Monçao), apoyados por los propios paisanos de la zona.
 
OFICIO del Gefe Político de la Provincia a Alcalde Constitucional de la Guardia con fecha 23 de abril de 1841 .“Reservado”.
 
Hay datos para creer que algunos de los principales cabecillas de las facciones de Galicia, como son Saturnino y Ramos, se reunieron con otros emigrados mas en una casa y quinta de un principal de Braga, para combinar una invasión que proyectan, contando con con el número de unos seiscientos, para envolvernos en los horrores de una nueva guerra civil, alarmando los pueblos bajo el falso título de defensores de la religión.
 
En consecuencia hé resuelto prevenir á V. como lo hago, ejercer una esquisita vigilancia en el distrito de su cargo, procurando adquirir noticias seguras que me comunicará sin pérdida de momento, del vecino Reino, sobre los proyectos y movimientos de estos encarnizados enemigos del reposo público, sedientos de sangre humana y poniéndose en su caso de acuerdo con los Comandantes de la fuerza armada de los cantones inmediatos, y de la Milicia Nacional para perseguirlos sin descando, si temerarios consiguiesen pasar el Miño por ése Distrito y manchar el suelo de esta pacífica Provincia con sus nuevos crímenes.
 
Del recibo de este oficio me dará V. pronto aviso. Dios guarde a V. muchos años. Pontevedra 23 de Abril de 1841.Fdo. Ramón Noboa.
 
O 4 de xullo de 1849 foi detido e preso en Melgaço (Portugal) o desertor do exército de Aragón Gabriel Martín Rincón, acusado de salteador. Outro detido célebre foi José Benito Álvarez dedicado ó contrabando de pólvora e  armas dende Portugal a Galicia. Descuberto en Monçao e entregado a policía de Salvaterra[viii].
 
O pobo – sempre sabio -  chamaba a estas partidas de guerrilleros, gavillas o madrugadores del alba porque atacaban as tropas isabelinas ou roubaban víveres e armas antes de satir o sol. Unha destas gavillas era esta que reproducimos:
 
13 de enero de 1844. OFICIO del Gobierno Político de la Provincia. Negociado nº 8º. “Documento Reservado”, al Alcalde Constitucional de la Guardia y su Distrito:
 
Ha llegado a mí noticias de haberse organizado una gabilla de 90 hombres al mando de un tal Zúñiga, vecino de la Ciudad de Vigo, que cruza en distintas direcciones y particularmente por el punto del San Colmado, términos del Cela y Zamames.= que atraviesan por Pugeiros de la Parroquia de Tameiga y pasan a las de Ginzo, abrigándose en el lugar de los Calvarios en la Parroquia de Santa Cristina de Lavadores y en el de Pardellas de la de Cela.
 
En consecuencia hé resuelto, que inmediatamente me informe V,, por propio volante y bajo su más estrecha responsabilidad que haya de cierto en el particular; si llegó á su conocimiento, cuando, que providencia há adoptado, y la razón por que no me há dado parte.
 
Bajo la misma responsabilidad prevengo á V. que sin perder instantes disponga que por los vecinos honrados de la Milicia Nacional sea perseguida y acosada sin descanso dicha gabilla poniéndose al efecto y propio tiempo del acuerdo con los Alcaldes de los distritos limítrofes, en el momento que aparezca en cualquiera punto de ese, y averiguará V,, quienes son los sujetos que dán acogida y protección, a menos que sea por el solo hecho de no dar los avisos oportunos de su marcha: número, ó presentación en cualquiera parte, sobre cuyas circunstancias deberá V,, también darme pronto conocimiento, como á la autoridad militar mas inmediata; llegado el caso de que los malhechores se abriguen ó pasen por ese Distrito”.
 
Dios guarde a V,, muchos años. Pontevedra 13,, de Enero de 1844. Fdo. Ventura Díaz
 
A partida mais famosa do Baixo Miño foi a de Mateo Guillade, operou como xefe carlista, sendo acusado de bandolero. Natural de Tomiño, fora seminarista en Tui, sendo a fazaña mais importante a conquista de Tuy  un 2 de abril de 1837, cidade na que entraron disfrazados de soldados regulares. Foi asasinado <> decapitado por un sobriño.
 
A primeiros de 1846 soamente había pequenas partidas guerrilleiras organizadas, nas que tamen habíamulleres, dirixidas por unha persoa que conocera perfectamente a zoa onde operaban. En 1840, unha das partidas chegou a roubar no centro da Guarda, concretamente tres elementos, dos mujeres y hombre, dunha desas partidas de guerrilleiros<>bandoleiros entraron na casa de Nicolás Lasiote Español y Fernández, sita na rúa Colón[ix]. Unha parte da familia dos Lasiote sería protagonista da segregación do Rosal da  Guarda.... por intereses económicos...
 

 
Casa de Dna. Elvira Correa que estaba na rúa Colón, se supón que a primeira Casa de Nicolás Lasiote Español y Fernández estaba un pouco mais abaixo pero no outro lado, non teño datos exactos. Sábese que a casa da familia  Lasiote logo sería Casa dos Alonso Martínez na praza do reloxo. Fotografía do arquivo de Antonio Martínez Vicente.  
 
Vexamos:   
 
Oficio de D. Antonio Orozco y Hernández, con fecha 23 de mayo de 1840 al Sr. Juez de Instrucción y 1ª Instancia de Tuy y este al. Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición.
 
Le hace Saber:
 
En la Causa que juzga la Audiencia contra la Facción de GUILLADE que entró en la Villa de la Guardia en la casa de Nicolás Lasiote Español, formada por Benito Ucha de San Miguel de Tabagón, María Rosa Vicente del Rosal y María Ysabel Urgal de Loureza, y otros...se llevaron la noche del 8 de septiembre de 1837 varios pedazos de tocino y la tinaja de manteca de cerdo.
 
La  Audiencia emitió Sentencia el 4 de mayo de 1839. A Benito Ucha 1 año en la prisión de la Guardia, a María Rosa Vicente 8 meses de prisión en la Guardia y a Ysabel Urgal 6 meses en la prisión de Oya.
 
En la Audiencia juzgaron otra vez la Causa Original. Los procuradores  de los acusados en la   Audencia eran: Fernández Puente y Encina.
 
Tambien falló contra el Alcalde <>Juez de la Guardia D. Antonio Medranos, con multa de 30 ducados por “detención arbitraria, faltando abiertamente a lo prevenido en el artículo 33 del Reglamento Provisional”.
D. José Cepeda. Coruña Mayo, 23 de 1840[x].
 
O Concello controlaba toda crase de impostos como se pode leer:
 
14 de octubre de 1842. CLASIFICACIÓN de los individuos de esta Villa y parroquias  de su Jurisdicción que están sujetos al pago de subsidio de Comercio hecha  por el Señor Regidor primero, Procurador general Peritos y con asistencia del señor Administrador de Rentas  nacionales por el año de mil ochocientos cuarenta y tres=
 
Villa de La Guardia.
Población de 1.500 almas.
 
Comprendidos en la 1ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
D. Francisco Donis 100 reales.
D. Pedro Riera Sánchez 100 reales.
D. Benito Fernández Lasiote 100 reales.
D. Juan Antonio García 100 REALES.
 
4ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
Dña. Juana Español 60 reales.
D. Juan Lorenzo Camacho 60 reales.
Doña Rosa Serodio 60 reales.
D. José Bernardo Verde 60 reales.
D. Manuel Vicente Portela 60 reales.
D. Manuel Benito Andreini 60 reales.
D. José Domínguez 60 reales.
Ignacio Vicente Portela 60 reales.
D. José María Portela Lomba 60 reales.
El Tablajero de esta Villa 60 reales.
 
5ª Clase de la Tarifa 4º:
 
D. Julián López 50 reales.
Juan Rojas 50 reales.
 
6ª Clase de la Tarifa nº 4º:

Manuel Antonio Trusco 40 reales.
Ramón Rodríguez 40 reales.
María Patiño 40 reales.
Rita Gaviño 40 reales.
Rafael Portela 40 reales.
José Antonio González 40 reales.
Antonio Franco 40 reales.
Juan Alonso Cermeño 40 reales.
 
7ª Clase de la Tarifa nº4º:
 
José Benito Nandin 20 reales.
Juan Rodríguez Cachada 20 reales.
Francisco González  20 reales
Roque Lomba 20 reales.
José Manuel Vicente Vicente 20 reales.
Pedro González Barborejo 20 reales.
 
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
Santiago Español 12 reales.
Isidro Alvarez 12 reales.
Benito Albarez Marujo 12 reales.
 
Tarifa Extraordinaria nº 3º:

Ezequiel García, Secretario de Ayuntamiento por el 4% de los tres mil trescientos de su dotación, 132 reales.
Francisco Salcidos, por una caballería de alquiler 12 reales.
 
Parroquia de Salcidos.
Su Población de 2.600 almas.
 
5ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
El fabricante de teja de las Cachadas 50 reales.
 
7ª Clase de la Tarifa nº4º:
 
D. Isidro Alonso 20 reales.
Juan Portela, Herrero 20 reales.
Juan Lorenzo Sobrino 20 reales
 
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
Francisco Vicente Albéitar 12 reales.
El Presbítero D. Francisco Otero[xi] por él 1 por % de las utilidades de las Rentas que administra 16 reales.
 
Parroquia del Rosal.
Su población de 3.800 almas.
 
4ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
D. Nicolás Lasiote 60 reales.
 
6ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
D. Francisco Rivero 40 reales.
Juan Francisco Paredes, Tabernero 40 reales.
José Francisco Villa 40 reales.
Francisco Iglesias 40 reales.
 
7ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
D. Juan Antonio González, Trajinero 20 reales.
Benito Rodríguez y su compañero 20 reales.
José Dorado 20 reales.
Domingo Fernández,Herrero 20 reales.
D. Manuel López 20 reales.
 
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
José Ramón García 12 reales.
Francisco da Cal 12 reales.
D. Pedro Caldelas, Agrimensor 12 reales.
José Portela, por giro de oficios 12 reales.
 
Parroquia de San Miguel de Tabagón.
Su población de 1.600 almas.
 
7ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
José Ignacio Alonso 12 reales.
Isidro Manuel Otero 12 reales.
D. Juan Tomás Rocha 12 reales.
D. Domingo Baliño 12 reales.
 
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
Juan Francisco Ferreyra 8 reales.
Juan Gándara Menor 8 reales.
José Lorenzo 8 reales.
 
Parroquias de Tabagón y Eyras.
Su población  de 800 almas.
 
 
6ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
Juan Núñez ó el Tabernero de la Portela 20 reales.
 
7ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
Eugenio González 12 reales.
 
8ª Clase de la Tarifa nº 4º:
 
José Rivas Herrero 8 reales.
Apruebo ésa Matrícula:Eyzaguirre.
 
Pontevedra 4 de Noviembre de 1842.
 
O temor as partidas ou gavillas de guerrilleiros carlistas preocupaban aos Xefes  Políticos da provincia:
 
Texto: ...[...] 10 de febrero de 1844, tengo datos para creer que en la noche de 3 del mes actual, se dió un grito de Revolución en Torres – Novas[xii], en el vecino Reino de Portugal, y que en la contigua plaza de Valenzas se ha intentado también otro Movimiento, aún que no se efectuó.
 
Conviene pues que la vigilancia que tanto he recomendado á V., en diferentes ocasiones, sea de hoi en adelante más esquisita, y que no perdone medio para inquerir cualquiera novedad ó acontecimiento que haya en los pueblos de Portugal, fronteros á ese distrito, comunicándomelo por propio volante; si acaso los uviese, para adoptar las medidas convenientes: y con esa ocasión encargo
 
á V., mui estrechamente que cele sin descanso por la conservación del Orden y tranqulidad pública; usando si fuere necesario y con la debida circunspección de la fuerza de la  Milicia Nacional, y de los hombres honrados Amantes del sosiego y bien estar de sus domicilios, conforme á las repetidas prevenciones que tengo á V., hechas sobre el particular.
 
Dios guarde a V., muchos años. Pontevedra 10 de febrero de 1844. Fdo: Ventura Díaz.
 
OFICIO del Alcalde de Tuy a Alcalde de La Guardia con fecha 7 de marzo de 1844. “Reservado”.
 
El Gefe superior político de esta provincia en OFICIO del 4 me dice lo que sigue:
 
Tengo hechas á V. diferentes advertencias acerca de la vigilancia que hay que observar sobre los trastornadores del orden público, y la energía que debe mostrar la autoridad para frustar sus planes. Repetí á V. el mismo encargo muy estrechamente, en Oficio de 5 de Febrero, y no me faltan motivos para reproducirle por que ahora mas que nunca se necesita del celo de los encargados de la conservación de la tranquilidad de los pueblos=
 
Prevengo á V. en consecuencia que si por un evento hubiese en ese Distrito municipal el menor asomo de motin ó desorden, en el momento procederé á ecsijir á V. la responsabilidad correspondiente; pues tal advertencias que le tengo hechas así lo reclaman, y mas cuando tengo dicho que me señale V. el mal para curarle.
 
Dígolo á V. para su inteligencia y para la de los Señores Alcaldes de los Distritos municipales comprendidos en ese Partido Judicial, á quienes transmitirá V. esta orden con reserva”.
 
Lo que transcribo á V. de orden de dicho Sr. Para su conocimiento, sirviendo acusarmen recibo a la brevedad posible; así como también al citado  Sr. De donde procede. Dios guarde a V. muchos años.Marzo 7 de 1844. El Alcalde. Fdo. Domingo Iglesias.
 
---------------------

Para poder ter o control dos movimentos cidadans, apróbase a Matrícula del Reino:
 
O 27 de agosto de 1844, o  Ministerio de Gobernación de la  Península emite a seguinte Instrucción:

 
MATRÍCULA DEL REINO .
 
Art. 1.-La Matrícula del Reino se compondrá de vecinos, forasteros, criados y extrangeros, con distinción de residentes y transeuntes.
 
Art.2.-La matrícula se formará en las capitales de provincia y de partido donde haya Comisarios y Celadores, repartiendo á cada vecino una hoja impresa del nº 1º para que bajo su firma anote en ella todos los individuos de que se componga su familia, criados ó personas que vivan en su compañía, con las circunstancias que la misma hoja designa.
 
De esta extraerán los Comisarios y Celadores la parte necesaria para formar el padron con la clasificación que queda indicada de vecinos, forasteros, criados y extrangeros. En los demás pueblos de corto vecindario, donde por no haber Comisarios ni celadores el ramo de Protección y Seguridad Pública corre al cargo de los Alcaldes Ordinarios, la matrícula se forma y continúa en las hojas impresas nº 2
 
Art. 3.-Los Comisarios llevarán la matrícula de vecinos en hojas impresas del nº 3; la de forasteros en las del nº 4; la de criados en la del nº 5, y la de extrangeros en las del nº 6.
 
Art. 4.-Los Celadores llevarán la de vecinos en hojas del nº 7; la de forasteros en las del nº 8; la de criados en las del 9, y la de extrangeros en las del nº 10.
 
Art.5.-Los vecinos, forasteros, criados ó extrangeros que varién de domicilio dentro de la misma población en que residan, recibirán del Celador del barrio que dejan, la hoja original nº 7,8,9 ó 10, que les corresponda. En esta hoja se anotará á continuación á que se traslada, presentándola al celador de este barrio para que forme parte de su matrícula.
 
El Celador del barrio que deja hará la anotación correspondiente en la casilla de observaciones del índice, que siempre ha de conservar, así como las demas respectivas á la obtención de pasaporte, defunción ú otras que ocurran en los individuos de su respectivo distrito.
 
Art.6.-Los índices se llevarán por orden alfabético de apellidos, y con la misma división de vecinos, forasteros, criados y extrangeros, usando, así los Comisarios como los Celadores, de la hojas impresas nº 11,12,13 y 14.
 
Art.7.-Las matrículas tendrán ademas de la subdivisión y separación marcada de vecinos, forasteros, criados y extrangeros (sic), la de barrios (tratándose de los Comisarios), calles, números de las casas y cuartos, omitiendo siempre la de manzanas en las poblaciones en que esté hecha por calles.
 
Art. 8.- Se prohibe expresamente molestar al vecindario con la obligación de dar parte por escrito de todas las innovaciones que ocurran en las familias. Los Comisarios, Celadores y Alcaldes Ordinarios estan obligados a llevar la matrícula con toda exactitud y sin acudir á medios vejatorios de ninguna especie, adquiriendo los datos necesarios,
 
1º de los que llegan á los pueblos ó salen de ellos, por el pasaporte que presentan ó reciben:
 
2º de los que varían de domicilio dentro de la misma población, por la papeleta nº 7,8,9 ó 10, que, como queda dicho en el art. 5º., han de recibir del Celador del barrio que dejan, y presentar al del barrio del nuevo domicilio:
 
3ºde los nacidos, casamientos y defunciones, por las noticias que semanalmente  habrán de darles los Curas párrocos.
 
El individuo que á pesar de estos medios no conste matriculado, es indudable que se ha introducido furtivamente en el barrio ó pueblo donde resida, y por lo mismo sufrirá, así como el que le albergue, la multa que determine el Gefe Político (Gobernardo Civil), en el límite de sus atribuciones, sin perjuicio de los procedimientos judiciales á que pueda haber lugar.
 
Art.9.-Los individuos pasivos de Guerra y Marina, aunque disfrutan del fuero militar, estan obligados á ser comprendidos en la correspondiente matrícula de vecinos ó forasteros. Asimismo debe serlo el Clero secular.
 
Art.10.-Los Gefes Políticos, si lo estiman conveniente, procurarán establecer en las puertas ó avenidas de las poblaciones Agentes de Seguridad Pública que vigilen si todos los transeuntes van provistos de los pasaportes, pases, licencias de uso de armas, de caza y pesca, según corresponda.
 
Al que no lleve el correspondiente documento de los anteriormente expresados se le impondrá una multa que no pasará de cien reales, y solamente podrá ser detenido cuando existan motivos para creer que su falta proviene de alguna causa criminal.
 
Art. 11.-Los Celadores darán conocimiento diario al Comisario de su distrito de las innovaciones que ocurran en la matrícula.
 
Art. 12.-Los Comisarios y Alcaldes están obligados a dar en todo el mes de Enero al Gefe Político de la provincia resúmenes de la matrícula de sus distritos respectivos, arreglados á los formularios nº 15; reclamando por su conducto de las Autoridades, Corporaciones ó gefes de los Establecimientos cuyo personal no se halle matriculado por razones especiales, los datos necesarios para llenar en dichos resúmenes las casillas respectivas.
 
Art. 13.-Los Gefes Políticos, reasumiendo el resultado de todos estos datos, formarán un Estado General con las mismas casillas, que remitirán á este Ministerio en todo el mes de Marzo siguiente.
 
Art. 14.-La formación y continuación de las matrículas es independiente de los registros de las fondas, cafés, hospederías y demás establecimientos públicos donde se admitan huéspedes á precio, ó donde habitualmente se reuna el público. Los Comisarios deben además llevar los oportunos registros de los pasaportes que expiden ó refrendan, y de los pases y licencias que libran.
 
Art.15.-De la presente Instrucción se pasará por los Gefes Políticos un ejemplar á cada uno de los Comisarios y Celadores del ramo de Protección y Seguridad Pública para su exacto cumplimiento, igualmente que á los Alcaldes donde no haya funcionados de aquella especie. Madrid 27 de Agosto de 1844.= Fdo:  Mendez Pidal.   
--------------------------

 
Outro selo da Guarda dos anos setenta.

TAMEN O CONCELLO DEBÍA VELAR POR A SAÚDE DOS VECIÑOS

 Reproducimos un Certificado de Saúde Pública, obligatorio en todolos portos de Galicia e  de España.

Este Certificado foi expedido polo presidente e Vocais da “Junta Municipal de Sanidad do porto de BUEU, o día 8 de xuño de 1841 para que el barco polaca-goleta española de nombre “Fraternidad” de la matrícula de BELUSO al mando del capitán Gerónimo Galup con seis marineros y un pasajero,José Vizoso de Beluso, puedan navegar has el puerto de Camposancos en lastre para cargar. ...este pueblo y Comarca se hallan libres (D.G.) de todo mal contagioso, preservándose de los insanos y disfrutando aires saludables, del mismo beneficio guarda la polaca...
 
Estas medidas eran moi importantes debido a que o cólera morbo asiático[i], seguía facendo estragos nalguns portos. Xa en 1831 habían adoutado medidas ao respecto porque Portugal[ii] xa estivera afectada:


 
Este Manifesto da Xunta Superior de Sanidade foi recibido no Concello da Guarda e seu Distrito o 30 de xuño de 1831. Asinan D. Nazario de Eguía como presidente e D. Juan Valsa de la Vega como Secretario.

EDICTO
 
LA JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD DE ESTE REYNO DE GALICIA A TODOS SUS HABITANTES”.
 
La salud pública, objeto el mas recomendable de la  Sociedad civil, ecsige de todos sus individuos, y especialmente de las Autoridades constituídas, todo el cuidado y precauciones, que puedan practicarse para la conservación de un bien tan precioso, con que la divina providencia favorece a los moradores de Galicia. Si es un deber de todos y cualesquiera de los individuos de la Sociedad el contribuir a su conservación, es una obligación la mas sagrada para la  Junta de Sanidad el no omitir medio alguno de cuantos pueda inspirar su celo para cumplimiento del fin a que se dirige su instituto.
 
La Junta Suprema de Sanidad, en quien el Soberano tiene depositada toda su confianza para atender en esta parte a la egecución de sus paternales desvelos, ecsorta a las Superiores de las provincias  a la vigilancia, y el mas puntual y esmerado cumplimiento de sus deberes afin de que los recuerden a las Municipales y particulares de los Puertos de sus respectivos districtos, con el saludable obgeto de que pongan en egecución cuantas medidas estén a su alcance, para preserbar a los pueblos de su distrito de la Peste, Epidemias y males contagiosos. En esta atención, conforme a lo prescrito por la Junta Superior de Sanidad en diferentes ordenes espedidas al intento, acordó esta Superior de Galicia, y manda lo siguiente.
 
ARTÍCULO 1º.-Todo buque procedente de la Rusia debe mirarse con la mayor vigilancia, así como los procedentes de Turquía, y de los Países de Levante, a quienes aflige actualmente el cruel azote de la Peste y Cólera morbus; y por consiguiente deben despedirse de nuestros Puertos, para que observen rigurosamente la cuarentena de patente sospechosa en el Lazareto de Mahon.
 
2º.-Las embarcaciones, que procedan de las costas de Berbería deben sufrir igual suerte, y reputarse de patente sospechosa.
 
3º.-Las procedentes de las Islas Filipinas conforme a lo resuelto por la Junta Suprema de Sanidad, no serán admitidas por ahora a libre platica en nuestros puertos, si entran de arribada; y en los de su destino se les sugetará a cuarentena antes de todo: y despues de las declaraciones, vista de aspectos, confrontaciones, y demas diligencias, se ecsaminarán detenidamente los papeles de navegación; y si por su resultado se entendiese el buen estado constante del buque y su tripulación, cumplidos ocho días de aquella cuarentena, haciendo que durante ella se aireen los equipages y todos los efectos susceptibles de contagio que puedan estraerse comodamente sobre cubierta, se les admitirá a libre plactica y comunicación; pero si por desgracia el numero de enfermos y muertos, el carácter de sus dolencias, u otras señales indugesen sospechar que la enfermedad fue la cólera morbus, u otra de su índole se despedirán para el Lazareto de Mahon.
 
4º.-Todo buque que venga de País infestado, o que hubiese arribado a parage a donde reine la fiebre amarilla, será obligado a una rigurosa cuarentena, e incomunicación por cuarenta días.
 
5º.-El barco que durante su navegación hubiese sido visitado por los Berberiscos de cualquier punto que venga, se sugetará igualmente a una cuarentena ordinaria.
 
6º.-Los procedentes de Gibraltar se sugetarán, desde el día primero de Julio hasta fin de Octubre, a una cuarentena de ocho dias, con espurgo de los géneros susceptibles de contagio; con tal que se haga constar que vienen de puntos, con los cuales por su conocida salubridad estamos en directa, y libre comunicación: lo que deberá acreditarse por certificación del Consul Español en aquella Plaza, que esprese haber obtenido allí le buque conductor de los géneros libre de plactica, y comunicación.
 
7º.-Los buques procedentes de las costas de América estarán sugetos a una cuarentena de observación, durante ocho días, si ninguna otra circunstancia los hiciese sospechosos; y en caso que esto suceda, se egecutará ecsactamente cuanto prescriben en este particular las medidas y leyes sanitarias.
 
8º.-A fin de precaver el contagio, que por medio de los géneros y efectos de contrabando, suele propagarse, y además de este mal debiendo cortar el perjuicio que resulta al Estado, y a la Real  Hacienda con un tráfico criminal, todas las Juntas Municipales y autoridades de los Puertos de Galicia, deben vigilar para que ningún barco, y principalmente los de pescadores, se roce con los contrabandistas:
 
y si tal vez un vil interés tratase de eludir las providencias, y medidas que su vigilancia y cuydado adopte sobre este punto tan interesante, ademas de las penas en que incurran, y se les impongan por tal delito, se les prohivirá la salida a la mar de noche a los que inspiren confianza en este particular, conforme se ha establecido en los bandos publicados por esta Junta en 24 de Octubre de 1828 y 19 de Junio de 1830.
 
9º.-Se recomienda, y se encarga a todas las Juntas de Sanidad, y a los Ayuntamientos, la obligación de cuidar de la salubridad de los pueblos por medio de la limpieza y aseo, y de evitar todo cuanto pueda perjudicar en la salud a sus habitantes bajo la mas estrecha responsabilidad.
 
Y para puntual y ecsacto cumplimiento de lo que queda prevenido, acordó La Junta Superior de Sanidad publicar este EDICTO, afin de que no pueda alegarse ignorancia en esta Capital de Galicia, y todos los demás pueblos de su distrito, especialmente en los marítimos.
 
Santiago, 17 de junio de 1831.Fdo: Presidente Nazarío de Eguía.
 
Secretario: Juan Valsa de la Vega Soto.
 
----------------------------------
 
Os Alcaldes e Rexidores eran elexidos polo poder Central cuio xefe mais inmediato era o Gefe Político de la Provincia[i], este elixía dunha lista enviada previamente polo Alcalde e Escribano oficial do Concello onde estaban incluídos os “los mayores contribuyentes de la localidad”. Primeiro serían os maiores de 30 anos con rentas superiores a 12.000 reais anuais.
 
Naturalmente O POBO non votaba, e das mulleres ninguén falaba ou lexislaba, ata aos propios liberais da Restauración Monárquina lles pasaba pola testa ...”liberal”...e menos da dos “conservadores absolutistas”.            
 
OFICIO con data 10 de agosto de 1846 del Gobierno Político de la Provincia. Sección de Gobierno, al Alcalde Presidente del Ayuntamiento Constitucional de la Guardia,  D. Benito Fernández Lasiote.
 
[...] A fin de acordar la inclusión de los sugetos que contiene la relación adjunta, en la lista electoral de ese Distrito, cuyo derecho reclamó D. Benito Fernández Lasiote de esa Villa, mediante á que pagan la contribucción bastante según se acredita, es necesario que V. manifieste si reúnen los demás requisitos de la Ley, y si están ó no comprendidos en alguno de los casos que marca su artículo 11,,: al verificarlo acompañará V. una relación igual, expresando la vecindad de cada uno de dichos sugetos.
 
Y he creido conveniente advertir á V. con respecto á D. Francisco Denis y D. José Benito Domínguez contenidos tambien en la adjunta, que en la lista de contribuyentes que V. remitió con fecha 23 de Mayo último, se espresaba la circunstancia de estar comprendidos en el párrafo 1º del artículo 11,, estado, por lo cual no fueron incluídos como electores, lo que tendrá V. presente a contestar sobre el asunto.
 
Dios guarde a V. muchos años. Pontevedra 10 de Agosto de 1846.
Fdo. El Gefe Político, Ventura Diaz.
 
Sigue Relación de los sugetos vecinos del Distrito municipal de la  Guardia que solicitan su inclusión en la lista electoral:
 
D. Francisco Donis
D. José Benito Domínguez
D. Vicente Troncoso
D. Ezequiel García [Varela]
D. Manuel Español
D. José Manuel Sobrino
D. José Benito Nandin
D. Julián Sobrino
D. Juan Troncoso
D. Manuel Andrini
D. Juan Francisco Trigo
D. Juan Rodríguez Fernández Cachada
D. José María Portela
D. José Yglesias, Abad párroco.
 
Pontevedra 10 de Agosto de 1846.Fdo. El Gefe Político, Ventura Diaz.
--------------------------------------------------

LA  SAL, MONOPOLIO DEL ESTADO
CONTRABANDO DE SAL.
 
Os veciñosos do Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Distrito nestes anos tiveron problemas para o abastecemento de sal. Non porque se carecese dela senon porque en España era moito mais cara que en Portugal, polo que, chegadas as epocas de matanza, os do Rosal, e para salazón de peixe os da Guarda, pasabanna de contrabando.
 
Por iso os responsables do Resguardo Especial de la Empresa de la Sal de la Hacienda Estatal (Almacenada nos Alfoliesl), empresa que tíña o Monopolio do Comercio de la sal, denunciaban unha e outra vez aos que collían con ela, ou presentabanse nos  domicilios co fin de  rexistrar as adegas. Os Alcaldes facían “la vista gorda”, protexendo a seus conveciños, conscentes da diferencia no precio.
 
Exemplo:
Resguardo Especial de la Empresa de Sal. Al Sr. Alcalde 1º Constitucional de la  Villa de La  Guardia:
 
Hallándose instruyendo un Espediente (sic), contra las personas que al margen se espresan, por haberlas allado (sic) con sal  de Portugal, se servirá V., dar las órdenes combenientes (sic) para que los Mayordomos ó Pedáneos de las Juradías a que corresponde, asistan al reconocimiento que debe practicar otro Resguardo en las casas de aquellos vecinos”.
 
Dios guarde á V., muchos años. San Miguel de Tabagón, 30 de Agosto de 1842.Fdo: El Cabo interino Melchor Gómez.
 
Nome dos denunciados:
 
José Manuel Yglesias; Dionisio Fernández; María Rosa Villa, todos de la Juradía de Novás.
 
José Manuel Míguez; José Antonio Míguez, todos de la Juradía de Ferreyros.
 
Domingo Antonio Alonso; Domingo Antonio Álvarez; Domingo Dorna; Benito Alonso; María Teresa Alonso; María Rosa Dorna; María Jacinta Rodríguez;Teresa Dorna, todos de la Juradía de la Carrasca.
 
José Manuel Otero; Nicolasa Díaz; Benito Martínez, todos de la  Juradía de Viso dos Eydos.
 

 
 
Esta es una parte del oficio del Resguardo al Alcalde Constitucional de La Guardia y su Distrito.
 
Texto:  En 17 de abril de 1844, de  Comandancia del Resguardo Especial de la  Empresa de Sales al Sr. Alcalde Constitucional de la Guardia:
 
Propenso a prevenir los males á todo vecino honrado de esta Provincia que pueda irrogarles el conocido consumo que hacen de la  Sal de contrabando, con grave perjuicio á la Empresa, y en particular los de ese Distrito Municipal por el ninguno que se esperimenta en los Alfolies del mismo, para que se libren de ellos, creo de mi deber prevenirlos por medio de la Autoridad de V. á fin de que en ningún tiempo aleguen ignorancia, que muy pronto voy a proceder, en uso de las facultades con que me hallo de la  Autoridad superior política de la Provincia al mas escrupuloso fondeo de sus Casas, conforme á lo prevenido por la Ley, si bien tome para ello de prueba, mas que sospechas vehementes de que son defraudadores, la de que siendo ese Distrito Municipal uno de los de mayor población, y la Sal un artículo de primera necesidad que todos lo comen, no consume un solo ferrado de los Alfolies.
 
Por tanto, he de merecer de V. se sirba hacerles saber, que, si desean librarse de las funestas consecuencias que de continuar en su tenaz apatía de provistarse de la de fraude, están esperimentando ya algunos, perdiendo sus interes y libertad, se hace preciso se apresuren á sacarla de nuestros Alfolíes, seguros de que no verificando, sufrirán los tenedores de la más ínfima cantidad de la de contrabando, todo el rigor de la  Ley, sin consideración ninguna.
 
Espero pues del acreditado celo de V. por los intereses de la  Empresa á la par que por los de los vecinos de ese Ayuntamiento, no demorará un solo instante en hacerles saber esta mi excitación por medio de sus respectivos Mayordomos pedáneos, haciendo á estos responsables por su tolerancia del fraude, que en algún día la reconocerán como un bien prevenido de antemano, mas bien que por una excitación, para que de los resultados de su omisión en el cumplimiento no aleguen ignorancia; no dudando que de su recibo y de haberlo así verificado se servirá V. darme aviso.
 
Tuy y Abril 17 de 1844. Agustin de Trivanes.  
 
LIBERAIS E CONSERVADORES
 

Copia del Acta de Constitución del Ayuntamiento del Rosal.
 
Seguimos relatando: Os liberais pretendían:
 
1.- Elecciones populares de Alcaldes y Concejales (Regidores).
 
2.- Ampliación del Cuerpo Electoral con más contribuyentes sin el requisito de los 12.000 reales de renta anual.
 
3.- Constitución de la Milicia Nacional[i] en los Ayuntamientos, Cuerpo Armado al mando de los respectivos Alcaldes y compuesto por personas armadas ( a pié o a caballo). Treinta milicianos armados por cada 1.300 habitantes, con edades entre 30 y 50 años.
 
A Milicia Nacional foi legalizada en 1836, tomando parte na 1ª Guerra Carlista no bando de Isabel II e logo apoiou ao xeneral Espartero para derrocar a Reina Rexente María Cristina.
 
Mais tarde o xeneral Ramón Narváez disolveu a Milicia Nacional, desiñando a recente Guardia Civil[ii], para os mesmos cometidos como Policía Rural pero dependendo directamente do Gobierno e con “status” militar.
 
Como e sabido daquela a Garda Civil sempre fue fidel ao Poder, foi empregada durante moitos anos nas loitas partidistas, nos recortes das libertades (individuais, colectivas e de prensa), salvo na sublevación militar de 1936 na cal moitos cuarteles dividironse e puxeronse do lado dos militares sublevados contra a IIª República unha maioría, e do lado republicano outra parte mais pequena, todos sabemos cal foi a actuación da Garda Civil na retagarda española e sobre de todo na posguerra, durante moitos, moitos anos....    
 
Na 1ª República D. Emilio Castelar[iii] restableceu a Milicia Nacional, pero Cánovas del Castillo[iv] volveuna a disolver definitivamente en 1876.         
 
4.- Descentralización Territorial.
 
5.- Juicios por medio de Jurados.
 
Os moderados ou conservadores pretendían, e levaron a práctica diaria:
 
1.- Sufragio restringido en el Censo.
 
2.- Designación de los Ayuntamientos por el Gobierno Central a través del “Gefe Político de la Provincia respectivo.
 
3.- Supresión de la Milicia Nacional.
 
O final quen dictaba a verdadeira política era a Reina Isabel II e seus conselleiros, mais tarde sería o propio Rei Alfonso XIII a través de seus Xefes de Gobierno, salvo, como dixen, en pequenos periodos de tempo nos que o pobo tivo participación nos asuntos públicos por meo  representantes liberais.  


O PODER DA IGRESIA

A igrexa seguía tendo verdadeiro poder pese as desamortizacions. En 1851 asínase o Concordato ca Santa Sede, normalizase a situación das desamortizacions, eisí como a atención económica a igrexa por parte do Estado. Un exemplo do poder desta Igrexa local:
 
Oficio del Sr. OBISPO de  TUY de fecha 18 de octubre de 1844 , al Alcalde Constitucional de la Guardia y su Jurisdición.
 
Mis notorias ocupaciones no me han permitido contestar antes á su atento oficio de V.S. del 3 del actual, del que me he enterado, así como del contenido de los dos que le ha dirigido el cura de San Miguel de Tabagón y de la contestación de V. á ello cuyas copias me acompaña.
 
Nada me es tan sensible como el saber que alguno de los Párrocos de mi obispado no guarda con las autoridades civiles la armonía y buenas relaciones que tan útiles pueden serle en el desempeño de su Ministerio y he siempre procurado fomentar esta buena unión, de la que también la  Autoridad civil puede reportar, y reporta no pequeñas ventajas.
 
Me ha causado por lo mismo el mayor sentimiento la lectura de las contestaciones que han mediado entre V. y el sobre dicho cura de San Miguel con motivo de la reclamación hecha por éste para que no permitiese V. que en los Domingos y días de Santos se trabajase en la obra del puente Tamuge.
 
Me abstengo de calificar la mayor o menor acrimonia con que están redactados los oficios y sus contestaciones, porque mi mas ardiente deseo es cortar, y no dar pábulo á esta ni a ninguna otra polémica de igual naturaleza. Ya he hecho entender al cura de S. Miguel la mesura y circunspección que debe usar, y el miramiento con que debe tratar á las autoridades civiles,
 
y espero que por su parte no se repetirá un lance semejante al que nos ocupa: pero tambien deseo que V. comprenda que no es propio de la autoridad que V. ejerce, y si exclusivamente de la mía el declarar cuando hay necesidad de dispensar para que se trabaje en los dias en que lo prohibe nuestra Madre Iglesia.
 
Creo haber satisfecho los deseos que V. me manifiesta en su citada comunicación, á que contexto. Por lo demas la temporada de lluvias en general en que hemos entrado, impide el que se repitan los motivos que obligaron al referido Parroco á dirigirse á su autoridad.
 
Tuy 18,, de octubre de 1844. Fdo: Francisco García Casarrubios y Melgar. Obispo.


Fronte norte da Catedral de Tui. Século XII. Postal de 1930

Tamén se persiguen a bruxería,
 
José María Alfaro, Alcalde Pedáneo de la Juradía de Marzán con fecha 18 de octubre de 1844, al Alcalde Constitucional de La Guardia:
 
Los graves perjuicios que publicamente está causando, Antonia Albarez, alias “Concadas”, vecina de la Juradía de Marzán en esta parroquia, y pueblos inmediatos con sus sortilegios, y varias observancias; ya usando de una baraja para adivinar cosas ocultas al entendimiento de hombres, ya entrometiéndose a curar enfermedades que ella no conoce, y con remedios, que no tienen conexión alguna con el fin, que se pretende, de que resulta que sobre engañar a la gente sencilla, robándole sus intereses, introduce la discordia entre la familias, y a muchos hace bajar a la sepultura antes de tiempo; estos males y otros de mayor transcendencia, y que tienden a corromper la juventud, causado por una mujer tan infame, a quien yo no pude apartar de su mala vida con mis repetidas amonestaciones, exigen de la acreditada Justicia de tomar un pronto, y eficaz remedio, para que tomándolo en consideración, forme a la referida Antonia la correspondiente causa  con arreglo a las leyes vigentes, y le aplique la pena, que merece una mujer tan perjudicial ala sociedad, de lo que resultará un bien a esta Jurisdición.
 
Rosal octubre 18,, de 1844. Fdo: José María Alfaro. Alcalde Pedáneo.
 
Oficio del Sr. Obispo de Tuy con fecha 9 de mayo de 1846, al Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición:
 
Pasa de 7 años que Manuel Rotea, vecino de S. Juan Bautista de Tabagón, ni se ha presentado al ecsamen de doctrina cristiana, ni ha cumplido con el precepto Pascual, sin que las repetidas instancias del cura en vacante pudiesen alcanzar á que verificase lo uno y otro.
 
Por tanto me dirijo á V. á fin de que tenga á bien dictar las providencias eficaces que considere oportunas pàra que el Manuel Rotea cumpla prontamente con aquel sagrado deber; de lo que resultará beneficio á su alma; se evitará el escándalo, y hará tenga efecto lo mandado por las leyes eclesiásticas y civiles.
 
Así me lo prometo del cristiano celo de V. y que se servirá darme aviso de lo que resulte para mi inteligencia.
 
Tuy 9,, de Mayo de 1846. Fdo. Francisco[v], Obispo de Tuy.
 
Unha Corporación liberal non estivo de acordo con que a Igrexia autorizara recoller en domingo e festas de gardar algas, pagando un canon a igrexa argumentando oficialmente:
 
Sesión Ordinaria celebrada o 6 de novembro de 1862, presidida por D. Juan Troncoso Portela. Presentes: 1er. Tte Alcalde D. José María Lomba. Concejales: Francisco Pérez; Juan Portela Portela; Santiago Alvarez; Joaquin Angel; Nicolás Giráldez Pérez, Justo Valdivieso Gómez.
 
El Sr. Procurador Síndico D. Joaquin Angel presentó al Cuerpo Municipal la siguiente, Moción:
 
Hay en este Distrito mas de treinta familias que viven del aprovechamiento común de recoger día y noche el alga ó estiercol marino, llamado vulgarmente argazo, único recurso casi con que cuenta la agricultura para fertilizar sus tierras de labor en un país donde tan escasos son los montes y los ganados.
 
El atacar á la libertad de aquella industria es atacar á la subsistencia de 1.400 personas y á la producción agrícola de que tanto debe cuidar el Municipio, á cuyo celo entregó el vecindario el cuidado de los intereses procomunales.
 
En el tiempo en que el culto se hallaba indotado, se echó mano del arbitrio de arrendar aquellas estracciones todos los días de fiesta entera y media desde el ponerse el sol del víspera hasta la salida del siguiente al de aquella, cosa que no solo tiene ocasionado mil pendencias, principalmente en el presente año, sino que causa el escándalo de ver gran número de gentes trabajando en el día del santísimo Corpus Cristi, el Jueves Santo y en todas las grandes festividades[vi].
 
Y si este abuso pudo haberse tolerado cuando la Yglesia se hallaba sin recursos, sería un crimen el consentirlo hoy que se halla decorosamente dotada por el Estado, y asistida por las numerosas limosnas de estos tan devotos y cristianos fieles.
 
Este abuso por otra parte no ha podido convertirse en delictivo, porque si tal hubiese sucedido, de el se hubieran incautado las oficinas de propiedades de la Nación y no se ha hecho.
 
Según el nº 2º del art, 80 de la  Ley Municipal, es atribución del Ayuntamiento arreglar por medio de acuerdos, conformándose con las leyes y reglamentos el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechanientos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente y no habiéndolo aquí, el Síndico pide a la Corporación se sirva acordar:
 
 
.-Que todos los vecinos en cualquier hora del día y de la noche  pueden recoger  libremente el argazo, á no ser en los días de fiesta entera de doce  á doce de la noche que es el astronómico, y que esta escepción se hace solo porque nuestra Santa madre la Yglesia manda no trabajar sin necesidad  en ellos.
 
2º.-Que este acuerdo se publique por medio de Edictos en las parroquias del Distrito para que llegue á conocimiento de todos los habitantes que tengan derecho á los aprovechamientos comunes.
 
El Ayuntamiento, después de la mas amplia y detenida discusión, Aprobó por mayoría la proposición, si bien está disintiendo de la opinión de aquella el 1er. Tte Alcalde D. José Manuel Lomba, como arrendatario de dicho aprovechamiento en los puertos de Fedorento y Agudela; y además los Concejales D. Francisco Pérez y D. Justo Valdivieso Gómez,
 
Acordó asimismo la  Municipalidad se publiquen desde luego los correspondientes Edictos, de manera que el pueblo tenga conocimiento de este acuerdo antes del domingo prócsimo.
 
Sesión de la Corporación del 3 de mayo de 1863, presidida por el 1er. Tte. Alcalde D. Roque Manuel Trigo:
 
Se da cuenta de una Comunicación del Sr. Gobernador Civil de la provicia de fecha 24 de Abril último nº 475 y en que se inserta la de 23 de Marzo anterior previniendo se respete la Resolución del Prelado de la Diócesis, concediendo licencia para recoger el ALGA de la mar en los días festivos, como otorgado en uso de sus facultades espirituales:
 
Que está en las facultades del Ayuntamiento el regularizar este aprovechamiento común: Que se Declara sin efecto el Acuerdo del Ayuntamiento de 6 de Noviembre último, por no haber sido á pluralidad absoluta de votos, y que se someta nuevamente este asunto á deliberación del Municipio.
 
Enterada de todo la  Corporación Acuerda Consignar que hasta ahora había ignorado que el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis tuviese concedido licencia o dispensa para recoger el ALGA en los días de precepto, y que está dispuesto á respetar sus facultades espirituales dentro de la esfera espiritual:
 
Que creía que el Acuerdo de 6 de Noviembre último estaba dentro de la Ley, porque constando el Ayuntamiento en el anterior bienio por haber sido elegido D. Joaquin Angel por los Colegio del Distrito, de quince Concejales, de los cuales estaban ausentes varios, se reunieron OCHO en aquella sesión y CINCO de ellos que le votaron formaron la mayoría absoluta.
 
No obstante obedeciendo como debe la superior Resolución del Sr. Gobernador, teniendo en cuenta la facultad espiritual de S.E. el Diocesano, y su dispensa para trabajar en los dias de precepto, la necesidad de evitar querellas entre vecinos, y las desgraciadas muertes que casi todos los años suman en la estracción del ALGA por las horas intempestivas en que á veces se hace, así como el fomento de la Agricultura y el bienestar de imnumerables familias pobres que viven de aquella industria, DELIBERA lo siguiente:
 
Artículo primero.- Todos los vecinos del Distrito pueden dedicarse libremente á recoger el ALGA ó YERBA que la mar arroja en cualquier día del año, sea ó no de precepto, esto es, aunque fuére domingo ó fiesta de guardar, desde que el sol sale hasta que se pone[vii].
 
Artículo segundo.- El orden que ha de observarse para tenderlas en los secaderos, será el de la antigüedad de su estracción por cuanto tanta mayor será la  facilidad de su corrupción, cuanta mayor sea aquella.
 
Artículo tercero.- Cada uno de los contraventores queda incurso en la multa de dos ducados, fijados en los sitios de costumbre, y se participará al Sr. Gobernador de la provincia por medio de copia certificada.
 
Los Sres. D. Roque Manuel Trigo, Presidente; D. Domingo A. Español López, segundo Tte. Alcalde y el Concejal D. Manuel Espino Vazquez, disienten de la opinión de la mayoría MANIFESTANDO:
 
Que enterados de la comunicación del Sr. Gobernador de la provincia, relativa que se respete y haga respetar la concesión hecha  por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, dispensando el trabajo en los días festivos para él aprovechamiento del ALGA del mar, así como del Acuerdo del Ayuntamiento, fecha 6 de Noviembre último; por el que se prohibió el uso de aquella concesión á los llamados arrendatarios, y de la Disposición posterior que contrariando este acuerdo hizo estensivo el privilegio á todos los vecinos del Distrito, creen de su deber hacer presente á la Municipalidad que en su opinión carece ésta Corporación de atribuciones para formar acuerdo sobre este asunto debiendo considerarse el anterior, fecha 6 de Noviembre NULO, en el concepto legal, injusto en el fondo, e inconveniente en el modo de ejecutarlo, por las razones que tendrán el honor de esponer.-
 
El art. 80 de la Ley  Municipal en que se apoyó el Acuerdo del Ayuntamiento díce que es atribución de las Municipalidades el arreglar por medio de acuerdos en disfrute de aguas, pastos y demás aprovechamientos comunes, donde no hubiese un Régimen establecido anteriormente.
 
Examinemos si tiene aplicación este artículo al caso presente, y se desvanecerá cualquiera duda.-
 
El adjetivo común espresa en su rigurosa significación lo que es de todos, pero en la Ley Municipal, se refiere esclusivamente a lo que es propiedad de todos los vecinos del Distrito, en cuyo concepto y por el carácter de administradores de los pueblos que tienen en los Ayuntamientos, es de su atribución nombrar depositario de los fondos del común empleados pagados de los mismos, y el arreglo de cualquier aprovechamiento propio del Municipio á que todos los vecinos tengan derecho.
 
Comunes son los baldíos, común es la mar, lo son los ríos, carreteras y otros objetos; y sin embargo jamás tuvieron intervención las Municipalidades ni para disponer de los baldíos, ni de la pesca ni de las derivaciones de los ríos, ni de las carreteras.
 
Todos estos objetos tienen sus respectivas y diferentes administraciones.
 
El ALGA del mar cojida en sus orillas es indudablemente de aprovechamiento común; pero no es de aquellos que pertenecen a la Administracción Municipal, pues no es de su esclusiva propiedad, sinó que es de aprovechamiento común en su sentido más lato, es público y corresponde á diferente Administracción que por su clase y la de la costumbre establecida es la de la Marina .
 
Por otro lado el arrendamiento del ALGA de los días festivos que hace el Párroco de La Guardia al que ofrece mayor  huronía en puja y subasta pública, es de institución antigua, sancionada no sólo por la costumbre sinó por la autoridad competente según documentos que ha visto el Sr. 2º Tte. Alcalde según dice, y está arreglado de tal manera que no hay memoria de que hubiese producido reclamación alguna, en cuyo concepto ni el Ayuntamiento fue competente para tratar de este asunto, ni su estralimitación tiene disculpa, pues aún habiendo considerado al ALGA como de aprovechamiento común de los vecinos, no podía arreglar legalmente su disfrute pues tenía su arreglo anteriormente establecido.
 
Examínese como se quiera esta cuestión sea en el terreno legal, sea en el de la conveniencia, en ningún concepto se encontrarán razones que justifiquen el despojo acordado por el Ayuntamiento de 1862; ¿estableció reglas aquella Corporación para evitar disfrutar entre vecinos en un aprovechamiento á que tuvieron igual derecho?.
 
Todo lo contrario. Acuerda la prohibición absoluta en trabajar en dias festivos, invadiendo las atribuciones  del Alcalde para despojar á los arrendatarios de un privilegio de que disfrutaban  sin oposición, y sin fuerzas para sostenerlo Decreta lo contrario, es decir, que todo el vecindario trabajase los dias festivos, invadiendo también las atribuciones del Alcalde, y de la Autoridad Eclesiástica, produciendo conflictos con este motivo  como jamás habían ecsistido.
 
¿Había peligros que ecsijieron o pudieran cohonestar semejantes  determinaciones?.Se tomaron como con pretesto del bien del público que no las pedía, y para cortar abusos de la  Autoridad Eclesiástica, esto no viésese impugnación.
 
Es principio en concurso de Derecho Administrativo que los Ayuntamientos son meros administradores de los pueblos que están limitados á conservar lo que estos poseen; y si bien pueden y deben reclamar lo que creen les pertenece y cualquiera otra persona  ó Corporación detenta injustamente, deben hacerlo en los Tribunales competentes.
 
Cualquier otra doctrina que quiera establecerse en contrario para satisfacer deseos injustos de una mayoría, compromete  a estas Corporaciones en acuerdos incompetentes, y es peligrosa.
 
Por último el Sr. Alcalde corresponde por la Ley  la ejecución de la órdenes, y siendo en el caso presente espresamente comisionado por el Sr. Gobernador para hacer respetar la concesión del Sr. Obispo, a él corresponde la interpretación de la comunicación en que lo Dispone”.
 
Tamen preocupaba a falta de recursos para O Concello e por iso o Alcalde  do Rosal D. Rafael Martínez Rodríguez emite un BANDO con data 24 de maio de 1896:
 
....el día 8 de junio tendrá lugar la subasta parta el arriendo por 3 años de los derechos de Consumos, gravados sobre el vinagre, cerveza, sielva y chacolí, arroz, garbanzos y sus harinas, pescado de río y de mar, sus escabeches y conservas y carbón vegetal, bajo el tipo de 4.696 pesetas con 82 céntimos....
 
SEGREGACIÓN DAS PARROQUIAS DO ROSAL DO CONCELLO DE A GUARDA.
 
Como e sabido o Concello do Rosal  naceu por Real Orden do 26 de Agosto de 1847 [...] “el nuevo Distrito que han de componer las parroquias de Sta. Marina del Rosal, San Miguel y San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eiras”.
 
Para mais información vamos dar este seguinte dato acerca da poboación do Ayuntamiento Constitucional de la Guardia y su Distrito:
 
 
Primer escudo da Alcaldía y Ayuntamiento del Rosal.
 
Sesión de la Corporación de fecha 10 de mayo de 1844, presidida por el Alcalde D. Benito Fernández Lasiote.
 
SEGREGACIÓN.- El Ayuntamiento se ha enterado de los acuerdos vecinales de las parroquias de éste Distrito sobre la SEGREGACIÓN promovida por la de esta Villa[viii], y si bien combinieron (sic) en élla las parroquias del Rosal, San Juan de Tabagón y Eyras, no así la consienten las de Camposancos, Salcidos y San Miguel de Tabagón que en sus Juntas resolvieron continuar unidas como hasta aquí á la de La Guardia,
 
Acuerda él Ayuntamiento se haga nueba Junta Vecinal en ésta Villa para que en vista de la Resolución de estos tres últimos pueblos sostenga la  SEGREGACIÓN absoluta que ha pretendido ó la modifique respecto á los mismos, según lo crea conducente.
 
Así lo acordó él Ayuntamiento de que certifico. Fdo: El Alcalde Fernández Lasiote, Concejales y Secretario Ezequiel García Varela.
 
Sesión del 6 de junio de 1844. SEGREGACIÓN.- Ynstruhido (sic) el Ayuntamiento del Espediente de Segregación solicitada por los vecinos de esta Villa[ix], del resto de los pueblos del Distrito, y con presencia de los acuerdos vecinales, dispuso se informase de la conveniencia de la Segregación solicitada por fabor (sic) á la tranquilidad de los mismos pueblos, consideracción que es superior al deseo que él Ayuntamiento tiene por que la unión municipal continuará como hasta aquí inalterable.
 
En consecuencia se Opina por que La  Guardia, Salcidos, Camposancos y San Miguel de Tabagón constituyan un Ayuntamiento de conformidad con los acuerdos vecinales; y que él Rosal, San Juan de Tabagón y Eyras compongan Otro, según sus mismos acuerdos: así se estendió y subscribió su Ynforme en ésta fecha.-
2 xaneiro 1845. Escrito de los apoderados de la Villa de La Guardia al Sr. Gefe Político de la provincia de Pontevedra. Fonte: Arquivo da deputación Provincia de Pontevedra.

D. Francisco Baz, D. Bernardo Martínez y José María Lomba, apoderados de la Villa de la Guardia, a V.S., atentamente esponen:
 
Haber llegado a su noticia que los de la  Parroquia de Santa Marina del Rosal, una de las de este Distrito, han dirigido a V.S., y a la Reyna  N.S., una solicitud, pidiendo se les conceda la formación de una Municipalidad independiente de la de esta Villa, en unión con las Parroquias limítrofes de San Miguel, San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eiras, sin permitir alteración de ninguna especie en el aprovechamiento común de Montes, Riveras de mar y Río Miño, y que los propios de la Barca denominada de Camposancos, los de una Fábrica de Teja en la Parroquia de Salcidos y barros de la Cumieira, se administren por una COMISIÖN mixta de ambas Corporaciones, dando a cada una la parte que le competa en proporción de la riqueza de su vecindario.
 
Saben también que en apoyo de tan ridícula y escandalosa pretensión, han invocado la costumbre, haciendo tener males y trastornos públicos, si a la separación municipal es consiguiente la de intereses.
 
Los esponentes en vista del giro que los que representan al Rosal pretenden dar a esta cuestión, se ven en el duro caso de lebantar su voz para combatir un proyecto que tanto los ridiculiza, y que descubre bien á las claras hasta donde alcanzan sus tendencias.
 
Quieren sustraerse de la dominación insoportable, como indebidamente dicen, de la Guardia, para crear otra en que solos ellos figuren como Gefes.
 
Se lastiman por un lado, que la consintión afecta sus intereses; su reposo y el desarrollo de su agricultura, y por otra, hacen los mas vibos esfuerzos en que quede intacta; y por lo que se sus dorados sueños se deduce, creen que la felicidad de un país conciste sólo en la posesión de un Ayuntamiento Independiente, ó que este se reuna en el punto a ó b.
 
La Guardia les agradece que suspiren, que trabagen por la separación; pero de ninguna manera puede estar de acuerdo en el modo que la desean, ni ninguna Autoridad Superior de la Provincia puede consentirlo en el sentido que la solicita el Rosal.
 
Los disturbios, las disputas y las desazones que desean evitar, y que tanto afligen su corazón, están por desgracia encerradas en ese mismo campo que no quieren tocar; que no quieren dividir. Y, si no quieren dividirle ¿cómo se concive la disolución de esa sociedad, porque sociedad es la que en el día ecsiste, sin que al separarse elebe cada uno de los Socios lo mismo que introdujo en la compañía, al tiempo de constituirse?. No se trata de un todo confuso, sinó de un todo, cuyas partes están perfectamente deslindadas no solo por la mano de la naturaleza, sinó también por la de los hombres: y esa misma obra está sirviendo hoy de norma en la formación del Catastro o Estadística de todo el Distrito, en que se está entendiendo.
 
Son por otra parte imaginarios y fabulosos los recelos de nuebos y continuos disturbios, de que se hace tanto caudal, porque el tiempo ha venido a acreditar lo contrario. ¿No tubo efecto una separación más minuciosa, que la que hoy se intenta, en este mismo Distrito en las dos primeras épocas constitucionales?. ¿No llebó cada Parroquia lo suyo?. ¿Y se esperimentaron entonces esas desgracias, esas convulsiones y esas violencias que tanto contristan a los Apoderados, y que parecen pesar ya sobre sus cabezas?.
 
De ninguna manera. Esos males sobrevendrán sin duda, si se accede a lo que pide de nuebo el Rosal, porque si hasta aquí por efecto de conserbar esa paz tan suspirada, ha sido generosa la  Guardia con notable perjuicio de sus intereses, mañana apenas lo consentirá, porque nadie sufre con resignación y a sangre fría que a la vista de sus ojos se le arranque lo que posee dentro de Su Casa por un estraño, de quien nada mendiga, y que en caso de ir a tocar a su puerta, le arrancará acaso las entrañas.
 
Si el Rosal es rico en Montes y riberas, la Guardia nada le quiere ni nada le pide. Si es rica, más fácil, más llebadera y más feliz será su independencia. Si es rica, y pretende arrebatar lo que es de otro, merece la calificación de ambiciosa y de injusta.
 
No deja de ser otro delirio el solicitar, que los Propios de Barca de Camposancos se queden también de mancomún, según y por los mismos principios en que se apoyan, pudieran también reclamar los de Tuy y los del resto de la Provincia.
 
La cuestión, Sr. Gefe Político, es altamente delicada, y no es creible que V.S., ni el Gobierno de S.M., traten de decidirla con tanta precipitación como desean los Apoderados del Rosal.
 
Los esponentes se persuaden, que antes de darse un paso tan abanzado, se prestara audiencia á ambas partes, y para entonces se reserban los esponentes ampliar las antecedentes reflesiones y addecir otras que en obsequio de la brevedad, y por no distraer mas a V.S., de las bastas ocupaciones que deben rodearle, dejan de consignar en este escrito.
 
SUPLICAN por tanto a V.S., s edigne tomar lo espuesto en la consideración devida, y hacerlo presente llegado el caso de informar al Gobierno sobre el particular. Así esperan de su alta y acreditada justificación.
 
Villa de la Guardia, Enero 2 de 1845.
 
Fdo: Francisco Baz; Bernardo Martínez; José María Lomba.
 
-----------------------------------

 
Oficio del Sr. Alcalde de La Guardia, D. Benito Fernández Lasiote, al Sr. Gefe Político de la provincia de Pontevedra, con fecha 7 de enero de 1845.
 
Remito a V.S., el Espediente de Segregación de algunos de los pueblos que en la actualidad componen este Ayuntamiento, y que desean constituirse por sí solos en otro Distrito con su municipalidad. Ba al completo de la instrucción que V.S., se ha servido acordar, y con el correspondiente Ynforme, estensibo  á las instancias que debuelbo elebadas  por algunos pueblos á S.M. y á V.S., sobre la Comunidad de los productos de Propios y arbitrios y de los aprobechamientos de valdíos y riberas.
 
También remito á V.S., otra Ynstancia que sobre el mismo particular me presentaron los apoderados de esta Villa para su desposición a V.S.
 
Otro deber  no menos importante me resta que cumplir, y és el de esponer á V.S., que la segregación solicitada és de urgente resolución é interesa sobre manera a la quietud y tranquilidad de los pueblos y al buen servicio público.
 
Antes pudiera reputarse la segregación como una calamidad que doblaba los sacrificios de los pueblos; en el día és su resolución de todo punto perentoria, indispensable. No de otro modo que con la segregación puede restablecerse la paz entre unos pueblos, cuyo Juicio se ha procurado estraviar de mil maneras injustas.
 
La cuestión de utilidad y combeniencia se ha complicado con la de personas, empleándose para ello toda la fuerza de las pasiones. No es posible que de tal suerte se procure el bien del país , y se le administre en su probecho: Cualesquiera que sean los individuos de la Municipalidad lo mismo los que componen la actual; como los que les sucedan, por más animados que estén en fabor de los pueblos, habrán de estrellarse sus deseos y sus desvelos en él descrédito que le procurarán sus contrarios, ávidos de mando y de dominio.
 
Esta lucha ocupa todos los ánimos, y lo peor és que en ella se obliga indiscretamente á los pueblos á tomar una parte tan inmotibada como actiba: en tanto sus verdaderos intereses ecsisten descuydados y se sucederán unas á otras municipalidades, sin que todas de nada útil hayan podido ocuparse más que de parar los golpes de sus resentidos adversarios. El prestigio de la autoridad local sufre en estos embates pérdidas irreparables; y el servicio público se  resiente también de esta contrariedad.
 
Por bien de éste mismo servicio y por el del país ofrezco á V.S., estas observaciones, á fin de que sirviéndose tomarlas en su superior consideración se sirba recomendar al Gobierno de S.M., la brebe resolución de éste asunto.
 
Dios guarde á V.S., muchos años. Guardia Enero 7,, de 1845. Fdo. Benito Fernández Lasiote.     
 
-------------------------------
 
En Abril 1845 a COMISIÓN LOCAL do Distrito da Guarda. Partido Xudicial de Tui, envía a Pontevedra a seguinte  ESTADÍSTICA:
 
Parroquia de la Guardia  capital: 622 vecinos
Parroquia de Santa Isabel de Camposancos: 174 vecinos.
Parroquia de Santa Marina del Rosal: 1.038 vecinos
Parroquia de San Miguel Tabagón: 288 vecinos
Parroquia de San Juan Bautista de Tabagón: 154 vecinos
Parroquia de San Bartolomé de Eiras: 85 vecinos
 
Total: 2.361 vecinos del Concejo.Las parroquias por llegar a 100 vecinos deben tener escuela elemental. Fdo. Julián López como Vocal. Antonio Medrano párroco, como Vocal.
 
OFICIALMENTE el Ayuntamiento del Rosal foi constituído o 20 de outubro de 1847.......
 
El 22 de setiembre de 1847, según ACTA levantada en la  Escuela de la Parroquia de Santa Marina del Rosal y Juradía de Ferreyros (sic)....
 

Unha das versions do escudo do  Concelllo do Rosal en 1975.


Sinaturas dos asistentes a Constitución del Ayuntamiento del Rosal.
 
A C T A  DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL ROSAL.
 
Dentro de la Casa de Escuelas de la Parroquia de Sta. Marina del Rosal y Juradía de Ferreyros de la misma en veinte y dos de Setiembre de mil ocho cientos cuarenta y siete bajo la Presidencia de D. Jerónimo Martínez Pardiñas, Alcalde en esta Jurisdición de la Guardia, asistido del infraescrito Escribano, se constituyen en ella D. Sebastián Salgado y Rotea y D. Juan Joaquin Álvarez, Curas Párrocos en la misma, y D. Domingo Lorenzo Abad, Párroco de la de San Miguel de Tabagón, sin que lo hubiesen hecho los de San Juan de dicho Tabagón y el de San Bartolomé de las Eyras.
 
Los mayores Contribuyentes  D. Nicolás Lasiote y Español, D. Juan Antonio González, D. Manuel López y D. José Benito Yglesias de la vecindad del citado Rosal: D. Vicente Blanco  y su hermano D. Juan Blanco de la de San Miguel; D. Juan Carrera y Francisco Martínez de la de San Juan de Tabagón; y José Benito Martínez y Juan Martínez de la de Eyras.
 
Los Pedáneos José Ygnacio Alonso de la referida de San Miguel y José Benito Martínez de la indicada de Eyras, los cuales juntos y hechos cargo del oficio que con la debida anticipación les dirigió el Señor Presidente, relativo al señalamiento del edificio donde hayan de celebrarse las sesiones del Ayuntamiento, que por Real Orden debe instalarse en esta citada parroquia del Rosal y punto de Ferreyros de la misma, despues de conferenciar el Asunto con la detención que corresponde unanimamente
 
Combienen, que el local para las reuniones que deba celebrar la nueba (sic) municipalidad, como punto céntrico de la parroquia y de la  Juradía de Ferreyros, Contemplan y señalan la Casa en que actualmente se hallan reunidos, sin perjuicio de que constituída aquella elija la que contemple mas apropósito y que ofrezca todas las comodidades necesarias al efecto. Así lo Acordamos y firmamos los que sabemos, despues del referido Señor Presidente, cuyo Escribano de todo ello doy fe.
 
Firman: Fermín Martínez Pardiñas (Alcalde de la  Jurisdición de la  Guardia)= Sebastian Salgado y Rotea (Cura párroco de Santa Marina )= Juan Joaquin Álvarez (Cura párroco de Santa Marina)=Domingo Antonio Lorenzo (Abad párroco de San Miguel)=Nicolás Lasiote y Español (propietario del Rosal)=Juan Antonio González (propietario del Rosal)= Manuel López (propietario del Rosal)= José Benito Yglesias (propietario del Rosal)= Juan José Blanco (propietario de San Miguel)= Vicente Blanco (propietario de San Miguel)=Juan Martínez (propietario de Eyras)=Juan Carrera (propietario de San Juan de Tabagón)= José Benito Martínez (propietario de Eyras)= José Ygnacio Alonso (pedáneo de San Miguel)=
 
Ante my: Juan Manuel Rotea.
 
18 marzo 1846. Escrito de los Apoderados de las parroquias del Rosal, San Miguel, Tabagón y Eyras al Sr. Gefe Político de la Provincia de Pontevedra. Fonte: Arquivo da Deputación de Pontevedra.
 
“D. Nicolás Lasiote y Español, D. Manuel Yáñez, D. José Ramiro Otero, D. José Antonio Martínez, D. Domingo Antonio Rodríguez y D. José González, APODERADOS de las parroquias del Rosal, San Miguel, Tabagón y Eyras, pertenecientes al actual distrito de la Guardia á V.S., con toda atención esponen:
 
Que en Mayo de 1844 han dirigido á V.S., una reverente esposición conforme a los deseos de los vecinos de la  Villa de la  Guardia, para que se les concediese la formación de un Ayuntamiento separado de aquellos, fundados en las razones de política conveniencia y utilidad pública que manifestaron y constan del espediente. Entorpecido este faltalmente por motivos que los esponentes no alcanzan, llegaba por fin á su término quando los vecinos de la parroquia de Salcidos ocurrieron á V.S., pidiendo se les agregase al nuevo Ayuntamiento que se formase en el Rosal, no obstante la decisión que en contrario aparecía en el espediente.
 
Pasado este por orden de V.S., á informe de la Excma. Diputación Provincial, halló la contrariedad de estas solicitudes, y acordó que para evacuar aquel con conocimiento de causa, se esplorase nuevamente la voluntad de todos ó la mayoría de vecinos de aquella parroquia en Junta que al efecto se formase, acordándola en epoca en que no se hallasen emigrados del país.
 
No obstante el largo tiempo transcurrido desde esta decisión, hoy es el día que los esponentes ignoran si ella se realizó, y por tal causa el espediente se halla paralizado, con gravísimo perjuicio de los pueblos que representan.
 
Quando ellos impelidos de la mas apremiante necesidad, y guiados de los naturales impulsos de su propia conservación solicitaron la concesión de un Ayuntamiento, creyeron usar del derecho que la  Ley les concede; por que poseen las circunstancias que ello ecsige, y por que su desgraciada situación les inspiró el mas profundo convencimiento de que sólo la acción benéfica de una municipalidad creada en su seno podría contener su lamentable, y progresiva decadencia, y aún reparar los estragos que una larga y descuidada administración les causar.
 
Tales fueron las alhagueñas esperanzas que la constante esperiencia les inspiró de un seguro y próspero porvenir. Quando todos los pueblos procuran promover su prosperidad, y hasta su mejora material ¿no sería justo Sr. Gefe Político que el pueblo del Rosal, y los de San Miguel, Tabagón y Eyras que formarían el más bello valle de Galicia abriguen iguales designios, y se propongan los mismos resultados?. ¿Sería razonable que al paso que la Guardia por quienes están governados estos infortunados pueblos, há promovido, con loable solictud, no sólo su mejora material hasta un punto admirable; que haya proporcionado á su comercio la gran ventaja de que se le concediese una caja de Correos, costeada y dotada por el Estado; que haya promovido, y obtenido la dotación y establecimiento de dos escuelas primarias para ambos secsos; y en fin que haya fomentado y engrandecido todos sus recursos, y properidad, no hayan merecido siquiera una mirada de compasión los pueblos de su distrito?.
 
No es esto esageración. Es una triste realidad desde 1830,, a penas se han reparado sus caminos, en términos de hallarse la mayor parte intransitables: Los aqueductos de riegos que el celo de antiguas autoridades, hijas de estos pueblos construyeron, se hallan completamente arruinados, por cuya razón se conducen las aguas por los caminos que los redujeron á su actual deplorable estado.
 
No ecsiste una sola fuente decente, por que, arruinadas y encenagadas todas las que hay, solo contienen aguas inmundas, y asquerosas que tienen que usar los habitantes, con mengua de la civilización, y de un gobierno protector; no menos que con grave daño de la salud pública: La educación primaria, cimiento de las sociedade, principio constitutivo del hombre que vive en ellas, objeto vital y preferente del gobierno, se halla en tal estado de abandono en estos pueblos, que parecerá increíble atendida  su población, situación y recursos.
 
No ecsisten mas que dos ó tres llamadas esquelas dirigidas por hombres ignorantes que en nada desvirtúan las aseveraciones de no ecsistir ninguna. Este estado, verdadera calamidad pública, es causa de la espantosa inmoralidad que cunde terriblemente por que no puede haber virtudes, en donde vence el  ilotismo[x] .     
 
En fin los esponentes molestarían demasiado  la superiorior atención de V.S., si se detubiesen en dar al obscuro, aunque triste cuadro, que acaban de bosquejar, todo el colorido que representase ecsactamente el lamentable estado en que se hallan los pueblos de que son órganos, ya por que no es su intento formular una acusación contra nadie ó ya por que la penetración de V.S., le comprenderá facilmente. Por tanto á V.S., redidamente: SUPLICAMOS:
 
Que siendo muy indiferente a los pueblos del Rosal, San Miguel, Tabagón y Eyras que la parroquia de Salcidos les quede unida ó separada, si el primer estremo presentase dificultades insuperables en el momento, se digne V.S., prescindir y separarse de este incidente y pasar al espediente que concierne  a los ecsponentes á informe de la Excma. Diputación Provincial para que se sirva emitir su dictamen en los días que debe hallarse reunida con motivo del reparto de la Contribución de Inmuebles, dirigiendo enseguida al Gobierno de S.M., con el suyo tan favorable cómo encarecidamente le ruegan los esponentes, pues así le cabrá la gloria de haber convertido en prósperos y felices unos pueblos numerosos que actualmente gimen en la mayor abyección y desgracia.
Rosal, y Marzo 15 de 1846.
Fdo: Nicolás Lasiote y Español; Manuel Yáñez;José Ramiro Otero; José Antonio Martínez.
 
Escribe D. Angel Luís Troncoso[xi] [...] constituída en Ayuntamiento autónomo, el 26 de agosto de 1847, reinando Isabel II, y desmembrándose del de La  Guardia a quien, de siempre, estuvo unida...
 
Durante seculos o Ayuntamiento de La Guardia y su Distrito estivo constituído por sete Parroquias con capital política e administrativa na Guarda. Parroquias de Santa Marina del Rosal, San Juan Bautista de Tabagón, San Miguel de Tabagón, San Bartolomé de Eyras, San Lorenzo de Salcidos, Santa Isabel de Camposancos y Santa María de La Guardia.  
 
E sempre fideles a Reina Isabel II: Exemplo:
 
Escrito de fecha 7 de octubre de 1846, dirijido por el Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Jurisdición a la Reina Isabel II:.
 
SEÑORA :
 
El Ayuntamiento Constitucional de la Guardia en la Provincia de Pontevedra, eleva su voz, siempre respetuosa, al augusto Trono de su Reyna para felicitarla por el acertado y doble enlace de V.M. con él serenísimo Señor Ynfante de España D. Francisco de Asís Borbón y de vuestra excelsa hermana la Princesa hembra con S.A. el Sr. Duque de Montpensier.
 
Ambos sucesos, Señora eran de la más alta importancia nacional, y han sido resueltos como era de esperar y como convenía á la felicidad doméstica de V.M. y de vuestra augusta hermana y a la dicha y ventura de los Pueblos de la Península, que la Divina Providencia ha confiado a vuestra Dirección.
 
En tan íntimo amor Señora os habeis unido a la lealtad de vuestros pueblos que vuestros deseos y vuestros sentimientos, son también, y los son sin duda, los deseos y los sentimientos de vuestros pueblos.
 
Vuestra libre Elección siempre será  no solo acatada y bien recibida  de súbditos leales, más también sostenida y defendida, si preciso fuera, con él generoso y empeñado esfuerzo con que la nación poco há sostuvo y llevó al triunfo vuestros derechos y también los suyos.
 
Esto siempre haría; más hoy, que al sagrado deber de defenderos, tambien se une la defensa de un Príncipe Español esclarecido; de un nieto de un Rey, cuyas glorias se recuerdan con orgullo; de un Príncipe querido de los Pueblos y á quien V.M. igualmente escoge y quiere para asociarle a sus cuydados, confiriendo él estado de Esposo, hoy que los pueblos ven colmadas la más legítima de sus aspiraciones, hoy Señora su apoyo y su defensa no tienen límites, son el producto espontáneo de una voluntad entusiasmada y satisfecha.
 
Asepta y apreciable también es la elección de vuestra Augusta Hermana: Príncipe, su futuro esposo, de una Potencia amiga; hijo de un Rey ilustre, virtuoso y buen Padre de la Nación que rige á quien dio libertad, reposo y dicha; heredero de tantas y tan probadas cualidades su Elección debía de ser, y en efecto ha sido bien acogida del pueblo que adopta por su nueva Patria. Sea para élla tan cumplido Príncipe como para la suya lo son sus esclarecidos padres y sus hijos todos.
 
El Cielo Otorgue á tan augustos consorcios todo él bien y felicidad apetecibles; dilatada y venturosa descendencia, y para España perdurable paz y bien andanza.
 
Dígnese V.M. admitir benigna la respetuosa  felicitación que en su propio nombre y en el de sus administrados, eleva á vuestros Reales Piés la Municipalidad de esta Villa”.
 
Casa Consistorial de la Guardia, Octubre 7 de 1846.
 
SEÑORA. A.L.R.P.V.M.
 
Custodio Cortés, Presidente= Juan Bautista Ríos= Julián Sobrino= Juan Benito Albarez= José Rodríguez= José María Vaquero= Carlos Benito Albarez= Manuel Lorenzo= Miguel Costa= Antonio Rodríguez= Juan Francisco Villa=.
Doy fe, El Secretario: Ezequiel García Varela.   
 
O motivo principal da segregación non foi político, por enfrontamentos ou  envexas, SIMPLEMENTE, os grandes contribuintes da Guarda que tamén o eran no Rosal[xii], influiron políticamente diante da Reina Isabel II para independizarse da Guardia, PORQUE pagaban moitos impostos estatais, por iso arrimaron a “ascua” a sua “sardiña”. E mais o pobo  estivo en contra da separación, como se verá mais adiante.
 
Lembremos que a Ley de Ayuntamientos[xiii] de 1840, promovida polo Ministro de Estado D. Evaristo Pérez de Castro foi duramente constestada con levantamentos e algaradas en toda España. Tanto e así que ocasionou a dimisión do Ministro[xiv] e a  propia da Reina Rexente[xv].
 
Mais adiante desde 1844 a 1854 comeza un periodo “moderado” <> “conservador” onde se procederá a segregación de moitos Concellos, aplicando a máxima política de “divide y vencerás”. No caso da segregación das parroquias do Rosal, insisto, foi por asuntos económicos mais que politicos, do que se aproveitaron os conservadores que dominaban con mayoría politica na Deputación provincial para dar o Visto e Prace en nome de Isabel II.
-----------------------------------
 
Vexamos:
 


YLUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA
“Los que suscriven, vecinos de la Parroquia de Santa Marina del Rosal a Vd., atentamente esponen:
que habrá como unos diez días se les ha mandado presentar por el Alcalde Segundo del Distrito en la Casa que Administra Justicia, con el objeto de obligarle a rendir cuenta de todo lo percibido por contribuciones e impuestos de toda especie, de que han sido colectores por elección popular desde 1834, inclusive, hasta 1838.
Al efecto el mismo Alcalde nombró una Comisión  ad hoc, compuesta de ocho personas, entre ellas don Nicolás Lasiote, José Ramón Otero, Victoriano Martínez y Juan Francisco Fernández Fezo?.
Los esponentes obedecieron al llamamiento, a pesar de no reconocer atribuciones bastantes en el Alcalde para tratar asuntos de esta especie, ni menos para elegir y constituir una Junta que, para ser legal, necesita recibir su verdadera misión e investidura del Ayuntamiento.
Trataban de una materia sumamente delicada, para que pudiera haber acuerdo entre personas que distaban mucho de simpatizar en pensamientos, en representar la idea dominante del País, sobre el particular, y de reunir la moderación y prudencia bastantes para tener en consideración las particulares circunstancia en que cada uno de los llamados se encuentra, respecto á la presentación de documentos.
Nada pudo conseguirse, porque sin reparar en el tiempo transcurrido, y sin premeditar que la egecución de la  Providencia no debe ser precipitada, porque es una novedad en una Parroquia que jamás adoptó por suprema, la cuenta y razón, se quiso hacer uso de la violencia sin oir reflesiones.
Hasta se cometió la imprudencia de atemorizar por la vía de apremio, en dias  en que por la Ley ningun Tribunal de la Nación está autorizado para afligir al Ciudadano aún mandando en nombre de la misma Ley.
Con todo se atropella en verdad, cuando la cuestión no es de intereses públicos, sino de satisfacer  venganzas personales.Solo a éste terreno se trajo la cuestión, y preciso fue resistirla para evitar otras consecuencias.
Los esponentes no rehuyen la rendición de la cuenta, están prontos a darla; pero no quieren ni deben someterse a una Junta de origen bastardo, que lejos de oir, insulta, y que lejos de ser imparcial está compuesta  en su mayoría de personas que no merecen el sugragio público.
Quieren si que V.S., la nombre,y que la  Justicia empiece a egercer su imperio por los mismos residenciadores, por que todos ellos han manejado caudales públicos, especialmente don Nicolás Lasiote, que en el año de 1827, llebó a su poder un tercio de la Contribución de Sal de dicha parroquia, sin que hasta la fecha haya dado razón de su inversión.
En el de 1829, recogió del Consulado parte de un Empréstito del Consumo de todo el Distrito, que tampoco satisfizo, y en el del prócsimo pasado se hizo depósito de los sobrantes de la  Contribución de Consumos, sin que conste su distribución.
Así se calmara la agitación que venía en la Parroquia, y se procederá en Justicia, porque jamás se ha visto que el delincuente pueda juzgarse a sí mismo,ni juzgar a sus compañeros.
SUPLICAMOS, por tanto a V.S., se sirba resolver a la manera que lleban solicitado, anulando cuantas Providencias se hayan adoptado por la mencionada Junta. Así lo esperan de la acreditada justificancia de V.S.
Rosal, Abril 15 de 1843.
Fdo: Yosep Vicente Castellano; Juan Alonso;Fernando Lorenzo; Juan Francisco Otero; Manuel Vicente; Domingo Dorna; Juan María Dorna; José Manuel Míguez.     

Texto: Al Sr. Presidente del Ayuntamiento Constitucional de La Guardia.

La Comisión estimando en su aprecio las proposiciones hechos por don José Fernández de San Cristóbal de Goyán, distrito municipal de Tomiño, relativamente del remate de todalas obras que han de aguntarse en el puente Tamuge; acordó otorgarlo a su favor con arreglo al Pliego de condiciones económicas, cuya copia se adjunta; con solas dos actuaciones, una en la condicionante primera que la Diputación ofrece anticipar la quinta parte del valor total de la subasta,y la otra es la doceava para la cual se amplía a dieciseis meses el término de doce prefijado en ella para la conclusión de las mismas.
En su consecuencia a dispuesto la Comisión, que bajo la más estrecha responsabilidad de los individuos de ése Ayuntamiento se reciba al Fernández la competente escritura de fianza que deberá ceñirse al Pliego de condiciones económicas y facultativas; y sea devuelta a la Comisión tan luego tenga efecto; puesto que el mencionado efecto; puesto que el mencionado rematante mencionó ese distrito como el más conveniente para la recepción de la citada fianza.
Dios guarde a V., muchos años. Pontevedra 10 Marzo 1844. Fdo: El Presidente Ventura Díaz . P.A.D.L.C. José Suárez.
Outro exemplo  de que non estaban de acordo cos impostos o temos no escrito de varios veciños do Rosal ao presidente da Deputación, pois non querían pagalo  tanto alzado por las obras del puente Tamuje, dando razons que no foron aceptadas:
Escrito con fecha 17 de junio de 1844. Al Excmo. Sr. Presidente y vocales de la Diputación Provincial de Pontevedra.
D. Nicolás Lasiote Español[i], José Antonio Martínez, José Ramiro y Otero, y Domingo Antonio Rodríguez, apoderados de la parroquia de Sta. Marina del Rosal, en el distrito dela Guardia a V.E., con todo respeto exponen:
Desde hace algún tiempo se difundió la voz de que el Ayuntamiento del mismo al promover el reparo ó reedificación del puente del Tamuje, sita en la parroquia de San Miguel formára un expediente en que se comprendiera á la del Rosal entre las que debían contribuir para aquella obra.
No pudieron estos vecinos convencerse de la realidad de tan arbitrario proyecto, yá que no existió razón ni fundamento alguno que le contrarrestare ó ya que no podían reconocer en el Ayuntamiento mas facultades, que para administrar sus intereses comunes con recta economía; pues no para hacer derramas y exacciones, para objetos que se le fuesen muy necesarios útiles, ó convenientes, y aún en este caso, previa su aquiesciencia dentro de los límites, en que la epoca tiene circunscrita su posibilidad y sus recursos.
No obstante aquella especie cual mas absurda que pareciese, se convirtió en realidad para que aquella municipalidad acaba de hacer el dividendo de la monstruosa cantidad, en que fue rematada obra tan anómala entre los pueblos que le plugo hacer contribuyentes, cabiendo al Rosal la de 15.910 reales.
Este acto ilegal y altamente vejatorio es la prueba mas clara de la parcialidad  que fatalmente preside las deliberaciones del Ayuntamiento de La Guardia; y las razones que los apoderados del Rosal espondrán a la Comisión de V.E., la elevarán al grado de evidencia.
El río de las Carballas á que dá paso el puente del Tamuje tiene su origen en la parroquia de Bourgueira (sic) y descendiendo por la de Loureza para la del Rosal y termina en la de San Miguel, desaguando en el Miño.
La  División que aquel hace del Rosal se constituyó en la absoluta necesidad, desde tiempo inmemorial de construirse puentes en los puntos de Fornelos, Couselo y Urgal para sus imprescindibles comunicaciones. Una furiosa avenida verificada en 1803, arrastró los dos primeros formados sobre arcos de cantería y la mayor parte del suelo. Solo después de inmensos sacrificios pudo la parroquia reedificarlos en 1820, con el coste de mas de 40 ducados.
Si pero con tal forma y solidez que parecían garantir su perpetua estabilidad.
No obstante otra inundación en Noviembre de 1821, superior a la 1ª, se los llevó por segunda vez, sin dejar ni vestigios de cimientos, al mismo tiempo que lo hizo de varios otros de menos importancia, aunque no menos precisos, en diversos viaductos que la cruzan, de todos los molinos, sierras de agua, varias casas de habitación, con sus familias y muchísimo terrenos, cuyo valor fue tasado en en millón y medio de reales.
En medio de tan lamentables calamidades, la imperiosa ley de la necesidad obligó á los vecinos del Rosal en 1823 á prestarse a un nuevo sacrificio  de mas de 8.000 reales con que se formó un paso de piedra en el primero, otro de madera en el 2º, con reforma del último que todos los años reclaman gastos de reparación, tanto mas costosos e insoportables, cuanto mayor es la penuria y miseria, sin  estar presentes adversidades, las revueltas políticas y su descuidado, la Administración municipal hicieron caer á este pueblo infortunado.
Para soportar tantos y tan nuevos dispendios jamas ocurrió al Ayuntamiento de La Guardia la filantrópica idea de formar expedientes, con que pretendiese obligar a los demás pueblos del Distrito á tomar parte en ellos, no obstante el servicio que aquellos puentes les prestaban, sinó que solo el Rosal los hizo sin ayuda, cooperación ni auxilio de nadie. Cuestión que supuso que solo á el le convenían.
Las obras públicas E.S. á todas las clases pertenecen, á saber, de utilidad Gracia ó conveniencia particular. Que el puente del Tamuje no es de la primera[ii], está demostrado en el hecho de no haber sido reconocido como tal por V.E.
El que de otro modo hubiera sido costeado por los fondos comunes de Carreteras. Con que contribuyen todos los pueblos de la  Provincia. Es pues evidente que corresponde a la 2ª; es decir, de esclusivo beneficio de los pueblos de La Guardia, Salcidos, Camposancos, San Miguel y aún Tabagón.
Con el Norte, absolutamente separado y sin la nueva comunicación con pueblo alguno Carballas parte su término que lo es del todo indiferente, que el puente se construya, o que se arruine para siempre.
Vecinos existen del Rosal de edad de 86 años que solo pasaron por el una sola vez en 1809, obligados por el General Francés Soul á conducir equipages con sus carros desde la Guardia a Tuy. ¿Qué varón y Sr. Excmo. pudo inducir al Ayuntamiento, á comprender al pueblo del Rosal, como contribuyente en la construcción del puente Tamuje?.
Si además no se contempla de utilidad general de la  Provincia, y si ninguna presta, ni puede prestar jamas al Rosal. ¿Por qué se pretende exigirle la enorme suma de 15.910 reales?. Si en idéntica porción se hallan las parroquias del inmediato Distrito de Oya. ¿Por qué no se intentó hacerlas tambien contribuyentes?. ¿Sería suficiente razón ( y no la única que puede aducirse) para que contribuya el Rosal y no aquellas, la de pertenecer aquel al Distrito en que está situado el puente?.
¿En que ley habrá hallado el Ayuntamiento de la Guardia consignada la atribución de ingresar tributos y ecsaciones (sic) á los pueblos de su Distrito; sin oirlos ni explorar  su voluntad para obras de utilidad exclusiva de alguno, ó algunos de ellos?.
Los apoderados del Rosal Sr. Excmo. creían imposible que á tal extremo llegarse la arbitrariedad de una Corporación cuya misión es promover la felicidad de sus administrados con severa imparcialidad y justicia.
El pueblo del Rosal al paso, que satisface puntualmente la cuota que bien o mal le está impartida para Carreteras reales, cuando así lo cree justo, y soporta por si solo la reparación y conservación de sus indispensables puentes; tambien está resuelto á no consentir que los pueblos á quienes conviene la del Tamuje disfruten de un privilegio que jamás se le dispensó á el.
Sus apoderados escudados con la irresistible arma de la justicia, é intimamente convencidos de la protección que V.S. dispensa a todos los que ponen con la mayor confianza y rendimiento, le Suplican se sirva resolver que  no hallándose el puente del Tamuje en la línea de Carretera Real, sea tan solo causada su reedificación a los pueblos a quienes presta utilidad, ó conveniencia; como obra particular, mandando se releve al Rosal de toda esacción para tal objeto, Cómo injusta e indebida. Así lo esperan de la acreditada y notoria justificación de V.E. Rosal Junio 5 de 1844.
Fdo. Nicolás Lasiote y Español= José Antonio Martínez= José Ramiro Otero.

Selo da Deputación Provincial de Pontevedra,  Comisión de la Carretera General de Vigo a Castilla y sus Ramales. Ano de 1844

Contestación de la Excma. Diputación Provicnial, en sesión de 16 de Junio de 1844: Se nombra una Comisión compuesta de los Sres. Monge, Ocampo, Español y Cea, para que con estos antecedentes expongan en el término de veinte y cuatro horas su dictamen en este asunto.
Rubricado de los Sres. Español y Araujo.
Excmo. Sr.:
              La Comisión encargada por V.E. para dar su dictamen acerca de la exposición de los apoderados de la parroquia del Rosal, en  la que consta  que a pesar de ser parte integrante del Ayuntamiento de la Guardia, quieren dejar de contribuir para la construcción del Puente Tamuje, en la parte que como tal objeto les ha correspondido;despues de examinados detenidamente los antecedentes que sobre el particular obran en la Comisión de la Constituida, y atendidas otras razones de conveniencia pública;
es de dictamen que por los principios de comunidad municipal debe contribuir á todos y cualquiera obra que favorezca a la misma comunidad;
así como las demás partes de la misma comunidad están en la obligación de sostener y contribuir á los otros dos puentes a que la misma parroquia del Rosal se hallan sobre el Río Carballas, y con que á no ser así, nada pudiera realizarse sinó con los que reportase una utilidad inmediatísima, principio de que llevado á la exageración, no solo es mezquino sinó altamente disolvente.
Además Excmo.Sr. en el expediente de repartimiento halló la Comisión que el Ayuntamiento de la Guardia ha obrado en este asunto con el mayor tino, como cuanto arreglada la base de que debía partir el repartimiento de la cantidad señalada con la total construcción del Puente, convino con el mas ó menor interés que reciprocamente resultaría a los pueblos que componen la comunidad municipal, en que á la parroquia del Rosal se le repartiese la suma que le cupiese de la base adoptada con la rebaja de una tercera parte, en la cual tuvo íntima conviccion entre concejales y asociados que representaban á la enunciada parroquia.
Así pues, la Comisión acuerda que estimándose los principios sentados en el primer periodo de su dictamen, debe desestimarse la solicitud que se ha promovido, sin perjuicio de que V.E. con su alta penetración se sirva acordar otra cosa.
Sala de Sesiones 17 de Junio de 1844. Fdo: De Monge= Español= Ocampo= Cea=
Diputación Provincial. Sesión del 17 por la noche:
La Diputación se conformó en todo con el dictamen de la  Comisión”.
“De este asunto debe hablarse a todo el mundo, es decir, a todas las parroquias menos a la del Rosal; los rosalinos que lo sepan por las parroquias inmediatas y otros que lean la suerte que les espera con los del Rosal”.    
4 de xullo de 1844, disolución do Congreso de Diputados e convocatoria de novas Eleccions a Cortes. Tiveron lugar do 3 ao 14 de setembro de 1844, despois destas eleccions as Constitucions de 1812 e 1813 pasarían a historia….
En outubro de 1844 as novas Cortes aproban unha nova Constitución e unha nova Lei Electoral. Na provincia de Pontevedra acudiron 18.000 votantes. Os progresistas abstiveronse por non estar conformes ca disolución das Cortes nin co cariz político que estaba tomando o país.
Un asunto relacionado cas partidas (ou gavillas de ladrones) carlistas (tamen chamados bandoleros) tivo lugar cando o Juez de 1ª Ynstancia de Tuy comunica ao Alcalde Constitucional da Guarda o 7 de xullo de 1844:


Texto do escrito do que xa comentei algo mais arriba : En la Causa formada en este Juzgado sobre averiguación de la gavilla de Ladrones que asaltó las Casas de Francisco Franco y don Francisco Otero, Presbítero, asesinando á
Aquel y herido á una hija, que se remitió en consulta á S.E., los Señores de la Sala 3ª, de la Audiencia Territorial de la Coruña, fue dada y pronunciada por otros Señores en 1º del actual, Real Sentencia en la Cual se han designado absolver de la instancia a Francisco Antonio Martínez[iii], condenándole  y á Valentina Alonso en la Tercera parte de la Mitad de Costas, y habiéndose Notificado en el día de ayer se puso en libertad. Lo pongo en conocimiento de V., á fin de que por esta Causa no Sea molestado el Referido Martínez.
Dios guarde á V., muchos años. Tuy 7 de Julio de 1844. Fdo: Nicolás Pardo.    
                                          ----------------------------------------
Os Xefes Políticos, obligan aos Alcaldes para que cumpliran co  partido monárquico. Exemplo:

Texto: Pontevedra 26 de Agosto de 1844. Sr. Alcalde Constitucional de La Guardia y su Jurisdición.
Mui(sic) Sr. mío: mantener el orden é independencia en las emisiones de sufragios, es el deber de V., en la procsima elección; así como también ser fiel á la Reina y apoyar su Gobierno y las instituciones.
Estoi persuadido de que V., cumplirá con esas Obligaciones sagradas para todo buen español, y á la vez espero que me dé aviso por propio, sin falta alguna de los resultados que produzcan cada día en su Distrito las elecciones que van á verificarse.
Es de V., atento servidor. Q.b.s.m. El Gefe superior político. Fdo: Ventura Díaz.
Acompañaba ao escrito un folleto ca candidatura do Partido Monárquico:

Candidatura que en setembro foi votada masivamente no Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Jurisdición. As recomendacions do Gobernador deron resultado.


Texto:Oficio del Gobierno Político de la provincia de fecha 4 de septiembre de 1847.. Sección de Gobierno. Negociado 1º. Al Alcalde Constitucional de la Guardia.
El Excmo. Sr. Ministro de la  Gobernación del Reino me comunica con fecha 26,, del próximo pasado la Real Orden siguiente,
S.M. la Reina se ha enterado del expediente promovido por los vecinos de Santa. Marina del Rosal, en que piden que dicha parroquia en unión con las de San Miguel y San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eiras formen un Distrito Municipal dejando de pertenecer  al de la Guardia.
En su vista y conformándose S.M. con lo propuesto por V.S. y por esa Diputación Provincial, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, señalando á Ferreyros para Capital del nuevo Distrito Municipal, De Real Orden lo comunico á V.S. á los efectos correspondientes.
Lo que transcribo á esa Corporación para su conocimiento y el de las parroquias segregadas advirtiéndole que la elección de nuevo Ayuntamiento no se verificará hasta que tengan lugar las elecciones de los demás pueblos, á cuyo efecto me remitirá V. una lista de los electores que pertenecen a las parroquias  segregadas, sacada de la general que se ha formado para el antiguo distrito, mas los contribuyentes de mayor cuota que no paguen la cantidad que la ley marca para ser electores  hasta que se complete el número
de 333, con arreglo á las disposiciones vigentes, para que con su vista pueda yo designar los que son elegibles.
Al propio tiempo dispondrá V. que los Alcaldes Pedáneos de esa parroquia que deben formar nuevo Ayuntamiento en unión de los Curas párrocos é igual una de mayores contribuyentes, señalen la casa que debe ocupar la municipalidad, para que puedan fijar las listas de electores según está prevenido”.
Dios guarde á V. muchos años. Pontevedra 4,, de Setiembre de 1847. Firmado: Francisco Páez de la Cadena.
Oficio del Gobierno Político de la provincia de fecha 27 de septiembre de 1847.. Sección 1ª. Al Sr. Alcalde de la  Guardia.
La creación del Distrito Municipal del Rosal es causa de que quede reducido a solos 1.465 vecinos el que en lo sucesivo ha de formar el de esa Villa, correspondiéndole por consiguiente, según el párrafo 4º del artículo 13,, de la ley de 8, de Enero de 1845, 196 electores contribuyentes y 102 elegibles en vez de los que se le fijaron en la circular número 132 inserta en el boletín del 15 de Junio último.
En esta atención he resuelto prevenir a V. que proceda inmediatamente y de acuerdo con los asociados a reformar la lista de electores y elegibles según queda indicado lo cual deberá de quedar ejecutado en el preciso término de cinco días, fijándose por otros cinco al público para la presentación de las reclamaciones a que hubiese lugar, que serán resueltas en los cinco siguientes y dentro de otro igual plazo presentadas todas las quejas que se promoviesen contra las resoluciones de esa Alcaldía y asociados de manera que todas estas operaciones habrán de quedar egecutadas en el término de 20 días siguientes al recibo de esta orden, a cuyo tiempo me remitirá V. las reclamaciones que se hubiesen producido en conformidad y para los efectos que prescribe el artículo 10 del Reglamento, cuidando V,, de que se haga la fijación de las listas respectivas dentro de los plazos indicados,  y de hacer saber al público en la forma de costumbre esta mi determinación para que tengan de ella el debido conocimiento los que según la ley tienen derecho á tomar parte en la elección.
Dios guarde á V. muchos años. Pontevedra 27 de Setiembre de 1847. Fdo: Francisco Paez de la Cadena.
 
Oficio del Gobierno Político de la provincia de fecha 27 de septiembre de 1847, a Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
Para que pueda llevarse a efecto la instalacción del nuevo Ayuntamiento del Rosal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de 16 de Septiembre de 1845, se hace preciso que me remita V. con toda urgencia la lista de los 4º mayores contribuyentes del distrito indicado según resultase de los antecedentes que obran en la Secretaría del Ayuntamiento de esa Villa.
Pontevedra 27 de setiembre de 1847. Fdo: Francisco Paez de la Cadena.
 
Oficio del Gobierno Político de la provincia de fecha 9 de octubre de 1847, al Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
Reducido a 1.465 el numero de vecinos de ese Distrito municipal por consecuencia de la Agregación de las parroquias que pasan a formar el del Rosal, es consiguiente que en vez del numero de Concejales que debían de componer el Ayuntamiento de esa Villa con arreglo a lo prevenido en la circular inserta en el Boletin Oficial  del 16 de Junio último ya no le corresponden  mas que diez y seis que son el Alcalde, dos Tenientes y trece Regidores; como tambien que han de ser ocho y no diez los Concejales del actual Ayuntamiento que deben de continuar funcionando en el año venidero con arreglo a lo prevenido en el artículo 7º de la ley de 8 de Enero de 1845.
Asi mismo he dispuesto, que si en el Ayuntamiento actual hubiese algún individuo que tenga su vecindad en el Distrito del Rosal, se considere vacante su plaza al procederse al sorteo de la mitad saliente, ó si se hubiese ya verificado que se aumente á las de las que deben remplazarse en la próxima elección; empero en el concepto de que habrán de continuar en el desempeño de sus respectivos cargos hasta 1º de Enero próximo.
Todo lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento”.
Pontevedra 9,, de Octubre de 1847.Fdo: Francisco Paez de la   Cadena.
OFICIO del Gobierno Político de la provincia de fecha 20 de octubre de 1847,al Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
Creada por Real Orden de 26 de agosto último el nuevo Distrito municipal que han de componer las parroquias de Sta. Marina del Rosal, San Miguel y San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eiras, a llegado el caso de proceder á la instalación del nuevo Ayuntamiento con arreglo á la ley.
Al efecto, después de oido el Dictamen del Diputado provincial del partido, y en uso de las facultades que me comfiere el artículo 1060 del Reglamento de 16 de Set. De 1845, he resuelto lo siguiente:
1º.-El Ayuntamiento interino del Rosal lo compondrán los individuos que se indican en el margen desempeñando cada uno el cargo que se le designe.
2º.-En el punto llamado Ferreyros se situará la Capital del Distrito, debiendo de reunirse el Ayuntamiento interin se le proporciona local más conveniente, en el edificio en que hoy existe la Escuela de la Juridicion del mismo Ferreyros.
3º.-La instalación de la nueva municipalidad  se verificará á las 10 de la mañana del Domingo 28 del corriente, previa la debida citación, concurriendo á este acto además de los Concejales nombrados, el Ayuntamiento de esa Villa, y los Alcalde pedáneos correspondientes al Distrito del Rosal, debiendo de prestar los primeros el debido juramento y procederse en un todo con sugección a lo prescrito en el artículo 46 del reglamento citado, dándose inmediatamente el parte que corresponde á este Gobierno Político en los términos que se dispone en el artículo 48.
4º.- Terminado el acto de posesión, se procederá al instante por el mismo Ayuntamiento a elegir sugeto idóneo que desempeñe interinamente la Secretaría de la Corporación, sabiendo hasta que este se presente de efecto se habilitase, se designará tambien el Regidor que con arreglo al artículo 82 del Reglamento ha de ejercer el cargo de Procurador Síndico, y se acordarán los días en que conforme al 58 han de celebrarse las Sesiones Ordinarias si bien hasta tanto no se organize y arregle completamente la marcha de los asuntos habrá de reunirse  la Corporación en Sesiones Estraordinarias con la frecuencia que lo exige el puntual desempeño de las funciones que le incumbe.
5º.-El Ayuntamiento de esa Villa reunirá inmediatamente todos los documentos y antecedentes correspondientes al del Rosal debiendo de pasárselas oficialmente tan luego como se constituyese á fin de que no sufra el menor retraso el despacho de los asuntos pendientes y con particularidad los que se refieren al reparto y cobranza de las contribuciones ó impuestos generales, provinciales y municipales y demas de carácter urgente.
6º.-Ygualmente le suministrará cuantas noticias y antecedentes obrasen en el archivo de su Distrito y que la nueva municipalidad  le reclame como indispensables para proceder con el acierto y conocimiento debido, conduciéndose las dos corporaciones interviendo la armonía que cumple á los intereses de pueblos que por tanto tiempo han estado unidos.
7º.- Y finalmente para que el Ayuntamiento del Rosal no carezca de la colección de ordenes y circulares que tan neccesaria le es, se valdrá por de pronto de la que tubiese cualquiera de las Alcaldías pedáneas del distrito.
Todo lo que comunico a V. para su conocimiento, el del Ayuntamiento de esa Villa y que disponga lo necesario al puntual cumplimiento de lo presumido en la parte que le corresponde, cuidando de conocer con la debida oportunidad á los concejales que han de formar el Ayuntamiento del Rosal para que se presenten á tomar posesión de sus cargos en el día y sitio designado, Deviendo V. de dar traslado de esta comunicación al nuevo Ayuntamiento al momento de constituirse para que pueda desde luego cumplir con los particulares que le son referentes.
Dios guarde á V. muchos años. Pontevedra 20 de Octubre de 1847. Firmado: El Gobernador Civil.Francisco Paez de la Cadena.
Alcalde de El Rosal: D. Manuel López de Fornelos;1º Tte. Alcalde: Juan Manuel Martínez Grilo, de Fornelos; 2º Tte Alcalde: Manuel Pérez, de Eiras.
Concejales- Regidores: Fermin Martinez Pardiñas, de Ferreiros; Francisco Martínez Villa, de Tabagón; Domingo Valiño, de Fornelos; Juan Carrera, de Tabagón; Jacinto Vicente, de Marzán; Domingos Álvarez Touce, de Fornelos; Vicente Blanco de San Miguel; Domingo Martínez Carrasco, de Fornelos; Francisco Iglesias, de Novás; Juan Álvarez Mondoñedo, de Fornelos; Juan Manuel Domínguez, de Ferreiros; Manuel Francisco Álvarez Calán, de Fornelos; José Baquero, de Ferreiros.   
O Alcalde do Rosal D. Manuel López, de Fornelos, comeza a función oficial o día 5 de novembro de 1847.Oficio desa data dende a ALCALDÍA DEL DISTRITO DEL ROSAL a  Sr. Alcalde Constitucional de la Guardia.
No habiendo concurrido ante mi á las ocho de la mañana de hoy Manuel Lorenzo, herrero de la Gándara, en la parroquia de Salcidos de ese distrito de su cargo, para celebrar Juicio de Conciliación con Juan Alonso de esta vecindad, sin embargo de haber oficiado á V. en 3 del corriente para que se sirviese disponer se me presentase, espero se sirva mandarse lo cite oportunamente para que lo verifique á la misma hora del día mañana, bajo la multa de cuarenta reales que le exigiré si su omisión me obligase á adoptar esa medida.
Rosal 5 de Noviembre 1847. Fdo. El Alcalde, Manuel Lopez.  
Oficio de la Alcaldía del ROSAL de fecha 11 de noviembre de 1847 a Sr. Alcalde Constitucional de la Guardia.
Si con alguna premura exigí a V. la presentación de Manuel Lorenzo para el juicio de conciliacción ya iniciado con su cuñado Juan Alonso de esta vecindad no fue porque desconociese sus atenciones en el tiempo que regularmente requerían las cosas, y si tan solo por que en el estado del asunto este, ni el interesado tenga porque tomarse mas treguas ni razón había para otorgarlas; por lo demas bien puede conocer que el demandado  no menos está temido a responder ante la  Autoridad de su domicilio que a la del lugar del delito ambos competentes para conocer del asunto, y así como el demandado acudió a mi en concepto de Alcalde del Distrito donde se cometió el delito hiciese a V. como propio del domicilio; a mi me fuera tan indiferente, como ahora imprescindible despues de hecha la elección.
Yo creo que esta sencilla manifestación bastara para combenzer á V. de mi fundada reclamación emanada de una Autoridad que el demandado en este caso tiene que reconocer por legítima, como que  allá por lo mismo se alla tambien natural y legalmente sometido, y que así sería la solucción, la de esctrecharle a su comportamiento. Mas si lo espuesto no le satisface, tampoco huso la competencia que me asistía, y con su abiso la pondré en conocimiento del Señor Juez de 1ª Instancia e Instrucción como a quien compete la Decisión. Sabiendose V. por su parte hacer en tal caso lo mismo[iv].
Rosal 11 noviembre 1847. Fdo: El Alcalde, Manuel López.   
Oficio de la Alcaldía del Distrito del Rosal de fecha 11 de noviembre de 1847 a Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
Con fecha 3 del corriente dige á V. lo siguiente:
Necesitando este Ayuntamiento enterase de las condiciones con que fue realizada la Contrata de la Operación de estadística del antiguo distrito de esa Villa con el perito agrimensor D. Isidro Otero de Dios para los efectos que puedan  convenirle, espero que V. se sirva remitirme en la presente semana una copia simple de aquellas, con un estracto de los acuerdos que la  Junta de estadística y Ayuntamiento hayan tenido sobre el particular.
Y como desde el tiempo, que hasta la fecha vá transcurrido no se sirvió V. remitirme la Copia de que se hace motivo, me veo en el caso de repetir aquella reclamación á fin de que disponga se me envíe en todo el día de mañana, sin ponerme en la precisión de que desde ahora haga á V. responsable de los perjuicios que se sigan á esta notable demora.
Rosal Noviembre, 11 de 1847. Fdo: Manuel López.  
Oficio de la Alcaldía del Distrito del Rosal de fecha 11 de noviembre de 1847 a Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
He de merecer á V. se sirva disponer la entrega de los cuatro adjuntos Oficios á los individuos que designan sus respectivos sobres, intimando los que á las nueve de la mañana del Domingo 14 del actual concursaran á la casa de la escuela Pía de esta parroquia.
De haberlo así efectuado se servirá darme aviso.
Rosal Noviembre 11 de 1847.Fdo: Manuel López.
Oficio de la Alacaldía del Distrito del Rosal de fecha 13 de noviembre de 1847 a Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
He de merecer á V. se sirva remitirme por el dador una noticia de las cantidades que cada una de las parroquias de este distrito haya entregado en Depositaría por razón de fondo supletorio en el presente año.
Rosal Noviembre, 13 de 1847. Fdo: Manuel López.
Oficio de la Alcaldía del Distrito del Rosal de fecha 15 de noviembre de 1847, a Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
Este Ayuntamiento nuevamente instalado no ha nombrado todavía depositario de los fondos públicos. Y á fin de que no sufra retraso la entrega de Depositaría de las Contribucciones  que las parroquias de su distrito adeudan hasta fin del corriente año, espero merecer a V. la deferencia de que se sirva ordenar al depositario de esa villa admita todas las cantidades que los recaudadores de las mismas entreguen por aquel concepto, sin perjuicio de la liquidación que oportunamente haya de practicarse. A pesar de tener dado las ordenes convenientes para que la cobranza y entrega se efectúe lo mas pronto posible, puede V. demandar el ausilio de mi autoridad siempre que lo contemple necesario.
Del recibo del presente y su conformidad tendrá la bondad de avisarme.
Rosal Noviembre, 15 de 1847. Fdo: Manuel López.
No ano de 1847. Por razón de Ynmuebles as Xuradías do Rosal tiñan entregado:
San Miguel= 9.467 reales.
Tabagón y Eyras= 10.275 reales.
Novás= 7.167 reales.
Marzan= 8.724 reales.
Fornelos= 10.933 reales.
Ferreyros= 7.790 reales.
Total=  54.346 reales.
Es cuanto tienen entregado para este año.
Guardia y Nov. 14 de 1847. El Depositario: J. Abundancia.
Oficio de la Presidencia del Ayuntamiento del Rosal con fecha 25 de noviembre de 1847, a Sr. Presidente del Ayuntamiento Constitucional de la  Guardia.
Para proceder con acierto en la formación de la nueva matrícula de Sudsidio Industrial y de Comercio para el año de 1848, con arreglo al proyecto de Ley de 3 de Septiembre último, he de merecer á V. que con la mayor premura se sirva remitirme una copia literal de la que actualmente rige y corresponde á los pueblos de este distrito municipal, con las declaraciones que hayan presentado los comprendidos en la misma.
También se servirá remitirme sin demora una nota en que con separación de parroquias, aparezcan los vecinos que constituyen el último censo de población, tanto para las listas electorales, como para el reemplazo del Egército.
Dios guarde á V. Muchos años.Rosal 25 de Noviembre de 1847.Fdo: El Alcalde, Manuel López
Oficio de la Alcaldía del Ayuntamiento del Rosal de fecha 11 de diciembre de 1847, a Sr. Alcalde Constitucional de la  Guardia.
Este Ayuntamiento ha tenido abien comunicar á su Secretario D. José Sesto para que con los Jurados de este Distrito, pase en el día de mañana á liquidar las cuentas de las entregas que hayan hecho en esa Depositaría, y las fechas en que lo hayan verificado, para hacerles el cargo que corresponda por las dietas debengadas por el egecutor, aquien entregará en el acto las cuotas correspondientes.
A este fin espero V. se servirá prevenir al depositario ponga de manifiesto las cartas de pago de Tesorería y el Libro Diario delas Entradas.
Rosal y Diciembre 11 de 1847.Fdo: El Alcalde Manuel López.
O ENSINO, NO “AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA GUARDIA Y SU DISTRITO”
 

Selo da Escuela Pública de Niños de la Guardia en 1872.

Ata ese momento non había estadísticas fideles sobre o estado e a situación das escolas, mestres, dotacions etc., utilizando para a primeira enseñanza a persoas instruidas, pero que carecían do título de maestros.
 
YNTERROGATORIO con fecha 30 de dicicembre de 1844, para formar la estadística de las Escuelas de Primera Educación, con arreglo á lo prevenido en Real Orden de 12 de Diciembre de 1844, que se halla inserta en el Boletin Oficial de la Provincia número 163, correspondiente ál 30 de Diciembre de dicho año a la Comisión de La Guardia.
Nombre dos mestres:
 
Simón Acosta de 73 años, soltero,sacristán, con título de 3ª y 4ª clase en 25 de agosto de 1828. Tiene 50 alumnos, incluidas 4 niñas.Entre ellos 20 están gratuítos. Pagan 30 alumnos. Cotizan 2 reales máximo y 1 real mínimo al mes. Producen   388 reales anuales. Ejerce en la parroquia de la Guardia en una casa particular, donde vive el propio maestro. La situación temporal. Su salario es el de 388 reales al año. de la Guardia con 622 vecinos. Grado Incompletas y públicas.
 
Ramiro Portela Vicente, de 46 años, casado, también Procurador de Causas, “tolerado” sin título de maestro. Tiene 150 alumnos, incluídas 16 niñas.Concurren 30 alumnos gratuítos. Pagan 120 alumnos. Cotizan máximo 5 reales, mínimo 1 real. Producen 2.016 reales al año. Ejerce el la parroquia de la Guardia con 622 vecinos. La escuela es en una casa particular donde no vive.
 
José Manuel Martínez, de 77 años, casado, con ninguha otra ocupación, con título de 3ª y 4ª clase en Febrero de 1820. Tiene 35 alumnos varones. Concurren 6 alumnos gratuítos y pagan 29, máximo 2 reales mínimo 1 real. Producen 444 reales al año.
 
Su finca produce 160 reales al año. La escuela es en una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión perpetua en la parroquia de Salcidos  con 665 vecinos.
 
Juan Lorenzo González, de 48 años, casado, con ninguna otra ocupación, con título de 3ª y 4ª clase en Abril  de 1833. Tiene 15 alumnos varones. Concurren 3 alumnos gratuitos y 12 de pago, máximo 2 reales al mes y mínimo 1 real.Producen 168 reales al año. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia de Salcidos con 665 vecinos.
 
José Benito Alvarez, de 27 años, soltero, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado.Tiene 20 alumnos varones. Concurren 6 gratuitos y 14 pagan máximo 1 real y mínimo 1 real. Producen 204 reales al año. La escuela es una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia de Salcidos con 665 vecinos.
 
Julian José Portela, de 27 años, casado, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 30 alumnos varones. Concurren 4 gratuitos y 26 de pago, máximo y mínimo 1 real. Producen 330 reales al año. La escuela es una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia de Camposancos con 174 vecinos.
 
Pedro Caviedes, de 46 años, casado con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 50 alumnos. Concurren 6 gratuitos y 44 de pago, máximo 1 real y mínimo 24 maravedies. Producen 330 reales al año. La escuela es en una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia del Rosal con 1.038 vecinos.  
 
Agustin Ramon Albarez, de 29 años, soltero, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 55 alumnos, incluidas 12 niñas. Concurren 12 gratuitos y 43 de pago, máximo 1 real mínimo 24 maravedies. Producen 378 reales año. La escuela es una casa particular donde no vive. Ejerce en la Parroquia del Rosal con 1.038 vecinos.
 
Juan Carrera, de 29 años, casado, con ninguna otra ocupación. Con título de 3ª y 4ª clase de 3 de Agosto de 1832. Tiene 64 alumnos varones. Concurren 20 gratuitos y 44 de pago, máximo 2 reales, mínimo 1 real.Producen 648 reales año. La escuela es en una casa particular donde no vive en la Parroquia de San Miguel de Tabagón con 288 vecinos.
 
Juan Antonio González, de 34 años, casado, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 40 alumnos, incluidas 4 niñas. Concurren 6 gratuitos  y 34 de pago, máximo 1 real con 8 maravedies, mínimo 1 real.Producen 420 reales año. La escuela es en una casa particular donde no vive en las Parroquias de Tabagón y Eyras con 154 y 85 vecinos respectivamente.
 
En abril de 1845 Circular do Goberno Civil indicando que “las parroquias que lleguen a 100 vecinos deben tener Escuela Elemental”.
 
A Comisión Local del Distrito de La Guardia - Partido Judicial de Tuy da os siguientes datos:
 
Parroquia capital de La Guardia                                     622 vecinos.
Parroquia de Santa Isabel de Camposancos                 174      “
Parroquia de El Rosal Santa Marina                            1.038      “
Parroquia Tabagón San Miguel                                      288       “
Parroquia de Tabagón San Juan                                    154       “
Parroquia San Bartolomé de Eiras                                   85       “
                                                     Total                       2.361.
 
Firma como vocales de la Comisión Local de Enseñanza D. Antonio Medrano, párroco de la capital (sic), y D. Julián López.
 
Tamén un rosaleiro trata de cambear a situación como mestre, cando xa se había segregado o Rosal da Guarda:
 
Escrito con fecha 16 de xuño de 1850. A SR. ALCALDE Constitucional del Ayuntamiento del Rosal.
 
D. Juan Álvarez, natural y vecino de la parroquia de Santa Marina del Rosal, ante V. comparezco y digo que a mi derecho conviene acreditar cual es mi conducta política y moral, así como del comportamiento con que me conduge durante el tiempo que proporcioné a los niños que se propusieron aprender con mi ausilio (sic) los primeros rudimentos, de lo cual a pesar de la notoriedad de esta circunstancia V. que tiene opción de tener ó adquirir noticias de los padres de algunos que cabalmente son sus vecinos y bien inmediatos, ellos podrán dar o informar á V. con certeza é imparcialidad; dado este paso si lo consideran oportuno, solo espero que a continuación esponga por medio de certificado cuanto le conste y pueda adquirir respecto de mi vida y costumbres.
 
Así lo espero de la justificación de V.Rosal Junio 16 de 1850. Fdo: Juan Álvarez.
 
Escrito de D. Juan Álvarez con fecha 18 de junio de 1850 al. Sr. Presidente e individuos de la Comisión Provincial de Instrucción Primaria:
 
D. Juan Álvarez ,vecino del Rosal á V.S. con toda consideración espone:
 
Que hace algunos años se dedica á dar lecciones de primeras letras á diferentes niños de particulares, pues la falta de recursos les impide el poder sufragar los gastos que ocasiona de un maestro y mayormente teniendo que sostener a madre viúda, pobre y cinco hermanos menores con los que vive, según es público y notorio; mas todos estos sacrificios casi son inútiles, pues le es imposible poder subsistir, por el reducido estipendio que percibe de los padres de los niños cuya crítica situación pueden V.S.S. aliviar concediéndole la regencia interina de una escuela de fundación que hay en la inmediata parroquia de San Lorenzo de Salcidos, que según noticias fundó en el siglo pasado José Rodríguez la cual es maestro en el nombre octagenario D. Martínez que a su abanzada (sic) edad  reune la imposibilidad física en que se encuentra totalmente ciego, lo cual le impide a un que quisiera presentarse a esamen (sic) en el presente mes como maestro antiguo de 4ª Clase. Así es que la escuela no la desempeña el y sí un joben (sic) de la clase de labrador incluso á hacer el servicio militar.
 
En esta atención, SUPLICO a V.S.S. se sirva concederme dicha gracia aunque sea con el carácter de interina, pues de ella no resultará perjuicio alguno á ningún maestro titular y antes por el contrario á la parroquia de Salcidos, pues que constando de mas de siete cientos vecinos no tiene escuela ni maestro.
 
A sí lo espero obtener de la acreditada justificación de V.S.S.:
 
Rosal 18 de Junio de 1850. Fdo: Juan Álvarez[i]
 
Alcaldía Constitucional del Rosal 19 de junio de 1850. Póngase a continuación con asistencia del Procurador Síndico la  Certificación que se solicita.
 
Fdo: El Alcalde: Nicolás Lasiote y Español.
 
CERTIFICACIÓN: D. Nicolás Lasiote y Español, Alcalde Constitucional del Distrito del Rosal, CERTIFICO por ante el Regidor Síndico de este Ayuntamiento, que D. Juan Álvarez, natural y vecino de esta parroquia en que reside haze (sic) seis años, de estado soltero ha observado constantemente el porte mas intachable  i responsable que garantiza y acredita su buena conducta política y moral, sin que a la Corporación municipal haya llegado la menor noticia en contrario.
 
Su vida y costumbres han sido ejemplares como ciudadano y como religioso= con adhesión al Gobierno de S.M. Dña Ysabel (q.D.g.) a las instituciones vigentes y su patriotismo son tan notorios que no necesitan recomendación, ni por otro cualquier concepto ni circunstancia merece la menor nota.
 
En su consecuencia y para que el interesado lo haga constar cuando lo necesite espido (sic) el presente que firmo con dicho Regidor Síndico estando en la Casa Consistorial del Rosal a diez y nuebe (sic) de Junio de mil ocho cientos cincuenta.
 
Fdo:El Alcalde, Nicolás Lasiote Español= José Benito Yglesias, Síndico. Doy Fe: Francisco Melchor, Secretario[ii]

OFICIALMENTE VOLVEN A ESTAR UNIDOS O ROSAL E A GUARDA NUN SOLO CONCELLO.
 
OFICIO del Ayuntamiento del ROSAL de fecha 7 de agosto de 1854,  a Sr. Alcalde de la Guardia.
 
Atendido el voto de la benemérita Milicia Nacional, el de este Ayuntamiento, el de todos los habitantes del distrito y mas conbeniente (sic) es á este como igualmente a la  Causa Nacional, el que se vuelva a reunir la antigua Jurisdicción de la  Guardia, formando un solo Municipio y no dos, como habían creado la intriga y provecho de ciertos mandarines de la pasada situación.
 
La  Junta acordó satisfacer tan justos deseos en obsequio a la paz, interés y representación política de país; por lo tanto suprimido este Distrito Municipal, por la devida (sic) representación, en el que se vá  a formar, es necesario que sus habitantes en unión con los de ese designen los procesos que deben componer el nuevo Ayuntamiento y acuerden las bases  con todo lo más conducente.
 
Para tal objeto se presentará a las cinco de la tarde en esas Casas Consistoriales una Comisión compuesta de individuos de esta Corporación Municipal, de la Milicia Nacional y de vecinos de arraigo y patriotismo, V. por su parte se  servirá dar las disposiciones convenientes, afín de que se halle reunido el Ayuntamiento e igualmente de mayores Contribuyentes o las personas, que conceptúe convenientes.
 
La  Junta está firmememnte persuadida que, V. y todos los vecinos de esa Municipalidad  verán con gusto este acontecimiento y que con el mayor entusiasmo y cariño estrecharán en sus brazos a unos hermanos, con quienes les unen tantos vínculos de afecto e interés”.
 
Rosal Agosto 7 de 1854. Fdo. Alcalde del Rosal, Ignacio Salgado. Vocal: Melchor Pérez.  
 
Comunicado con fecha 8 de agosto de 1854, a la Excma. Junta de Gobierno del Partido Administrativo de Tuy:.
 
Los que suscriben comisionados por los Ayuntamientos, y mayores contribuyentes de la Guardia y Rosal y una comisión de la  Milicia Nacional de este último punto á V.E. atentamente exponen:
 
Que en el día de ayer por unánime aclamación de los mas respectable del País reunida en las casas consistoriales de la Guardia, se decidió del modo más espontáneo y plausible, á excitación del vecindario todo del Rosal y por decidido consentimiento de lo más notable de la Guardia, la unión de ambos Distritos, refundidos en uno, que lleve el nombre del de la Guardia, tal cual lo estuvo largos siglos hasta el treinta y uno de Octubre de mil ochocientos cuarenta y siete, de cuya acta presentan á V.E. el adjunto testimonio, y convencidos que á V.E. no será indiferente una concordia que tantos bienes y economías puede traer al pais y evitar las discordias y ruína de muchas familias, á V.E. atentamente.
 
SUPLICAN en nombre de sus comitentes, se digne prestarla su aprobación con lo demás que convenga al nuevo estado de cosas que va á tener lugar en el País en fuerza de esta fausta variación, y solicitar del Sr. Gobernador de Provincia lo confirme para que tenga el carácter mas estable.
 
Guardia, Agosto ocho de mil ochocientos cincuenta y cuatro.
 
Oficio del Gobierno Político de la  Provincia de Pontevedra de fecha 11 de agosto de 1854: .
 
Con esta fecha digo á D. Ignacio Salgado, presidente que fue de la Junta de Gobierno del Rosal lo siguiente:
 
Quedo enterado de la comunicación de V. fecha 8 del actual referente á la unión del Distrito municipal del Rosal al de la Guardia, formando uno solo que lleve esta última denominación, y respetando la providencia dictada sobre este punto como hija de la voluntad de ambos distritos, desde luego autorizo á V. para que de acuerdo y en unión con el actual Alcalde de la Guardia dé posesión al nuevo Ayuntamiento, dándome parte de haberlo efectuado.
 
Lo que traslado á V. para su conocimiento y mas escueto cumplimiento, dándome parte de haberlo efectuado á la mayor brevedad posible.
 
Pontevedra 11 de Agosto de 1854. Fdo. Juan M.P.

Escudo de estilo “barroco” do Concello de A Guarda moi semellante ao primeiro. Nos anos oitenta do seculo pasado, ano no que xurdíu unha polémica sobre se o barco debía ter velas ou non. Alguns apostamos polo barco desarbolado, pero a verdade era que nos primeiros escudos e selos o  barco estaba con velame, durante moitos mais anos...
 
ACTA  DE TOMA DE POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, nombrado por Counicación del Sr. Gobernador Civil de la provincia, con fecha 13 de agosto de 1854.
 
En la Villa de la Guardia, a trece días del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro.
 
Reunidos en el salón de la Casa  Capitular  bajo la presidencia del Sr. Alcalde don Vicente Troncoso los Sres. D. Francisco Pérez, D. Juan Manuel Álvarez Torre, D. Miguel Costa, D. Antonio Ventura Trigo, D. Juan Manuel Gándara; D. Bernardo Martínez, habiendo faltado por enfermos y ausentes D. Francisco Alvarez Cascallar, D. Pedro González, y D. Juan Francisco Lomba, viúdo.
 
Concejales unos y otros, incluso otro Sr. Presidente, que cesan en sus cargos; habiendo concurrido también D. Santiago Alvarez y no D. Roque Trigo, D. Juan Antonio Morales, D. Juan Francisco Martínez Pájaro, D. Juan Francisco Portela Capitán, también por ausentes.
 
Concejales, que continuan en el Ayuntamiento con los demás Sres.,nuevamente nombrados para reemplazar á los salientes D. Domingo (Antonio) Español (López), Alcalde Presidente, D. José Bernardo Baz primero Teniente Alcalde y D. Benito Alvarez Rodríguez segundo Teniente Alcalde; Regidores, D. Carlos Cividanes, D. Manuel Benito Andrini, D. José Manuel Verde, D. Manuel Angel, D. Manuel Vicente y Portela, D. Custodio Costa y D. Elías Lorenzo, habiendo faltado también por estar fuera del Distrito, D. Juan Francisco Portela Cambón, el Sr. Alcalde Presidente saliente después de haberse leído por el infraescrito Secretario la comunicación que de acuerdo con el Sr. Gobernador Civil de la Provincia le pasó a la Excma. Junta de Gobierno de este Partido, con fecha de ayer, con que hace el nombramiento de esta nueva Corporación, recibió el Juramento el citado D. Domingo Español, Alcalde que le reemplaza y se retira dejando á este la Presidencia.
 
Acto contínuo este nuevo Alcalde recibió Juramento á cada uno de los nuevos Concejales presentes, que pasaron a ocupar sucesibamente los asientos vacantes, y con perjuicio de tomarlo también á los que faltan cuando se presenten, se declaró instalado el Ayuntamiento, firmando á continuación los Sres. Concurrentes de que yó Secretario certifico.
 
Fdo: El Alcalde, Domingo Español; José Benito Baz; Benito Alvarez Rodríguez; Manuel Benito Andrini; Manuel Portela Cambón; José Manuel Verde; Manuel Angel; Custodio Costa; Elías Lorenzo; Carlos Cividanes; Vicente Troncoso González; Francisco Pérez; Juan Manuel Alvarez Torre; Miguel Costa; Antonio Ventura Trigo; Juan Gándara Benítez. El Secretario Antonio Medrano.
 
Oficio de la Comisión de Gobierno Civil de la  Provincia de fecha 13 de agosto de 1854, al Sr. D. Domingo Español, Alcalde Constitucional de la Guardia.
 
En vista de las comunicaciones del Sr. Gobernador de la  Provincia fecha 11 del actual con que V., ý yó no hallamos inconveniente de posesión a los nuevos concejales á las seis de la tarde del día de hoy y que para ello se sirva V. hacer concurrir á las Casas Consistoriales de esa Villa á los sujetos que pertenecen á ese Distrito designados al margen á fin de que como individuos del nuevo Ayuntamiento, tomen posesión y se hagan cargo del desempeño de tales concejales.
 
De su conformidad  y cumplimiento, espero su oportuno aviso, así como de haber prevenida la cesantía á los demás que actualmente componen ese Ayuntamiento”.
Dios guarde á V. muchos años. Rosal 13 de Agosto de 1854.
 
Fdo. El Alcalde, Ygnacio Salgado. Nombres al margen:
 
Alcalde Presidente: D. Domingo Antonio Español López.
 
1º Tte. Alcalde: D. Plácido Rodríguez; 2º Tte. Alcalde: D. Benito Álvarez Rodríguez.
 
Regidores: José Manuel Verde; José Vitoriano Martínez; Manuel Angel;  Manuel Benito Andrini; Pedro Giráldez y Caldelas; José Benito Fernández; José Lorenzo Pintano; Telmo Gándara; Carlos Cividanes; Fortunato Blanco; Juan González Tenreiro; Custodio Costa; Juan Portela Cambón.
 
 
ACTA DE POSESIÓN  DEL AYUNTAMIENTO NOMBRADO EN VIRTUD DE LA ANECSIÓN DE LOS DISTRITOS DE LA GUARDIA Y ROSAL APROBADA POR EL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
En La Guardia a 13 de agosto de 1854:

Sres. Concejales asistentes:
 
Alcalde Presidente: D. Domingo Antonio Español López
Tenientes Alcalde: 1º.-Plácido Rodríguez; 2º.-Benito Alvarez Rodríguez.
 
Regidores:
 
José Manuel Verde; José Victoriano Martínez; Manuel Angel; Manuel Benito Andrini; Pedro Giráldez y Caldelas;José Benito Fernández; José Lorenzo Pintano; Telmo Gándara; Fortunato Blanco; Juan González Tenreiro; Custodio Costa; ausente Juan Francisco Portela Cambón.
 
En la Villa de la Guardia á trece días del mes de Agosto de mil ochocientos  cincuenta y cuatro. Reunidos en el salón de la municipalidad, previa convocatoria, los Señores que al margen se espresan, nombrados para constituir el nuevo Ayuntamiento de la  Guardia en el que queda anecso el Distrito del Rosal:
 
El Licenciado D.Ygnacio Salgado presidente que fue de la Excma. Junta de Gobierno del Rosal, y Comisionado al efecto por el Sr. Gobernador de la Provincia, después de leido el Oficio de autorización, y de la comunicación que sobre el mismo asunto pasó dicha autoridad superior de la  Provincia al Presidente de este Ayuntamiento, recibió Juramento al Licenciado D. Domingo Español, nombrado primer Alcalde, quien después de haber ocupado la  Presidencia recibió Juramento acto contínuo á cada uno de los demás concejales nombrados que se hallaban presentes, pasando enseguida á ocupar sus respectivos asientos, dejando de hacerlo por hallarse temporalmente ausente el regidor nombrado
 
D. Juan Francisco Portela Cambón, también declarándose en seguida constituída la municipalidad del nuevo Distrito de la Guardia, en la misma forma que lo estubo hasta Noviembre de mil ochocientos cuarenta y siete, quedando cesantes los demás individuos que formaban parte en ambas Corporaciones, á quienes se pase la comunicación de cése.
 
Cuya acta de posesión firman con el Sr. Comisionado los espresados Señores Concejales de que yó Secretario certifico.
 
Fdo: Licenciado, Ygnacio Salgado; El Sr. Alcalde D. Domingo Español, Benito Alvarez Rodríguez; Plácido Rodríguez; Fortunato Blanco; José Manuel Verde; Custodio Costa; Manuel Angel; Carlos Cividanes; José Victoriano Martínez; José Manuel Lorenzo Pintano;Juan Antonio González; Manuel Benito Andrini; Celso Giráldez Caldelas; José Benito Fernández.
 
El Secretario, Antonio Medrano.            
 
Oficio del Gobierno de la Provincia al Alcalde Constitucional de la  Guardia, con fecha 4 de septiembre de 1854:
 
La Excma. Diputación provincial con esta fecha me dice lo siguiente”: “En vista de una instancia presentada por D. Vicente Jorge y D. Manuel Maceira, reclamando se restablezca la Municipalidad del Rosal, conforme á lo prevenido en el Real Decreto de 26 del Agosto último, por el que se dejaron sin efecto las alteraciones hechas en la División territorial por las Juntas de Gobierno en el reciente abramiento, en cuyo caso se halló la agregación al Ayuntamiento de la  Guardia del insinuado del Rosal, según aparece del Boletin oficial nº 93 de este año; la  Diputación acordó en sesión de hoy, que se lleve desde luego á cabo lo dispuesto por el Gobierno de S.M. respecto á la referida Municipalidad del Rosal, con tanta más razón cuando hoy no puede prescindir de su restablecimiento, puesto que en su Distrito debe fijarse  procsimamente la lista electoral de Diputados á Cortes constituyentes .=
 
Lo que comunica á V. la Diputación, á fin de que se sirva dar las órdenes oportunas para que con urgencia se egecute la resolución adoptada, disponiendo, si lo cree conveniente, se inserte en el Boletin oficial, con el objeto de que sea conocida, como lo fue la anterior agregación”.[iii]
Lo que traslado a V. para su conocimiento y más efectos.
Pontevedra 4 de Setiembre de 1854.El Gobernador Civil. Fdo: Manuel Somoza.
 
Oficio del Gobierno de la Provincia de fecha 5 de septiembre de 1854, a Sr. Alcalde de la Guardia.
 
Enterado de cuanto V. manifiesta en su oficio de 3 del actual relativo á la negativa del Secretario del Rosal á continuar el inventario de los papeles que había en el archivo de la Corporación; debo decir  á V. que habiéndose acordado por la Excma. Diputación Provincial y aprobado por mi autoridad el restablecimiento del distrito municipal del Rosal, según lo dispuesto en el Real Decreto de 26 de Agosto último, es innecesario el inventario en que se ocupaba la comisión nombrada por el Ayuntamiento.[iv]
 
Pontevedra 5 de Septiembre de 1854. Fdo: El Gobernador Civil, Manuel Somoza.
 
Sesión Extraordinaria celebrada el 5 de septiembre de 1854, presidida por el Alcalde D. Domingo Antonio Español López .
 
En el salón de Casa Consistorial de la  Villa de la  Guardia á cinco días del mes de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro.
 
Reunidos los Sres. de que se compone el Ayuntamiento y se espresan al margen, abierta la sesión se dio cuenta de la  Comunicación del Sr. Gobernador de la Provincia, fecha de ayer, manifestando el acuerdo de la Excma. Diputación Provincial reducido á que en cumplimiento del Real Decreto de 26 de Agosto último, buelvan (sic) á restablecerse las municipalidades del Rosal y Guardia, según se hallaban al verificarse la acnesión en trece del mismo mes de Agosto.
 
El Ayuntamiento Acordó su cumplimiento y que desde luego buelvan á constituirse las respectivas corporaciones que funcionaban antes de la agregación, á cuyo efecto se traslade á la  Presidencia que era del Rosal copia de la comunicación del Sr. Gobernador, por conducto de cuya autoridad se remita en el próximo correo el espediente original instruido por la Junta de Gobierno del Rosal sobre la mútua conveniencia que reporta á los dos Distritos la agregación efectuada:
 
Que igualmente se pase Oficio á los individuos que pertenecian á las dos corporaciones y quedaron cesantes en virtud de la acnesión para que previo nuevo juramento, continúen desempeñando los cargos de Concejales que entonces tenían, dando inmediatamente parte al Sr. Gobernador de la Presidencia de haberlo así egecutado (sic).
 
Así lo Acordó el Ayuntamiento, firmando los Sres. Concejales de que se compone y que de todo yó Secretario certifico.
 
Fdo: Domingo Español López; Benito Alvarez Rodríguez; José Manuel Verde; Custodio Costa; Carlos Cividanes; Manuel Benito Andrini; Santiago Alvarez; Manuel Angel; Manuel Verde y Portela. El Secretario: Antonio Medrano.
 
Sesión del 8 de octubre de 1854. En la Villa de La Guardia á dos días de Octubre de 1854: Siendo las 10 de la mañana se reunieron en la Sala Capitular, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Domingo Español los Sres. Benito Alvarez Rodríguez, segundo Tte. Alcalde, Manuel Benito Andrini, Manuel Vicente Portela, Jose Manuel Verde, Juan Portela Cambón, viúdo, Santiago Alvarez,  Manuel Angel, Elías Lorenzo,  Custodio Costa, Carlos Cividanes, habiendo faltado, Juan Francisco Martínez Pájaro,  Juan Francisco Portela Capitán, Juan Antonio Morales, y Roque Manuel Trigo por hallarse ausentes.
 
Concejales que cesan: son los Sres. nombrados para reemplazarles, al efecto convocados: El Sr. Alcalde Presidente, después de haberse dado lectura por el infraescrito Secretario al Real Decreto de 6 de Setiembre último y varias advertencias á su continuación hechas por el Sr. Gobernador  de la provincia y más disposiciones de la Ley vigente de Ayuntamientos, inserto en el Boletin Oficial nº 98 de corriente año, y por último del acta de lección de concejales que tubo lugar en el día de ayer por los electores parroquiales del Distrito; recibió juramento á D. José Marcelino González Alcalde que le reemplaza y se retira dejando á este la presidencia.
 
Acto contínuo este nuevo Alcalde recibió juramento de cada uno de los nuevos Concejales que pasaron a ocupar sucesibamente (sic) los asientos que dejan vacantes sus predecesores, y declara instalado el Ayuntamiento, firmando á continuación los Sres, concurrentes de que yó Secretario certifico.=
 
Firman: Domingo Español López; Benito Alvarez Rodríguez; Manuel Benito Andrini; Manuel Angel; J. Manuel Verde; Santiago Alvarez; Manuel Vicente Portela; Juan Francisco Portela; Custodio Costa; Carlos Cividanes. Concejales entrantes: José M. González Baz; Juan Bautista Sobrino; Santiago Alvarez; Pedro Lorenzo; Juan Bautista Alonso; Juan María Portela; Manuel Vicente Portela; Manuel Espino Vázquez; Luís Gómez; José Benito Carrero; Juan Antonio Moreno, Procurador Síndico; Joaquin Angel, Procurador Síndico. El Secretario Antonio Medrano.
 
A NOVA SEPARACIÓN INFLUE NA SITUACIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DA  GUARDA QUE DEBE SUBIR OS IMPOSTOS.
 
ARBITRIOS PARA CUBRIR EL DEFICIT DEL PRESUPUESTO PARA 1855. La Guardia 13 de octubre de 1854.
 
Número de vecinos de sus tres parrroquias: 1.324.
Número de almas de Ydem, ydem: 5.509.
 
Nota de los Arbitrios que propone el Ayuntamiento en virtud del asiento 110 del Reglamento de la Ley de 8 de Enero de 1845 con Obgeto de cubrir el déficit del presupuesto para 1855.
 
Ymporte del déficit: 21.857 reales e 32 maravedies. RECARGO sobre contribuciones directas:
 
Recargo del 25% sobre la cantidad de 42.660 reales del Cupo de Ynmuebles con exclusión de lo que pagan los forasteros: 10.665 reales.
 
Ydem de 25% sobre la cantidad de 5.000 reales de las matrículas de Subsidio: 1.250 reales.
 
TOTAL: 11.915 reales.
 
Recargo del 27% sobre la cantidad de 36.782 reales y 20 maravedies, á que asciende el Total de los cupones de consumo, según el encabecimiento del Distrito con la Hacienda y condición de 870 reales por la cuota de Aguardiente 9.942.
 
ARBITRIOS sobre especies no comprendidas en las tarifas de Consumos.
Ninguno hay ni posibilidad de establecerlos en este Distrito.
 
RESÚMEN
 
Ymportan los recargos sobre la scontribuciones directas: 11.915 reales.
Ydem los arbitrios sobre las especies de Consumo: 9.942,32
Ydem sobre especies no comprendidas en las tarifas: 0
Total general: 21.857,32
 
El Ayuntamiento teniendo en consideración la pérdida total de la  Cosecha de Vino en este Distrito ha procurado gravarlo menos posible la contribución de Consumos, cuyas tres cuartas partes gravitan sobre esta especie que por otro lado es la que afecta más á las clases menesterosas, y cuya razón y la de no haber otro medio posible de cubrir el déficit propuso el máximun del veinte y cinco por ciento sobre inmuebles como más aceptable.
 
Guardia Octubre trece de mil ochocientos cincuenta y cuatro= Fdo: El Alcalde D.José González Baz; Juan Bautista Sobrino; Santiago Alvarez; Manuel Espino Váquez; Juan Bautista Alonso; José María Portela; Manuel Vicente  Portela; Pedro Lorenzo; Luís Gómez; José Benito Carrero; Síndico: Juan Antonio Moreno; Pro Síndico: Joaquin Angel. El Secretario  Antonio Medrano.  
 
XORDEN  PROBLEMAS POR OS APROVEITAMENTOS DAS RIBEIRAS DO RÍO  MIÑO.

Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 1858, presidida por el Tte de Alcalde Manuel Benito Andrini.
 
JUNQUERAS DEL MIÑO.- Se abrirán para el aprovechamiento público el Martes 22 del actual, fijándose con anticipación los Edictos convenientes y avisándose a domicilio para su conocimiento y reglas que han de observarse, siendo una de ellas que ninguno llebe más que dos hoces ó guadañas, ni empiece á cortar antes de salir el Sol ni continúe después de puesto, pena de perder lo que haya cortado, además de las penas en que incurrirán los que falten al orden , facilitándose para conservarlo durante el aprovechamiento espresado, que será hasta fin de Setiembre próximo, al regidor don Juan Francisco Portela de Pintán, quien al efecto podrá asociarse de los Jurados y más personas que necesite. Con lo mas se dio por terminada la sesión y este acta que firman los Sres. Concejales y pedaneo asistentes de que yó Secretario certifico.
 
Sesión Ordinariade fecha 3 de diciembre de 1858, presidida por el Alcalde don Francisco Villafruela.
 
SOLICITUDES: Leyóse una suscrita por Juan Bautista Sobrino y otros vecinos de Salcidos, dando cuenta de una reunión tumultuosa y en alarma que con una bocina escitó a los vecinos de esta Villa á destruir los sembrados en los monte comunes: Piden se ponga remedio á este mal que pueden ocasionar otros graves.
 
El Ayuntamiento hizo comparecer ante sí á los que se indicaron como principales autores reconviniéndoles sobre su falta y el juicio equivocado que formaron de la Circular del Gobierno de provincia nº 302, sin perjuicio de proceder a lo que haya lugar según un poder en parte firmado por el mismo Sobrino, José Vicente Baquero y Juan Gándara de Salcidos.
 
DESAMORTIZACIÓN. TERRENOS COMUNES.- Con presencia de la Circular de la Dirección de Propiedades y terrenos del Estado, fecha 2 del actual, inserto en el Boletin oficial nº 132, ACORDÖ el Ayuntamiento dirigir al Sr. Gobernardor una solicitud pidiendo se reserven  de la venta los montes y terrenos comunes de este Distrito por su insignificante valor, y por que quedaría arruinada la agricultura y faltándole la posesión aunque corta de esquilme que los labradores aprovechan para el cultivo de las tierras.  
 
Sesión Ordinaria de fecha 20 de abril de 1860, presidida por el Alcalde D. Juan Troncoso; Asistentes: 1er. Tte. Alcalde:Jose Manuel Lomba; Manuel Benito Andrini; Antonio VenturaTrigo; Gaspar Peniza, Francisco Pérez; José Benito Alonso; Juan Gándara Benítez; Carlos Cividanes.
 
JUNQUERA DEL MIÑO.- El Ayuntamiento comisiona a José Manuel Lomba 1er. Tte. Alcalde para franquear la zanja que existe desde tiempo inmemorial en dichas Junqueras como límite divisionario del terreno de la parroquia de Salcidos y contener los desmanes que con tal motivo ocasiona la invasión de los vecinos de San Miguel de Tabagón en el territorio de Salcidos, pudiendo dar lugar á temer incidentes desagradables que el Municipio desea evitar.
 
Que el TORROEIRO se considere desde hoy acotado hasta nueva disposición.
 
Oficio de la Alcaldía y Ayuntamiento del Rosal de fecha 20 de mayo de 1860, al Sr. Alcalde de la Guardia.
 
Habiéndoseme presentado varios vecinos del Barrio de Pías, Parroquia de San Miguel en este Distrito, quejándose de que por el segundo Alcalde de ése Ayuntamiento D. José María Lomba, había sido arrestado en la Junquera nombrada Torroeyro, sito en la Parroquia de Salcidos D. José Manuel Pintano, Regidor de este Municipio, donde se halla con Carro y Bueyes, y que dicho Sr. Alcalde se halla al frente demás de 200 personas de la indicada parroquia de Salcidos, abriendo una Zanja, que divide en dos porciones aquellos terrenos, me apersoné en el sitio referido para informarme de lo que hallí estaba pasando y al propio tiempo conferenciar con el mismo, y ponernos de acuerdo afin de evitar conflictos entre los vecinos de ambos Distritos.
 
Vista la gran zanja que con más de 200 personas estaba haciendo en límites de parroquias a mi parecer y dentro de ella se hallaba D. José Manuel Pintano, con quien me apersoné, el que me hizo relación de lo que había hallí obcurrido, y que al hallarse él y su Criada esquilmando como lo tiene de costumbre y todos los vecinos del Distrito, en compañía de varios de Salcidos que juntos hacían el mismo oficio, le fue dado por el Alcalde  expresado, la voz de arresto y detenido el Carro y Bueyes en aquel punto, quedando de orden del mismo incomunicado.
 
Este hecho llamó altamente mi atención, así como la abertura de la  Zanja que estaba ejercitando y he dispuesto fuese un Alguacil á prevenirle que tenía que hablarle, si tenía por conveniente acercarse, respondiéndome que tanto había donde el se hallaba como donde yo estaba, esta contestación tan poco común en boca de las personas que tienen la representación de Autoridad; ya me puso en conmoción, y resolví dirigirme al punto donde se hallaba; después que le he saludado con urbanidad he solicitado conferenciar en particular, que tampoco quiso acceder, exigiéndome hablase á público; visto este modo de proceder me abstuve de hacer ninguna advertencia; como era  mi ánimo, ponermos ambos de acuerdo, y obrar de la manera conveniente y á menos perjuicio de los de ellos que a los de uno y otro Distrito les corresponde, preguntándole por consiguiente la  Autorización que tenía para hacer aquella obra, sin acuerdo de ambas municipalidades, y el motivo del arresto de un domiciliario, me contestó que el motivo lo preguntase al Carro y que la obra que estaba ejercitando era en nombre y representación de la Parroquia de Salcidos, y que sí el Alcalde del Rosal quería algo que le hablase en su Distrito, dando la vuelta y de espaldas da la voz de “muchachos, adelante a trabajar”, este desprecio y manera de contestar y accionar de un segundo Alcalde, cuando conocía muy bien al Presidente de la  Municipalidad de un Distrito que le hablaba en un acto público en el que se trataba de dilucidar intereses del común; Esa falta de atención y hasta de consideracción con el que con respeto habla, y pregunta.
 
Es mi deber dirigirme a V. para que se sirva manifestarme el objeto de la obra que efectua el Sr. Alcalde en los Terrenos de Areal y Torreyro, y sí se hallaba en forma autorizado por esa Municipalidad para ello, y lo mismo que razón hay para el arresto de los vecinos del Rosal que se cojan á esquilmar en ellos, cuando de tiempo inmemorial tienen costumbre de hacerlo, y hasta un derecho incuestionable, como los vecinos de ese Distrito lo están en hacerlo, cuando les conviene, en nuestros montes, pues que hasta la fecha y desde que se separaron los del Rosal, formando Distrito, no hubo entre este y el de su Municipio ningún acuerdo que ponga interrucción a los derechos y costumbre que antes, y hoy tienen de disputar en comunidad los pastos baldíos y más comunes de ambos Distritos, esta novedad espero de V. se sirva comunicarme las razones que la motivan; por el conductor de este oficio.
 
Rosal 20 de Mayo de 1860. Fdo. El Alcalde, José Victoriano Martínez.    

Escudo  actual do Concello do Rosal. Os títulos de Fiel y Muy Leal, foron concedidos por Carlos I e Felipe III. Figura a Virxe do Pilar, a Cruz de Santiago, un rosal e unha ponte, o que segun o escritor Angel Luís Troncoso Alonso e o ponte  Tamuxe.

Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 1864, presidida por el Alcalde de La Guardia D. Juan Antonio Fernández Lasiote.
 
TERRENOS COMUNES. JUNQUERAS DE SALCIDOS. Leyóse el Informe de la Comisión referente á la reciente colocación de MOJONES que nunca hubo en el terreno que circunda el TEJAR sito en las JUNQUERAS de Salcidos, de que se llama dueño José María Alvarez Capitán, de aquella parroquia.
 
La Comisión opina que se trata de usurpar al público el terreno que los mojones nuevamente colocados circundan. Que para cerciorarse oyó á vecinos más antiguos de la parroquia concluyendo por proponer  que se llame a Benito Alvarez Capitán, hijo de José María, ausente en Pontevedra, para que buenamente retire los mojones dejando el terreno espedito como antes lo estaba; pidiendo en otro caso autorización al Sr. Gobernador de la provincia para proponer en nombre del pueblo la demanda de propiedad.
 
Que se obligue a los tejeros que antes de ahora trabajaron allí á cerrar los pozos que han abierto á fin de evitar desgracias.
 
Que Agustín Vicente retire la pared que hizo en su finca, tomando terrenos comunes.
 
El Ayuntamiento enterado ACUERDA: “Conforme con el dictamen de la Comisión”, escepto el Sr. 2º Tte. Alcalde don Domingo A. Español López que manifestó que en su concepto corresponde al Sr. Alcalde averiguar la certeza del hecho, y proceder criminalmente contra los culpables én caso de haber usurpado terreno público.
 
Respecto á los POZOS, que no siendo de incumbencia del Ayuntamiento, sinó del Sr. Alcalde, este es quien debe cuidar si deben ó no cerrase.

CEN ANIVERSARIO DA EMANCIPACIÓN DO ROSAL 1847<>1947
 
Xa  vimos como as parroquias de O Rosal e A Guarda volveron a estar unidas durante un tempo en 1854, con un conato en 1868, po lo tanto o Cen Aniversario debera ser en 1954.


Folleto editado para a conmemoración do CEN Aniversario[i].
 
PROGRAMA
Día 24
 
Bombas de palenque anunciando el comienzo de las fiestas, gigantes y cabezudos a las 12 h. Las campanas de la parroquia sonarán “en un repique armonioso”, tirada de fuego “graneado” y entrada de la “laureada banda de música” Unión Musical de Lantaño.
 
A las 6 de la tarde entrada de la Banda de Música de Tabagón, concierto por las bandas de música en la “Plaza del Generalísimo Franco”.
 
A las 9 de la noche “Solemnes Vísperas” en la iglesia parroquial, y e a partir de las 11 de la noche Gran Verbena  con las bandas de música citadas.
DÍA 25
 
A las 9 de la mañana entrada de la Banda de Música Regimiento de Infantería de Murcia nº 42 con la Sección de Gaitas.
 
A las 12 concierto con citada banda y la de Tabagón, descubrimiento de una placa en el exterior de la Casa  Consistorial en conmemoración del Centenario.
 
De seguido “Solemne Función Religiosa y Sermón”, contando con la presencia, del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Pontevedra, Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de Tui, presidente de la Excma. Diputación Provincial y demás autoridades locales.
 
El sermón será oficiado por “el elocuente orador sagrado” don José Fernández Parada[ii], cura párroco de Bouzas.
 
Durante la misa, el Sr.Acalde hizo una ofrenda en nombre de la Corporación Municipal a la Virgen del Pilar, de seguido “majestuosa procesión presidida polas autoridades civiles y eclesiásticas”, enriqueciendo el acto un coro de la localidad, a tres voces mixtas, cantó una Salve a la Virgen. Comida enxebre en las carballeiras cercanas al centro de la   Villa.
 
A las 5 de la tarde concierto, baile y “Gran Paseo de Moda” en la plaza del Calvario. Las Bandas de Tabagón y del Regimiento de Infantería nº 42 alternaron “con sus mejores bailes”.
 
DÍA 26
 
A las 9 de la mañana dianas por la  Banda Infantil Local, a las 11, Misa Solemne en la capilla de San Sebastián en honra de Santa Ana, estando el sermón a cargo del sacerdote D. Evaristo Crespo Lorenzo, coadjuctor de la parroquia rosaleira.
 
Por la tarde Fiesta Campestre con baile, meriendas en las carballeiras y Gaitas del País.Por la noche Verbena Pública en el local de la SociedadLiga de Amigos”, con la Banda Infantil Local, rematando con una descarga de “fuego graneado”.
 
DÍA 27
 
Fiesta Popular en San Miguel de Tabagón.
 
A las 5 de la tarde entrada de la Banda de Música Banda Municipal de Tui que acudirá al campo de Fútbol para amenizar el partido entre Goyán F.C. y Gondomar Sporting Club en disputa del Trofeo “Copa del Centenario del Ayuntamiento de El Rosal”.
 
Intervendrán en el encuentro los jugadores internacionales  Hermidita, Nolete y el ex internacional Goiburu.
 
Al final del encuentro de fútbol tendrá lugar en la Alameda de San Miguel un ”Baile Paseo de Moda” con citada banda de música y un Grupo de Gaitas. A
 
partir de las 10 de la noche Gran Verbena, rematando con un “vistoso fuego de lucería” y gran tirada de bombas que pondrán fin a los festejos del Centenario.
 
El Rosal 1947. La Comisión
  
Como estabamos en 1947, a Comisión debía poñer en tódolos folletos o obrigado ¡VIVA ESPAÑA!.
  
RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS, CAUSAS POSIBLES DA SEPARACIÓN
 
Pero sigamos co Concello do Rosal. Os rosaleiros tres anos antes da emancipación trataban de “escaquearse” das responsabilidades públicas, así un 3 xaneiro 1844 dirixen por escrito  ao Sr. Presidente y mas Vocales del Ayuntamiento Constitucional de este Distrito.
 
Basilio Martínez, vecino de la Juradía de Marzán, en la Parroquia de Santa Marina del Rosal, a V.S. atentamente espone: que en la elección celebrada ayer para Pedáneo de la misma, há sido comprendido en el número tres que la Junta vecinal escogió, para sufrir ante V.S. el 6 del corriente la suerte que le toque, sin haber reparado que no está en el caso de pasar por éste azar en razón de haber sido colector de Bulas de Cruzada el año pasado de 1836,, como lo acredita el adjunto recibo que presenta, suscrito por el que entonces funcionaba de Procurador Síndico General, escepción que hasta el año último ha sido respetada por todas las municipalidades: en tal virtud,
 
SUPLICA á V.S. se sirba mandar que habida consideración a lo espuesto se dé por nulo el nombramiento que el Pueblo hizo en su persona, y que, o bien se proceda a nueba elección, o se haga el sorteo con los dos que suenen nombrados. Así es de Justicia, y así lo espera el recurrente del recto proceder de V.S.
 
Guardia, Enero 3 de 1844. Fdo: A ruego por no saber, en su lugar firma  Francisco Baz.
 
Escrito de 3 de enero de 1845 a los Sres. Presidente, Municipales del Ylustre  Ayuntamiento Constitucional del Distrito de La Guardia.
 
Juan González, vecino de la Juradía de Marzán, Parroquia del Rosal, Jurisdición de esta Villa, á VV. Con el respeto debido, hago presente:
 
Que el primero del Corriente, José González, Jurado actual de dicha Juradía me hizo saber que el seis del que rige, concurriese a la Sala  Capitular de esta Villa á prestar la Jura para serlo en el presente año.
 
Señores, es muy justo a mi corto modo de entender, que cualquiera individuo que tenga excepciones que esponer para evadirse de dicho cargo, lo haga con la posible oportunidad; y supuesto me hallo en este Caso, no puedo menos que manifestar á V.V. serme imposible desempeñar un cargo tan delicado: lo uno por no conocer una letra; y lo otro por tener una hernia considerable en el lado derecho, que me priba de atender á la subsistencia de mi muger y familia, porque cuando me ataca, me precisa dejar de mano cualquiera labor que tenga entre ellas: retirarme a mi casa; y hacer cama interin no se mitigan los dolores que me atacan; y si bien tubiese que patrullar de noche, como es costumbre en el Pueblo, claro está que mi enfermedad sería mas contínua por las llubias y fríos: en esta atención á V.V. Rendidamente pido y,
 
SUPLICO, se sirban mandar me reconozca el Médico desta Villa; y resultando cierto lo espuesto, con vista de su informe, exhonerarme de tal Jurado, y en mi lugar nombrar sugeto capaz para ello.
 
Así lo espero de la  Justificación de VV.
 
Guardia y Enero,,3 de 1845.A ruego del interesado que no sabe:Antonio Villa.
 
-----------------------------------
 
Escrito de 3 de enero de 1845 al. Sr. Presidente  y Municipales del Ylustre Ayuntamiento Constitucional del Distrito de La Guardia.
 
D. Antonio Villa, vecino de la Juradía de Novás, Parroquia del Rosal, á VV. Respetuosamente hago presente:
 
Que suspuesto me hallo sabedor tengo que comparecer a tomar la  Jura el Seis del actual, para essercer las funciones de Jurado en el corriente Año, no puedo menos que manifestar á VV. Los causales que me imposibilitan serlo: lo primero por haber largos años padezco enfermedad crónica del pecho, palpitación violenta y visible del corazón, con fatiga de aquel; y lo segundo, por tener la tabla del citado pecho fuera de su orden, que atacándome, tengo que hacer cama muchos días, y dejo de atender á mis labores. Presumo que esto es un causal suficiente para que se me iniva de tal Cargo, prebio reconocimiento he informe del Médico de esta Villa”.
 
En esta atención áVV. Rendidamente pido, Suplico, que resultando cierto lo espuesto, se sirban ecshonerarme detal Jurado y nombrar en mi lugar otro que pueda serlo”.
 
Así lo espero dela integridad de V.V.Guardia 3 de Enero de 1845. Fdo: Antonio Villa.
 
------------------------------------
 
ACTA de 6 de enero de 1845. En las Casas Consistoriales de la  Guardia á seis de Enero de mil Ochocientos cuarenta y cinco:
 
Reunidos en Ayuntamiento los Señores de que se compone, avierta(sic) la Sesión se dio cuenta de las actas parroquiales, nombrando Jurados que deven servir las Juradías en el año actual, y después de darlas su aprobación y ohir las escepciones y reclamaciones propuestas en el acto acordó el Ayuntamiento declarar Jurados alos que se proponen en primer lugar, resultando por consecuencia electos,
 
Por la Villa: José Ventura Lomba de la  Marina, para los Arrabales Ysidro Álvarez .
Para Camposancos: Juan Vega y Julián Lorenzo.
Para Salcidos: Juan Manuel Español y para Cividanes: Francisco Sobrino:
Para Sanjián: Rosendo Pérez.
Para Nobás: Clemente Flores
Para Fornelos: José Álvarez, y para Ferreyros: José Antonio Fernández.
Para San Miguel, Tabagón y Eyras: Benito Carrera, vecino de esta última parroquia, habiendo el Ayuntamiento declarado Nula la Elección de la Juradía de Marzán por no haber efectuado con arreglo á lo prevenido en las Circulares espedidas:
 
“Presentes los electos Jurados hízoles entender el precedente nombramiento y acto continuo prestaron enforma legal el correspondiente Juramento; prevínoseles á si bién se entregasen de todos los papeles y documentos que obrasen en poder de sus antecesores pertenecientes al Pueblo;
 
Que patrullasen é hiciesen patrullar todas las noches; que diesen partes de cualquiera novedad notable, primero á los Señores Regidores mas inmediatos y álos Señores Alcaldes;
 
Que en caso de ROBO, incendio o alarma, fuesen más rápidas sus comunicaciones, poniendo en movimiento al pueblo y cumpliesen enfin contodos los mas deveres inherentes ásu encargo y que yá practicaron sus antecesores; firman después del Ayuntamiento los que saben hacerlo y de todo ello”.
 
CERTIFICO= Enmendado=a= Alcalde: Benito Fernández Lasiote= Juan Carrero= Custodio Costa= Juan Bautista Ríos= Juan Francisco Rodríguez= Juan Benito Álvarez= Julián Sobrino= José Rodríguez= José González= Francisco Salcidos= Manuel Lorenzo= Juan Francisco Villa= José Manuel Baquero= Miguel Costa= Ysidoro Martínez Otero, Síndico= José Benito Nandín, Síndico= Ysidoro Álvarez= Juan Vega= Roque Gándara= Julián Lorenzo= Juan Manuel Español.     
 
------------------------------
 
Escrito de 8 de enero de 1845 al Sr. Segundo Alcalde Constitucional del Distrito de la Guardia.
 
Juan Antonio González,, vecino de la Juradía de Marzán, Parroquia de Santa Marina del Rosal, en este citado Distrito, á V. con el respeto debido, hago presente,
 
Que supuesto me hallo sabedor estoy electo para ser Jurado de la citada Juradía a causa de haberse ecsimido otros de serlo, no puedo menos que manifestar á V. los motibos que me asisten para que también se me ecshonere,
 
 
Caso sea cierto: lo primero por haber largos años padezco un flato estérico que me priba el poder trabajar para atender á mis obligaciones, tanto que atacándome, preciso hacer Cama; y lo segundo, que por desgracia ni aún puedo ir a ganar mi vida como otros mis combecinos á las Provincias de Castilla; pues habiendo querido hacerlo hace algunos años tube que retroceder
 
a mi casa á los tres dias de Jornada por no poder continuar la marcha: todo lo cual, á mayor abundamiento de lo que puede certificar el Cirujano D. Manuel López, estoy, pronto á Justificar con testigos fidedignos; y resultando cierto como no puede menos, se sirva V. ecshonerarme de tal Jurado, y nombrar otro en mi lugar que pueda desempeñar el cargo.
 
Por tanto a V., SUPLICO lo estime como dejo pedido á cuyo veneficio (sic) viviré agradecido. Rosal y Enero 8 de 1845.Fdo. A ruego del interesado por no saber firmo yo, José Benito Martínez.
 
----------------------------------
 
A UNIÓN INMEMORIAL DAS PARROQUIAS DE  A GUARDA <> E O ROSAL.
  
Nunha páxina web do Rosal leemos no seu día que: [...] Como xa se indicou na nova configuración administrativa do século XIX, as parroquias que agora conforman o concello do Rosal, ficaron adscritas ao da Guarda, se ben esta unión so durou once anos, de 1836 a 1847...
 
Non estou de acordo, porque  O Rosal e A Guarda formaron un Distrito ou Xurisdición única ( Concejo de la Foz del Miño y Hermandad ) dende tempo inmemorial:
 
No ano de 1283, o Xuíz e Xustiza da Guarda e Concejo[iii] [...] otorgan conformidad para que el Monasterio de Oya tenga casas e celeyro pra pan, e pra viño e pra sal...poida ser esta unha das mais antergas noticias sobre as libertades municipais diante dos Señoríos de Oia, Barrantes e Cabildo de Tui...Xurisdición que chega a limitar co Concello de Oia e de Tomiño.
 
En 1287 existen problemas entre o Mosteiro de Oia por unhas casas que tiñan na Guarda, chegando  afacer un pacto entre eles para non seguir pleiteando[iv], pero en 1309 volven a pleitear polos límites da capela de San Xulián (Portecelo) o que demostra que o territorio de O Rosal era da Xurisdición Territorial  da Guarda.  
 
En 1358 o Concejo de La Guardia y su Jurisdición pagaban anualmente ao señor de La Guardia D. Suero Yáñez de Parada[v] 500 maravedies...
 
O 4 de setembro de 1371 foi confirmada en Toro a doazón do Señorío de La Guardia[vi], Coya e Vilavella de Rendondela ao Bispo e Cabildo de Tui. O Señorío de La Guardia  foi do bispado de Tui ata 1811, cando as Cortes de Cádiz acordaron a disolución destes.
 
En 1559 o rei Felipe II edita unha Pragmática prohibindo a tódos os súbditos  estudar no extranxeiro.
 
Fue construida la cárcel de la  Guardia “al lado del Reloso de Campana”. La parroquia de Santa María de la Guardia tiene 450 vecinos que reciben el pasto espiritual de un solo Abad cura Párroco que es de presentación Real y Ordinaria, y antes lo fue del Monasterio de Oya. Tiene mercado principal todos los sábados del año y otro menor los martes. Gobernada por Juez Ordinario con Jurisdicción en lo Contencioso Político y Gobernativo, no solo sobre la Villa, sinó también sobre las parroquias de Salcidos, Santa Marina del Rosal, San Miguel de Tabagón, Mistos de San Juan de Tabagón y San Bartolomé de Eyras.
 
Ayuntamiento: Juez Presidente; Cinco regidores; Dos Diputados de Abastos; Dos Procuradores Síndicos Generales. Uno por la  Villa y otro por la Jurisdicción nombrados anualmente.
 
Blasón de Armas: Escudo campo azul celeste, una nave de tres palos, sin belas sobre aguas. Usa en otro campo a la izquierda un Castillo redondo, muro en el centro y con los estremos superior e inferior más salidos á fuerza, y puerta a orillas de aguas, en lo bajo de una puerta cuadrilonga, en lo alto forma cornisa, y sobre ella lebanta cuatro almenas también cuadrilongas, dejando entre cada una unos claros como de troneras, y en estas tres cañones, dando frente á fuera, en la tercera almena enarbolada una bandera desplegada hacia derecha; y á esta parte del castillo sobre aguas una nave de tres palos cada uno con su bela abierta, y en la proa otro palo más sin ella, puesto diagonalmente con la punta superior hacia fuera en recto con la de aquella, y dicha proa dando frente al Castillo, demostrando dirigirse a él; en la popa una bandera desplegada hacia su derecha con una cruz en el medio de ella, y quatro cañones por banda de la nave, timbrado ele scudo con una pequeña corona real, puerta perpendicularmente sobre el barco.
 
Cuyas armas tomó, el castillo con artillería a orilla de aguas por razón del que tiene en la mar sobre peñas, y aludiendo también a la situación de la Villa cercana al Océano, y la nave en dirección al castillo significando ser fuerte marítimo La Guardia[vii].
 
En acta de reunión do 1 de xaneiro de 1626, do Ayuntamiento de La Guardia y su Jurisdicción, nomean Jurados de la Villa, de Salcidos, de Cividanes, de San Miguel de Tabagón, de Heiras (sic), de Fornelos, de Novás e de Marzán[viii]
 
En 1649- para mais datos- establecense os Límites de La Guardia con OYA. Año de 1649 – San– Jian.
 
1º.- Desde dicho Pasage de Viscobo atravesando la estrada Real que bá de la dicha Villa de la Guardia para la Villa de Bayona, derecho á la punta del Campo de Laguelle y de allí derecho por el Río arriba al Campo do Couto, y de allí derecho á Penal Bello, y de allí á Casal de María, y de allí á Picouto de Costoyas, y de allí á Castelo de Frade.=
 
Y buelto por la de otras Desamortizaciones al dicho Río y Pasaje de Rio Cobo, derecho á la Mar, y que por estas demarcaciones se partían y parten las dichas Jurisdiciones las unas de las otras.
 
2º.-Desde el dicho Marco á Las Guellas, y de allí á Río- Cobo, á Serro de Can.
 
El Campo do Couto, Outeiro de Borbén, asta el Marco del Campo Darjela, y Outeiro das Pace=enzas, las Cabaninas Dazebedo, y desde allí al dicho Marco de Peralta, bolviendo de allí á la Coba da Loba, y de allí derecho á las Teixugueiras, y de allí derecho á los Marcos que se dicen Da Calzada, que está á manera de Pared, unos ante otros, y de allí derecho á la esquina de la Casa en que solía vivir Rodrigo da Pedreyra, y de allí derecho á Marco que está a la puerta de la Casa[ix].  
 
Tamén o fan neste ano os membros das Casas de Ayuntamiento de la Guardia y su Jurisdición del Rosal.
 
NOMBRAMIENTO Y ELECSIÓN DE PROCURADORES GENERALES, ALCALDES DE LA HERMANDAD[x], JURADOS Y OTROS OFICIOS DE REPÚBLICA DE ESTA VILLA DE LA GUARDIA Y SU JURISDICIÓN ENESTE PRESENTE AÑO DE 1703.
                                                                                                                
El 1º de enero se celebró en el Ayuntamiento la Elección de Procurador General de la Villa  Y Alcalde de la  Hermandad de la  Villa  de Ella.
 
Salieron elegidos: Procurador, Miguel González y Alcalde de la Hermandad a Antonio Domínguez. Votaron los procuradores salientes y los Alcaldes de la Hermandad salientes. Los votos fueron del barrio de Ribadavila; La Cruzada; Plaza Nueva; de la Villa y de los “mareantes”.
 
Al mismo tiempo y en el mismo lugar se celebró, Nombramiento de Procurador General de la  Jurisdición, Y Alcalde de la Hermandad della de dicho año de 1703.
 
Sairon elexidos: Procurador de la Jurisdición, Juan de Santiago da presa de la aldea de Nobás (sic) y Alcalde de la Hermandad de la Jurisdición, Tomé González también de la aldea de Nobás.
 
Votaron los procuradores  de Novás y Fornelos de la parroquia de Santa Marina del Rosal y tambien los de Salcidos y Cividanes de los que tenemos relación detallada.
 
Panorámica da Guarda, Caminha, Pinhal do Camarido, a Insua e Desembocadura do Miño. Fotografía propiedade da Asociación Pedra Furada.
 
Tamén no ano de 1776, ten lugar un despacho do Tribunal de La Cruzada, polo  que os Xuízes ordenan: “que el Dean y Cabildo y Abad de La Guardia, como dueños propietarios siempre estuvieron en posesión de percibir la mitad de los diezmos del lino en rama que algunos vecinos de dicha vecindad y parroquia siembran y cultivaban por si en el Rosal. Ese xuízes obrigaron aos veciños guardeses a cumplir co tributo.
  
1805.ELECCIÓN DE OFICIOS QUE SIEMPRE Y SEGÚN INMEMORIAL COSTUMBRE SE HACEN, Y NOMBRAN EL DÍA PRIMERO DE ENERO DE CADA UN AÑO.
 
En la Villa de la Guardia y Casas Consistoriales de ella, a primer día del mes de Enero, año de mil ocho cientos y Cinco, sus mandos Justicia y Rejimiento desta dicha Villa, y su Jurisdición que lo son, y representan, D. Francisco Lorenzo Lasiote, Juez, D. Josef Martínez Parcero, D. Roque Manuel Rodríguez, Silvestre Rodríguez, Manuel Pedreira, y Juan Rodríguez, Rejidores, hallándose juntos en su Ayuntamiento, según tienen de uso, u lohable costumbre, para que en el día que de oi se elijan, los Oficios de Procuradores Generales, y Alcaldes de la  Santa Hermandad, con el Diputado de Abastos, por los Vezinos, y naturales, Jurados Maior Domos, por los mismos, que lo son anuales, para que sirban estos ofizios, y con ellos asistan, este presente año, cada uno en la parte que le toque, y Competa, en serbicio y veneficio de la rexpública, para el Gobierno de esta Villa y su Jurisdición, en conformidad de Reales Pragmáticas, y hórdenes, comunicados, y Real Auto dado, por su Exª, Los Señores del Real Tribunal de este Reyno, en los siete de Octubre del año pasado de mil sete cientos, Ochenta y ocho, enque prebiene, que para y cuales Nombramientos, elija cada Pueblo o Parroquia, dos Electores, y que estos lo hagan de los Procuradores Generales, Alcaldes dela Hermandad, y del Diputado que cumplió los dos años de serbicio, y con efecto, los vecinos de esta Villa, elijieron sus Doce Electores, que lo fueron,
 
Manuel Vizente= Josef Benito Sequeiros= Juan Manuel Benítez= Julián Portela= Manuel González= Josef del Riego= Manuel Sequeiros= Santiago Vizente= Juan Domínguez= Juan Álvarez= Benito Rodríguez, y Francisco Rodríguez=
 
Los de la Feligresía de San Lorenzo de Salzidos lo hicieron de los suios en, Francisco Antonio Portela= Josef González Piedra= Roque Álvarez dela Torre= Juan María Sobrino= Manuel González= Juan Francisco Franco= Ramón Cividanes Español= Pedro Juan Español= Ygnacio do Sexto= Joseph Lomba= Manuel Español, y Roque Vizente=
 
Y los de la Feligresía de Santa Marina del Rosal, en la misma forma lo hicieron, en Domingo de Otero= Francisco Rodríguez= Lorenzo Álvarez= Josef Otero= Juan Lorenzo= Josef Perez= Josef Diaz= Juan Martinez= Francisco Flores, y Juan Francisco Álvarez=
 
Y los de San Miguel de Tabagón en, Pedro Alonso= Bartolomé Vizente= Josef Antonio Díaz= Josef González= Manuel Padin= Jazinto González= Juan Bautista González= Benito Carrero= Josef Piedra= Francisco Alonso= Juan de Casiano, Y Juan Francisco=
 
Y los de la Parroquia de San Bartolomé de las Eiras, por el mismo Orden, dijeron a, Juan Martínez Berdeal= Francisco Martínez= Santiago Martínez= Antonio González= Manuel Salbado= Martín Alonso= Antonio Alonso= Pedro Villa= Antonio Salbado= Casiano Alonso, y Juan Martínez= Todos los quales uno por uno dieron sus votos, para Procuradores, Diputado, y Alcaldes de la Hermandad, en la Forma, y manera Siguiente= Votos que dieron los Electores desta Villa para Procurador General, Diputado, y Alcalde de la Hermandad.
 
VILLA. Por unanimidad eligieron Procurador General a Manuel Antonio Pereira.  Diputado del Común y Abastos a Manuel Vizente y Alcalde  de la Hermandad a Pedro Benito Portela.
 
Votos para Procurador General, y Alcaldes de la Hermandad de la Jurisdición:
 
SALZIDOS.  Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
 
EL ROSAL. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de la Lomba del Rosal.
 
SAN MIGUEL DE TABAGÓN. Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal.
 
EIRAS.Por unanimidad fue elegido Domingo Antonio Martínez de La Lomba del Rosal. De forma, que según suena de los nombramientos que anteceden, y votos de los electores, salió, por Procurador, Síndico General de esta Villa, Manuel Antonio Pereira=
 
Diputado del Común, y Abastos, Manuel Vizente= Alcalde de la Hermandad Pedro Benito Portela, vezinos de esta Villa.
 
Y en la Jurisdición, por Procurador General, y Alcalde de la Hermandad: Domingo Antonio Martínez de la Lomba en la Feligresía del Rosal, en quienes Confían los Electores, a nombre del Pueblo, que representan, desempeñarán, con toda eficacia, sus respectibos en cargos, y de cómo dicha ejerción, se ejecutó con la debida quietud, y sosiego, lo atestan sus mandatarios, y lo firman con mi Escribano que de todo ello doy fe.=
 
Fdo: Juan Lorenzo Lasiote= Josef Martínez Parcero= Roque Manuel Rodríguez= Silbestre Rodríguez== Juan Rodríguez Cachada= Josef Benito García= Manoel Pedreira= Da Fe: Losada.       
 
En Sesión do 15 de maio de 1808 era Juez Regidor del Distrito de La Guardia y El Rosal D. Juan Portela, e Rexidores (Concellais): Manuel Antonio Pereira; Rafael Ventura Domínguez (El Rosal); Juan Antonio Conde Rivero; José Español; Juan Andrés Martínez.
 
O Concelllo recibe un BANDO de D. Francisco Biezma Zayas[xi], dirixido a Señores Justicia y Reximiento de la villa y Partido de La Guardia[xii], donde ordenaba...”conservar inalterable la buena armonía con las tropas francesas...”. Naturalmente ningué lle fixo caso.
 
O 21 de Xuño de 1808, a Junta del Reyno de Galicia Decreta un BANDO, que debe publicar o Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Guardia y su Distrito,
 
El Reyno por decreto del día de ayer, acordó, en representación de su Monarca el señor Don Fernando VII, preso y detenido en Francia, se le dé el tratamiento de Alteza. Lo que avisa á V.S., para su noticia, y que comunique esta resolución a quien corresponda”.
 
Reyno de Galicia 21 de Junio de 1808. Fdo: El Conde de Sismonde; Josef de Quiroga y Quindós; Domingo Velado de Largaxío.
 
El 21 de abril de 1810, reunido el vecindario y autoridades en el paraje de Las Cachadas, como punto más céntrico, se acordó la formación de una Junta de Defensa y Departamentos de Alarma, uno con la villa de La Guardia y sus arrabales, la parroquia de Salcidos y el Coto de Camposancos, al que se designó por Comandante al Alcalde de la jurisdicción de La Guardia, D. Juan Portela, Juez y Alcalde, y por segundo jefe, al Cura Ecónomo de Camposancos, D. Domingo Antonio Groba, que venía regentando la parroquia, en vacante,.. el segundo departamento lo componían las parroquias de El Rosal, Tabagón y Eyras.
 
Era Jefe Principal de Alarma del Departamento de La Guardia y Valle de El Rosal D. Andrés Gestido[xiii] El término municipal de La Guardia seguía estando formado por las parroquias de La Guardia, Salcidos, El Rosal, Tabagón, San Miguel y las Eiras[xiv]
 
El día 1 octubre de 1831. PROPUESTA del Ayuntamiento de la Villa de La Guardia de los Yndividuos que deben serlo en el año próximo de mil ocho cientos treinta y dos.
 
(En el impreso oficial se lee: Sello de Oficio – 4. MRS (Maravedies) – Año 1831- En el centro un sello circular presidido por una corona que dice: HISP. ET IND . R – FERD. VII –D.G. 1831).
 
En la Villa de La Guardia, y Casa Consistorial de ella, a primero día del mes de Octubre año de mil ochocientos treinta y uno, estando reunidos, en su Ayuntamiento sus mercedes D. Domingo Antonio Martínez, Regidor Decano que por ausencia del Alcalde principal, administra Justicia;
 
José María Sobrino; Ventura Ramón de Amil, y José Antonio Vicente ( exceptuándose José Benito Martínez que por hallarse en los Baños no asistió), también Regidores;
 
José Saúl, y, Juan Francisco Martínez, Diputados del Común;
 
Santiago Vicente, Procurador Síndico de esta Villa, y,
 
José Morales que lo es de la Jurisdicción; en cumplimiento de lo mandado por la Real Cédula de S.M., de fixar tales REGLAS que deben observarse para la elección de Alcaldes Ordinarios y demás Capitulares y oficiales de los Ayuntamientos de este Reyno,
 
debe tenerse en cuenta, acerca de los sujetos que sean de providad y amantes al Gobierno Monárquico, conducta moral y política, su idoneidad, opinión pública que gocen y livres (sic) de toda tacha legal, acordaron uniformemente y proponer TRES individuos en cada uno de los expresados oficios para servir en el año próximo venidero de 1832, en la manera siguiente:
 
PARA ALCALDE:
 
Bernardo Villa, vecino de la parroquia de San Juan Bautista de Tabagón; José Álvarez, mayor de la de San Miguel de Tabagón y  Roberto Antonio Álvarez de la misma.
 
PARA PRIMER REGIDOR:
 
José Manuel Sobrino, vecino de esta mencionada Villa; Benito Sobrino del barrio de La Cruzada, y José Vicente del de Sobrelavilla.
 
PARA SEGUNDO REGIDOR:
 
José Rafael Español; Jacinto Vicente Minguillo, y  Francisco Benito Portela, todos vecinos de la parroquia de San Lorenzo de Salcidos.
 
PARA TERCER REGIDOR:
 
Juan Francisco González de Marzán; Juan Francisco Fernández, y  Laureano Rodríguez, uno y otro del mismo barrio; y todos de la parroquia de Santa Marina del Rosal.
 
PARA CUARTO REGIDOR:
 
Domingo Martínez da Carrasca; Manuel Álvarez de Fornelos; y  José Dorna de Martín.
 
PARA QUINTO REGIDOR:
 
José Carrera de Valdemiñotos; Juan Blanco; y Vicente Blanco, todos de la parroquia de San Miguel de Tabagón.
 
PARA EL PRIMER DIPUTADO:
 
José Benito Rodríguez, alias Verdello; Francisco María Rodríguez; y Bernardo Rodríguez, alias también Verdello; todos de esta referida Villa.
 
PARA SEGUNDO DIPUTADO:
 
Francisco Pérez da Lomba; José Pérez de Fornelos; y  Juan Francisco Villa de Ferreyros de la parroquia del Rosal.
 
PARA SÍNDICO DE LA VILLA:
 
Francisco Álvarez; Benito Ramón Rodríguez; y  Francisco Salcidos de ésta vecindad de La  Guardia.
 
PARA SÍNDICO DE LA JURISDICCIÓN:
 
Domingo Carballo; y Froilán González de la parroquia de las Eyras; y  Julián Martínez Pallarés de la de San Juan Bautista de Tabagón.
 
Cuya propuesta celebrada uniformemente por esta Corporación, confiesan haberla hecho con toda fidelidad, según su saber y alcanzes, y piden se le dé el curso correspondiente a cuyo fin y en certeza de ello la firman, de que yo Escribano doi fe = Domingo Antonio Martínez= José María Sobrino= Ventura Ramón de Amil= José Antonio Vicente= Josep Saúl= Juan Francisco Martínez= Santiago Vicente= José Morales.
 
Por acuerdo del Ayuntamiento COPIA del Oficio de remisión de la propuesta, de lo que también es copia la anterior.
Presidencia del Ayuntamiento de La  Guardia.
 
En cumplimiento de lo prevenido en la Real  Cédula de 17 diciembre de 1824, que fijó las reglas para la elección de Alcalde Ordinario y demás Concejales de los Pueblos del Reyno; y de lo que en su virtud procede por su S.E., los Sres., del Acuerdo del mismo a 27 de diciembre del año próximo pasado de 1830, remito a V., la adjunta propuesta de los individuos que puedan servir á este Ayuntamiento para el año próximo de 1832.
Dios guarde a V., muchos años. La  Guardia 7 de octubre de 1831
Fdo: Domingo Antonio Martínez.
 
Al Sr. Presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de Tuy.
 
El 9 de septiembre de 1840, se envía un Oficio Reservado, del Alcalde del Ayuntamiento de La Guardia y su Distrito a los Jurados municipales de Camposancos, Salcidos, San Miguel de Tabagón, San Juan de Tabagón y Eiras, para tratar de arrestar a los ladrones que en la noche del 7 al 8 de este mes, se llevaron de la iglesia matriz de Caminha varios cálices y una custodia de plata[xv]
 
Sesión Ordinaria el Ayuntamiento de La  Guardia y su Distrito, de fecha 15 de abril de 1844, donde  se acuerda la división del territorio municipal en distritos, para una más fácil administración en justicia, comodidad y buen gobierno de los pueblos.
 
1º.- Las parroquias de la Guardia y Salcidos, a cargo del propio Alcalde.
 
2º.- La parroquia de Camposancos a cargo del 2º Tte. Alcalde.
 
3º.- La parroquia del Rosal a cargo del 3º Tte. Alcalde.
 
4º.- Las parroquias de San Juan Bautista de Tabagón, San Miguel de Tabagón y san Bartolomé de Eiras, al cuidado del 1º Tte. Alcalde[xvi].
 
Por el tenor del presente Ordeno y mando A todos los vecinos que concurran a los Puertos que abajo se espresarán, para remediar los males que se representaron por parte de José Rodríguez da Fonte, Francisco González, Juan Francisco Alonso, Benito Fernández y mas vecinos de la Juradía de Novás, nombramos para primer Riverero del Puerto de Portecelo a José Ramiro Otero, y en su ausencia a José Manuel Yglesias; para el de Amadelo a José Vicente de la Granja, y para el Jornello a D. Manuel Rodríguez da Fonte, personas que con el mayor Celo desempeñarán este encargo.
 
Ninguna persona será Osada a poseer ARGAZO sin licencia de los Rivereros, o que dé el Sol en los sitios acostumbrados, y en ausencia de ellos, pena de pagar por la primera vez once reales y doble por la segunda.
 
Tampoco ninguno podrá tomar tendal sin poseerlo, no siendo para aquella marca; ni tampoco desunir el Argazo uno de otro, AMENOS que el terreno lo permita, en los baldíos, siendo por el vien común de todos, pena de la misma Multa; y si acaso alguna persona quebrantare algún mandato de los nombrados sufrirán la Multa de dos Ducados, y si tubiesen que decir en contrario comprarezcan ante mi que serán ohidos en justicia.
 
Guardia Mayo 17,, de 1842. Fdo. Fernández Lasiote, Alcalde. Da Fe El Secretario D.Ezequiel García.
 
Sesión Ordinaria do Concello, celebrada el 26 de abril de 1844, donde se da cuenta del expediente promovido por los vecinos de La Guardia para que se segregue la parroquia del resto de la Jurisdición, constituyendo ELLA SOLA el Ayuntamiento. Se acuerda que el próximo domingo, los Tenientes de Alcalde escuchen el parecer de las Juntas Parroquiales sobre esta pretensión de los vecinos de la Villa[xvii].
 
Sesión de la Corporación de fecha 10 de mayo de 1844, presidida por el Sr. Alcalde D. Benito Fernández Lasiote.
 
SEGREGACIÓN.- El Ayuntamiento se ha enterado de los acuerdos vecinales de las parroquias de éste Distrito sobre la  SEGREGACIÓN promovida por la de esta Villa, y si bien combinieron (sic) en élla las parroquias del Rosal, San Juan de Tabagón y Eyras, no así la consienten las de Camposancos, Salcidos y San Miguel de Tabagón que en sus Juntas resolvieron continuar unidas como hasta aquí á la de La Guardia,
 
Acuerda él Ayuntamiento se haga nueba Junta Vecinal en ésta Villa para que en vista de la Resolución de estos tres últimos pueblos sostenga la  SEGREGACIÓN absoluta que ha pretendido ó la modifique respecto á los mismos, según lo crea conducente.
 
Así lo acordó él Ayuntamiento de que certifico. Fdo: El Alcalde Fernández Lasiote, Concejales y Secretario Ezequiel García Varela.
 
Sesión del Ayuntamiento Constitucional de La Guardia y su Distrito de fecha 20 de mayo de 1844, presidida por el Sr. Alcalde D. Benito Fernández Lasiote.
 
PUENTE TAMUGE.-El Ayuntamiento con asistencia del Sr. Diputado Provincial por éste Partido don Manuel Español aceptó las condiciones de la Escritura de fianza hipotecaria otorgada en esta Sesión , por don Juan Antonio Español de Camposancos á favor de don José Fernandez de Goyan, contratista del Puente Tamuge, ordenando el envío de una copia Testimoniada a la Comisión Provincial de Carreteras para su competente aprobación.
 
Sesión de la  Corporación Municipal de fecha24 de mayo de 1844, presidida  por El Sr. Alcalde D. Benito Fernández Lasiote.
 
CULTO Y CLERO, REPARTIMIENTOS.-  El Ayuntamiento con asistencia de los Alcaldes Pedáneos y Asociados, por riqueza Territorial Urbana  y Pecuaria, procedió al repartimiento de diez y nuebe mil quinientos treinta y cuatro reales y veinticuatro maravedies ( 19.534  reales y 24 maravedies) cantidad impuesta sobre la referida Riqueza del Distrito para la Contribución de Culto y Clero de éste año-.
 
Hízose repartimiento también sobre la misma riqueza de 4.981 reales y 24 maravedies, incluso el 2% de recaudación por lo correspondiente a los tres últimos meses del año de 1843, de que ál Culto y Clero se halla en descubierto.
 
Ygualmente de repartió sobre la  Riqueza Industrial, Comercial, Fabril y Científica con dicho objeto y para el corriente año la cantidad de 3.806 reales con mas ál 2% de recaudación.
 
Repartióse así bien a la Industria  comunitaria la suma de  1.612 reales y 33 maravedies, incluso el 2% de recaudación de que son deudores  al Culto y Clero por los últimos tres meses del año procsimo pasado. Dicho repartimiento, contados sus pormenores hallanse consignados en actas separadas que se formaron por duplicado.
 
REPARTIMIENTOS.- Dióse cuenta de la solicitud presentada al Ayuntamiento por D. Manuel Yáñez y José González apoderados de Tabagón y Eyras, agraciándose de la base adoptada para los repartimientos parroquiales y pidiendo que la Corporación la reponga a la base antigua.
 
El Ayuntamiento y pedáneos declaran que no les es permitido alterar la reciente interina base adoptada y aprobada por las Juntas de Distrito de Partido y de Provincia en la última Estadística efectuada pero que no obstante sin alterar por ahora su observancia acuerdan que al terminarse él afanegado de la Riqueza del Distrito en que está entendiendo el perito don Ysidro Otero de Dios, con presencia de su resultado y arreglado á él se reparen y abonen completamente los perjuicios que pueda haber.
 
ACTA DE LA JUNTA  Y ACUERDO DE LOS SRES. PROCURADORES GENERALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL PARTIDO JUDICIAL de fecha 27 de mayo de 1844:
 
En la Ciudad de Tuy á veinte y siete días del mes de Mayo, año de 1844: reunidos vajo la presidencia del Licenciado Bartolomé Hermida, Alcalde Constitucional de ella, los S.S. D. Juan Gregoris Maceyra Procurador Síndico General de la Capital D. Juan Francisco Niebes que lo es de Porriño, D. José Benito Nandín de la Guardia, D. Juan Francisco Gradin Depositario de Oya, D. Andrés Carrera Concejal de Tomiño, y D. Juan Antonio Pérez que lo es igualmente de Salceda, entregaron las respectivas credenciales de sus Ayuntamientos que los autorizan para acordar lo más conducente sobre la construcción de una Cárcel para el Partido Judicial;
 
y habiéndose considerado bastante, el Señor Presidente mandó que se comience, y despues de leerles el oficio del Sr. Gefe Político de fecha 18 de Abril último, en que recomienda con particular eficacia la instrucción del espediente necesario para la formación de una Cárcel capaz y cómoda para los
 
pobres presos, y la Real orden de 5, del mismo espedida por el Ministerio de la  Governación de la  Península que da idea de los benéficos deseos de S. M., de la urgente necesidad de atender á los infelices encarcelados y sacarlos del estado de opresión y angustia en que se hallan, espuso; que la Cárcel de ésta Ciudad es muy pequeña, y construida para solos los presos de su antigua jurisdición que no pasaba de 10 parroquias;
 
que edificada de Siglos á esta parte no tiene mas que dos piezas de bóbeda que sirven de calabozos; que esta situada en la Calle estrecha conocida por de la  Cárcel, en la cual por falta de ventilación se nota esteriormente un olor fétido que da idea de la atmósfera corrompida en que están los encarcelados; que desde la creación del Partido Judicial se reúnen en ella los presos de los 52, pueblos de que se compone; por cuya razón suele haber en ella ordinariamente de 30, á 40 personas, sin contar con el Alcayde Carcelero y guardia; que no hay local para las del otro seso, y que el Ayuntamiento las debe trasladar por decencia á una casa fronteriza que es Cuartel de la Ciudad; que no hay siquiera lugar escusado ni sitio para audiencia, ni para las visitas semanales de Cárceles, y que los pobres presos están hasta privados de misa en todo el año, razones porque les propone resuelban si hay necesidad de construir una nueba Cárcel y si habrá de ser en la misma Calle y local.
 
Para hacerlo con acierto, pasaron personalmente á reconocerla, y habiendo visto por si mismos la realidad de lo espuesto, no pudieron menos de contristarse ante el lóbrego aspecto de una prisión que no parece de hombres sino de fieras, y por unanimidad, acordaron que se construia una nueba en local distinto y ventilado, sobre cuia elección descurrían en el celo y buen deseo del Ilmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
 
Manifestó el Sr. Presidente que se había pensado en uno de tres, a saber, la casa que fue Ospicio en el arrabal de Santo Domingo, las casas viejas de pobres que están por debajo de San Francisco en la Calle de la Ruanueba, y el Cuartel que fue de artillería de la plaza del mercado viejo; y por unanimidad opinaron que el mejor es el Cuartel que fue de artillería; en su defecto las casas viejas de la  Ruanueba, y respecto se trata de subastar por la Hacienda Militar el Cuartel, tienen por acertado el pensamiento del Ilmo. Ayuntamiento, de rematarlo con este obgeto, aún cuando sea permitiendo una Servidumbre de carro por el costado del Norte, una vez que tiene capacidad bastante para el edificio.
 
Propinó en seguida el Sr. Presidente que si la casa había de hacerse según los benéficos deseos de S. M., consignados en la Real orden  citada de 6 de Abril último, debría tener un cuerpo de guardia, habitación cómoda para el Alcaide Carcelero de la Audiencia, con Oratorio para decir misa; sala de presentados, y de personas particulares y decentes;
 
pieza para incomunicados y para enfermos; una para reos de gravedad, y otra para los de poca consideración, dos para mugeres, y siendo posible una para penados con lo más que es indispensable, si una Cárcel ha de ser lo que reclaman la humanidad y la civilización;
 
y conformes todos en esto, acordaron tambien que la que se construia reúna las cualidades que cuadran á lo que se propone, y á los deseos de S.M.; y acordaron así mismo que siendo esta una obra que no bajará de seis mil duros á su parecer, aunque sobre esto se remiten al presupuesto que se forme, desean que el pago se haga en dos ó tres años, según la maior ó menor de la cuota á que ascienda para no agoviar a los pueblos; que la obra sea por ajuste, y lo más equitativo posible, anunciándose por medio del Boletin Oficial;
 
que si el empresario ó rematante que anticipe el dinero, ecsigiese algún rédito, se prefiere el pagarlo á que la obra se difiera; y que si es necesario buscar arquitecto ó persona inteligente que lebante el plano se den las disposiciones oportunas por el Sr. Presidente, costeando lo que sea preciso, y que se satisfará con aviso, así como el costo del local que se adquiera.
 
Así lo acordaron, reservándose reunirse otra vez cuando se trate de rematar el coste del edificio o sí ocurriese alguna cosa grabe, y no comprendida en esta acta, á fin de resolber con acierto.
 
Firman con el Sr. Presidente í yo Secretario que de todo Certifico= Bartolomé Hermida= Juan Gregorio Maceyra= José Benito Nandin= Juan Francisco Niebes= Andrés Benrardo Carrera= Juan Francisco Gradin= Juan Antonio Pérez= Ante mi Ramón Rodríguez,FIN.Es copia Francisco María Domínguez
 
Escrito de fecha 31 de mayo de 1844 al. Sr. Presidente y mas Vocales  del Ayuntamiento Constitucional de este DISTRITO.
 
D. Manuel Lorenzo Regidor, Juan Manuel González, Francisco Benito Portela, Juan Bautista Sobrino, Manuel Alvarez Capitan, Roque Sobrino, Juan Manuel Lomba, Juan Rodríguez, Manuel Español, Juan Español e Ygnacio Martínez, vecinos todos de la  Parroquia de San Lorenzo de Salcidos, por si y a nombre  de los del vecindario, á S.S. atentamente le esponen que Francisco Alvarez, funcionando de Alcalde pedáneo de la misma en ausencia de José Francisco Portela, acaba de cometer el atentado de decomisar una Pipa de Vino y ocho calabazos de propiedad y cosecha de Francisco Benito Portela y a Manuel Alvarez Capitán, que habían trasladado á puntos distintos y fuera de el en que reposaban en donde se prometían mas facil ventajosa espendición, que ha prohibido vajo serias providencias, publicando que el comiso ha de arrastrarles á consecuencias tristes y dispendiosas, apoyado en la prohibición espresamente marcada en una de las bases de la escritura de encavezado de la Parroquia.
 
Cierto es que la mencionada escritura está redactada en este sentido; pero la costumbre en contrario consentida y tolerante desde tiempo inmemorial, ha venido a modificarla hasta tal punto, que es forzoso confesar ha cahido en desuso, perdiendo todo su vigor, si ser posible resistirla vajo las especiosas declaraciones de ilegalidad  y de injusticia, reconociendo como reconoce los Purísimos principios y el mismo origen en que descansa aquella.
 
Es una máxima inconclusa en derecho, que los contratos se disuelven del mismo modo que se contituyen.
 
Si la parroquia consintió antes imponerse la traba de no vender el sobrante de sus cosechas al por menor fuera del radio de las Granjas contiguas á la casa de su habitación, pudo hoy variarse, como de hecho la varió, tolerando y queriendo lo contrario, fundado en que lo primero hera un error, y lo segundo un veneficio general y comun, atentas las circunstancias  de la posesión especial de los cosecheros, las lecciones del tiempo y de la esperencia y el estado de los progresos de la agricultura.
 
La conveniencia pública ha recivido satisfactoriamente  como util y veneficiosa dichas modificaciones; y convencidos los esponentes que no la desconoce el que funciona de Alcalde pedáneo, creen que resistiéndola, obedece solo a una ambición mezquina y á desmedidos intereses de cuatro vecinos, cuando mas, que anteponen su engrandecimiento al de la generalidad, sin que les importe un bledo la Ruina general, siempre que se asegure su riqueza.
 
Escandaloso es que el el Alcalde pedáneo sea tan ecsigente en este punto, y que por otra parte consienta comerciar con las productoras de dentro y fuera de la Parroquia, sin acordarse de que este es un verdadero mal, porque impide el desarrollo de aquellas.
 
Escandaloso es que en cambio pretenda hacer de peor condicción á los cosecheros, que no son Comerciantes, sino espendedores de los ahorros ó sobrantes de lo que producen sus terrenos. Escandaloso es que sostenga al monopolio con perjuicio notable de la pobreza y de la miseria, á quien trata realmente de perjudicar y ofender, impidiendo que el consumidor compre por dos y casi cerca de su casa lo que á mayor distancia vendría obtener por cuatro.
 
Escándaloso es que, siguiendo sus maniobras, intente dar violencia y tortura al voto unánime del pueblo, al voto de cosecheros y consumidores; sobre todo al voto de veinte á cien cosecheros debe prebalecer al de cuatro que en peores circunstancias que los que desean la prohibición, pagan en proporción de lo que recogen como aquellos, sin hacer caso, ni distinguir los beneficios de las posición ventajosa para vender.
 
Por otra parte el pedáneo desconoce que la prohibición puede introducir la discordia, alterando la paz doméstica de la Parroquia.
 
Desconoce que su celo solo sería justificado, habiendo Tabernas foraneas en la Parroquia, consentidas por la misma.
 
Por ultimo el Pedáneo abusó de sus facultades, usurpando las que en rigor corresponden á los electos ó faladores, que son á quienes la  Ley autoriza a entender de la ventilación de daños y perjuicios de esa especie, abuso de su posición porqué antesde haber dado este paso, debió haber consultado el voto del Pueblo, único Juez competente en esta materia, previo el permiso de  V.S., por tanto:
 
SUPLICAN a V.S. se sirva  mandar hacer entender al indicado Pedáneo, dege en completa libertad la venta del vino de cosecheros como hasta el presente, respectando la costumbre introducida y el bien común que desembargue el vino decomisado, entregando á sus verdaderos dueños, ya que por el contrario emplee su celo en impedir bajo su responsabilidad la compra y ventas que tienen el carácter de negocio mercantil, en otro caso que se oiga el voto público, el que se someten absolutamente los esponentes, con lo cual quedarán satisfechos los deseos de todos.
 
Así lo esperan de la alta consideracción de S.S.. Solicitando se les debuelva con su provecho.Guardia 31 de mayo de 1844.
 
Manuel Lorenzo= Manuel Alvarez= Juan Manuel Portela= Francisco Benito Portela= Juan Manuel González= Juan Bautista Sobrino= José Benito Alonso= Juan Mª Lomba= José Benito Alonso= Juan Rodríguez y Roque Sobrino.
 
Sesión de la Corporaciónde fecha 31 de mayo de 1844, presidida por el Sr. Alcalde D. Benito Fernández Lasiote.
 
PUENTE TAMUGE – REPARTO.- El Ayuntamiento, Pedáneos y Asociados  repartieron entre las parroquias del Distrito la cantidad de sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis reales (64.446 reales) á que ascienden las siete décimas partes de la mitad del importe en que fue rematada la construcción del Puente Tamuge, costeado en la otra mitad por la  Excma. Diputación del Fondo Provincial de Carreteras y en las tres décimas restantes por el Distrito de Tomiño.
 
De lo que á Rosal correspondía en legítimo repartimiento se le rebajó una tercera parte que se distribuyó entre las demás parroquias del Distrito en proporcion á la utilidad mas ó menos inmediata que la obra les reporta, consideración que se tubo (sic) con el Rosal para aquella rebaja como con mayor estensión resulta del Espediente de reparto.
 
DIPUTACIÓN REPARTO.- El mismo Ayuntamiento, pedáneos y asociados repartieron entre las parroquias de su comprensión la Cantidad de 2.641 reales, incluso él 1,5% de recaudación, cuota impuesta á éste Distrito para pago del presupuesto de gastos de éste año de la Excma. Diputación Provincial.
 
Así lo acordó él Ayuntamiento de que yó Secretario certifico. Fdo. El Alcalde, Concejales y Secretario don Ezequiel García Varela.  
 
Escrito de fecha 16 de junio de 1844 dirijido a la Diputación Provincial por D. José Sarmiento Celaya.
 
D. José Sarmiento Celaya vecino de la ciudad de Tuy a V.E. respetuosamente espone:
 
Que por los Mayorazgos que posé cobra rentas forales de predios rústicos en varios pueblos que corresponden á los distritos Municipales que hay en los partidos  judiciales de Tuy, Vigo, Cañiza, Puenteareas y Redondela.
 
En todos ellos, ó en los mas, le cargan la contribución del culto y clero sin rebaja ni consideración alguna por el alivio que los colonos sintieron con la supresión del diezmo.
 
V.E. dictó sobre esto la circular del 11 de Junio de 1842,, Boletin nº 71 de aquel año, y en nuebe de Mayo á instancia del Sr. Marqués de Mos, ordenó tambien que la contribución que se gradúe á los dueños de rentas forales por predios rústicos deben satisfacerla los colonos, ó poseedores del útil, como beneficiados con la supresión del diezmo, escluyendo á las que proceden de arrendamientos, censos, parcelarias y otras de ésta naturaleza, encargando á los Ayuntamientos á quienes correspondiese, decidiesen según esta regla.
 
El esponente se halla en el propio caso: como los distritos son distintos, y distintas las opiniones y las resoluciones, no puede menos de,
 
SUPLICAR á V.E. se sirva mandar que los Ayuntamientos, y en su caso los repartidores de los pueblos en que cobra forales procedentes de predios rústicos, se arreglen a la órdenes citadas de 11 de Junio de 42 y 9 de Mayo último, y en su virtud le hagan las rebajas que por supresión del diezmo le corresponden, sirviéndose devolver esta instancia con su decreto marginal para hacerlo saber”.
 
Gracia que espera recibir de la acreditada justificación de V.E..
 
Tuy Junio 16,,de 1844. Excmo. Sr. José Sarmiento.
 
Contesta a Deputación no día seguinte, 17 de xuño de 1844:
 
La contribución del culto y clero que se gradúe á los años de rentas forales pro predios rústicos deben satisfacerla los colonos ó poseedores del útil, como beneficiarios de la supresión del diezmo. Esta determinacion no es estensiva a las rentas procedentes de arrendamientos, censos, parcería y otras de ésta naturaleza. Así lo acordó la Diputación y así lo harán cumplir exactamente los Ayuntamientos de ésta provincia, en cuyos distritos posee rentas el esponente=. Díaz. P.A.D.L. Urrutia y Caballero.  
 
El 6 de junio de 1844. Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de La Guardia y su Distrito de fecha 6 de junio de 1844: La  Corporación expresa su deseo, en contra de los vecinos de la Villa, de que “la unión municipal continúe como hasta aquí”. Informando que “según los acuerdos vecinales”, La  Guardia, Salcidos, Camposancos y San Miguel de Tabagón constituyan Ayuntamiento, y las parroquias de El Rosal, San Juan Bautista de Tabagón y San Bartolomé de Eiras compongan otro nuevo según sus propios acuerdos vecinales.
 
Sesión Ordinaria de fecha 6 de febrero de 1868, presidida por el Sr. Alcalde D. Ramón López Portela
 
AYUNTAMIENTO ANEXIÓN. La  Municipalidad Acuerda se manifieste al Sr. Gobernador Civil de la provincia que ha visto con agrado é indecible satisfacción el anteproyecto de ANEXIÓN de Ayuntamientos, formado por S.S. de acuerdo con el informe de la Diputación y Consejo Provincial, y publicado en el Boletín Extraordinario de 10 de Enero último, por las incalculables ventajas que ha de reportar á los pueblos, con la supresión de los Ayuntamientos Rurales, la rebaja en los recargos municipales y la marcha regular de todos los asuntos de la Administración[xviii].
 
Como curiosidade dou uns datos dos precios dos cereais acordados o 20 de setembro de 1844.
 
D. Ezequiel García Varela, Escribano por El M. de Número de la  Villa y Disertador de la Guardia, Secretario de su Ayuntamiento Constitucional,
 
CERTIFICO: Que la Municipalidad ha dado en él año de mil ochocientos cuarenta y tres á los granos de éste Distrito los siguientes precios, llamados de San Martin.
Ferrado de Trigo, diez y seis reales.
 
Ferrado de Zenteno, nuebe reales.
 
Ferrado de Maiz, ocho reales.
 
Ferrado de Menudo, seis reales.
 

Fábrica de cerámica El Progreso nas Cachadas. Fotografía da familia Lomba Camiña.
 
---------------
 
No se fijó precio al vino por que son tantos y tan diversos sus valores y cualidades como los lugares en que se cosecha y por que ápenas hay noticia se satisfagan ventas de esta especie. Y de mandato del señor Presidente del Ayuntamiento libro él presente.
 
Guardia Septiembre veinte y seis demil ochocientos cuarenta y cuatro.Fdo. Ezequiel García.
 
Escrito de 31 de diciembre de 1844 al. Sr. Presidente y más Vocales del Ayuntamiento Constitucional de este Distrito de La Guardia.
 
Miguel González y Juan Manuel Álvarez de la Torre, TODOS, de la Juradía de Salcidos á V.S. atentamente Exponemos: que en los repartos del Puente Tamuge, Carreteras, Bagajes y Municipales se notaban escandalosa desproporción entre los contribuyentes que sólo a viva fuerza podrán cobrarse. Los que han entendido como repartidores en todas estas Contribuciones, que afectan no poco la riqueza pública, han desconocido los más triviales principios de equidad , y a bien juzgar, no han pensado más que en su alivio y en la satisfación de ruines venganzas, arma vil, que suele hacerse frecuente uso en circunstancias de esta  especie, sin que baste a contenerlos el público descrédito y el clamor universal, que maldice su obra.
 
El Ayuntamiento por su decoro está en el deber de atajar esta fiebre qe se ha estendido demasiado por todo el Distrito, porque el que no discurre e ignora el modo de manejar estas funestas Contribuciones, cree que la  Corporación las tolera con su silencio e indiferencia.
 
Para prueba  de la monstruo que aparece en los citados repartos, baste saber que D. Juan González, José M. Ledo, Ceferino Álvarez, Juan Portela, su yerno, Roque Piedra y Jacinto Vicente Minguillo con Manuel Álvarez Capitán, que están contemplados como los más ricos de la Parroquia, cuyo capital escede en más de la mitad al de los esponentes, apenas se diferencian de ellos en la scuotas de los mismos, como se deducirá claramente haciendose presentar las hijuelas de cobranza.
 
Esto acredita que no hay más base para los repartidores que la arbitrariedad y el deseo de hacer mal: que se prebalen de la ausencia de la mayoría de los vecinos en Castilla y otros pueblos, para cometer impugnemente tan escandalosos sucesos, huyendo de tomar por modelo como debieran, interin no se arregla la estadística, la contribución de paja y utensilios como la menos combatida.
 
Los  clamores continuarán, se perpetuará el mal, y la cobranza se dificultará estraordinariamente con menoscabo de los intereses del erario, si no se adopta el temperamento de la reparación de los agravios.
 
Esto es lo que piden, por tanto, SUPLICAN á V. se sirba mandar presentar á los que han intervenido en los mencionados respartos: obligarles a que los rectifiquen con más equidad y justicia: que respondan de los daños y perjuicios que han causado; imponiéndoles la pena que el Juicio de V.S. considere necesario para que sirba de egemplar y correctibo, y que en lo adelante procedan otros con más cordura y conciencia en materia que tanto afecta la riqueza pública. Así lo esperan los esponentes del juicioso y recto proceder de V.S.
 
Villa de la Guardia  Diciembre 31 de 1844. Fdo: Juan Manuel Álbarez de la Torre= Juan María Álbarez de la Torre= Miguel González.  
 
Escrito de fecha 31 de diciembre al. Sr. Alcalde Constitucional de la Guardia.
 
“Juan Francisco Portela, Vecino del Barrio de Pintán dela Parroquia de Salicidos, fabricante de Teja en el Tejar de las Cachadas, en el corriente año, ante V. el Señor Alcalde Constitucional del Distrito de la Guardia, Como más haya lugar digo:
 
Que los Repartidores del Subsidio de Comercio de dicha mi Parroquia, siendo la Cuota quese le ha designado repartiesen entre los traficantes en ella, poco más de ciento setenta reales, esperimento que, o bien sea maliciosamente, ó poca pericia en el asunto, tubieron el atrebimiento de cargarme cincuenta reales en el año por el Comercio de la labor de la Fábrica, y ha otros Contribuyentes los han alibiado Considerablemente. Y mirando este despropósito con la delicadeza que ecsige; no puedo menos que acudir á V. pidiéndole y,
 
SUPLICANDOLE se sirba mandar (sin entorpecer la cobranza) que dichos Peritos reformen el motibado reparto rebajándome aquello que legitimamente me  pertenezca, á evitar quejas y malquistaciones, por ser así de Justicia que pido Yo, Fdo: Juan Francisco Portela.
 
ACTA del 1 de enero de 1845. “En la Portela de Tabagón donde  por costumbre se reunen los vecinos de la Juradía en primero del año de mil ochocientos cuarenta y cinco, reunidos la mayor y más sana parte de los vecinos de dicha Juradía para helegir Jurado recaudador de las contribuciones como también un pedaño (sic) en la Parroquia de Tabagón para cuyo efecto con currieron los vecinos, cada uno con su papeleta, echándola por su mano en la urna eleutural (sic) y resultó para Jurado de dos cientos cinquenta y ocho botos.
 
Tiburcio Martínez de Eiras 12; José Benito Carrera de ydem 74; Juan Martínez de la Yglesia de ydem 30; Froilán González de ydem 62; Juan José Pérez de ydem 27; Santiago Alonso de ydem 10; Domingo Bazquez de ydem 10; Domingo Alonso Carballo, menor de ydem 13; Ramón Pérez de ydem 17; Juan de Alfaya de ydem 3;José María de Tiburcio de ydem 2; Benito Álbarez de ydem 1; José Pérez de ydem 5. (poño números para acortar o escrito)
 
Y para pedaño (sic) de doscientos setenta y dos botos  resulta, Bicente González de Tabagón 19; Manuel Pérez de ydem 25; Manuel González de ydem 18; Manuel Alonso Dorna de ydem 39; Francisco Nobas de ydem 17; Eugenio Alonso de ydem 58; Francisco Martínez Gonzalez de ydem 15; Bicente Martínez de ydem 4; Francisco Alonso de ydem 3; Juan González do Cresto de ydem 15; Francisco Martínez de ydem 16; Secundino Piedra de ydem 14; Francisco Villa de ydem 1; Francisco González de ydem 4; José Martínez de ydem 1; Francisco Nodar de ydem 2; Eugenio Gonzalez de ydem 1; Antonio Martínez de ydem 1; Juan Villa de ydem 5; Manuel Albarez 6; Simón Grova de ydem 1; Miguel Nogueira de ydem 1; Domingo Pérez de ydem 1; Francisco Alonso de ydem 2; Ramón Eiras de ydem 1; Juan Nieto de ydem 1;Es lo que resulta de lo escrutinio celebrado en la Junta y para que así conste lo Firmamos con presencia del Señor Alcalde que presidió la Junta en dicho día mes y año”.
 
Fdo: José González = Juan Martínez y Berdeal= Juan Carrera.
 
_______________
[1] Aínda que nos documentos estudados persoalmente no Arquivo Municipal non atopei algún que asi o diga. Existen citas de D. Francisco Avila y La Cueva sobre a existencia Ayuntamiento de la Foz del Miño e outros autores, pero oficialmente non atopei nada.
[2] Mestre de orixe estremeño, represaliado na guerra civil que recuperou seu posto en 1945.
[3] Nos documentos Feligresías.
[4] Na República Plaza del Progreso.
[5] D. Francisco Ávila y La Cueva “Historia Civil y Eclesiástica de la Ciudad de Tuy y su obispado.
[6] D. Antonio García Lago.
[7] Francisco Ávila y La Cueva Pax. Historia Civil y Eclesiástica de Tuy. 517
[8] Ávila y La Cueva.
[9] D. Rafael Vallejo Pousada.
[10] Dr. Huerta “la población que en tiempos de los romanos se llamaba Ostium Minii es la Guardia, por estar en la boca del Miño”.
[11] Chamada “Orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón". Era bispo de Tui don Juan Fernández de Sotomayor que tomara posesión en 1286 cesando en 1323.
[12] Baixo a rexencia de súa nai  María de Molina
[13] Sesión do 4 de febreiro de 1900.
[14] O Alcalde D. Francisco Riego Santiago estaba sendo tratado psicoloxicamente, enfermidade da que tivo que ser finalmente internado nun Sanatorio especial.
[15] Ávila y La Cueva.
[16] Chamado El Bastardo e El Fraticida.
[17] Toma posesión en 1351 e cesa en 1385.
[18] Fillo bastardo de don Fernán Yáñez de Sotomayor.
[19] Toma posesión en 1472 e cesa en 1487.
[20] Sesión 1º de xaneiro de 1620.
[21] O longo dos anos podemos ver que Eiras escrebese con Eyras ou Heiras; Novás = Nobás e Ferreiros =Ferreyros.
[22] Sesión do 1º de xaneiro de 1630.
[23] E súa Xuridición, ou sexa A Guarda co Rosal.
[24] Angel Luís Troncoso Alonso “La Guardia, el Rosal y Oya”.
[25]As Hermandades xurdiron na época Medieval. Seu orixe está relacionado co desexo de sumar os esforzos dos homes libres das diversas Vilas e Xurisdicións, pobos e lugares para poder defenderse das tropelías dos poderosos e para loitar contra todo tipo de bandoleirismo implantando xustiza. Tiñan Alcalde, elixían a un ou dous Procuradores, Rexedores etc. Foron abolidas polo Decreto de 7 de maio de 1835.
[26] Este Tribunal non tiña nada que ver co barrio de A Cruzada. Era un Tribunal dependente do Santo Oficio ou Inquisición.
[27] En moitos documentos consultados refirense a FELIGRESÍAS.
[28] Dicimos Castelo porque a Atalaia foi construída polos portugueses en 1665.
[29] Fillo de Felipe II, titulado Rei de España, Portugal, de Indias e Señor de los Países Bajos, comezou o reinado en 1598.   
[30] Sesión do 9 de xaneiro de 1805.
[31] D. Juan García Benito naceu na aldea  de Santa María nº 1, localidade de Montánchez (Cáceres) en 1752, falece en 1830. Bispo de Tui desde 1797 a 1825. Neste ano foi nomeado Arcebispo de Compostela, cargo ao que renuncia pola idade. Chegou a tratar persoalmente ao rei Carlos IV. Ordenou a organización do arquivo do bispado, autor de varios libros de teoloxía, un moi singular sobre o Cultivo da  pataca.
[32] Capitáns de Artillería.
[33] Jean de Dieu Soult 1769 – 1851.
[34] Michel Ney, 1769 – 1815. Coñecido como el mas valiente de los valientes en Francia.
[35] John Moore Simson nado un 13 de novembro de 1761, finado na Coruña un 16 de xaneiro de 1809.
[36] En Cabezas de San Juan. (Sevilla) Nado en Asturias en 1785 e falecido en Madrid en 1823.
[37] La Pepa” de 1812.
[38] Francia, Austria e Rusia.
[39] Coñecidos como “Los Cien Mil Hijos de San Luís”.
[40] Nado en Asturias en 1785, aforcado por orden do rei Fernando VII en 1823.
[41] Os 100.000 hijos de San Luís.
[42] Organización de cidadás armados, similar a unha Garda Nacional, Milicia Urbana ou Garda Cívica. Con grande protagonismo nas revolucións liberais europeas e americanas.Para os liberais españois representaba a base organizativa do Estado participativo de cidadáns armados (fora do exército e da policía), con capacidade para controlar as autoridades, se estas se saían do mandato Constitucional. Era, nunha palabra, a “Virtud Cívica” incorruptible e invencible.
[43] Creada por Fernando VII un 10 de xuño de 1823. Seu obxectivo era evitar o restablecemento de gobernos constitucionais ou liberais. Composto por elementos intransixentes do mais rancio absolutismo. En 1826 tiña mais de 100.000 elementos armados e outros tantos a expectativa. Foi disoluto en 1833, pasando unha grande parte destes elementos aos carlistas, o non admitir o talante de Isabel II.
[44] Como era menor de idade foi nomeada Reina Rexente súa nai dona María Cristina de Borbón – Dos Sicilias que se serviu dos liberais por iso os Voluntarios Realistas de Fernando VII se pasaron logo aos carlistas.
[45] Sesión do 1º de outubro de 1831.
[46] Todos aqueles que se mantiveron a favor da causa dos CARLISTAS, contra o nomeamento da reina Isabel II.
[47] Juan Álvarez Mendizábal ministro da reina Isabel II.
[48] O xeneral “guapo”
[49] Toma posesión en 1825 y cesa en 1855.
[50] Autor do libro Crónica Biográfica de Camposancos y su entorno. Foi párroco da parroquia de Camposancos. Elemento fundamental da recompilación dos papeis oficiais da Entidade Menor de Camposancos e do recoñecemento como tal.
[51] Lei que ía totalmente en contra da Constitución vixente.
[52] Joaquin Baldomero Fernández Espartero de Toro (1793-1879), conde de Luchana, duque de  Victoria, vizconde de Banderas e Príncipe de Vergara. Considerábase el mesmo un novo mesías que viñera salvar España. Para el a disciplina no exército era fundamental, no dubidando en tomar medidas totalmente drásticas contra mandos e  soldados. Era o prototipo de militar constitucional, que apoiaba a unha monarquía liberal. Foi xefe do Partido Liberal. A vaidade e soberbia era outra característica do xeneral.
[53] Levantamento revolucionario español en setembro de 1868 que destronou a  reina Isabel II. Comezou no  porto de Cádiz ó sublevarse a escuadra o mando do Almirante Topete, sumándose varios xenerais, estendéndose a Revolución por toda España.
[54] Mateo Guillade xefe dunha partida de guerrilleiros,  refuxiouse en 1837 en Braga con pasaporte falso. Desde alí dirixía a guerrilla.
[55] Freguesía de Castro de Leboreiro (Barcelos-Portugal). Está no sur da provincia de Ourense na Baixa Limia.
[56] Datos de “España de partida, Portugal de llegada: La inmigración ilegal en el Alto Minho durante el siglo XIX “,de Alexandra Esteves. Universidade do Minho-Portugal.
[57] Daquela Rúa del Medio.
[58] A propia Audiencia castiga ao Alcalde da Guarda con multa de 30 ducados por detención arbitraria o parecer atribuírase unha autoridade que Reglamento Provisional para la Administración de Justicia ( R.D. de 26 de set. de 1835) establecía, con unha una serie de Normas en tódolos Municipios, sobre detención, interrogatorio et., porque o cargo de Xuíz e Xusticia Municipal estaba ligado ao de Alcalde e Ttes. Alcaldes, producíndose - as veces – algúns abusos.    
[59] Dous anos antes de que a casa onde vivía fora asaltada polos carlistas.
[60] Concello ó norte de Ribatexo, distrito de Santarém (a 13 km de Fátima e  238 km de Badaxoz). Torres Novas fora doada (1304) por don DINIS a súa esposa dona Isabel de Aragón “A Rainha Santa” Filla de don Pedro III de Aragón e dona Constanza de Sicilia. Aquí estiveron as Cortes Generales (1438) despois da morte de Don Duarte (a consecuencia da peste), en 1525 cando se acordou o casamento da Infanta Isabel de Portugal con Carlos V. En 1834 tivo lugar un enfrontamento violento cando os liberais se apoderaron da vila loitando contra os absolutistas. As eleccións de xuño de 1842 foran gañadas polos conservadores, liderados por Antonio Bernardo da Costa Cabral que tiña o apoio da Reina María II, dominando ao Exército, a Maxistratura e as Universidades. Nembargante os levantamentos eran continuos: Porto en xaneiro,Torres Novas en febreiro e Chaves en novembro de 1843. Volven os progresistas e radicais,con Vasconcellos, a levantarse outra vez en Torres Novas co obxectivo de que se sumara o exército a súa causa. Velaí o medo dos conservadores españois.   
[61] E producido polo Bacilus Vígula<>Vibrio Cholerae, descuberto por Hoch en 1883, transmitido pola ruta oral<>fecal. Recomendamos ler a “Memoria 1854 -55” de D. Nicasio Landa, profesor de medicina preventiva e de saúde pública na Universidade Pública de Navarra.
A primeira epidemia tivo lugar en 1834-35, sendo Huelva a primeira cidade afectada en novembro de 1833. A segunda e mais importante tivo lugar entre novembro - decembro de 1854 e xuño - outubro de 1855. A terceira en 1882 e a sétima en 1971. En Galicia penetrou polo porto de Vigo en novembro de 1853, estendéndose rapidamente. O remedio descuberto,aparte das recomendacións médicas, hixiene, depuración de augas etc., foi tomar chupitos de augardente, pois descubrírase que os bebedores de augardente no estaban afectados.
[62] En 1830 entrou por Moscova, transmitido por elementos do exército do Zar, sigue por Polonia, Alemania e en 1831 chega a Inglaterra e Portugal.  
[63] Gobernador Civil.
[64] Institución de carácter popular, creada por a Constitución de 1812 e a de 1837. A Milicia Nacional estaba encargada do Orden Público, da tranquilidade dos pobos, da defensa dos fogares de toda agresión, persecución de malhechores y desertores y vigilancia en las fronteras en caso de invasión.  hombres.
[65] Creada en 1844.
[66] D. Emilio Castelar i Ripoll (1832-1899), integrante dunha familia perseguida por os absolutistas.Na Restauración de Alfonso XII defendeu o sufraxio universal, a libertade relixiosa, de cultos e o Servicio Militar Obligatorio. Fundador do Partido Republicano Posibilista, en 1893 convertido en Partido Liberal.
[67] D. Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Artífice da Restauración de Alfonxo XII ao Trono. Pretendía instalar unha monarquía hereditaria e constitucional. Gaña por maioría as Eleccions Xerais do 23 de xaneiro de 1876. Consensúa unha nova Constitución, aprobada o 2 de xullo de 1876. Implantou, de acordo co  Partido Liberal Fusionista a quenda de partidos no goberno (Conservadores<>Liberais). Xefe do Partido Conservador foi asasinado o 8 de agosto de 1897.
[68] D. Francisco García Casarrubios y Melgar, tomou posesión en 1825, cesando en 1855. Antes foi bispo de Ceuta entre 1824 -1825. Asina unha Carta Pastoral en 1826, onde di. ...”este es un tiempo calamitoso en que las virtudes cristianas gimen bajo la opresión de los más vergonzosos delitos...”. Sorprenden estas afirmacións do bispo nun estado no que o rei Fernando VII, estaba reprimindo brutalmente aos liberais e constitucionalistas, estendendo por toda España o terror, apoiado e levado a cabo por o Cuerpo de Voluntarios Realistas, voluntarios armados, escollidos dentro dos elementos mais radicais do absolutismo. A Igrexa oficial apoiaba totalmente a Fernando VII por iso extrañan as verbas do bispo de Tui. A etapa de 1823 a 1833 foi chamada a Década Ominosa.   
[69] A igrexa primeiro se escandaliza porque os feligreses traballan en domingo e festivos, pero non tiñan empacho algún se do que se trataba era de recadar impostos para esa igrexa, con total impunidade. Por iso os liberais procuran deixar clara a ilegalidade.  
[70] O Concello acepta a imposición do Gobernador respecto da igrexa e o imposto sobre a alga desta, é contraataca acordando LIBRE  o traballar domingos e festivos, polo que o imposto do bispo que da nulo de facto.
[71] Promovida en principio polos veciños ma spudentes da Vila de A Guarda.
[72] Os veciños da parroquia de Santa María da Guarda eran os que mais premían ara a separación.
[73] Desposeidos dos goces e dereitos dos cidadans.
[74] Libro “La Guardia el Rosal y Oya” publicado en 1979.
[75] Moitos destes  contribuintes tiñan posesions no Rosal.
[76] Promulgada o 15 de xullo de 1840. Era una Lei conservadora aprobada co fin de restar poder aos liberais e que permitía a intervención do poder Central (Goberno<>Gobernadores<>Deputacions) nos Concellos, que restrinxía –ademais- o exercicio do sufraxio. Ca poestade fundamental de poder nomear aos  Alcaldes, sistema seguido mais tarde por todolos partidos, incluso na II República.
[77] Xullo de 1840.
[78] Setembro de 1840.
[79] Sempre os Lasiote.
[80] Insisten en que o ponte Tamuxe non era do Rosal.
[81] Francisco Martínez Pereyra estaba acusado do asasinato de Francisco Franco de Salcidos. O Xuiz de 1ª Ynstancia requiriu por Oficio varios testigos a seu favor de Eyras e  San Juan de Tabagón que debían presentarse a declarar inmediatamente despois do 29 de xaneiro de 1844. De Eyras declaron seu xenro Juan Francisco; Froilán González e Domingo Carvallo. De S. J. Tabagón, Domingo Pérez; Francisco de Roda; Secundino Piedra; Juan Novas; Juan Carrera, (Rexidor), don José Nogueira, Mª Varcela (sua nais) e Simeón Fernández da Portela.  
Tamén estaba acusado José Benito Piñeyro do que non sabemos cal foi a sentencia. Soamente que foron chamados a declarar, a seu favor, despois do 21 de xaneiro deste ano varios veciños do Rosal , Domingo Antonio Alvarez, Juan Manuel Alvarez, don Domingo Río (Clérigo), Juan Antonio Míguez, Domingo Antonio Martínez, Francisco Martínez Duro, Lorenzo Garrido y José Carvallido.
[82] Comezaban os “tira y afloja” entre os dous Concellos.Neste caso un cuñado vivía no Rosal e  outro na  Guarda. O da Guarda, amparado polo propio Alcalde, negábase acudir a declarar diante do Alcalde do Rosal......ata que tivo que ser o Xuíz de 1ª Instancia o que dirimira el preito familiar...
[83] Este mestre sen título natural do Rosal quería (ó final o consegue), venir a dar clases en las Escuelas de Salcidos.
[84] Vai  comezar outra etapa ea que os propios rosaleiros queren volver a formar parte do antigo Distrito de La Guardia.
[85]A Deputacion provincial era a máxima institución da provincia, integrada por políticos xordidos das crases dos terratenentes e persoas ilustradas. Estaba presidida polo Xefe Político <> Gobernador.Tiveron  orige na Constitución de 1812 (art.335). Un R.D. do 11 de agosto de 1854 restablecía as Deputaciones cos mesmos  deputados de 1843, suplindose as vacantes. O novo Gobernador e Xefe Político da provincia ordena o contrario do anterior, como  pode comprobarse.
[86] O Concello do Rosal acorda, neste ano de 1854 solicitar da Reina isabel II o título de Villa, concedéndose a petición polo Rei Alfonso XII un 16 de dicembro de 1875.
[87] Onde non se fai mención ao tempo en que se acordou unha nova unión dos Distritos de O Rosal e A Guarda. Autorizada por un Gobernador Civil e desautorizada pola Deputación e por  por otro Xefe Político<>Gobernador, que tamen era presidente da Deputación.
[88] Coñcido como Padre Comesaña, grande orador sagrado, mellor dito bo predicador  e defensor a ultranza da Igrexa<>Estado.
[89] Antonio García Lago.
[90] Ermelindo Portela Silva. La Región del Obispado de Tui en los siglos XII a XV.1976.
[91] Antonio García lago.
[92] E Xurisdición das parroquias do Rosal.
[93] Francisco Ávila y La Cueva
[94] Cita de don Antonio García Lago. Arquivo Municipal da Guarda. Libro de Actas 1624-1631.
[95] As visitas dos anos 1692=1699 e 1722 que fixeron as autoridades ao Marco de Castrelo de Frade, cal mais cal menos os Concellos de Oia e A Guarda estaban conformes con esta visita de 1649.
[96]As Hermandades xurdiron na época Medieval. Seu orixe está relacionado co desexo de aunalos esforzos dos homes libres das diversas Vilas e Xurisdicions, pobos e lugares para defenderse das tropelías dos poderosos e para loitar contra todo tipo de bandolerismo implantando xustiza. Tiñan Alcalde, elexían a un ou dous Procuradores, Rexidores e outros oficios etc. Foron abolidas polo Decreto de 7 de maio de 1835. Algunhas veces o ter duas figuras tiñan roces entre eles (os Alcaldes) por quen mandaba mais.
[97] Gobernador de Galicia ata que a Junta del Reyno de Galicia se hace cargo del poder.
[98] Segundo don Juan Domínguez Fontela. El Ayuntamiento de La Guardia en la fecha de estos sucesos estaba constituído en la forma siguiente: Juez y Alcalde don Juan Portela; Regidor 1º don Manuel Antonio Pereira;Regidor 2º don Rafael Ventura Domínguez, del Rosal; Regidor 3º don Juan Antonio Conde y Rivero; Regidor 4º don José Español; Regidor 5º don Juan Andrés Martínez y Alguacil carcelero don Antonio Estevez.
[99] Seguía sendo o Ayuntamiento de La Guardia y su Distrito.
[100] Arquivo Municipal da Guarda.
[101] Arquivo Municipal da Guarda.
[102] D. Antonio García Lago. Arquivo Municipal da Guarda.
[103] Enténdese os veciños da  Vila de A Guarda.
[104] Estaba de presidente do Consello de Ministros don Luís González Bravo (1811-1871), xornalisa e político do Partido Progresista, tomando acordos drásticos, como o da Anexión, que non se levaron a cabo porque en septembro estalou a Revolución coñocida como La Gloriosa que supuso o derrocamento da Reina Isabel II e sua marcha ao exilio.
Regreso al contenido