galiciasuroeste                                                                     

Eleccións Municipais A Guarda 22/05/2011

   
             
MESAS PARTIDOS      
  PP PSOE BNG CG I.V    
(1-1-A)SINDE  A 108 124 41 26 10    
(1-1-B) SINDE B 132 151 56 26 14    
(1-2-A) CONC A 123 134 66 19 12    
(1-2-B) CONC B 117 147 65 28 19    
(1-3-A) MARIN A 119 135 69 20 14 PARTIDO CONCELLEIROS POR PARTIDO
(1-3-B) MARIN B 129 176 105 37 22 BNG 2
(1-4-A) SOLANA 163 203 51 40 12 PP 6
(1-5-A) C CULT A 99 143 41 10 9 PSOE 8
(1-5-B) C.CULT B 99 152 40 17 10 CG 1
(2-1-A) SALCIDOS 151 186 31 12 4 Total 17
(2-1-B) SALCIDOS 134 177 34 8 9    
(2-2-A) CASTRO A 115 216 40 11 12    
(2-2-B) CASTRO B 131 205 24 15 8    
(2-2-C) GÁNDARA 130 205 32 9 7    
(3-1-A) CAMPOS 188 344 64 25 7    
TOTAL→ 1938 2698 759 303 169    
  PP PSOE BNG CG IV    
 

COMPARATIVA MUNICIPAIS 2003-2007-2011

  PP PSOE BNG (TG-IVBM)-CG IV BLANCOS/NULOS 2011
  2003 2007  2011 2003 2007  2011 2003 2007 2011  2003 2007  2011  2011 2003 2007 2011 CENSO VOTOS Particip. %
(1-1-A)SINDE  A 290 123 108 250 151 124 60 44 41 94 44 26 10     12 521 321 61,61%
(1-1-B) SINDE B 293 121 132 270 158 151 51 38 56 88 58 26 14     6 542 385 71,03%
(1-2-A) CONC A 186 115 123 121 171 134 44 53 66 83 78 19 12     4 550 358 65,09%
(1-2-B) CONC B 215 133 117 91 166 147 52 63 65 88 68 28 19     4 557 380 68,22%
(1-3-A) MARIN A 176 127 119 135 140 135 35 59 69 76 53 20 14     6 529 363 68,62%
(1-3-B) MARIN B 205 163 129 129 172 176 55 72 105 87 73 37 22     3 667 472 70,76%
(1-4-A) SOLANA 224 171 163 179 237 203 61 59 51 56 61 40 12     7   476 #¡DIV/0!
(1-5-A) C CULT A 0 109 99 0 162 143 0 44 41 0 27 10 9     11   313 #¡DIV/0!
(1-5-B) C.CULT B 0 101 99 0 166 152 0 51 40 0 31 17 10     3   321 #¡DIV/0!
(2-1-A) SALCIDOS 262 230 151 342 394 186 51 66 31 50 56 12 4     6 513 390 76,02%
(2-1-B) SALCIDOS 0 0 134 0 0 177 0 0 34 0 0 8 9     3 514 365 71,01%
(2-2-A) CASTRO A 323 120 115 325 237 216 33 24 40 45 29 11 12     6   400 #¡DIV/0!
(2-2-B) CASTRO B 0 156 131 0 228 205 0 24 24 0 29 15 8     6   389 #¡DIV/0!
(2-2-C) GÁNDARA 112 109 130 225 251 205 20 34 32 18 15 9 7     4   387 #¡DIV/0!
(3-1-A) CAMPOS 167 150 188 368 376 344 38 35 64 46 61 25 7     8   636 #¡DIV/0!
TOTAIS 2453 1928 1938 2435 3009 2698 500 666 759 731 683 303 169   0 89   5956 #¡DIV/0!
VOTO RELATIVO ##### ##### 32,54% ##### ##### 45,30% 7,72% ##### 12,74% ##### ##### 5,09% 2,84%     0,01494      
                                       
  Municipais 2003     Municipais 2007       Municipais 2011    
  Censo Votos Particip     Censo Votos Particip       Censo Votos Particip    
  8233 6480 78,71%     8444 6286 74,44%       8564 5956 69,55%    

 

Eleccións Xerais na Guarda 20/11/2011