PORTADA

NOTICIAS  

A GUARDA

TUI

O ROSAL

OIA

TOMIÑO

BAIXO MIÑO

LOCAL

OUTRAS NOVAS

DEPORTE

AXENDA

NECROLÓXICAS

ENTREVISTAS

COMUNICADOS

PORTUGAL

HEMEROTECA

PÁXINAS

 REPORTAXES

CONCELLO DA GUARDA

RÚAS DA GUARDA

VARIA

FOTOSAYER

FOTOS LECTORES

PATRIMONIO arquivo e documentación

XENTES de Ribadavila

Calendario

ENLACES

 
 
 

 

galiciasuroeste                                             Informativo Baixo Miño

 

Xoves, 20 de xullo de 2017    

O BNG do Baixo Miño estará na manifestación do día da Patria Galega

O BNG presenta no Baixo Miño a celebración do Día da Patria baixo o lema "Galiza, a nación que compartimos" para simbolizar a aposta por un novo país, inclusivo e beneficioso para todos e todas.

“O 25 de Xullo é a festa de todos os galegos e galegas, nesta nación que compartimos”, recalca Laureano Muíños, responsábel comarcal do BNG.

Xunto con esta mensaxe de inclusión, o BNG tamén ten como gran obxectivo converter a celebración do Día da Patria nunha gran mobilización social en contra da discriminación e do agravio que padece o País e en defensa dos nosos intereses.

Desde o BNG apóstase por unha mobilización na que os veciñas asuman o protagonismo nun momento no que o Goberno galego está desaparecido e cun Feijóo cómplice necesario da discriminación.

“Pretendemos que se mobilice toda a sociedade, e, para iso estamos traballando con todos os colectivos, asociacións e con todas aquelas persoas que senten este país”, conclúe Laureano.

Banda sonora do Día da Patria

O BNG lanzou un tema musical a modo de banda sonora do Día da Patria, que nesta primeira edición ten como artistas protagonistas aos músicos Caxade e Mini, nunha proposta que leva por título Estamos todas canda a ti que xa está a circular polas redes sociais.

Autobuses desde o Baixo Miño

Para facilitar o traslado a Compostela, desde o BNG disporá de transporte colectivo, autobuses, con saídas o dia 25 de xullo ás 09:30 da Alameda da Guarda facendo paradas polo Baixo Miño. Cómpre reservar praza no  616090632/ baixominho@bng.gal.

 

Sábado, 15 de xullo de 2017    

As OMIX do Baixo Miño, Porriño, Salceda e o Espazo xove de Tui convocan o XI Certame Fotográfico Viaxando

Organizado polas Oficinas Municipais de Información Xuvenil da Guarda, O Rosal, Tomiño, Gondomar, Salceda de Caselas, Baiona, O Porriño e o Espazo Xove de Tui, convócase o XI Certame Fotográfico Viaxando, no que poderán participar mozos de entre 12 e 35 anos que presenten fotografías orixinais que teñan como temática o título do certame “Viaxando”.

As fotografías poden ser en branco e negro ou a cor, presentándose en papel fotográfico cun tamaño de 20 X 30 e pegadas sobre unha cartolina negra de tamaño DIN A3. Cada participante pode presentar unha única imaxe, que terá que ser orixinal e inédita.

A fotografía levará no dorso o pseudónimo do autor e, de ser o caso, o título da fotografía, entregándose acompañada dun sobre pechado dentro do que se deberá incluir o nome e apelidos do autor, o enderezo, teléfono e fotocopia do DNI. No exterior do sobre debe figurar o pseudónimo do fotógrafo.

As imaxes poderán presentarse nas instalacións de calquera das entidades organizadoras ata o 22 de setembro, data na que remata o prazo. O gañador do certame terá como premio unha tablet. Con todas as fotografías participantes farase, como xa é costume, unha exposición itinerante.

 

Mércores, 12 de xullo de 2017    

ADAVAS  propone a todos los concellos del Baixo Miño  la creación de Consejos de las Mujeres Municipales

ADAVAS - Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género -  tiene también entre sus objetivos, como señala su presidenta Ana Vicente “promocionar el desarrollo de cualquier actividad encaminada a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover la participación y la presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social.”

ADAVAS ha presentado a la consideración de los grupos políticos de los  Concellos de A Guarda, O Rosal, Oia, Tomiño y Tui  una propuesta para que eleven una moción al Pleno y en su caso aprueben, el inicio de los trabajos para constituir  Consejos de las Mujeres Municipales en cada Concello.

Consejos Municipales de las Mujeres y Planes de Igualdad de Oportunidades

Los Consejos Municipales de las Mujeres son un órgano de participación de las mujeres en el ámbito local, que tienen  que velar por las condiciones que posibilitan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la plena participación de las mujeres en la vida ciudadana, política, económica, social y cultural, logrando la incorporación de la perspectiva de género en las políticas municipales y que la voz de las baixomiñesas sea escuchada y tenida en cuenta.

Tal y como establece la FEMP a creación de estos Consejos son fundamentales como órganos de consulta y asesoramiento en política local de igualdad,  así como de asociaciones de mujeres que desarrollen su actividad en el marco de la política local de igualdad, de modo que sirvan de canal para la participación activa y transparente de las mujeres en asuntos como la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de los pueblos, en las políticas urbanas, la definición y ejecución del plan urbanístico o la organización del tiempo de su pueblo.

Además de ser organismos de representación, participación e interlocución entre el movimiento asociativo de mujeres y la administración local para la toma de decisiones sobre las políticas públicas destinadas a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito local, los Consejos Municipales son claves para llegar a acuerdos en cuanto a la creación, seguimiento,  evaluación y elaboración de los sucesivos Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Municipio, así como de las propuestas a tener en cuenta en la conformación de los presupuestos públicos, etc.

Para su presidenta Ana Vicente “ la creación de estos Consejos Municipales es una acción positiva fundamental para favorecer el empoderamiento de las mujeres y su participación en la vida pública.”

Consejos de las Mujeres de los Concellos do Baixo Miño

La puesta en marcha de los  Consejos  de las Mujeres para los Concellos de o Baixo Miño,  son esenciales para definir la elaboración (en aquellos concellos que aún no lo tienen), el desarrollo y el seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Municipales, es además una medida de escasos costes para el Presupuesto Municipal. Desde ADAVAS “nos comprometimos a trabajar codo a codo con el personal técnico municipal en la elaboración de un Reglamento que regule la implementación del Consejo, comprometiéndonos a hacerlo de manera altruista” afirma su presidenta Ana Vicente.

Las mociones ante los Concellos del Baixo Miño

ADAVAS ha propuesto a los respectivos Plenos de los Concellos de A Guarda, O Rosal, Oia, Tomiño y Tui  que inicien los trabajos de redacción de un Reglamento del Consejo Municipal de las Mujeres en cada Concello, y que para eso convoque reuniones con las asociaciones de mujeres del Municipio y del entorno.

“A aquellos concellos que no tienen un Plan de Igualdad aprobado  hemos propuesto también –señala Ana Vicente- iniciar los trabajos de elaboración de  Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Municipio que sea fruto del trabajo colaborativo del Consejo de las Mujeres, de las asociaciones de mujeres, y otras organizaciones de acción , vecinal y vecinas y vecinos del municipio, de los representantes políticos, del personal técnico municipal, trabajos coordinados e impulsados por los propios concellos.”

 

Sábado, 8 de xullo de 2017    

Tomiño, O Rosal e A Guarda “estudan” o sector do viveirismo, para convertelo na principal fonte de recursos das súas economías

Os Concellos de A Guarda, O Rosal e Tomiño traballaron de forma conxunta, coa colaboración de ICSEM SL (Instituto para o Crecemento Sostible da Empresa), na Diagnose e na elaboración dun Plan Estratéxico e Operativo do Sector do Viveirismo, que determine as liñas de traballo a desenvolver coa fin de resolver puntos críticos do sector na busca da mellora de súa competitividade. Estes estudios foron presentados esta semana, no Salón de Plenos do Concello de Tomiño, ante os alcaldes dos tres municipios promotores; membros de acuBam (Asociación de Viveiros do Baixo Miño), e outras empresas afíns.

O obxectivo do estudo é “impulsar o crecemento sostible e viable do sector, como estratexia de desenvolvemento local, social, económico e ambiental”, co fin último de mellorar a calidade de vida dos traballadores do sector. Un sector que conta con 140 empregados en empresas de planta ornamental e 70 de flor cortada (80% deles mulleres).

O documento, acordado e elaborado con apoio moi representativo das empresas que integran a cadea de valor dos sectores produtivos da planta e flor cortada da comarca, parte dunha diagnose pormenorizada das condicións nas que se atopa o sector, analizando situación económica, recursos materiais, loxísticos e humanos; sistema de traballo, produción, venta e distribución, perspectivas de crecemento e expansión, etc.

Na realización do plan participaron máis de 20 produtores dos tres concellos implicados no proxecto, cunha superficie cultivada dunhas 100 hectáreas, no caso da planta ornamental, e 7,5 ha. no da flor cortada.

Entre as debilidades atopadas, destaca o escaso investimento en temas de investigación aplicada ao sector; baixo nivel de profesionalización nos viveiros de menor tamaño, localización xeográfica illada e baixo nivel de innovación tecnolóxica.

No sector da flor, percibiuse tamén escasa colaboración a nivel produtivo e de comercialización, produto altamente perecedoiro, dependencia de pequenos produtores, baixa formación en xestión e comercio exterior.

As fortalezas detectadas veñen caracterizadas pola existencia dunha comercializadora de planta ornamental que agrupa o 70% da produción total da comarca; o asociacionismo representado por ACUBAM; a Mostra de Cultivos xa consolidada e a actitude dos produtores cara á formación e ao coñecemento das tendencias de mercado e consumo.

Por último, entre as principais ameazas, atópanse, segundo o diagnóstico do sector, o pouco atractivo que este ten para a poboación moza dos concellos, que percibe negativamente traballar en viveiros e a existencia de produtos procedentes de Portugal, con prezos máis competitivos.

O Plan Estratéxico e Operativo, en base ás debilidades, fortalezas, ameazas e oportunidades, determina as accións a emprender, a curto-medio prazo, as cales teñen que ver, fundamentalmente, cunha maior profesionalización do sector, unha competitividade baseada na innovación; unha maior colaboración sectorial e un posicionamento no mercado como sector produtivo innovador, sostible e responsable, nos planos social, económico e medioambiental.

 

Venres, 7 de xullo de 2017    

Pistoletazo de saída para executar os proxectos financiados con fondos europeos no territorio do Miño

Os proxectos Visit Rio Minho para potenciar o turismo no territorio transfronteirizo do Miño e Smart Minho, que pretende crear un instrumento de cooperación estable para os concellos da fronteira da provincia de Pontevedra e norte de Portugal, veñen de recibir o seu “pistoletazo de saída”. A Deputación de Pontevedra xa aceptou oficialmente no Pleno da Corporación a subvención de tres millóns de euros para as dúas iniciativas, que están cofinanciadas polos fondos europeos do FEDER (ao 75%) dentro da primeira convocatoria de axudas do Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 INTERREG V A.

Este avance, que dará paso ao traballo de campo e á realización de actuacións concretas, foi anunciado pola presidenta provincial da Deputación e o deputado de Cooperación Transfronteiriza Uxío Benítez nun acto que se celebrou en Tui coa participación da CIM Alto Minho, representantes do CETMAR e dos concellos e das cámaras beneficiarios, entre outras autoridades. “Este é un novo paso no camiño. É importante porque marca a saída e dende a Deputación xa estamos a dar pasos cos equipos técnicos no análise do territorio, xa temos un cronograma de actuacións e tamén unha imaxe corporativa deseñada”, indicou Benítez.

O deputado explicou que o proxecto Smart Minho –que lidera a Deputación- é unha proposta inmaterial que ten un orzamento total de 942.022,47 euros (do que o 75% vén dos fondos FEDER) e pretende unha cooperación intelixente entre ambas partes do Miño. Ao abeiro desta iniciativa deberase propoñer unha estratexia de actuación para o territorio que rodea o río, crear a nova Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) como ferramenta xurídica institucional para actuar, e que demostrar a viabilidade do traballo en conxunto entre concellos pontevedreses e cámaras portuguesas a través de actuacións concretas de xeito ‘piloto’ no ámbito da cultura e a mobilidade (con proxectos sobre o patrimonio inmaterial en colaboración de Ponte nas Ondas, festivais de música transfronteirizos, foros culturais, e a posta en funcionamento da liña compartida de transporte público entre o eixo Vigo-Tui-Valença, entre outros).

Pola súa banda, o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira explicou que o proxecto Visit Rio Minho acadou dous millóns de euros (75% financiado polo FEDER) e pretende poñer en valor os elementos naturais do Miño para atraer o turismo. Subliñou, neste sentido, a importancia de ter presenza en eventos tan importantes como Fitur ou BTL ou organizar visitas profesionais de ‘opinion makers’, así como crear un evento ecoturístico na zona ofertando experiencias de natureza, cultura, gastronomía e animación. 

Nova candidatura

Unha vez presentadas as actuacións concretas que xa obtiveron fondos europeos para o Miño, tanto a presidenta da Deputación Carmela Silva, o deputado de Cooperación Transfronteiriza Uxío Benítez como o vicepresidente da CIM Alto Minho (socios nos proxectos) coincidiron en esixir que os fondos europeos do POCTEP se destinen realmente ás zonas de fronteira.

Silva sinalou que é fundamental que na vindeira estratexia de fondos europeos estea contemplado o desenvolvemento de territorios e poboacións de menos de 20.000 habitantes e, concretamente, do territorio do Miño. Neste sentido apostou por crear lobbies e “moverse en Bruxelas para estar presentes no Comité das Rexións e esixir as nosas demandas”, co fin de que o POCTEP destine o cen por cen dos seus fondos a territorios transfronteirizos. “O territorio do Miño ten un enorme futuro. É obriga das administracións que estea presente para recibir actuacións, e por iso tamén é fundamental que as comunidades autónomas, os gobernos centrais e Europa dean apoio ás infraestruturas de conexión. A saída sur do ferrocarril en Vigo, por exemplo, debe ser unha cuestión de primeira orde”, asegurou.

Pola súa banda, o deputado Uxìo Benítez instou aos alcaldes presentes a esixir tamén a Europa que os fondos do POCTEP queden na fronteira para compensar aos cidadáns que sufriron a separación administrativa directamente. “Queda moito por desfronteirizar”, subliñou, para convidar aos rexedores a elaborar unha nova candidatura á segunda convocatoria das axudas europeas, das que queda o 30% por repartir -probablemente antes de que finalice este ano 2017-. “Ten que ser unha candidatura consensuada, forte e atractiva para captar  os fondos. É o xusto porque debiamos ter recibido máis cartos aínda para o proxecto Visit Minho”, subliñou o nacionalista.

Pola súa banda, o vicepresidente da CIM Alto Minho, Jorge Mendes, destacou que os territorios de Galicia e o Norte de Portugal están cada vez máis integrados e socialmente unidos xa que os seus cidadáns “pasan a fronteira sen pensar que o é, con moita naturalidade”. Así, Mendes instou aos políticos a contribuír a esta unidade e defender os dereitos dos cidadáns, polo que criticou a determinadas administracións que, sen traballar con territorios transfronteirizos, optan a fondos do POCTEP en lugar de deixalos a organismos que pretenden potenciar áreas e poboacións administrativamente separadas.  

CETMAR

No acto de presentación de Tui estiveron presentes tamén outros socios do proxecto (a Universidade de Vigo escusou a súa ausencia), como a representante do CETMAR Paula Rueda, quen explicou que a participación do Centro Tecnolóxico do Mar na iniciativa ‘Visit Minho’ supón un paso adiante na colaboración transfronteiriza para o propio centro, xa que antes traballara con universidades portuguesas, pero nunca con câmaras.

 “Nós xa traballamos estudando o estuario do Miño, pero cando nos propuxeron que traballaramos nos 70 quilómetros entre Galicia e Portugal puxémonos mans á obra, porque hai que poñer os alicerces para que o Miño transfronteirizo sexa unha da zonas máis significativas de Europa”, dixo. Neste sentido, Rueda salientou que no percorrido pontevedrés do río hai dez espazos declarados como de interese natural tanto por cuestións biolóxicas como medioambientais e outros tantos susceptibles de ser recoñecidos como tales. “Este proxecto tenta converter un valor ambiental nun valor económico. Tentaremos que a ruralidade moderna dos núcleos que hai ao longo do río se convertan nunha singularidade que faga obrigada a súa visita sempre dende un punto de vista respectuoso, sustentable e de calidade, sen esquecer nunca que para recabar este turismo que é o que nos convén hai que ofrecer espazos de calidade e respectuosos consigo mesmos”, finalizou.

Entre outros representantes institucionais tamén estiveron no acto a alcaldesa de Tomiño e os alcaldes de As Neves, Salceda, Tui, A Guarda e Arbo, así como varios concelleiros e presidentes de cámaras lusas.

 

Martes, 4 de xullo de 2017   

Nidia Arévalo critica a “incapacidade política” do Bipartito da Deputación para executar investimentos

Nidia Arévalo, voceira do PP na Deputación de Pontevedra, sinala que desde a chegada do Bipartito PSOE-BNG á Deputación de Pontevedra a comarca de Baixo Miño sae perdendo, e puxo como exemplo a “incapacidade política” do Goberno Provincial para executar investimentos.

A deputada popular explicou que en 2016 o total de investimentos propios da institución provincial e das transferencias que fan aos concellos foron 40,2 millóns de euros, “exactamente 30 millóns de euros menos que en 2015, a pesar de que o orzamento da Deputación foi lixeiramente superior en 2016 (151,9 millóns de euros), e un 30% menos que en 2012, ano no que todos os concellos e tamén a Deputación tivemos que facer un importante esforzo de contención do gasto pola crise económica”.

Así, lamentou que gastaran 30 millóns de euros menos nunha das partidas máis importantes para a provincia e para os concellos. “Non son datos do PP, son datos obxectivos que publica a propia Deputación a través da súa conta xeral, pero que desde logo concordan con moitas das mensaxes que desde o noso grupo estivemos dando nos últimos dous anos”, engadiu.

“Falamos dun recorte inversor que explica o estado de abandono e deterioro das estradas provinciais, que explica a paralización de proxectos; a falta de apoio aos concellos; que non se licitaran proxectos, pero falamos tamén de un Bipartito e de unha presidenta que é incapaz de xestionar e de atender as necesidades da provincia”, sinalou Nidia Arévalo.

Desde o PP tamén chamaron a atención sobre as estatísticas na contratación directa da Deputación. Segundo a Conta Xeral, en 2016 só se contrataron obras, subministros e servizos por valor de 14,9 millóns de euros, un 65% menos que en 2015.

“E estes poucos investimentos executáronse, nun 91,5% a través de contratos menores, sen publicidade, o que amosa a pouca transparencia desta nova Deputación”, salientou. Así, denunciou que “hai un abuso evidente e unha tendencia preocupante cara os contratos menores, contratos sen ningún tipo de publicidade, que escapan á concorrencia e á transparencia e fomentan a adxudicación directa”. Dos 665 contratos que se fixeron o ano pasado, 609 foron procedementos menores, 50 abertos e 6 negociados.

Nesta liña, a deputada popular dixo que “estes datos son contundentes e demoledores para este Bipartito”, e recordou que entre os obxectivos que o Goberno provincial se marcou para este mandato foron a transparencia e a man tendida aos concellos, “e agora vemos que é un goberno prepotente, sen proxecto e cero transparente”.

Recordou ademais que “desde o PP levamos moito tempo falando da paralización á que este Goberno ten sometida a provincia, e hoxe estes datos amosan que tiñamos razón. Non hai liderazgo nesta Deputación, están antepoñendo os seus intereses partidistas aos concellos da provincia”.

 “Esperemos que nestes dous anos que queda, se poñan a traballar en serio por esta provincia, que deixen a prepotencia e que analicen ben estes números. Sei que lles molestan, pero son os datos que saen da súa falta de xestión”, concluíu.

 

Sábado, 17 de xuño de 2017   

Galiza Nova lanza o seu novo  voceiro "Mocidade"

Un ano máis, Galiza Nova vén de publicar una nova edición do seu voceiro nacional, o Mocidade, que xa se atopa no número 43. Desta volta contén artigos moi diversos, sobre precariedade laboral, sobre a situación da lingua, ou sobre cuestión LGTBI, mesmo un sobre a incidencia de ENCE na Ría de Pontevedra. Ademais, tamén levan adiante una análise da situación internacional actual, tanto coa preocupación polo auxe do fascismo en Europa, como sobre o empoderamento das mulleres no Kurdistán.

Tras a publicación desta nova edición, as militantes de Galiza Nova levaron a cabo repartos de Mocidades durante toda a mañá do día de hoxe. En Tui os repartos tiveron lugar no IES San Paio e IES Indalécio Perez Tizón. Estes repartos sucedéronse simultáneamente noutras vilas e cidades do país sobre o que o Secretario Xeral, Alberte Fernández declarou que “nesta nova edición do Mocidade facemos un repaso por temas de actualidade, desde a potencialidade de Galiza como país, ate o proceso de independencia do pobo catalán, que seguimos moi de preto”.

As mocidades do BNG queren facer chegar así ás mozas e mozos deste país a súa visión de Galiza e do mundo, as dificultades que enfrontamos e cales son as posicións de Galiza Nova antes todas elas.

O Responsábel Comarcal no Baixo Miño André Vidal declara que Galiza Nova considera fundamental que a mocidade poida ter acceso a outro tipo de información, non subordinada aos medios do poder. Asimesmo declara que “o que nos preocupa é que a mocidade galega coñeza o que pasa no seu país de primeira man, desde nós, as mozas e mozos que cada día traballamos para espallar a mensaxe do nacionalismo galego”.

Ademais, na contraportada do Mocidade, podemos atopar o cartaz deste ano deo Festigal, que se celebrará os días 24 e 25 de Xullo en Compostela. André Vidal convida a toda a mocidade da comarca a asistir a este festival para celebrar todas xuntas a festa da pátria.

 

Sábado, 10 de xuño de 2017   

A Deputación de Pontevedra concede unha nova axuda de máis de 175.000 euros aos concellos do Rosal e Tomiño

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra vén de aprobar a concesión de axudas por máis de 175.000 euros para os concellos do Rosal e Tomiño para “levar a cabo reformas de rúas e sendas peonís”.

O Rosal recibirá 71.995 euros, para a mellora parcial da estrada de Couselo. Esta achega, sumada ás xa aprobadas ata o momento no concello, significan o 40 por cento do orzamento que lle corresponde a este concello do Plan Concellos 2017.

Tomiño beneficiarase de 103.792,97 euros para o financiamento de investimentos na senda peonil no camiño novo. No caso deste concello, con esta aprobación, ten adxudicado o 71,62 por cento do Plan Concellos deste ano.

 

Venres, 9 de xuño de 2017   

A Deputación investirá máis de medio millón de euros para calmar o tráfico e pintar as estradas provinciais no Baixo Miño e Louriña

O departamento de Mobilidade da Deputación de Pontevedra realizará actuacións de calmado de tráfico e de sinalización horizontal en alomenos 23 estradas de titularidade provincial na comarca do Baixo Miño e Louriña. Así o explicou o deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, quen presentou no Concello de Tui o Plan de Mobilidade e Velocidade Segura (MÓVESE) para a zona que, xunto coa actuación de pintado de estradas, ascenderá a 546.939,07 euros. As obras comezarán este luns, día 12.

Tanto a presidenta Carmela Silva como o responsable das vías provinciais explicaron aos alcaldes e concelleiros de Tui, O Rosal, Salceda de Caselas, O Porriño e Tomiño (Mos declinou asistir), que o Plan Móvese foi lanzado dende a Deputación de Pontevedra para “procurar unha maior seguranza viaria mediante o calmado de tráfico nas estradas de titularidade provincial, especificamente en lugares con problemas de convivencia entre o tráfico rodado e os peóns”, dixo Benítez.

Silva sinalou que “durante moito tempo os protagonistas foron os coches e parecía que iso era a normalidade, pero non o era” e, por iso, asegurou que “agora temos que facer un enorme traballo de concienciación para convencer á cidadanía de que a normalidade non é iso, senón a seguridade”. A presidenta asegurou que “a seguridade viaria e a recuperación de espazos para que vivamos con seguridade son cuestións fundamentais que requirían dun gran plan de seguranza viaria” que “recolle moitas infraestruturas con dificultades que hai que tratar de xeito individual, pero encadrando as actuacións nun marco xeral”.

Por estas razóns, a presidenta provincial aplaudiu a iniciativa do ‘Plan Móvese’ e asegurou que “malia que un plan global dá moito máis traballo, ao ter que definir criterios, recursos e actuacións, valeu moito a pena” porque, declarou Carmela Silva, “se o obxectivo que se consegue é xusto e responde ás novas demandas da sociedade, dá igual que se tarde un ano para poder poñelo en marcha. Isto fai que un Goberno como o noso se poida sentir moi orgulloso”.

Segunda fase do Plan Móvese

O deputado Benítez indicou que o Plan Móvese consiste en resolver o problema da seguranza viaria “do único xeito posible e efectivo”: coa colocación de pasos de peóns sobreelevados –PPS, lombos e redutores físicos –RFVV-. “A nosa intención é rebaixar a velocidade ata conseguir os mínimos danos para as persoas cando hai un impacto cun coche. Esa velocidade son os 30 quilómetros hora e só se consigue mediante dispositivos físicos. Pódense instalar radares, sinais, poñer multas… pero a única actuación efectiva son os elementos físicos que obrigan a frear o coche”, argumentou Benítez.

Benítez lembrou que as actuacións do Plan Móvese fixéronse a través da participación e solicitudes dos concellos alén de criterios técnicos. O departamento de Mobilidade recibiu máis dun milleiro de peticións para instalar PPS e RFV e finalmente, nesta primeira fase, instalaranse máis da metade. Houbo concellos que, por diferentes circunstancias, desbotaron a posibilidade de instalar os redutores físicos e quedaron fóra do plan, mais a participación abrangue ao 80% dos municipios da provincia.

Benítez salientou que a vontade clara da Deputación é continuar a traballar na seguranza viaria das estradas provinciais, polo que se porá en marcha un Plan Móvese II, para completar as actuacións que se realizarán neste ano e equilibrar aos concellos que na primeira convocatoria recibiron poucas actuacións.

No caso do Baixo Miño e Louriña instalaranse 33 PPS –coñecidos como lombos- e 27 redutores de velocidade nos concellos de Tui, Tomiño, O Rosal, Salceda, O Porriño e Mos, cunha inversión de 344.966 euros. A esa cifra hai que sumar tamén 201.972,90 euros que se investirán en mellorar a sinalización horizontal, o que finalmente ascende a inversión a 546.939,07 euros.

Na zona do Louriña, especificamente, investiranse no Porriño 121.269,54 euros para calmado de tráfico aos que se lle sumarán 23.956 euros de sinalización horizontal. En Mos serán 24.677,88 euros para calmado de tráfico e 52.036,4 euros para a mellora de sinalización horizontal (76.714 euros en total).

 

Luns, 5 de xuño de 2017   

#Rías Baixasfests enche o “Atlántico Express” de música en directo, cor e gastronomía na viaxe entre Vigo e Porto

O Atlántico Express, tren fletado pola Deputación de Pontevedra e Renfe para a viaxe á cidade de Porto, foi o pasado sábado o escenario da campaña de promoción dos Festivais Rías Baixas 2017, que este ano serán 8+1 coa festa final en Cambados. Case 200 persoas da provincia, que esgotaron  todas as prazas que saíron a venda, desfrutaron a bordo do tren Celta nun percorrido marcado pola música en directo e a gastronomía das Rías Baixas

A presidenta, Carmela Silva, que estivo acompañada por alcaldes e delegacións de concellos da provincia como Caldas, A Guarda, Vigo e O Grove, cidades que ademais do seu interese turístico albergan algún dos Festivais Rías Baixas, mostrouse convencida da súa aposta. “Sei que isto  vai crecer porque na provincia hai unha industria musical e un talento moi potentes. Están a aflorar moitos novos grupos e estou segura que se agora temos un presente sobresaínte, a curto e medio prazo haberá un futuro extraordinario. Estou convencida de que os Festivais Rías Baixas serán un dos auténticos elementos de atracción e visualización dun espazo como Rías Baixas que o ten todo. Todo o que un desexa coñecer, está en Rías Baixas.  Hai miles e miles de razón para vir. Temos un paraíso que oferta todo aquello que podemos soñar”

A novidade deste ano foi a presencia no Atlántico Express dun notable grupo de influencers, blogueiros, twitteros e Instagramers procedentes da provincia, doutras cidades como Oviedo ou Barcelona e de Portugal, que se incorporaron ó tren á volta de Porto, e que pasarán este domingo de visita nas Rías Baixas. Entre os instagramers que fixeron o percorrido, que contan con case medio millón de seguidores e cun promedio entre eles e elas de 10.000 “likes”, asistiron representantes de importantes colectivos de esta Rede Social como os #igersspain #igerspontevedra e #igersvigo. Entre todos eles e elas convirtiron Rías Baixas en protagonista das Redes Sociais. De feito, a súa chegada á Porto, Silva mantivo un encontro cos instragramers da cidade portuguesa e cos promotores dos RíasBaixasFests na zona da coñecida Torre dos Clérigos. A presidenta da Deputación sinalou que a aposta polas novas canles de comunicación é un feito. “É un público que interésanos moito. As Redes Sociais están transversalmente unidas a eventos como os Festivais e ó ter nesta viaxe xente que ten tanta repercusión e seguidores e moi importante para a promoción de Rías Baixas”

O Atlántico Express contou coas actuacións en directo dos grupos e solistas Basanta, Tincho Fernán, Najla Shami e Mounqup. Todos eles e elas actuarán este verán nalgún dos Festivais Rías Baixas, Atlantic Fest (A Illa de Arousa), Cultura Quente e Port América (Caldas de Reis), O Marisquiño (Vigo), SinSal Son Estrella Galicia (Illa de San Simón), Son Rías Baixas (Bueu), Revenidas (Vilaxoán) e Vive Nigrán (NIgrán) ademais da festa conxunta que celebrarán en Cambados como peche da campaña por mor do título de Cidade Europea do Viño.

Carmela Silva incidiu que “as cousas que funcionan ben hai que repetilas e melloralas como fixemos este ano. O ano pasado os visitantes portugueses foron moitos máis que outros anos e, polo tanto, este tipo de iniciativas teñen retornos. Ademais, os Festivais son o fio conductor, pero témolo todo, gastronomía, un producto envexable, seis rutas do Camiño Portugués a Santiago, que ademais albergan festivais, e a excelencia nos servizos ós turistas”

Ademais da música en directo,  os viaxeiros e as viaxeiras puideron desgustar a bordo do tren dunha excelente oferta de productos gastronómicos, tradicionais, orgánicos e ecolóxicos de varias comarcas da provincia como os queixos da Queixería Cobideza que ademais foron servidos pola mestra queixeira Berta González, marmeladas ecolóxicas da man de “Amorodo”, roscóns de Caldas e da Guarda e caldos albariños da bodega do Salnés “Pazo de Villarei”.

A promoción dos #RíasBaixasFests seguirá este domingo. Blogueiros e instagramers percorrerán diferentes lugares da provincia como Vigo, Pontevedra, Bueu, Caldas ou Cambados para reflexar a nosa provincia nas Redes Sociais.

 

Venres, 26 de maio de 2017   

O PP do Baixo  Miño denuncia o deterioro das estradas provinciais da comarca

A voceira do grupo provincial do Partido Popular, Nidia Arévalo, reuniuse cos alcaldes e voceiros do PP da comarca do Baixo Miño, para interesarse polas necesidades e demandas dos seus concellos. Todos coincidiron en denunciar o importante deterioro que sofren as estradas provinciais, que na maior parte dos casos teñen tramos co asfalto deteriorado, sen pintar e coas cunetas sen limpar. Os populares acusan ao Bipartito da Deputación de Pontevedra de estar deixando de lado o mantemento destas vías e, polo tanto, a seguridade dos seus usuarios.

Nesta liña, Nidia Arévalo sinalou que, desde que o Bipartito PSOE-BNG asumiu o goberno provincial, o abandono das estradas provinciais é unha realidade, e consecuencia desta desidia é o estado que presentan. “A maior parte das estradas provinciais dan pena, nunca estiveron así, pero o problema é que levan xa dous anos sen ningún tipo de mantemento”, critica. Por iso, a voceira lamentou que eliminasen o plan de mantemento para as estradas provinciais, que no anterior mandato permitiu mellorar en toda a provincia o asfalto e as condicións das vías.

Como exemplos na comarca, sinalan o estado das estradas Cerquido-Borralliño e Entenza-Soutelo, ámbalas dúas en Salceda de Caselas, ou Torneiros-Mosende e Mosende-Morgadáns, no Porriño.

No caso de Salceda, o presidente local do PP, Santiago Rodríguez, criticou que no proxecto que está previsto para Cerquido e Borralliño non contemplan unha mellora integral da seguridade viaria, mentres que para a estrada Entenza-Soutelo, que precisa de un mantemento urxente, tamén reclama unha mellora integral.

Pola súa parte, o presidente local do PP do Porriño, Alejandro Lorenzo, denunciou o lamentable estado das estradas de Torneiros-Mosende e Moseden-Morgadáns. Os populares visitarán proximamente estas vías para comprobar o seu deterioro, e presentarán unha moción no pleno do Porriño para pedir o seu pintado e a súa limpeza.

No caso da Guarda, Conchi Ortega lamentou que despois de case dous anos esperando a que Carmela Silva cumprise a súa promesa coa rúa Concepción Areal, o que ofrecen agora é un lavado de cara. Foi a raíz da última visita que os populares fixeron a este concello para denunciar os atrasos, “non se fixo nada da reforma prometida, agora temos parches e novos aprazamentos”, lamentou.

 

O goberno de Carmela Silva achega case 325.000 euros para novos investimentos en tres concellos do Baixo Miño

A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunciou a aprobación, na vindeira Xunta de Goberno da institución provincial, de novas achegas, por valor de 323.835 euros, ao abeiro da liña 1 do “Plan Concellos 2017”, para A Guarda, Tomiño e Tui que investirán na urbanización e mellora de camiños e rúas e na rede de saneamento.

A Guarda recibirá 160.216,68 euros, destinados á urbanización da Rúa subida a San Amaro entre os números 1 e 12, o que supón que este concello ten xa adxudicado o 65,16 por cento do orzamento que lle corresponde do “Plan Concellos 2017”.

Tomiño recibirá 96.207,02 euros, para acondicionar a estrada de Cristelos, no cruce de San Miguel e conexión co cemiterio de Barrantes. Ata o momento, este concello ten adxudicado o 62,94 por cento do orzamento que lle corresponde do “Plan Concellos 2017”.

Pola súa banda, Tui beneficiarase de 67.412,37 euros, para a ordenación de rotondas e entornos no concello. Con esta axuda, Tui recibiu o 59,92 por cento das achegas correspondentes ao Plan Concellos deste ano.

 

Xoves, 25 de maio de 2017   

AgruDeBaM estará presente en el Campeonato Provincial de Bádminton

El domingo 28 de mayo, se celebrará el Campeonato Provincial de Bádminton en el Pabellón Álvaro Pino de Ponteareas, de 9.30 a 14 horas, con la participación de los deportistas de AgruDeBaM con equipos de las categorías Benjamín Mixto, Alevín Masculino A y B, Infantil Femenino y Cadete Masculino

 

Sábado, 20 de maio de 2017   

A campaña da Deputación do certificado de calidade turística SICTED acada un centenar de novas adhesións

                A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, subliñou que a campaña iniciada pola institución provincial para aumentar o número de empresas co certificado de calidade turística SICTED foi todo un éxito ao cifrar en cen empresas as que solicitaron a súa adhesión “incluso hoxe mesmo coñecemos que o Parador de Turismo de Tui pediu tamén a súa adhesión ao SICTED”.

                Carmela Silva recordou que a campaña de promoción para a implantación do certificado de calidade  do Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destinos (SICTED) entre o sector turístico da nosa provincia concluíu o pasado martes coa última xuntanza celebrada en Tui, con xuntanzas anteriores feitas en Vigo, Pontevedra, Silleda, Vilagarcía, Cambados, Bueu, A Guarda e Cuntis. Nesta campaña, a Presidenta da Deputación destacou que se fixeron dez xuntanzas comarcais para presentar o selo de calidade ao sector turístico de cada zona  pero, que a campaña é moito máis ampla xa que ofrece todo o asesoramento e formación necesaria para que cada empresa que queira adherirse poda superar os exames.

Silva subliñou que “o resultado destas dez xuntanzas ao longo da provincia foi espléndido. Acadamos un resultados moi por riba das nosas previsións, que como sempre eran moi cautas. Calculamos un obxectivo de aumentar nun vinte por cento o número de empresas co certificado SICTED e neste intre  xa estamos por riba do 50%”.

Ate finais de 2016, na provincia de Pontevedra 203 empresas contaban con este certificado e “tras a campaña destes primeiros meses do ano acadamos outras cen firmas, de dezaseis concellos,  que van desenvolver o seu certificado de calidade. Entre as novas adhesións destacan 12 restaurantes da provincia e as primeiras empresas de organización de congresos, aluguer de embarcacións, convention bureaux, turismo industrial e campo de golf.

Por outra parte,   Carmela Silva tamén quixo facer unha valoración do proxecto “Degusta Europa: A gastronomía do Camiño” que tivo a participación de doce mil persoas, dúas mil máis que no ano anterior. “Este é un proxecto que cun orzamento moi pequeno, ponse en valor a nosa gastronomía cos produto do día, os nosos mercados e a alta calidade que ten a formación dos nosos profesionais en hostalería porque como recordarán todas as degustacións foron feitas polo alumnado das dúas escolas  de formación profesional da provincia Carlos Oroza e o Manuel Antonio”, destacou Silva.

“Degusta Europa” percorreu os mercados de abastos das cidades de Vigo, Tui, Baiona, Pontevedra, O Grove e Soutomaior.

 

Venres, 12 de maio de 2017   

O plan de cofinanciamento de servizos comunitarios básicos inclúe ayudas para a comarca do Baixo Miño

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobará as primeiras achegas do Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos deste 2017, que por primeira vez abranguerá á totalidade dos concellos da provincia de menos 20.000 habitantes, incluídos aqueles que non contaban con financiamento de persoal en base ao establecido no Decreto 99/2012 de 16 de marzo da Xunta de Galicia polo que se regulan os servizos sociais comunitarios, segundo explicou en rolda de prensa a presidenta da Deputación, Carmela Silva.

            Entre os concellos beneficiarios están os do Baixo Miño, que recibirán un total de 183.295,59 euros para financiamento de persoal e do SAF, que se repartirán entre A Guarda, 59.866,12 euros; O Rosal, 27.847,29 euros; Tomiño, 59.042 euros, e Tui, 36.540,18 euros.

 

O goberno de Carmela Silva aproba axudas para os concellos do Baixo Miño

O goberno de Carmela Silva aprobou destinar, na liña 1 do Plan Concellos, preto de tres millóns de euros para levar a cabo vinte proxectos e investimentos en trece concellos da provincia de Pontevedra. Entre eles  Tomiño e Tui.

Para este dous concellos do Baixo Miño, as achegas teñen un valor de 334.110,92 euros destinados a saneamento e mellora da pavimentación de núcleos rurais así como adquirir material informático.

Carmela Silva, informou que Tomiño beneficiarase dunha achega de 212.962,95 euros a través da cal se vai realizar o saneamento dos núcleos de Vilachán e Sanomedio. Con estes proxectos e os xa aprobados ata o momento, Tomiño, tal e como manifestou a presidenta da Deputación, ten xa o 38,53 por cento do orzamento correspondente ao Plan Concellos aprobado.

No caso de Tui as achegas ascenden a 121.147,97 euros, a través dos cales o concello porá en marcha a mellora da pavimentación que une os núcleos de As Chans (Randufe) con Circos (Pazos de Reis) así como o subministro de material e software informático para o concello. Silva informou, ao respecto, que ata o momento Tui ten aprobado o 37,68 por cento do orzamento correspondente ao Plan Concellos deste ano.

Dentro da Liña 2, que contempla ayudas para amortizacións, pagamento de débedas e gasto corrente así como gastos derivados da realización de actividades culturais,deportivas ou sociais os concellos beneficarios do Baixo Miño son A Guarda, Oia e Tui, que recibirán en conxunto 91.397,49 euros. A Deputación de Pontevedra achegará 65.045,63 euros a Oia para a limpeza dos edificios municipais e o consumo eléctrico. Pola súa banda, Tui beneficiarase de 20.351,86 euros para a intervención na ponte de Mosteiro de Pexegueiro, para o Entroido, a Cabalgata Internacional de Reis e o campamento de verán, e no caso da Guarda, recibirá 6.000 euros da Deputación de Pontevedra para investir na Feira do Libro e en actividades musicais nas prazas da vila.

 

Xoves, 11 de maio de 2017   

Preto de 3 millóns de euros para o territorio transfronteirizo do Miño

O territorio transfronteirizo do Miño beneficiarase dun investimento de preto de 3 millóns de euros grazas á concesión dos fondos europeos do programa Interreg VA-POCTEP anunciada onte. O deputado de Cooperación Transfronteiriza Uxío Benítez cualificou de “histórica” a aprobación dos proxectos presentados pola Deputación de Pontevedra e a CIM Alto Minho e subliñou que a contía dos fondos aprobados “é a máis alta destinada dende a UE a un proxecto común e global para a mellora e desenvolvemento da fronteira do Miño” dende a construción das diferentes pontes entre o Sur de Pontevedra e o Norte de Portugal.

Benítez destacou que os cartos que se investirán, dous millóns de euros dentro do programa ‘Visit Rio Minho’ e 942.022,47 euros do programa ‘Smart Minho’ (dos que a UE aporta o 75%) beneficiarán a todos e cada un dos concellos da raia (A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente, xunto coas câmaras portuguesas) e destinaranse ao deseño estratéxico do territorio, con intervencións inmateriais e culturais para poñelo en valor e fomentar o turismo. Así mesmo, relanzarase o plan de transportes transfronteirizo que leva tempo en proxecto. Todas as actuacións, segundo asegurou Benítez, serán xestionadas pola nova Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) Río Miño que está a piques de ser aprobada de xeito definitivo.

A concesión destes fondos europeos supón un grande paso adiante para o desenvolvemento do territorio do Miño. Hai que ter en conta que se trata da primeira vez que a Deputación de Pontevedra, a través da nova área de Cooperación Transfronteiriza creada polo novo goberno provincial da man do deputado Uxío Benítez, se implica - con éxito- ao solicitar fondos europeos nunha candidatura de estratexia común que propón un concepto global do Miño transfronteirizo. É preciso destacar que na Península Ibérica só foron admitidas 130 candidaturas escollidas entre centos de programas presentados relacionadas coas fronteiras e, en dúas delas, a Deputación de Pontevedra e o territorio do Miño son protagonistas.

Logo da confirmación da concesión dos fondos que chegou onte será preciso realizar a sinatura dos convenios co POCTEP, actualizar os proxectos adaptándoos ao territorio de xeito definitivo, e presentar as intervencións finais. A intención é desenvolver os primeiros estudos, proxectos e actuacións no que queda de ano.

O deputado de Cooperación Transfronteiriza Uxío Benítez, destacou que a Deputación ten como obxectivo seguir optando a máis fondos europeos en vindeiras convocatorias xa que existen máis iniciativas para o territorio do Miño.

Problemas de forma solucionados

A aprobación da candidatura e dos fondos para o proxecto ‘Visit Río Minho’ coñecida hoxe supuxo para a Deputación de Pontevedra a confirmación de que o traballo para desenvolver a fronteira do Miño tiña unha base sólida. Hai que lembrar que nas últimas semanas a Deputación e a Comunidade Intermunicipal (CIM) Alto Minho tiveran que plantexar un recurso, que finalmente foi admitido, logo de que se considerara que había un defecto de forma na presentación.

A proposta galego-portuguesa fora introducida na plataforma telemática da UE por un funcionario da CIM cuxa sinatura non estaba autorizada, o que supoñía que o documento nin sequera ía ser analizado no seu contido: simplemente quedaba fóra.

Unha vez salvado este primeiro contratempo, a candidatura de cooperación transfronteiriza dos concellos do Miño acaba de pasar o segundo filtro: o comité de valoración, logo de analizar as actuacións propostas para as que se solicitaba financiamento, resolveu de xeito positivo.